სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5396 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. მებონია, ს. მებონია, Г.Кашакашвили , Л.Кашакашвили . Рудовосстановительная дуговая печь для производства сплавов. Металлург, Москва . 2006წ. №8, 2 ст..

ს. მებონია, ს. მებონია, Г.Кашакашвили , . Рудовосстановительная шахтная печь для подготовки и плавки окускованных шихтовых материалов. Металлург . 2001წ. №11, 2 стр.

Т. Мегрелишвили. Русская классика в современной русскоязычной литературе Грузии . XIII მსოფლიო კონგრესის მასალების კრებული. XV ტტ. ტ.XIV. «Русская литература в мировом литературном процессе: история и современность». 2015წ. ესპანეთი, გრანადა, გვ. 418-423..

Т. Мегрелишвили. Русская литература Грузии: актуальные проблемы исследования ( к постановке вопроса) . «Русская литература в мировом культурном и образовательном пространстве». . 2008წ. სანკტ-პეტერბურგი, - 2 ტტ. - ტ.I. ნაწილი 1. - სპბ.: «МИРС»-ს გამომც. გვ. 332-337 ISBN 978-5-91395-021-5.

Т. Мегрелишвили. Русская литература как объект изучения в группах студентов специализации «Переводчик» в ГТУ: pro et contra . ”Русский язык и культура в зеркале перевода”. საბერძნეთი. სალონიკის უნივერსიტეტის გამომცემლობა ”Sitonia Porto kalas”. 2008წ. გ.134-142 .

Т. Мегрелишвили. Русская языковая личность: концепты «вера», «надежда», «любовь» в зеркале семиотики грузинского языкового мышления при обучении РКИ . ”Русский язык и культура в зеркале перевода”: სალონიკი (საბერძნეთი), . 2010წ. g. 351-356 .

Т. Мегрелишвили. Русский литературный канон в зеркале современности . “Toronto Slavic Studies”. კანადა, . 2013წ. .

Т. Мегрелишвили. Русский язык в современном мультилингвальном пространстве Грузии: вопросы эффективности обучения . Acta Rossica Tyrnaviensis II”. Zbornik Studii Katedry rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave. . 2016წ. “Tribun EU”-ს გამომცემლობა. 625 გვ.- გვ. 258-265 .

Т. Мегрелишвили, მ.ჩხეიძე. Русский язык в современном мультилингвальном пространстве Грузии: коммуникативная потребность и языковое сознание . «Русский язык в современном мире». 2011წ. მოსკოვი-ათენა. «Высшая школа перевода»-ს გამომც. მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (МГУ), გვ. 459-465 () ISBN 978-5-913660-271-2.

ტ. მეგრელიშვილი. Русскоязычная литература Грузии . «Болгарская русистика». სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. სოფია. 2011წ. (გამომცემლობაში).

Т. Мегрелишвили. Русскоязычная литература Грузии в современном мировом литературном процессе . სამეცნიერო ნაშრომბის კრებული. – ყაზახეთი, ალმატი, ალ-ფარაბი სახ. ყაზახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კრებული, . 2014წ. გვ. 64-78.

Т. Мегрелишвили. Русскоязычная литература Грузии на рубеже XX-XXI веков . – «Долг и любовь». სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. ფილოლოგია. მოსკოვი, . 2011წ. Кругъ»-ს გამომც.გვ. 128-137.

Т. Мегрелишвили, ი.მოდებაძე. Русскоязычная литература Грузии: проблемы дифференциации и методологии исследования . Journal of Comparative Studies / Komparatovistikas Almanahs . . 2015წ. 2015, Vol. 37 Issue 8, p166-185. 20p..

Т. Мегрелишвили. Русскоязычная литература Грузии: проблемы дифференциации и методологии исследования . «Журнал сравнительных исследований / Komparatovistikas Almanahs».. 2015წ. Vol. 37. Вып.8, с.166-185. (მონაცემტა ბაზა - EBSCO).

Т. Мегрелишвили. Русскоязычная периодика Грузии 1918–1921 гг. . «Псевдонимы русского зарубежья». სამეცნიერო მასალები და კრებული. მოსკოვი-ბოხუმი, . 2015წ. «Новое литературное обозрение»-ს გამომც. გვ. 115-125.

Т. Мегрелишвили. Русскоязычная поэзия современной Грузии: художественные тенденции. «Болгарская русистика» №2, . 2011წ. გვ.566-576.

Т. Мегрелишвили. Русскоязычная поэзия – разновидность культурного репертуара в современной Грузии.. «Русистика: язык, культура, перевод». სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. კლიმენტ ოხრიდსკის სახ. სოფიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოფია. ბულგარეთი.. 2012წ. «Изток-Запад»-ს გამომც. გვ. 566-576/ ISBN 978-619-152-022-0.

Т. Мегрелишвили. Русскоязычный литературный Тбилиси как явление современного межкультурного дискурса . Stereotypes in Literatures snd Cultures. International Reception Studies. Peter Land Internationaler Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - NewYork - Oxford - Wien.. 2010წ. ISBN978-3-631-60448-9 ; გ.43-49.

Т. Мегрелишвили. Русскоязычный литературный Тбилиси как явление современного межкультурного дискурса . Сравнительное литературоведение: стереотипы в литературах и культурах.. 2008წ. ბაქო (აზერბაიჯანი). გვ. 78-83..

Т. Мегрелишвили. Русскоязычный литературный Тбилиси как явление современного межкультурного дискурса . Stereotypes in Literatures snd Cultures. International Reception Studies. Peter Land Internationaler Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - NewYork - Oxford - Wien. . 2010წ. 297 P. ISBN978-3-631-60448-9 – გვ.43-50..