სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

A. Kirtadze. , Some remarks on the metrical transitivity for product of invariant and quasi-invariant measures. Acta Universitatis Carolinae-Mathematica and Physica, Charles University in Prague. 2008წ. vol.49, no. 2, 67--74.

I. Sigua, L. Jentsch, D. Natroshvili. , Thermoelastic oscillation problems for piecewise homogeneous anistroic bodies. Modern Mathematical Methods in Deffiraction Theory and its Applications in engineering, Abstracts of Sommerfeld’96 – Workshop, Freudenstadt, 30 September-4 October, 1996, TH Darmstadt, Preprint, 1868. . 1996წ. p.31.

Л. Мдзинаришвили. , О законе двойственности Колмогорова. . . III Тираспольский симпозиум по общей топологии и её приложениям. 0წ. .

Л. Мдзинаришвили, Л.Чечелашвили. , О связи частично-непрерывных сингулярных и Александера-Спаньера когомологий.. Современная математика и её приложения, . 2006წ. 35.

M. Cacanashvili, T. Marsagishvili. ,,Development of hydrogen energy in Georgia and ecology - realistic outlook". Law and Politology, MOLDOVA. 2009წ. #1 (6) p. 40-44.

B. Kotia, V F Los L. G Chachxiani. ,,Low - Temperature Electron Mobility Of Acoustikal Polaron" in Persrectives of Polarons. Editons:G. N. Chuev and V. D. Lakhno. Russian Academy of Sciences. World Scientific. Singapore. New Jersey. London. Hong Kong. 1996წ. p.p.(216-222).

V. Sesadze, S.G. Kemkhadze. ,,On Geometries that are Connected With General Geometric Lattices". Journal of Mathematical Sciences, Vol.137, No.5. 2006წ. .

V. Sesadze, S. Komkhadze. ,,On the geometries with are associated with geometric lattices". Journal of Mathematical Sci. Plenum Publ. Co. New Yourk. 2003წ. V.21.

G. Chikadze, V. Sesadze, N. Sesadze. ,,PROCESSES OF SELF-ORGANIZATION IN THE CHAOTIC AND DYNAMIC SYSTEMS". Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference "Topical researches of the World Science. 2017წ. June 28, , Dubai, UAE 57-64 pp. .

M. Cacanashvili, T. Marsagishvili, null. ,,Scientific investigation and innovation policy in EU countries" . Law and Politology, MOLDOVA. 2010წ. #7 (12), p 27-34.

ი. კეცხოველი. ,,Гендер и менталитет грузинской женщины”, Бюллетень №6, Антропология, меньшинства, Мульткультурализм . (საერთაშორისო ჟურნალი რუსულ და ინგლისურ ენებზე), г. Краснодар, при содействии Швейцарского правительства. Centre for Pontic and Caucasian Studies. 2004წ. стр.82-84.

В. Сесадзе, Гугушвили А.Ш. ,,Оптимизация тестирующего сигнала для оптимизации объектов с распеделенными параметрами". Депонированные научные работы. 1988წ. Москва. ВИНИТИ.

გ. ჩხიკვიშვილი. ,,Фактор религии в современной международной политике’’. ჟურნალი `Науковий часопис", К., . 2014წ. .

Н. , Хвадагиани Н.В., Кипиани И.Л., Кипиани Д.Л.. ,,Экономико-Математические методы расчета оптимального плана развития агропромышленного комплекса”.. Москва Пищевая промышленность. Хранение и переработка сельхозсырьяю . 2008წ. 1- 2007г..

Н. , Хвадагиани Н.В., Кипиани И.Л., Кипиани Д.Л.. ,,Экономические взаимоотношения между отраслями АПК''. Москва Пищевая промышленность. Хранение и переработка сельхозсырьяю . 2007წ. 2-2007г.

T. Kacharava. - Genetic Resources of Medicinal & Aromatic Plants and Their Stable Use in Georgia -Genetic Resource of Origanum Vulgare L and Its Cultivation –Materials of International Scientific Conference . ,, Actual Problems in the Use of Useful Plants” ECPGR and Institute of Botany of the Azerbaijan National Academy of Sciences,. 2011წ. Baku, Azerbaijan,ISBN 978-9952-453-17-1, p. 455-458.

T. Paghava, Z. Basheleishvili, N. Maisuradze, , E. Kytelia). . A variation in the lifetime of minor current carriers in the processes of irradiation and isochronous Annealing in Crystals p-Si. . Ukrainian Journal of physics. 2003წ. Ukrainian Journal of physics,, 2003, vol. 48, N 5, p. 435-437, 3 .

დ. კერესელიძე, K.Bilasvili, V.Trapaidze. . Assessment of the flooding in the Black See coastal area of Western Georgia. . Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE), vol. 11 no 4 pp. 1483-1490. 2010წ. vol. 11 no 4 pp. 1483-1490.

М. Аланиа, Л. К. Цикалаури, An G., Э. П. Кемертелидзе, M. E. Morris. . Оптимальные параметры ВЭЖХ для одновре-менного количес¬твен¬¬¬ного анализа робинина и кемпферола //, , № 1, с. 49 - 51.. Хим.-фарм журн.. 2012წ. , ... Хим.-фарм. журн.. 2012წ. № 1, с. 49 - 51.

L. Nadareishvili, R. Bakuradze, N. Topuridze, L. Sharashidze, I. Pavlenishvili. . . Ch. 12. Gradually Oriented State of the Linear Polymers. . High-Performance Polymers for Engineering-Based Composites. Section 1. Applications of Polymer Chemistry and Promising Technologies. Ed. O. Mukbaniani, M. Abadie, T. Tatrishvili. Apple Academic Press, Inc. USA. . 1915წ. .