სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5396 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბუჩუკური, მ. გრძელიშვილი, ნ. ჯვარელია, ზ.ბარდაჩიძე. Кинетика осаждения паладия на полупроводниковых соединениях группы А3И5. საერთაშორისო სამეცნ. ჟურნალი ,,ინტელექტუალი”. 2005წ. თბილისი, N7, გვ. 65-71 .

გ. დვალი, Н. К. Рогава, Г. Н. Каишаури. Кинетика роста и биосинтеза каротиноидов Rhodococcus sp. при лимитировании фосфатами. Естественные науки. 2008წ. № 1.

Г. Кайшаури, Г.Я.Дараселия, Н.К.Рогава, Г.Ш.Двали. Кинетика роста и биосинтеза каротиноидов Rhodococcus Sp.при лимитировании фосфатами. Известия ВУЗ-ов “Естественные науки” Северо-Kавказский регион. 2008წ. №1, с. 83-86.

ნ. მაისურაძე, О.И. Микадзе, И.Г. Нахуцришвили, Н.И. Майсурадзе, Г.О. Микадзе.. Кинетические законномерности роста окалины на жаростойких сплавах с барьерными слоями из стабильных оксидов.. Металлофизика и новейшие технологии, . 2007წ. т.29, №11, 2007, с.1507-1513..

И. Нахуцришвили, О.Микадзе, Н.Майсурадзе, Г.Микадзе. Кинетические закономерности роста окалины на жаростойких сплавах с барьерными слоями из стабильных оксидов. Металлофизика и Новейшие Технологии. 2007წ. т.29, 11, 1507-1513.

ო. ისაკის ძე მიქაძე, И.Нахуцришвили, Н.Майсурадзе, Г.Микадзе. Кинетические закономерности роста окалины на жаростойких сплавах с барьерными слоями из стабильных оксидов . Металлофиз.новейшие.технол. Киев. 29,№11. 2007წ. .

И. Нахуцришвили. Кинетическое описание роста испаряющейся окалины на основе общего параболического уравнения. Черная Металлургия. 2005წ. N5, 36-39.

ნ. ბაღათურია, Н. Бегиашвили, Е. Едиберидзе. Кислотопонижающая спо-собность чистых культур др-ожней для плодово-ягодного виноделия. Ж.»Виноделие и виноградарство», Россия, Москва.. 2006წ. №4.

ე. ედიბერიძე, ნ. ბაღათურია, ნ. ლომსაძე. Кислотопонижающая способность чистых культур дрожжей для плодово-ягодного виноделия. Ж. "Виноделие и виноградарство", Москва. 2006წ. №4, стр. 18-19.

გ. ცერცვაძე. Китайская теорема об остатках и принцип нормализации в хронологии.. ТГУ (Прикладная математика, Компьютерные науки). 2003წ. vol. 353(22-23).

Г. Болоташвили. Класс граней перестановочного многогранника. ВИНИТИ. . 1987წ. N3403-В 87.

Т. Ебралидзе. Класс объектов, передаваемый без искажения. Радиотехника и Электроника. 1969წ. XIV, 2011-2012 (1969).

ხ. კიკნაძე, ხ. კიკნაძე, Маисая Л.Д. Классификация методов искусственного управления свойствами грунтов. Ж. «Экологические системы и приборы». Москва. 2010წ. №12.

ხ. კიკნაძე, ხ. კიკნაძე, Маися Л. Д.. Классификация методов искусственного управления свойствами грунтов. Ж. «Экологические системы и приборы». Москва. 2010წ. .

ლ. იტრიაშვილი, Х.Кикнадзе. Классификация методов искусственного управления свойствами грунтов.. Ж."Экологические системы и приборы", Москва.. 2010წ. №12, с.43-47..

И. Цомая, Сычов Д.А., Крюков А.В., Савельева М.И., Рябова А.В.. Клинико-фармакологические аспекты применения новых оральных антикоагулянтов у пациентов с фибрилляцией предсердий.. Журнал практикующих врачей „Сердце“, том. 14, №6, 2015. ст. 402-410. ГБОУ ДПО „РМАПО“, МЗ РФ, 123995, Москва. ISSN 1728-4724.. 2015წ. том. 14, №6, 2015. ст. 402-410..

ი. ცომაია, Сычев Д.А. Синицина И.И., Варданян А.В. Кириченко А.А. Леванов А.Н.. Клинико-фармакологические обоснования кратности применения „новых” оральных антикоагулянтов.. Журнал „Кардиология”. г. Москва, 2017 г.. 2017წ. .

ი. ცომაია, Д.А.Сычев. Клиническая фармакогене¬тика как основа персона¬лизации применения лекарственных средств в практике интерниста.. Справочник поликлинического врача. Спецвыпуск №12, 2014 г. ст. 8-12.. 2014წ. Спецвыпуск №12, 2014 г. ст. 8-12..

Т. Мегрелишвили. Когнитивно-репрезентативные аспекты концепта Кавказ в прозе М.Ю.Лермонтова . „Лермонтовские чтения на Кавминводах – 2010“. . 2010წ. გვ. 167-179..

Г. Купрашвили. Кого убьет сепаратистский бумеранг?. "ДЕЛО", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2008წ. #503, 24.03.08.