სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. . Л. Д. Мдзинаришвили, О законе двойственности Колмогорова.. ДАН СССР, 216 (1974), №3,. 0წ. 216 №3,.

З. Чачхиани. . О магнитных свойствах боридов тория и урана и твердых растворов U1-x Thx B4. Изв. Высш. учебн.завед. "Физика". . 1982წ. Т.25. №7-82. г.Томск. с.45-48..

С. Пагава, А.А.Бурчуладзе, М.В.Алания, С.В.Пагава, Г.И.Тогонидзе. . Одиннадцатилетняя цикличность интенсивности ГКЛ за 1850-1936 годы, выявленная по данным 14С. . IV симпозиум по КАПГ по солнечно-земной физике (Сочи), Москва, 1984 г., с. 82.. 1984წ. .

Дж. Григалашвили, Авалиани В.А., Пирцхалаишвили А.Н., Эбралидзе. Н. Н., и др.. . ПРОСПЕКТ ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ЛА-16 LOGICAL ANALYZER LA-16. ELORG SSSR-MOSKVA Внешнторгиздат. Изд. № 2290МВ. 1983წ. Л-4. зак. 760/1.

Дж. Григалашвили. . ПРОСПЕКТ ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ЛА-16 LOGICAL ANALYZER LA-16. ELORG SSSR-MOSKVA Внешнторгиздат. Изд. № 2290МВ. 1983წ. Л-4. зак. 760/1.

С. Пагава, А.А.Бурчуладзе, С.В.Пагава, П.Повинец, Г.И.Тогонидзе, С.Усачев. . Радиоуглерод и исследования вариаций космических лучей в прошлом.. XI семинар по космофизике, Ленинград, 30.11.-02.12.1979 г., . 1980წ. Известия АН СССР, серия физическая, Москва, 1980 г., т. 44, №12, ст. 54..

ხ. მიქაძე. . Стратиграфическое распространение планктонных фораминифер в верхнемеловых отложениях Западной Грузии и сопоставление состава комплексов с наннопланктоновыми зонами . Новости палеонтологии и стратиграфии.Геология и геофизика.. 2008წ. Вып. 10-11, . т. 49. ст.254-256.

М. , К. Цацанашвили. ..Глобализация и правовая моделъ религиозной свободы в Грузии... ..Право и Политология.. Баку Азербайджан. 2008წ. #2 ст. 6-14.

М. , Т. Сихарулидзе. ..Правовая проблема кибертероризма в Грузии... Право и политология Баку Азербайджан. 2007წ. #1 ст. 7-14.

M. Tsirekidze, Ivanova E.P. Ivanov L.N. Gurchumelya A.D.. .” Correlation effects in heaoy multi-electron ions represented by 4-4 transition Zn-like isoelec-tronic sequence”. . 1985წ. J. Phys. 13 Atomic Molec Phys, v.18 1985 7pp..

V. Geladze. 1. Sustainable Management of Water Resources on the Background of Current Climate Change, Earth Sciences. Earth . 2017წ. . Vol. 6, No. 5, 2017,, pp. 75-79. earth.20170605.13.

Г. Кармушина. 1. Глио-нейронально-сосудистые взаимоотношения в чревном сплетении на компрессионном этапе длительного сдавления тканей (ДСТ). . Деп. В УкрНИИНТИ 22.05.85,.. 1985წ. № 1087 Ук-85.- 9 с.

Т. Мегрелишвили, (ზ.გურამიშვილის თანაავტორობით). 1. Модели авторского сознания в современной русскоязычной литературе Грузии . Cross-Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES)». . 2017წ. Volume 2, Issue 1, March 2017 – Vermont, USA, ISSN-2470-1262. С.24-37.

Т. Мегрелишвили. 1. Модели авторского сознания в современной русскоязычной литературе Грузии . Cross-Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES)». . 2017წ. Volume 2, Issue 1, March 2017 – Vermont, USA, ISSN-2470-1262. С.24-37.

Е. Абрамидзе. 1. Напряженное состояние гибких слоистых оболочек вращения с учетом неоднородности деформаций поперечного сдвига. Доклад АН УССР, Сер. А, 1988, 9, с. 30-34.. Доклад АН УССР, Сер. А, 1988, 9, с. 30-34. 1988წ. .

Е. Абрамидзе. 1. Об одном варианте уточненной теории гибких слоистых ортотропных оболочек. Прикл. Механика. Киев, 1989, - 25, № 8, с.44-52.. Прикл. Механика. Киев, 1989, - 25, № 8, с.44-52.. 1989წ. .

G. Kuchava, Bilashvili k., Intskirveli L., Kordzakhia G.. 12. Recearch of pollution by oil products and destruction dynamics of oil contamination by microorganizms in coustal zone of Black Sea of Georgia. International Conference on scientific and policy Challenges towards an Effective Management of the Marine Environment, the Institute of Oceanology. 2003წ. The Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 12-18 October, Paris, France ,.

T. Epitashvili, კაკაბაძე ნ., მავლიანოვა რ.. 12. ბოსტნეული კულტურების ბიომრავალფეროვნება საქართველოში. საერთაშორისო კონფერენციის “პირველი ზამთრის ანატოლიის სამიტი – თანამშრომლობის პროექტები ტურიზმში, სპორტში, ბიომრავალფეროვნებასა და გლობალურ ცვლილებებზე” მასალები. 2012წ. გვ. 339-340, ქ. ერზრუმი, თურქეთი.

ი. ფავლენიშვილი, . L. Nadareishvili, R. Bakuradze, N. Topuridze, L. Sharashidze,. 12. Gradually Oriented State of Linear Polymers, High-Performance Polymers for Engineering Based composites. Section 1. Appliaction of Polymer Chemistry and Promising Technologies. . Appliaction of Polymer Chemistry and Promising Technologies. Ed O.Mukbaniani, M. Abadie, T. Tatrishvili, . 2015წ. Apple Academic Press, Inc, USA, .

ნ. ხიდაშელი. 13. E.Kutelia, N.Khidasheli, O.Tsurtsumia, G.Beradze, The contact fatigue and the wear of DADI class aluminum cast iron, Procedia Engineering, Amsterdam, Netherlands, Volume 2, Issue 1, April 2010, Pages 1219-1224. . 0წ. .