სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

K. Kachiashvili, Nakani D.V. . Research of influence of traditional and modern agricultural methods and technology on a level of pollution of the rivers both agricultural areas. Proceedings, 2004 IEEE International Engineering Management Conference, Innovation and Entrepreneurship for Sustainable Development, Singapore. 2004წ. 1314-1318.

Bilashvili k., Kordzakhia G., Kuchava G.. Research of pollution by oil products and destruction dynamics of oil contamination by microorganisms in coustal zone of Black Sea of Georgia. . International Conference on scientific and policy Challenges towards an Effective Management of the Marine Environment, the Institute of Ocean logy, BAS, Bulgaria. 2003წ. 12-18 October, Paris, France.

G. Kuchava, G.Kordzakhia, L.Shavliashvili, N.Buachidze. Research of soil resources degradation processes in Georgia . American journal of environmental protection, Science publish group, USA. 2015წ. 4(5), p.251-259 .

N. Buachidze, G.Kordzakhia, L.Shavliashvili, G.kuchava. Research of soil resources degradation processes in Georgia . American journal of environmental protection, Science publish group;USA. 2015წ. 4(5), p.251-259.

G.Kordzakhia, L.Shavliashvili, G.kuchava. Research of soil resources degradation processes in Georgia . American journal of environmental protection, Science publish group;USA. 2015წ. 4(5), p.251-259.

L. Shavliashvili, G.Kordzakhia, G.kuchava, N.Buachidze. Research of soil resources degradation processes in Georgia . American journal of environmental protection, Science publish group;USA. 2015წ. 4(5), p.251-259.

E. Shubladze, N.Buachidze, Kh.Chikviladze, G.Kordzakhia, L.Shavliashvili. Research of uncontrolled landfills impact on environment in Georgia. American journal of environmental protection, Science publish group;USA. 2016წ. V.5, Issue 3, p:65-70.

N. Buachidze, Kh.Chikviladze, G.Kordzakhia, E.Shubladze, L.Shavliashvili. Research of uncontrolled landfills impact on environment in Georgia. American journal of environmental protection, Science publish group;USA. 2016წ. Volume 5, Issue 3, p.65-70.

L. Shavliashvili, N.Buachidze, Kh.Chikviladze, G.Kordzakhia, E.Shubladze. Research of uncontrolled landfills impact on environment in Georgia. American journal of environmental protection, Science publish group;USA. 2016წ. Volume 5, Issue 3, p.65-70.

გ. დვალი, I. Megrelishvili, N. murvanidze, N. Lomtadze. Researches in Culoture of Strawberry on Content of Pesticids” Faculty of Chemical Engineering and Technology University of Zagreb. 2nd International Symposium on Environmental Management. Final Program. Zagreb Fair, Zagreb, Croatia. 2007წ. September 12-14.

A. Ediberidze. Resource Distribution Control in Drilling with Complicated Geological Conditions. Proceedings of 30 International Geological Congress. Beijing, China . 1996წ. pp.494-495.

К. . Restoration of polynomial regression on the basis of active experiment. Zavodskaya laboratoriya. 1990წ. No. 10, 87-90.

ჯ. გიგინეიშვილი. RESULT OF TEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF PRESTRESSED CONCRETE VELEMENTS REINFORSED BY BASALT PLASTIC REINFORSMENT.. ЗБIРКА ТЕЗ ДОПОВIДЕЙ. ОДИНАДЦЯТА ВСЕУКРАIНСКА НАУКОВО-ТЕХНИЧНА КОНФЕРЕНЦIЯ. «БУДIВНИЦТВО В СЕЙСМIЧНИХ РАЙОНАХ УКРАIНЫ». . 2018წ. 10-14 вересня 2018г. м. Одесса. стр. 55-56. .

L. Tabatadze, Archvadze K. T., Megrelidze T. I., Chachava. Results of Testing of Helio-Drying Apparatus with Polycarbonate Covering. Applied Chemistry and Chemical Engineering. Canada. . 2017წ. v.4,. 343-353..

A. Chanishvili, G. Petriashvili, G. Chilaia, R. Barberi, R. Bartolino, G. Cipparrone, A. Mazzulla, P. V. Shibaev. Reversible tuning of lasing in cholesteric liquid crystals controlled by light emitting diodes. Adv. Mat.. 2007წ. Vol. 19, Issue 4, pp. 565-568.

G. Petriashvili, L. Devadze, Ts. Zurabishvili, N. Sepashvili, Maria Penelope De Santo , Ramla Gary, Riccardo Barberi. Rewritable Optical Storage with a Spiropyran. Macromol. Rapid Communication. 2016წ. 37, 500−505.

V. Jeladze, M. Prishvin, R. Zaridze. RF Exposure Simulation using Considering Blood Perfusion for a Child and Woman Models. Journal of Applied Electromagnetism (JAE). 2014წ. Vol. 16, No.2, pp. 26-33.

. Riemann Integrability and Uniform Distribution in Infinite-Dimensional Rectangles, . Georg. Inter. J. Sci. Tech., Nova Science Publishers, Volume 2, Issue 3 (2010). Focus on Science and Technology from a Georgian Perspective (Editor S.Gotsiridze ) . 2011წ. .

V. Paatashvili, V. Kokilashvili, S. Samko. Riemann problem in the class of Cauchy type integral with density in . Doklady Akademii Nauk. 2008წ. V. 421(2008), №2, 164-167.

A. Meskhi, V. Kokilashvili, H. Rafeiro. Riesz type potential operators in generalized grand Morrey spaces. Georgian Mathematical Journal. 2013წ. Vol. 20, No. 1, pp. 43–64, DOI 10.1007/s11117-013-0225-9-9.