სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბუჩუკური, მ. გრძელიშვილი, ნ. ჯვარელია, რ. შეყლაშვილი. Катодалюминесцентные спектры Ga1-xAlxP . Ежемесячн. произв. научно-техн. и информац.-аналит.учебно-метод. журнал. 2006წ. Москва. N7, ст. 10-13 .

მ. პაპაშვილი. Католичество в Грузии в XIX- нач.XX в.. Православная Энциклопедия Т. 13, Москва. 2006წ. с. 376-377.

მ. პაპაშვილი. Католичество в Грузии в XX в.. Православная Энциклопедия Т. 13, Москва. 2006წ. с. 376-377.

З. Алимбарашвили, V. Zhukovin, J. Zhukovin. Качественный критерий в принятии решений. III Congress Turkish world mathematic. 2009წ. Almaty.

ჯ. სანიკიძე. Квадратурные процессы для интегралов типа Коши.. Матем. заметки.. 1972წ. 5, 11, 517-526..

გ. ფიფია, Далецкий Ю.Л.. Квазираспределения в функционалъных пространсвах связанные с эволюционными дифференциалъными уравнениями. Теория вероятностей и математической статистики. Вып. 36, 1987г.. . 1987წ. .

ნ. ვახანია, G. Chelidze. Кватернионные гауссовские случайные величины, Теория Вероятностей и ее применения, 54(2009), No. 2, 337-344 . Теория Вероятностей и ее применения . 2009წ. 54, No. 2, 337-344.

თ. ლომინაძე. Келловейские кадоцератины Кавказа. Тр.ГИН АН Грузии. 2004წ. Нов.сер.Вы.119, стр..

ნ. ბუჩუკური, მ. გრძელიშვილი, ნ. ჯვარელია, ზ.ბარდაჩიძე. Кинетика осаждения паладия на полупроводниковых соединениях группы А3И5. საერთაშორისო სამეცნ. ჟურნალი ,,ინტელექტუალი”. 2005წ. თბილისი, N7, გვ. 65-71 .

გ. დვალი, Н. К. Рогава, Г. Н. Каишаури. Кинетика роста и биосинтеза каротиноидов Rhodococcus sp. при лимитировании фосфатами. Естественные науки. 2008წ. № 1.

Г. Кайшаури, Г.Я.Дараселия, Н.К.Рогава, Г.Ш.Двали. Кинетика роста и биосинтеза каротиноидов Rhodococcus Sp.при лимитировании фосфатами. Известия ВУЗ-ов “Естественные науки” Северо-Kавказский регион. 2008წ. №1, с. 83-86.

ნ. მაისურაძე, О.И. Микадзе, И.Г. Нахуцришвили, Н.И. Майсурадзе, Г.О. Микадзе.. Кинетические законномерности роста окалины на жаростойких сплавах с барьерными слоями из стабильных оксидов.. Металлофизика и новейшие технологии, . 2007წ. т.29, №11, 2007, с.1507-1513..

И. Нахуцришвили, О.Микадзе, Н.Майсурадзе, Г.Микадзе. Кинетические закономерности роста окалины на жаростойких сплавах с барьерными слоями из стабильных оксидов. Металлофизика и Новейшие Технологии. 2007წ. т.29, 11, 1507-1513.

ო. ისაკის ძე მიქაძე, И.Нахуцришвили, Н.Майсурадзе, Г.Микадзе. Кинетические закономерности роста окалины на жаростойких сплавах с барьерными слоями из стабильных оксидов . Металлофиз.новейшие.технол. Киев. 29,№11. 2007წ. .

И. Нахуцришвили. Кинетическое описание роста испаряющейся окалины на основе общего параболического уравнения. Черная Металлургия. 2005წ. N5, 36-39.

ნ. ბაღათურია, Н. Бегиашвили, Е. Едиберидзе. Кислотопонижающая спо-собность чистых культур др-ожней для плодово-ягодного виноделия. Ж.»Виноделие и виноградарство», Россия, Москва.. 2006წ. №4.