სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

G. Lezhava. «Application of Optical Memory in Hybrid Systems of Artificial Intelligence». . Optical Memory & Neural Networks, Allerton Press, Inc.. 2002წ. № 2, .

А. Джанджгава, Саламахин П.М.. «Адаптация пролетных строений САРМ для применения в постоянных мостах на местных дорогах». Сборник научных трудов МАДИ (ГТУ). 2006წ. .

А. Джанджгава, Саламахин П.М.. «Адаптация пролетных строений САРМ». Транспортное строительство. 2008წ. №1.

М. . «Болонский процесс и некоторые вопросы системы образования Грузии». Международный симпозиум «Международные тенденции в обновлении и развитии образования: оценка знаний в кредитной системе, ценности и качество», Азербайджанского Государственного Аграрного Университета, მოხსენებათა კრებული. 2012წ. გვ. 105-109.

Л.С. Милевский. «Влияние энергии Ферми на эффективность введения радиационных дефектов при электронном облучении кремния». . Изд-во «Наука», Ленинград, «ФТП». 1976წ. т. 10, вып. 7, 1976 г., с. 1287, 5 .

Т. Мегрелишвили, (ი.მოდებაძის თანაავტორობით).. «Восток» в русской романтической поэзии . Сопоставление как метод исследования и обучения языкам.. 2005წ. გვ177-192 .

Т. Мегрелишвили. «Державин» В. Ходасевича: дискурсивные аспекты идеостиля . «Литература в диалоге культур - 7».. 2009წ. როსტოვი-დონზე, სამხრეთის ფედერალური უნივერსიტეტი (ЮФУ), ფილოლოგიისა და ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი.გვ. 118-121..

М. , Н. Шавишвили. «Инвестиционная политика и приоритеты финансового обеспечения государственной инвестиционной деятельности». Евразийский союз учёных «ЕСУ», XXVI Международная сессия: «Актуальные проблемы в современной науке и пути их решения», . 2016წ. Global impact factor 0,545 (2015).

მ. ჩეჩელაშვილი, Н.Шавишвили. «Инвестиционная политика и приоритеты финансового обеспечения государственной инвестиционной деятельности», . журнал «Евразийский союз учёных», . 2016წ. № 2, ISSN 2411-6467,Global impact factor (0.388 за 2015 г.); ISI (0.833 ).

А. Джанджгава, Саламахин П.М.. «ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ вторая жизнь военных разборных мостов». Мир ДОРОГ,. 2007წ. .

А. Джанджгава, Саламахин П.М.. «Использование пролетных строений САРМ на местных дорогах». Наука и Техника в дорожной отрасли. 2008წ. №1.

L. Beridze. «Концепция устойчивой архитектуры в высшем архитектурном образовании» . Sustainable Development of Contemporari City . 2015წ. გვ. 50-54.

М. Амиргулашвили. «Новые возможности» Турции на Южном Кавказе. Азербайджанский технический университет. 2016წ. .

Т. Мегрелишвили. «Петербургские зимы» Г.Иванова: медитация у «бездны мрачной на краю» . University of Toronto. Academic Electronic Journal in Slavic Studies. Toronto Slavic Quarterly. 2010წ. .№ 35 .

М. . «Подготовка кадров в сфере туризма в странах Евросоюза и в Грузии», . Международная научно-практическая конференция “Туризм и рекреация в XXI веке: проблемы и перспективы”, Азербаиджанский институт туризма, მოხსენებათა კრებული. 2012წ. გვ. 23-28.

Т. Мегрелишвили, (თ.ჯაგოდნიშვილის თანაავტორობით. «Тбилисский текст» русской литературы: история формирования и методические аспекты коммуникативного анализа . 51. «Тбилисский текст» русской литературы: история формирования и методические аспекты коммуникативного анализа . 2010წ. ესპანეთი, გრანადას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2 ტტ. ტ.I. გვ. 888-893 .

ე. კვესიტაძე, 7. Tsereteli A., Buachidze T., Daushvili L., Butskhrikidze N.. β-fructofuranosidase of the mutant strain Penicillium Canescens AME-85. Proceedings of . Georgian Acad. Sci.,. 2009წ. Biol. ser. Vol. 7, N1-2, p. 17-22,.

G. Beltadze. ε-Equilibrium in Games with Strictly Ranked Criteria . Nova Science Publishers, New York. 0წ. Information and Computer Technology, Modeling and Control. Chapter 38., 2017 Editors: Ivane Gorgidze, Tamar Lominadze, Maka Khartishvili and Ketevan Makhashvili (Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia). https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=62205 .

А. Давитадзе. А сопряженности функторов “прямойобраз пучка“и “обратний образ пучка“ в катеории G-пучков и эквивариантных отображений. Тезисы докладов VII всесаюзной топологической конференции Минск. 1977წ. .

. А сопряженности функторов “прямойобраз пучка“и “обратний образ пучка“ в катеории G-пучков и эквивариантных отображений. Тезисы докладов VII всесаюзной топологической конференции, Минск. 1977წ. 1.