სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4919 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. პეტრიაშვილი, ლ. ცერცვაძე, თ. იაშვილი, კაკულია ზ.. გალებებული გრუნტები, როგორც ბიოქიმიური პროცესებით ფორმირებული ქანების სპეციფიკური ტიპი. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს წლიური სესიის მასალები გეოეკოლოგიის, საინჟინრო გეოლოგიის და ჰიდროგეოლოგიის პრობლემებთან დაკავშირებით "სერგეევსკიე ჩტენია",მოსკოვი. 2010წ. გამოც.12, გვ..

Д. Чуткерашвили, შ.პეტრიაშვილი, უ.ზვიადაძე, თ.ძაძამია. გალების პროცესში მონაწილე მიკროორგანიზმების გამოყენება სამთამადნო წარმოების ნარჩენების უტილიზაციის მიზნით.. კრებული “სერგეევსკიე ჩტენია”,. 2005წ. N 7, გვ.210-214 მოსკოვი.

ი. კეცხოველი. გენდერული თანასწორობის პრობლემები პოსტკომუნისტურ სივრცეში; (შედარებითი ანალიზი, საქართველო -რუსეთი), Problems of Gender equality in Post Soviet Countries (Comparative analyses, Georgia - Russia) . ქ. ჩიკაგო, აშშ. 2006წ. .

ნ. ქაჯაია, ნ.ჩომახიძე, ნ. ჯაფარიძე, მ. ტაბატაძე. გეოლოგიური მონაცემების საშუალოარითმეტიკული მნიშვნელობის ცდომილების კავშირი მათი განაწილების ცვალებადობასთან (რუს. ენაზე), ტაშკენტი. აკად. ხ. აბდულაევის 95 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები, ტაშკენტი. 2007წ. უზბეკეთის რესპუბლიკის მეცნ. აკად. გამომცემლობა .

გაბეცაძე თ., უკლება ბ.. გლობალური დათბობა და მასთან დაკავშირებული გაუდაბნოების პროცესები სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოში. სამთო ჟურნალი; თბილისი. 2009წ. 2(23); გვ.79-80.

გ. კაიშაური. გოგრა - საუკეთესო ნედლეული სასმელების მისაღებად. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტისა და აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის გენეტიკისა და სელექციის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული “აგრარული მეცნიერების პრობლემები”-თბ.- ბაქო. 2000წ. ტ.11, გვ. 119-121.

მ. მაცაბერიძე. გრაფების თეორია და ტიბეტური მედიცინა. Graph Theory and Tibetan medicine. . ჟურნალი მეცნიერება და ტექნიკა. Journal "Metsniereba da Tecnica». 1999წ. № 7-9; p. 134-136, .

ლ. ჩხიკვაძე, მ.კერესელიძე. დარიშხანის სულფიდური მადნებიდან ლითონური დარიშხანის პირდაპირი მიღების ახალი ხერხი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. 2006წ. №3-4, 451-453, ტ.32.

R. Diakonidze. დასახლებული პუნქტების დაცვა წყალდიდობებისა და ღვარცოფებისაგან (თბილისში მომხდარი 2015 წლის 13 ივნისის ტრაგედიის მაგალითზე). . ჰიდრომეტეოროლოგია, ჰიდროლოგია და წყალთა მეურნეობა. . 2016წ. ვარშავა, პოლონეთი.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების წარმატებული მოდელები. ჟ."ეკონომიკა". 2008წ. #11-12, გვ. 21-25.

ა. აბრალავა, რ. ქუთათელაძე, ნ. ფაილოძე. ეკონომიკური კრიზისის მიზეზები და განვითარების ფაქტორები. აშშ, ჰარვარდის უნივერსიტეტი, ბოსტონი. 2015წ. გვ. 1-4.

გ. დგებუაძე, null. ენერგოდამზოგი ნათურების ენერგოეფექტურობის ამაღლება და მათი დანერგვა საქართველოში. კიევი, თემატური ჟურნალი ,,ტექნიკური ელექტროდინამიკა\". 2004წ. ტომი N6, გვ. 56-58.

Ж. Вардзелашвили. ენის ლექსიკური სისტემა როგორც ღია დისიპატიური სტრუქტურა. International Scientific periodical “Modern Fundamental and Applied Researches” . 2012წ. გვ. 55-60.

ი. მოსაშვილი, სახელაშვილი თეიმურაზ. ვებ-ზე დაფუძნებული ავტომობილის ჩაშენებული სისტემის ეფექტურობის ამაღლება და მისი პრაქტიკული გამოყენება. . 2016წ. პირველი გამოცემა, ISBN 978-80-558-1040-9. ნიტრა, კონსტანტინე ფილოსოფოსის უნივერსიტეტი, გვ. 155-157..

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. ვიეტნამის ეთეროვანი ზეთების შემადგენობა და თვისებები. Ж.«Пищевая пром-сть»,М.,. 2004წ. №10 .

გ. გეგელია. თბილისის ისტორიული რაიონის რეკონსტრუქციისა და რესტავრაციის პროექტი. რეგისტრაციის #16010115 (რუსულ ენაზე). 1978წ. .

Н. Хундадзе. თბილისისპირა ნავთობგაზიანი რაიონის სიღრმისეული აგებულება საძიებო გრავიმეტრიული მონაცემებით. უზბეკეთის რესპუბლიკის მეცნ. აკად. გამომც. "ფანი".. 2007წ. ტომი II. გვ.180-183.

თ. ლომინაძე, მ.შარიქაძე, გ.ნადარეიშვილი. თვალსაჩინო მეცნიერი და ორგანიზატორი (მ.თოფჩიშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავის გამო). ''ნავთობი და გაზი'', საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი. 2005წ. N 12, გვ. 140-143N.

შ. პეტრიაშვილი, ჩუტკერაშვილი დ.. თიხური ქანების ბიოქიმიური გამოფიტვის პროცესების ექსპერიმენტული გამოკვლევების ზოგიერთი შედეგი. საქართველოს ჰიდროგეოლოგიის დასაინჟინრო გეოლოგიის პრობლემები,თბილისი;მეცნიერება. 2001წ. შრომათა კრებული 12; გვ.102-108.

შ. დოღონაძე. თურქეთი და საქართველო - თანამშრომლობა მშვიდობისა და ორი მეზობელი ხალხის საკეთილდღეოდ (თურქულ ენაზე). ჩვენებურები. 0წ. # 2 გვ.12-17.