სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

M. Piranashvili, Vasil Kikutadze. WINE TOURISM DEVELOPMENT IN GEORGIA. Scientific Journal, Social and Economic Revue, Alexander Dubcek University of Trencin. 2013წ. ISSN-1336-3727, 72-77.

მ. ხართიშვილი, Petriashvili Lili. WIRELESS NETWORKS FOR OFFLINE SENSORS. . 2010წ. -------------------------------------------------------------.

G. Kurashvili, რ.ქინქლაძე. Women’s Migration Processes from Georgia . INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT . 2016წ. Vol 2. No.5.

R. Kinkladze, Guguli Kurashvili. Women’s Migration Processes from Georgia. International Journal of Innovation and Economic Development. 2016წ. Volume 2, Issue 5, December 2016, Pages 18-23.

E. Kvesitadze, Sadunishvili T. G.Kvesitadze.. Xanthomonas vesicatoria specific virus and its potential to prevent tomato bacterial spot disease. . Nanotechnology to Aid Chemical and Biological Defence. 2015წ. 25 pages (In Press)..

E. Kvesitadze, Kutateladze, L., Jobava, M., Zakariashvili, N., Khokhashvili I. Xylanase and cellulose preparations from microscopic fungi isolated in the South Caucasus.. Current Research Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology. 2009წ. 470-474 (both included) ISBN-13: 978-981-283-754-7..

თ. ბაციკაძე. Ymportance of jamming at cylinders paiing in specific temperatrure conditions. Budget Printing Center Boston, Massachusetts USA . Boston . 2008წ. .

T. Koblianidze, Tatyana Lipai, Maia Meladze, Paulina Ucieklak-Jeż. Youth Employment Trends in Post Soviet Countries.. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias; z. 7; . 2013წ. p 211--217.

ზ. გარაყანიძე. Z. Garakanidze. Regional Energy Projects for Georgia - Turkey - Russia relations. . Political Reflection. CESRAN, Turkey. 2012წ. Vol. 3 | No.3; p.29-39. .

მ. კილაძე. Zn Ions Change Binding Mode of TOEPyP4 with DNA and Cause DNA Transition from B to C and Zn-Like Conformations. American Journal of Analytical Chemistry. 2013წ. 4, 744-748.

Z. Wardosanidze. Zone plate of an anisotropic profile. Proc. SPIE. 1991წ. vol.1574, pp.109-120.

ზ. გარაყანიძე. Zurab Garakanidze. When Russia will Ready to Join the WTO.... CESRAN, Political Reflection, Turkey. 2010წ. Vol. 1 | No.4;p.59-62..

G. Inanishvili. "Metallurgishe Verfahren und Kenntnisse im alten Georgien". Georgien-Schatze aus dem Land des Goldenen Vlies. 2001წ. Bochum, (142-149).

Г. Инанишвили, Маисурадзе В.Г., Гобеджишвили Г.. "К истории горнометаллургического производства Колхиды". РА. 2001წ. М. №3 (18-24).

Г. Инанишвили, Майсурадзе В.Г.. "Святилище Шилда культовый памятник из Кахетии (Грузия)". РА. 2004წ. М. 4, (38-51).

Г. Инанишвили. "Художественное литье Древней Грузии". Литейное производство. 2001წ. М. (23-24).

G.Giorgadze. ``Lebesgue ''-null sets in ${bf R}^{infty}$ are not preserved under Lipschitz isomorphisms, . Georg. Inter. J. Sci. Tech., Nova Science Publishers, Volume 3, Issue 1 , 39-49. . 2011წ. .

М. Цирекидзе, Гогава А.Л Иванова Е.П.. « Высоковозбуждённые уровни энергии в Ne-подобных ионах Ar-IX Mo-XXXII “. . 1988წ. “«Оптика и спек¬трос-копия» т.64, вып.4,1988г 5 стр..

М. Цирекидзе, А Гурчумелия А, Е Иванова. « О релятивистском расчёте энергетичес¬кого спекттра Zn-подобных высокозар-ядных ионов“,. . 1985წ. Известия ВУЗ-ов,Серия «ФИЗИКА»,т.28,1985г. 4 стр..

М. Цирекидзе. « Поляризация атом¬ного остова в конфигурациях с вакансиями остова изоэлектронная последовательность железа“. В сб. Научного Совета по спектроскопии АН СССР . 1985წ. «Многочастич¬ные эффекты в атомах,» Москва (1985).