სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4994 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Tsiklauri L., Guohua An., Donna M., Ruzcaj E. Kemertelidze, Marilyn E.Morris . Simultaneous determination of the flavonoids robinin and kaempferol in humanbreast cancer cells by liquid chromatography-tandem mass spectrometry // , , . . .. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.. 2011წ. 55, p. 109 – 113.

Т. Фагава, Л.С. Милевский. «Влияние энергии Ферми на эффективность введения радиационных дефектов при электронном облучении кремния». . Изд-во «Наука», Ленинград, «ФТП»,. 1976წ. «ФТП», т. 10, вып. 7, 1976 г., с. 1287, 5 .

Т. Фагава, null. Зависимость кинетики отжига А-центров и дивакансий от температуры, энергии и дозы облучения в кристаллах n-кремния. . Изд-во «Наука», Петербург, ФТП. 2002წ. Изд-во «Наука», Петербург, ФТП, т. 36, вып. 10, 2002, с. 1159, 4..

Т. Етерашвили. Изучение скольжения в кристаллах методом фотограмметрии печат. ,. Заводксая лаборатория,. 1979წ. №7.

მ. ლომიძე, ლია მეტრეველი. Информационный потенциал социальной рекламы . .Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова, факультет Журналистики. Журналистикав в 2015 году: Регионы в Российском медиа пространстве. Материалы Международной научно-практической конференции. Москва,5-6 . февраля 2015. . 2015წ. გვ.282..

T. Paghava. Исследование рекомбинационных центров в облученных кристаллах p-Si. . Изд-во «Наука», Петербург, ФТП. 2004წ. ФТП, т. 38, вып. 6, 2004, 665-669, 5..

М. Ломидзе, ნინო ჭალაგანიძე. Некоторые аспекты методики обучения PR (связей с обшественностью) . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `უმაღლესი განათლება დღეს: ტრადიციები და ინოვაციები”. Центр гуманитарных исследований «Тезис». Высшее образование сегодня: традиции и иновации. 01.12. 2010. Материалы Международной научной конференции. Караганда 2010. 2010წ. გვ.202-205.

მ. ლომიძე, მარინა ხარატიშვილი. Некоторые особенности PR деятельности регионального театра . Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова, факультет Журналистики. Журналистикав в 2013 году: Регионы в Российском медиа пространстве. Материалы Международной научно-практической конференции. Москва,7-9 . февраля 2014. 2014წ. გვ.250-251..

Гигошвили Т.И.. Новые циклоартановые гликозиды из Astragalus caucasicus и Astragalus galegiformis . . . . .. Химия природных соединений, . 2012წ. N 5, c. 809 -810.

Т. Фагава, Л.С.Чхартишвили. О температурных минимумах Холловской подвижности электронов в облученном кремнии. УФЖ. 2003წ. УФЖ, 2003, т. 48, № 3, с. 232-237, 6 .

მ. მაცაბერიძე. Проблемы нейтрализации вируса гриппа А.. «Медицина и ...» . 2000წ. №1, стр. 17-23; .

Т. Етерашвили. Развитие пластической деформации пакетного мартенсита. Низкоуглеродистая сталь г. 8,5 Спаский М. Н. Утевский Л. М, Тулинова Г.Н.. ФММ. 1978წ. 4.

Е. Абрамидзе. Расчет напряженнного состояния конических гибких слоистых оболочек на основе одного варианта уточненной теории. Ин-т Механики, Киев, 1989. – 10 с. Деп. в ВИНИТИ 11.10.89. № 6217—В89.. . 1989წ. .

რ. თაბუკაშვილი, Чиквинидзе И.. Специфика отраслевого перевода и контекстуальный эквивалент. . Вестник Евразииского гуманитарного института. Научный журнал 2.г.Астана Казахстан.. 2011წ. .

Е. Абрамидзе. Температурная задача о деформации гибких слоистых оболочек вращения в уточненной постановке. . . Прикл. Механика. . 1993წ. . Прикл. Механика. Киев, 1993, - 29, № 5, с. 55-59.

მ. ლომიძე. Формы коммуникации в предвыборной кампании. . Московский Государственный Университет имени М. В .Ломоносова, факультет Журналистики. Журналистикав в 2012 году: Социальная миссия и профессия. Материалы Международной научно-практической конференции. Москва, 9-11 февраля 2013.. 2013წ. გვ.332-333..

Е. Абрамидзе. Численное решение задачи о деформации гибкой слоистой элипсоидальной оболочки с учетом поперечного сдвига. Ин-т Механики, Киев, 1988. – 10 с. Деп. в ВИНИТИ 28.02.89. № 1332—В89.. . 1989წ. .

. Энергия миграции вакансий в кристаллах кремния р-типа. . Изд-во «Наука», Петербург, ФТП. 2003წ. ФТП, т. 37, вып. 9, 2003, с. 1058-1061, 4 .

R. Gotsiridze. “Integration of Internet technologies into language courses”. “Межкультурная – Интеркультурная Коммуникация'. 2014წ. .