სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ზ. ლებანიძე, ი. ქსოვრელი, ო. ლანჩავა. შახტებში ჟანგვის კუთრი სითბოს განსაზღვრა. სტუ-ს შრომები. 2001წ. 6(439), გვ.37-39.

G. Durglishvili, გ. უოლი, მ. შარიქაძე, ი. თავდუმაძე. შუა ეოცენის ვულკანოგენურ დანალექ ქანებში ნაპრალთა განვითარების შესაძლებლობა. ჟურნალი "რეზერვუარის ნაპრალებიდა გაზი". 2004წ. 2 გვ..

ი. გუჯაბიძე, ზ. ლებანიძე, ზ. გუდავაძე. ჩამოქცევის თაღწარმოქმნის სამთო გამონამუშევრების სამაგრი კონსტრუქციის და პარამეტრების დასაბუთება. ”სამთო ჟურნალი” . 2004წ. 4.

შ. პეტრიაშვილი, თხინვალელი მ., ჩუტკერაშვილი დ.. ჰიპერგენეზის ბიოქიმიური პროცესები ტენიანი სუბტროპიკების პირობებში. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული; თბილისი. 2003წ. 14;გვ.198-210.

დ. ბლუაშვილი, A. Okrostsvaridze, N. Gagnidze;. “Mythical” gold sands of Svaneti (Caucasus, Georgia) and argonouts expedition purpose;. International Earth Science Colloquium on the Aegean Region; IESCA, 1-5 octomber, Izmir-TURKEY . 2012წ. .

E. Alaverdovi, მანანა დარჩაშვილი. “გლობალიზაცია და რელიგია (საქართველოს რეალობა)”, საერთაშორისო კონფერენციის კრებული „ . გლობალიზაცია, განვითარება და პერსპეცტივები“, სოციალური ინიციატივის ინსტიტუტი, უკრაინა, ლვოვი . 2015წ. .

E. Alaverdovi. „რელიგიის გავლენა გლობალიზაციაზე“, საერთაშორისო კონფერენციის კრებული „ . გლობალიზაცია, განვითარება და პერსპეცტივები“, სოციალური ინიციატივის ინსტიტუტი, უკრაინა, ლვოვი . 2015წ. .

E. Alaverdovi, მანანა დარჩაშვილი. „ქალთა პოლიტიკაში ჩართულობის თავსებადობა და ევროინტეგრაციის პროცესი თანამედროვე ქართულ რეალობაში“. Journal of Liberty and International Affairs, / Vol. 2, No.2/ 2016. 2016წ. Vol. 2, No.2/ .