სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. ფაღავა, A.Burchuladze, P.Povinec, A.Ŝivo, M.Grgula, S.Pagava, G.Togonidze.. . 14C Measurements in Oak tree rings around 8000 BP.. . Radiocarbon, USA, 1991, vol. 33, No 2, p. 233.. 1991წ. .

L. Nadareishvili, Albert H.Wong, Irving I.Gottesman, Aeturas Petronis, S. A. Sudorgin, M. B. Belinenko, N. G. Lebedev, J.Aneli, L. G. Ma niashvili, A. Akhalkatsi, G.E.Zaikov. . A Note on Gradiently Anisotripic Conducting and Magnetic Polymer Composites.. Polyer Products and Chemical Processes, Tecniques, Analysis and Applications. Ed.G.E.Zaikov. Apple Academ ic Press. 2013წ. 101-124.

Albert H.Wong, Irving I.Gottesman, Aeturas Petronis, S. A. Sudorgin, M. B. Belinenko, N. G. Lebedev, J.Aneli, G. Mamniashvili, A. Akhalkatsi, G.E.Zaikov. . A Note on Gradiently Anisotripic Conducting and Magnetic Polymer Composites.. Polymer Products and Chemical Processes, Tecniques, Analysis and Applications. Ed.G.E.Zaikov. Apple Academ ic Press. 2013წ. . pp.101-124. .

L. Giorgashvili, G.Kharseladze, M.Kharashvili. . Basic Boundary Value Problems for a Solid Body With double Porosity and Two nonintersecting Spherical Cavities. . Journal of Mathematikal Sciences, Springer,Vol.206, # 4. 2015წ. 371-391..

ჟ. წიკლაური-შენგელია. . Estimation of Investment Activity Level in Different Transitional and High-Developed Countries. (Collected Articles-1(17)-Armenia,. . Collected Articles-1(17)-Armenia. 2013წ. 1(17.

ს. ფაღავა, Chelidze N., Dunker R., Kharashvili G., Pagava S., Rusetski V.. . Initiating a new independent radiological monitoring program in the Republic of Georgia.. Proceedings of 49th Annual Health Physics Society Meeting, Washington DC, U.S.A., July, 2004. 2004წ. .

ს. ფაღავა, Chelidze N., Dunker R., Kharashvili G., Pagava S., Rusetski V.. . Initiating a new independent radiological monitoring program in the Republic of Georgia.. . Proceedings of 49th Annual Health Physics Society Meeting, Washington DC, U.S.A., July, 2004. 2004წ. .

S. Pagava, . A.A.Burchuladze, P.Povinec, S.V.Pagava, S.Usaĉev, G.I.Togonidze, I.V.Eristavi, A.Ŝivo, A. Polaŝkova.. . Preparation of counter fillings for high precision radiocarbon measurements.. Acta F.R.N., Universitas Comenianae, . 1980წ. Physica XX, Bratislava, p. 185..

M. Kharashvili, L.Giorgashvili, K.Skhvitaridze, E.Elerdashvilii.. . Problem of Statics of the linear Thermoelasticity with Microtemperatures for a half-space. . Georgian Mathematical Journal, Tbilisi, . 2014წ. .

ს. ფაღავა, . A.A.Burchuladze, S.V.Pagava, G.I.Togonidze, M.V.Avtandilashvili.. . Radiocarbon and 11-year variations of cosmic rays. . Radiocarbon, USA, 1993, vol. 35, No 3, p. 347-350.. 1993წ. .

ს. ფაღავა, . M.Avtandilashvili, A.Burchuladze jr., S.Pagava, Z.Robakidze, V.Rusetski, G.Togonidze.. . Radiological Background of the Georgian Part of the Black Sea.. Proceedings of the International Symposium on Marine Pollutions, Monaco, 5-9 October 1998, IAEA, Vienna, 1999, pp. 338-339.. 1999წ. .

S. Pagava, . A.A.Burchuladze, P.Povinec, S.V.Pagava. . Short-term variations in radiocarbon concentration with the 11-year solar cycle.. 11th International Radiocarbon Conference, Seattle, USA, 1982. Radiocarbon, USA, 1983, vol. 25, No 2, p. 259.. 1982წ. vol. 25, No 2, p. 259..

S. Pagava, A.A.Burchuladze, S.V.Pagava, G.I.Togonidze, P.Povinec, S.Usaĉev.. . Study of 11-year radiocarbon variations in wine and tree-ring samples.. . Acta F.R.N., Universitas Comenianae, .. 1980წ. Physica XXI, Bratislava, 1980, p. 181.

ს. ფაღავა, . A.Burchuladze, S.Pagava, Z.Robakidze, V.Rusetski, D.Tsintsadze, P.Povinec, M.Chudy, Y.Staniček.. . Tbilisi Underground Laboratory.. . Comenius University, Faculty of Mathematics and Physics, Preprint, Bratislava, 1991, No Ph 9-91.. 1991წ. .

ს. ფაღავა, M.Avtandilashvili, D.Chalatashvili, S.Pagava, Z.Robakidze, V.Rusetski, G.Togonidze.. . Technological Changes of the Radiological Background of the Georgian Part of the Black Sea. . . Extended Synopses Presented to International Symposium on Marine Pollutions, Monaco, 1998, pp. 289-290.. 1998წ. .

L. Mdzinarishvili. . The functor $Ext\sp n$ and Kolmogorov homology. (English) . Proc. Steklov Inst. Math. 154 193-199 . 1985წ. .

ს. ფაღავა, . Avtandilashvili M., Pagava S., Robakidze Z., Rusetski V., Togonidze G.. . The Professional Oriented Regional Radioecological Collaboration of Southern Caucasian States.. NATO Science Series. IV. Earth and Environmental Sciences – Vol. 41. Dordrecht/Boston/London, 2004, pp. 225-229.. 2004წ. .

ს. ფაღავა, А.А.Бурчуладзе, С.В.Пагава, Г.И.Тогонидзе, П.Повинец, Д.Ф.Харчилава, М.С.Цицкишвили.. . Вертикальный обмен в атмосфере Закавказья по измерениям естественных трассеров: бериллия-7, радиоуглерода и озона.. Всесоюзная конференция по трансформации и дальнему переносу газовых и аэрозольных примесей в атмосфере и созданию моделей загрязьненности, Вильнюс, 1986 г., с. 114.. 1986წ. .

Л. Итриашвили. . Итриашвили, И. Иремашвили, Е. Хосрошвили. Критическая влажность почвогрунтов и метод ее определения.. Сб. научных тр. "Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных мелиоративных технологии".. 2016წ. Выпуск 7. Рязань. ст.87-92... . 2016წ. .

С. Пагава, А.А.Бурчуладзе, С.В.Пагава, Г.И.Тогонидзе.. . К вопросу изменения концентрации 14С в углероднообменном резервуаре. . Труды VI Всесоюзного совещания по проблеме "Астрофизические явления и радиоуглерод",. 1978წ. 13-15.10.1976, Тбилиси, 1978 г., ст. 173..