სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5412 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

А. Вардосанидзе. Отчет ИК АН ГССР по теме «КОРТ-УН». (ответственный исполнитель).. . 1979წ. .

А. Вардосанидзе. Отчет ИК АН ГССР по теме «ЛЕММА». (исполнитель).. . 1975წ. .

Г. Лежава. Отчет ИК АН ГССР по теме «Лена-ГН». (Ответственный исполнитель).. . 1982წ. .

А. Вардосанидзе. Отчет ИК АН ГССР по теме «ЛЮСТРА». (исполнитель).. . 1980წ. .

А. Вардосанидзе. Отчет ИК АН ГССР по теме «МОЛНИЯ». (исполнитель).. . 1965წ. .

А. Вардосанидзе. Отчет ИК АН ГССР по теме «МУССИНГ». (исполнитель). . 1983წ. .

А. Вардосанидзе. Отчет ИК АН ГССР по теме «ПИОН-ГН». (исполнитель).. . 1969წ. .

А. Вардосанидзе. Отчет ИК АН ГССР по теме «РАНГ». (исполнитель).. . 1974წ. .

А. Вардосанидзе. Отчет ИК АН ГССР по теме «РОЩА». (исполнитель).. . 1983წ. .

А. Вардосанидзе. Отчет ИК АН ГССР по теме «СИНТЕЗ». (исполнитель).. . 1971წ. .

А. Вардосанидзе. Отчет ИК АН ГССР по теме «СИРЕНЬ». (исполнитель).. . 1974წ. .

А. Вардосанидзе. Отчет ИК АН ГССР по теме «СТРЕЛА». (исполнитель). . 1969წ. .

А. Вардосанидзе. Отчет ИК АН ГССР по теме «ТЕМП». (исполнитель).. . 1972წ. .

М. О.Микеладзе, М. Э.Гогебашвили. Оцека фитоценологической конкурентоспособности растений при радиационном воздействии на луговые фитоценози.. "Электронное моделирование". 2001წ. т. 23, №5, "Наукова дцмка", Киев, 118-121.

ნ. მაისურაძე, Чхартишвили Л.С., Деканосидзе Ш.В, Майсурадзе Н.И.. Оценка Атомных Зарядов В полярных кристаллах. . Materials Of the X International Scientific and Practical Conference “Trends of Modern Sci-ence-2014”, May 30-June 7, 2014, Vol. 23, Chemistry and chemical technology Physics. Sheffield, Science and Education LTD, . 2014წ. Vol. 23, 2014, c. 51-54...

Л. Шанкишвили, Н. Карапетянц. Оценка Зигмунда дробного интеграла комплексного порядка в обобщенном пространстве Гельдера с весом (x)=(1-x) , >0 . Сб. трудов ”Интегродифференциальные операторы и их приложения”. Ростов-на-Дону. 1999წ. ДГТУ, № 4, стр.18-22.

В. Лекиашвили, Шейнин А.М.. Оценка и методы повышения безотказности тормозных систем машин. Трды МАДИ. Москва,. 1977წ. выпуск 118,.

ი. იორდანიშვილი, Иорданишвили К.Т., Ахвледиани Т.Э., Хосрошвили Е.З., Кикнадзе Х.Л.. Оценка критического загрязнения Черного моря. Ж."Экологические системы и приборы", Москва.. 2008წ. №5, с.56-60..

გ. გავარდაშვილი, Зураб Топуридзе. Оценка надежности горных склонов Грузии в коридоре нефтетрубопровода Баку-Супса. . Жур. “Инженерная экология ”, . 2002წ. № 5 , с.39-47.

З. Пиранашвили, Хуцишвили Н.Г.. Оценка параметров для одного класса распределений. Труды Х –го Всесоюзного симпозиума “Методы представления и аппаратурный анализ случайных процессов и полей”, Ленинград. 1978წ. стр. 31–34.