სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5396 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. კვესიტაძე, 7. Tsereteli A., Buachidze T., Daushvili L., Butskhrikidze N.. β-fructofuranosidase of the mutant strain Penicillium Canescens AME-85. Proceedings of . Georgian Acad. Sci.,. 2009წ. Biol. ser. Vol. 7, N1-2, p. 17-22,.

G. Beltadze. ε-Equilibrium in Games with Strictly Ranked Criteria . Nova Science Publishers, New York. 0წ. Information and Computer Technology, Modeling and Control. Chapter 38., 2017 Editors: Ivane Gorgidze, Tamar Lominadze, Maka Khartishvili and Ketevan Makhashvili (Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia). https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=62205 .

А. Давитадзе. А сопряженности функторов “прямойобраз пучка“и “обратний образ пучка“ в катеории G-пучков и эквивариантных отображений. Тезисы докладов VII всесаюзной топологической конференции Минск. 1977წ. .

. А сопряженности функторов “прямойобраз пучка“и “обратний образ пучка“ в катеории G-пучков и эквивариантных отображений. Тезисы докладов VII всесаюзной топологической конференции, Минск. 1977წ. 1.

ე. მიმინოშვილი. А.Е.Shvelashvili, E.B. Miminoshvili, V.К.Bel`ski et all. X-Ray Diffraction Structural of Guanidinium Diaquadicitratomanganate. . J. of Inorganic Chemistry . 2001წ. Vol. 46, №9 , 2001, pp. 1345-1347. .

ე. მიმინოშვილი. А.Е.Shvelashvili, E.B. Miminoshvili, V.К.Bel`ski, E.R.Kutelia and T.N. Sakvarelidze. Crystal and Molecurar Structure of Guanidinium Dicitratozincate.. J. of Inorganic Chemistry. 2001წ. Vol. 46, №9 , 2001, pp. 1345-1347. .

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. Аctual problems of state arrangement and regional management. . АКАДЕМІЯ МУНІЦИ¬-ПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ, МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ, МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ,. 2014წ. КИЇВ, СТР. 50..

ჯ. გახოკიძე, სოფო მიდელაშვილი. Аctual problems of state arrangement and regional management... АКАДЕМІЯ МУНІЦИ¬-ПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ, МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ, МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, КИЇВ, . 2014წ. СТР. 50.

ს. ხიზანიშვილი. Абсурд _ путъ к нигилизму. " АКАДЕМИЯ", КАВКАЗОВЕДЕНИЕ, МОСКВА. 2002წ. #2, ст. 18-24.

Резванов Г.Ф., Картвелишвили Ю.М, Терентьев А.В, Ильченко Н.С.. Автоклавное плакирование порошков алюминия и карбида вольфрама никелем. «Порошковая металлургия» . 1990წ. № 6, 16-18, ISSN 0032 - 4795, Киев.

Р. Канашвили, Резванов Г.Ф., Горбатов И.Н.,, Картвелишвили Ю. М.;, Терентьев А.В.,, Ильченко Н.С.. Автоклавный способ плакирования графитовых порошков медью . Автогенные и авто-клавные процессы в медно-никелевом производстве. Сборник научных трудов. Гипроникель, 1990, 160 с.. 1990წ. № 6, 142-147.

Г. Сулашвили, Н. Фаилодзе, О. Хуцишвили, ყიფიანი სალომე, სულაშვილი მალხაზ, ციხელაშვილი ბესარიონ. Автоматизация Аудита и компьютерная обработка данных. Georgian International Journal of Science and Technology. 2011წ. Volume 3, p 299-327.

Т. Цабадзе. Автоматизация проектирования одноканатных подвесных дорог//Основные проблемы автоматизации проектных работ. Сб.науч.тр./ЦНИИпроект,-М. 1986წ. Вып.16.-С.28-35.

А. Прангишвили, Л. Имнаишвили. Автоматизированная система сбыта электроэнергии и расчета с потребителем. Датчики и системы. 2004წ. № 2, Москва. ст.4.

З. Гаситашвили. Автоматизированное построение сетевых моделей параллельных вычислительных процессов.. Депонировано «ВИНИТИ», N 5710-В. 1985 г.. 1985წ. .

З. Босикашвили, O.Shonia,L.Bejanishvili,D.kapanadze. Автоматизированное проектированиеэлектронных учебных курсов. Информациные технологии впроектировании и производстве,Науч.Тех.Журнал.. 2007წ. ФГУП "ВИМИ" 2007 №3.

О. Шония, З. В. Босикашвили, Л.Г.Бежанишвили, Д. Капанадзе. Автоматизированное проэктирование учебных курсов . Информационные технологии в проектировании и производстве. М.: ВИМИ. 2007წ. №3 с. 53-56 .

Г. Джапаридзе, Г.М. Мревлишвили, В.М. Сохадзе, Д.А. Татишвили, Г.В. Маджагаладзе. Автоматизированный низкотемпературный адиабатический микрокалориметр для иссдедования биополимеров. Труды Y всесоюзной конференции ,,Метрологические обеспечения теплофизических измерении при низких температурах", Москва. 1988წ. 4.

გ. კოხრეიძე, Д.Лаошвили, А.Сихарулидзе. Автоматизированный электропривод с двигателем постоянного тока с синхронным вращением ротора. Вестник НТУ ХПИ.Теория и практика.Харьков.2008. წ. Харьков.2008.

ს. მებონია, ს. მებონია, В. Клдиашвили . Агрегат для выплавки электростали из брикетов железорудной моношихты. Металлург . 2009წ. №4, 3ст..