სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5217 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კალატოზიშვილი ე.. Биостимуляторы, полученные из вторичных продуктов переработки винограда. Инженерные новости Грузии. 2006წ. №4, 89-91.

მ. სირაძე, Н. Алекперов, М. Байрамова. Биохимические показатели семян сортов АзНИХИ. Хлопководство, М., Колос . 1984წ. №1.

ო. ხაზარაძე, Г.Мачашдзе, Л.Верулашвили. Бистальные балки. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშნებლობა. 2009წ. ISSN 1512-3936, N3,გვ.14.

Т. Мегрелишвили. Борис Акунин в пространстве интернета: авторская стратегия текста. ”Руската литература в Мрежата: текстове и четене» (რუსული ლიტერატურა ინტერტეტში: რტექსტები და წრე); საერთაშორისო სამეცნიერო ნაშრომების კრებული; ბულგარეთი, სოფია, სამეცნიერო აკადემიის გამომცემლობა «Херон пресс» . 2010წ. g.33-40. (ISBN 978-954-580-281-2).

Ж. Вардзелашвили, ს. მენაბდე. Бык как архетипическая мифологема богатства. მასალები Congreso International, Granada. 2011წ. გვ. 672-676.

ი. ღარიბაშვილი, М.Цикаришвили, С.Блиадзе, М.Мохевишвили. Вейвлет-спектральный анализ переходных процессов.. ,,Problems of mechanics" . წ. .

Д. Кохреидзе. Векторные уравнения переходных режимов многофазных каскадномостовых выпрямителей высокого напряжения Управление, контроль, диагностика; . ООО изд-во «Научтехлитиздат», Приборы и системы, . 2006წ. № 4, с. 38-43, печат-ный, г. Москва..

Т. Мегрелишвили. Великий Шелковый путь и мультикультурное пространство Кавказа: «кавказские произведения» М.Ю.Лермонтова. “Culture Dialogue of the Silk Road Countries”.. 2016წ. Erzurum,P.364-369..

ნ. მაისურაძე, Г.О. Микадзе, Д.В. Мосия, О.И. Микадзе, Н.И. Майсурадзе.. Вероятность образования сигма-фазы в сплавах системы Fe-Cr-Al c высокими содержаниями хрома.. Металлофизика и новейшие технологии, . 2008წ. т.30, №11, 2008, с.1565-1572..

ო. ისაკის ძე მიქაძე, Г.Микадзе, Дж.Мосия, Н.Майсурадзе. Вероятность образования сигма-фазы в сплавах системы Fe-Cr-Al-La с высоким содержанием хрома . Металлофиз. новеишие технол. Киев. 30,№11. 2008წ. .

მ. მაცაბერიძე. Версия деструкции вируса иммунодефицита человека. Journal "Medicine and ... 1999., № 2, p. 46-48;. 1999წ. Journal "Medicine and ... 1999., № 2, p. 46-48;.

მ. მაცაბერიძე. Версия приостановления инвазии и метастазированиа раковых клеток . Journal "Medicine and ... 2000., № 1., p. 39-46;. 2000წ. Journal "Medicine and ... 2000., № 1., p. 39-46;.

М. Мацаберидзе. Версия разрушения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ – НIV) . «Медицина и ...» . 1999წ. №2, стр. 46-48; .

მ. მაცაბერიძე. Версия разрушения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ – НIV) . «Медицина и ...» . 0წ. .

ვ. ბალამწარიშვილი. Ветиверовые тонкие полосы как противоэрозионные мероприятия с позиции теории надежности. Журнал “Экологические системы и приборы”, “Изд. научно-техн. литературы”,. 2007წ. #2 с. 55-57 Москва.

И. Нахуцришвили. Взаимодействие Ge с парами NH3+H2O. Неорганические Материалы. 2004წ. т.40, 5, 576-579.

М. Матнадзе, К. Бацикадзе, Л. Курковская, М. Сихарулидзе, Т. Джаши, В. Ананиашвили, И. Абесадзе, М. Аларишвили. Взаимопревращения изатиносодержащих конденсированных гетероцсиклических систем . ХГС. 2006წ. №5ю сю 780-786.

თ. ბუჩუკური. Виплавка сплава алюмини- марганец -кремный-калций(КАМК) и применения его в производстве стали. Металлургиа. 2007წ. №2.

თ. ხაჩიძე, Гладков Ю.И., Чистяков Ю.Д.. Вихревые расходомеры с металлополимерными чувствителными элементами.. “ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ”. 1991წ. ”№9. с.70-72..