სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4919 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

О. , ნ.გაბუნია, ნ.ფხაკაძე. მეჩაიეობაში შრომატევადი პროცესების ეკოლოგიური ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2001წ. ქ. ერევანი.

გ. გეგელია. მეცნიერულად დასაბუთებული მასალების მომზადების მეთოდიკის შსახებ ძველი თბილისის დეტალური დაგეგმარების პროექტისათვის'. საკავშირო სახმშენის მიერ გამოცემული კრებული ქალაქგეგმარებით საკითხებზე 1987 (რუსულ ენაზე ) მოსკოვი. 1978წ. .

ს. ფაღავა, ა.ბურჭულაძე, ს.ფაღავა. პ.პოვინეცი, ა.პოლაშკოვა, გ.ტოგონიძე, ს.უსაჩოვი,ი.ერისთავი, ა.შივო. მზის აქტივობა და C-14 მცირეპერიოდიანი დროითი ვარიაციები 1930-1954 წწ.. Сборник совместных работ. Братиславский Университет им. Я.А.Коменского и Тбилисский Государственный Университет. Братислава, 1987 г.стр. ( 22 ÷ 25). . 1987წ. .

Д. Чуткерашвили, ლ.ცერცვაძე., თ.ძაძამია., შ. პეტრიაშვილი.. მიკრობიოლოგიური მეთოდის გამოყენებით სამთამადნო წარმოების ნარჩენების უტილიზაცია. შრომათა კრებული "სერგეევსკიე ჩტენია". 2002წ. N4, გვ. 276-280. მოსკოვი .

ზ. ლომსაძე, ზ. ლომსაძე. მილნამზადის განღრუების პროცესის თეორიული საფუძვლები. სტუ-ს შრომები . 2003წ. #2(448), გვ.4.

დ. როგავა. მიწისქვეშა გაზსაცავების შესაქმნელად ძებნა-ძიებითი სამუშაოები საქართველოში. "კლივე",ნიდერლანდები. 2004წ. 237-245 გვ..

ნ. მაჭავარიანი, ა. ნევეროვი, ს. მეტონიძე, ქ. ახმეტელი. მცირე ძაბვების გამოყენების სახიფათობა (რუსულ ენაზე). Информационные Технологий и упревление, "Енциклопедия Америка" Ереван.. 2008წ. №8.

ლ. ჩხიკვაძე, ზ.ოქროსცვარიძე, ი.კახნიაშვილი. მძიმე და იშვიათი ფერადი ლითონების მეტალურგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 1, 1-464.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ნ.შენგელია. Analyzing and Interpreting Financial Statements for Estimation of A Company’s Activity’s Financial Results. Collected Articles-1(17)-Armenia, . Collected Articles-1(17)-Armenia. 2013წ. .

Г. Дурглишвили, მიხეილ სიდამონიძე. ნავთობგაზმოპოვების გაზრდა თბილისისპირა ნავთობგაზიანი საბადოებიდან და გაზმომარაგების გაუმჯობესება . სამეცნიერო შრომების კრებული # 52 "სევკავნიპინეფტ"–ი ქ. გროზნო. 1990წ. .

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, თ.ცინცაძე, რ.ჯორბენაძე, გ.ცინცაძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2005წ. N2 113-116 გვ..

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, მ.მამისეიშვილი, ნ.გეგეშიძე, თ.გიორგაძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის მეტანიტრობენზოილჰიდრაზონთან (L) ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N9, გვ.506-507.

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, ნ.რაზმაძე, მ.კერესელიძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ნიკოტინოილ- და იზონიკოტინოილჰიდრაზონებთან კობალტის(II) და ნიკელის(II) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტ.5, N4, გვ.316-317. 2005წ. ტ.5, N4, გვ.316-317.

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, თ.ცინცაძე, ი.გველესიანი, ც.დოლიძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ნიკოტინოილჰიდრაზონის მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8, N3, გვ.219-221.

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, გ.ცინცაძე, თ.ტუსიაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონთან(L) კობალტის(II) და ნიკელის(II) კოორდინაციული ნერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N1, გვ.26-28.

ი. კვესელავა. პატრიოტული ნაციონალიზმი: მომხრეები და მოწინააღმდეგეები. მოსკოვი, ჟურნ. ,,ემიგრანტი’’, #1. 2002წ. .

ი. მოსაშვილი, ლომინაძე თამარ, ონიანი სალომე. პროგრამული და ტექნიკური უზრუნველყოფა “რობოტი ხელის” მართვისათვის. ჩაშენებული სისტემები და ტენდენციები ინჟინერიის სწავლებაში, საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. 2016წ. პირველი გამოცემა, ISBN 978-80-558-1040-9. ნიტრა, კონსტანტინე ფილოსოფოსის უნივერსიტეტი, გვ. 140-143..

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, დ.ლოჩოშვილი, თ.ცინცაძე, ი.შარია. პროპიონალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის(პაინჰ) მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვლევა ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N4, გვ.303-305.

ლ. ჩხიკვაძე, მ.კერესელიძე. რაჭის საბადოს ანთიმონის მადნიდან ანთიმონის ამოღების პროცესის კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. 2006წ. №3-4, 425-430, ტ.32.

ლ. ბოცვაძე, თ. კოჩაძე , დ. შარაბიძე. რეგიონული ლოგისტიკური აგრარული ცენტრების სტრუქტურულ-ფუნქციონალური და ტექნიკური აღჭურვილობის ოპტიმიზაცია. ბულგარეთი, სამეცნიერო ჟურნალი. 2011წ. .