სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Dzigrashvili, T.Eterashvili G. Abuladze L. Kotiashvili M.vardosanidze. SEM study of fatigue crack propagation in chromium martensitic steel after LCF. Key Engineering Materials, Trans Tech Publications, Switzerland. 2017წ. Vol.754, p.p. 15-18..

T. Eterashvili, undefined T. Eterashvili, E. Kutelia,T. Dzigrashvili, M. Vardosanidze. SEM Study of High-Chromium Martensite Steel LCF Fracture. Trans Tech Publications, Switzerland. Key Engineering Materials . 0წ. Vols. 465 (2011) pp 298-301.

T. Eterashvili, undefined . E. Kutelia,T. Dzigrashvili, M. Vardosanidze. SEM Study of High-Chromium Martensite Steel LCF Fracture (ASbstract). Materials Structures & Micromechanics of Fracture,Trans Tech Publikation. 0წ. June 28-30, 2010 Brno, Czech Republic,pp.298-301.

T. Dzigrashvili, T.Eterashvili E.Kutelia M.Vardosanidze . SEM Study of High-Chromium Martensitic Steel LCF Fracture. TransTech Publications, Switzerland. Key Engineering Materials . 2011წ. Vol. 465, p.p. 298-301..

J. Vardzelasvili. Semantization of a sing. Suspension points as a symbol of the silence. GMA Homoloquence . 2010წ. № 2, გვ. 111-116.

Z. Kiguradze, T. Jangveladze. Semi-Discrete Scheme for One Nonlinear Integro-Differential System Describing Diffusion Process of Electromagnetic Field. Advances in Applied and Pure Mathematics, Proceedings of the 7th International Conference on Finite Differences, Finite Elements, Finite Volumes, Boundary Elements (F-and-B '14). 2014წ. p.118-122.

R. Tevzadze, M. Mania. Semimartingale functions of a class of diffusion processes. Теория Вероятностей и ее Применения. 2000წ. 45, No.2, 374-380.

K. Kachiashvili, Hashmi M. A. , Mueed A. . Sensitivity Analysis of Classical and Conditional Bayesian Problems of Many Hypotheses Testing. Communications in Statistics—Theory and Methods. 2012წ. Volume 41, Issue 4, 591–605.

B. Kilosanidze, G. Kakauridze, T.Kvernadze, G.Kurkhuli. Sensor for real-time determining the polarization state distribution in the object images. Proceedings of SPIE: Optics and Photonics for Counterterrorism, Crime Fighting, and Defence XI; and Optical Materials and Biomaterials in Security and Defence Systems Technology XII, Editor(s): Douglas Burgess; Gari Owen; Harbinder Rana; Roberto Zamboni; François Kajzar; Attila A. Szep. 2015წ. Vol. 9652, 96520M .

ო. ლანჩავა. Separation and Evaluation of Simultaneous Heat-Mass Exchange in Binary Systems.. International Symposium “Universitaria SIMPRO 2008”. 2007წ. Pertosani, Romania, p.81-84.

M. Tsintsadze, Iza Matarashvili DarejanGhughunishviliLali Chankvetadze NinoTakaishvili Tamar Khatiashvili Tivadar Farkas BezhanChankvetadze. Separation of enantiomers of chiral weak acids withpolysaccharide-based chiral columns and aqueous-organic mobilephases in high-performance liquid chromatography. Typicalreversed-phase behavior Journal of ChromatographyA 1483. 2017წ. p.86-92.

D. Gugunishvili, Iza Matarashvilia, Darejan Ghughunishvilib, Lali Chankvetadzea, Nino Takaishvilia,Tamar Khatiashvilia, Maia Tsintsadzeb, Tivadar Farkasc, Bezhan Chankvetadzea,∗. Separation of enantiomers of chiral weak acids withpolysaccharide-based chiral columns and aqueous-organic mobilephases in high-performance liquid chromatography: Typicalreversed-phase behavior?. Journal of Chromatography A. 2017წ. Journal of Chromatography A, 1483 (2017) 86–92.

M. Sharikadze, M. Kakabadze, I Kakabadze. Sequential interrelationship of the uppermost Aptian-lowermost Albian deposits in the Transcaucasian Intermountain area of Georgia. Cretaceous 2013, Abstracts. Ankara, . 2013წ. p. 75.

S. Shavgulidze, Freudenberger J., Spinner J.. Set partitioning of Gaussian integer constellations and its application to two-dimensional interleaving. IET Communications. 2014წ. Vol.8, Issue 8, 11 გვერდი.

A. Ediberidze, B. Meparishvili. Several Approaches to Flexib-le High Education System in Georgia. Proceedings of the 14th International Conference of European Universities Information Systems (EUNIS).Arhus, Denmark. 2008წ. pp.114-115.

B. Meparishvili, A. Ediberidze. Several approaches to flexible high education system in Georgia. EUNIS 2008 International Conference “ Visions for IT in Higher Education”, Arhus, Denmark. 2008წ. 24-27 June, 2008. 114-115pp..

E. Tsitsishvili, Y.Levinson. Shakeup spectrum in a two-dimensional electron gas in a strong magnetic field. ArXiv:cond-mat/0306427 . 2003წ. v1 17 Jun .

T. Berikashvili. Shape memory effect in Ti-Ta-Zn allays. International Jurnal of Applied and Mechanics. 2006წ. v. 23, №12, 2006, JOS Press.

K. Gorgadze, Peradze T.,, Stamateli I., Cederstrom J.,, Berikashvili T.,, Razov A.. Shape memory effect in Ti-Ta-Zr alloys. International journal of Applied Electromagnetics and Mechanics. 2006წ. 2006, vol.23,Nos 1,2, p.39-44. ISNN 1383-5416 23(1,2) 1-144(2006).

Peradze T., Stamateli I., cederstorm J., Berikashvili T., Razov A.. Shape memory effect in Ti-Ta-Zr alloys. Applied Electromagnetics and mechanics. 2006წ. vol.:23, p.39-44.