სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. ვარშალომიძე, Oniashvili G., Aslamazashvili Z., Zakharov G.. A new SHS metod for special ferroallays production. First Armenian-I*sraeli workshop on SHS (AIW-2005).Yerevan.. . 2005წ. p.33.

G. Giorgobiani, V. Kvaratsxelia. A note on the rearrangement theo¬rem in a Banach space. Nova Science Publishers;Computer Science, Technology and Applications. 2012წ. .

ა. სურმავა, Surmava A., Kordzadze A., Demetrashvili D.. A numerical study of spreading of the oil pollution in the natural environment. . Экология окру¬жающей среды и безопасность жизнедеятельности. Киев, Украина, . 2005წ. No. 2, ст. 77-84..

G. Giorgobiani. A problem on rearrangements of summands in normed spaces and Rademacher sums. Lecture Notes in Math. Springer-Verlag. 1989წ. v. 1391. p. 33-46.

L. Imnaishvili. A. Prangishvili, M. Bedineishvili, M. Sulaberidze. Electronic System of Teachers' Registration in The Highest Educational Institution. Informational and Communication Technologies – Theory and Practice: Proceedings of the International Scientific Conference ICTMC-2010 Devoted to the 80th Anniversary of I.V. Prangishvili. Nova Science Publishers. https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=25352. . 2010წ. .

ნ. რურუა, E. Moistrapishvili, M. Moistrapishvili, N. Rurua. About development of special te-ch¬nical schedule providing in post-soviet countries railway transport and its infrastructure’s safety. International scientific journal “PROBLEMS OF MECHANICS”, Tbilisi, . 2011წ. ISSN 1512-0740 #1 (42), pp.80-86,.

დ. ნოზაძე, Namicheishvili T.G., Liluashvili Z.V., Macharadze D.M.. Advanced Technology for Manufacturing of Layered Composite Materials By the Method of Electro-Contact Heating. TMS Fall Extraction & Processing. 2006წ. Volume 4,pp.595-598.

G. Giorgobiani. Almost sure permutational convergence of vector random series and Kolmogorov’s problem. New Trends in Probability and Statistics, 1(Proceedings of Bakuriani Colloquium in Honour of Yu .V. Prokhorov, 1990. 1991წ. pp.93-105, Mokslas, Vilnius, VSP, Utrecht.

ს. ჩობანიანი, S.Levental, V.Mandrekar. Almost surely convergent summands of a random sum. Statistics and Probability Letters. 2012წ. 82, 212-216..

T. Chubinishvili, ი.გოგოძე. Analysis of Georgia's Patent Activity. Int. Journal “Information and Innovations”, ISSN 1994-2443. ICSTI. 2010წ. #1-2 pp.48-58.

ვ. თავხელიძე, V.Serdobintsev, N.Arabajian, I.Ratishvili. Anomalies of Elastic Properties Within the Ordered NbHx Phase. Journal of Alloys and Compounds. 2003წ. v.356-357, pp.100-104.

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Approximate Method For Solving Unsteady Rotation Problem Porous Plate in the Conducting Fluid With Account Heat Transfer in Case Of Variable Electroconductivity . Several Problems of Applied Mathematics and Mechanics. 2013წ. Series: Mathematics Research Developments,New York,USA, pp.157-164, ISBN: 978-1-62081-603-5 .

მ. შარიქაძე, Kakabadze M., Hoedemaeker Ph.J.. Aptin and Early Albian Douvilleiceratidae, Acanthohoplitidae and Parahoplitidae of Colombia. Scripta Geologica. Leiden. 2004წ. #128. p. 313-514.

უ. ზვიადაძე, M. Mardashova, M. Gagoshidze, N. Kitiashvili. Arsenic deposits of Georgia and influence of polluted environment on the human health. Universidade do Porto – Faculdade de Ciencias Departamento de Geologia, Memorias #12. Porto – 2008, p. 77 – 80. 2008წ. ISSN871-1607.

M. Mardashova, U. Zviadadze, M. Gagoshidze, N. Kitiashvili. Arsenic deposits of Georgia and influence of polluted environment on the human health. Universidade do Porto – Faculdade de Ciencias Departamento de Geologia, Memorias #12. Porto – 2008, p. 77 – 80. 2008წ. ISSN871-1607.

ნ. შავლაყაძე. Bending of circle plate with elastic inclusion.. Izv. Naz. Akad. Nauk Armenii, Mekhanica, National Academy of Sciences Armenia. 2001წ. 54, No. 2, 22-31. .

ნ. შავლაყაძე. Bending of elastic anisotropic plate with circle hole, reinforced with inclusion on a finite sites.. Prikl. Mekh. Engl. transl.: Inter. Appl. Mech. "kluwer Academic/Plenum Publishing Corporation". 2002წ. 38, No. 3, 356-364...

ნ. შავლაყაძე. Bending of elastic anisotropic plate with elastic inclusion.. Izv. Ross. Akad. nauk. Mekh. Tv. Tela, Engl. transl.: Mechanic of solids. Inst. for Prblems in Mech. of Russian Acad. of Scien.. 2003წ. No. 6, 102-108..

ნ. შავლაყაძე. Bending of elastic anisotropic plate, reinforced of finite site by inclusion of variable rigidity.. Izv. Naz. Akad. Nauk Armenii, Mekhanica.National Acdemy of sciences Armenia. 2001წ. 54, No.1, 56-63..

I. Gotsiridze. Biomedical Engineering Education in Georgia: Experience And Challenges. 3 rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering pp.118, 2015. 2015წ. .