სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ბუაჩიძე, А.С.Семёнов, Н.П.Удалов. Переключение мод в тонлоплёночном волноводе с граничной модуляцией показателя преломления. Квантовая Электроника. 1979წ. т.6,№6, стр.1331-1334.

И. Благидзе, Г. Чантурия,Ш. Гватуа, Г. Накашидзе Р.Татарашвили, Х .Гаприндашвалш. Перенос энергии возбуждения между редкоземельными ионами Pr(3+) и Nd(3+) в силикатном стекле. Квантовая электроника. 2000წ. т.3, 1, 20.

მ. ორმოცაძე, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშვილი ნანული, ბაღათურია ბექა, ნანიტაშილი თენგიზ. Переработка белых сортов винограда по кахетинской технологиии . ж. «Виноделие и виноградар-ство», М, . 2009წ. №3, 29-30.

Б. Гогичаишвили, Г. Г. Цнориашвили, Г. А. Ломтатидзе. Переработка токсичных отходов с получе-нием барийсодержашего комплексного сплава. Сталь №1. Москва,2004. 2004წ. №1;87-88.

Н. Багатурия, Л. Которашвили, Т. Наниташвили , Б. Багатурия . Переработки белых сортов винограда по кахетинской технологии. ж. «Виноделие и виноградар-ство», М. 2009წ. №3, c 29-32.

Н. Багатурия, Б. Багатурия, Т. Наниташвили , М. Ормоцадзе . Переработки белых сортов винограда по кахетинской технологии. ж. «Виноделие и виноградарство», М. 2009წ. №3, с. 29-30.

ნ. ბაღათურია, Н. Бегиашвили, Б. Багатурия, Т. Наниташвили , М. Ормоцадзе . Переработки белых сортов винограда по кахетинской технологии. ж. «Виноделие и виноградарство», М. 2009წ. №3, с. 29-30.

Р. Кохреидзе, Дж.Г. Саникидзе, С.В. Оденов. Перколяция и эффект Джозефсона в ВТСП-композитах на основе иттриевой керамики. Физика Низких Температур. 2006წ. т.32, №8/9, с.1115-1118.

უ. ზვიადაძე, Л.А. Церцвадзе . Перспективы использования глееобразовательных процессов в целях утилизации отходов горнодобывающей промышленности. АН СССР, в журнале . 1991წ. .

О. Ланчава, Николае Илиаш. Перспективы использования преобра-зующих систем для тушения пожаров в туннелях.. International Scientific Conference “Mining and metallurgical industry: Achievements, Problems and Future Development - 2010”. 2010წ. Kryvoi Rog, Technical University, Ukraine, p. 46-53..

О. Ланчава. Перспективы использования преобра-зующих систем для тушения пожаров в туннелях.. International Scientific Conference “Mining and metallurgical industry: Achievements, Problems and Future Development - 2010”. 2010წ. Kryvoi Rog, Technical University, Ukraine, p. 46-53..

ბ. მაისურაძე, Т.В. Шарашенидзе, М.О. Цирдава . Перспективы развития мини-ферросплавных заводов в Грузии. Науч. техн. журнал ,,Керамика,, . 2008წ. 2(19), 30-33.

С. Карипидиси-Карибови. Перспективы развития тягового электропривода постоянного тока. Вестник ВЭЛНИИ,. 2004წ. №2, 2004. с. 102-107..

დ. ბლუაშვილი, А. В. Окросцваридзе. Петрология рудовмещающих пород Окрила-Ачапарского золоторудного проявления и некоториые вопросы его генезиса (Болъшой Кавказ, Грузия); . Магматические, метасоматические формации и связанное с ними оруденение, Ташкент. 2005წ. .

მ. მაისურაძე, Хоштария Т. Е. , Мирзиашвили Н. Т., Курковская Л.Н, Бочоидзе Л.Т.. Пиролокумарины. Синтез и спектральные исследования 7-оксо-1,2,7-триоксо-1,2-дигидро--пирано {3,2-е} –индола и их производных. Химия Гетероциклических Соединений. . 2005წ. №2. с 238-245.

Л. Бочоидзе, Т.Хоштария, Л.Курковская, К.Бацикадзе. Пиролокумарины1.Синтез и сректральные исследования 7-оксо,1,2,7-триоксо-1,2-дигидролирано(3,2-е)индола и их производных. ХГС. 2005წ. №2 с.238-245.

Н. Чикваидзе (Таргамадзе), Самсония Ш.А., Таргамадзе Н.Л., Третьякова Л.Г., Ефимова Т.К., Турчин К.Ф., Гвердцители И.М., Суворов Н.Н.. Пирролоиндолы 1. Синтез 1H,6H-пирроло[2,3-e]индола. Интернациональный Журнал – Химия Гетероциклических Соединений. 1977წ. №7, с. 938-944..

Самсония Ш.А., Третьякова Л.Г., Ефимова Т.К., Турчин К.Ф., Гвердцители И.М., Суворов Н.Н.. Пирролоиндолы 1. Синтез 1H,6H-пирроло[2,3-e]индола. Интернациональный Журнал – Химия Гетероциклических Соединений. 1977წ. №7, с. 938-944..

Н. Чикваидзе (Таргамадзе), 8. Самсония Ш.А., Курковская Л.Г., Кереселидзе Дж.А., Суво¬ров Н.Н.. Пирролоиндолы 2. Некоторые реакции электрофильного замещения в ряду 1H,6H-пирроло[2,3-e]индола.. Интернациональный Журнал – Химия Гетероциклических Соединений. 1980წ. №5, с.639-644..

მ. მაისურაძე, Хоштария Т. Е., Курковская Л.Н, Суворов Н.Н.. Пирролофеноксатииндиоксиды. Некоторые производные 3Н-пирроло [ 2,3-с] феноксатиин – 11,11 диоксида. Химия Гетероциклических Соединений. 1996წ. №4.