სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4917 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ.ჩუბინიშვილი, მ.კოპალეიშვილი. საინოვაციო საქმიანობის სამართლებრივი რეგულირება პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. International Journal, Information and Innovations, ICSTI. 2010წ. #3-4.

Г. Дурглишвили, მ. სიდამონიძე. სამგორის შუაეოცენური ნავთობის საბადოს დამუშავების პერსპექტივები. სამეცნიერო შრომების კრებული # 56 "სევკავნიპინეფტ"–ი ქ. გროზნო. 1992წ. .

З. Какулия, ცერცვაძე ლ., პეტრიაშვილი შ., იაშვილი თ.. სამთო და გადამამუშავებელი წარმოების ნარჩენების პრობლემის გადაჭრა და გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა ბიოლოგიური მეთოდებით (საქართველოს მაგალითზე. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მაცნე” საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ცოდნის სინთეზი”. მომავლის პროექტები, ტექნოლოგიები, მოწყობილობები . 2011წ. გვ. 218-223, რუსეთი, პერმი.

ნ. ქაჯაია, ზ. მგელაძე, ნ. ფოფორაძე. სამთო ინჟინერ–გეოლოგების მომზადების პრობლემის შესახებ საქართველოში (რუს. ენაზე). "სამთო ჟურნალი" მოსკოვი. 2005წ. N 6,.

ო. ხაზარაძე, რ.ბიძინაშვილი, ა.სოხაძე, თ.გიორგაძე, ო.კერესელიძე. სამპანელიანი კომბინირებული ბაგიროვანი წინასწარდაძაბული შპრენგელური სისტემის მდგრადობაზე გაანგარიშება. მდგრადობის დაკარგვის ასიმეტრიული ფორმა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი . 2005წ. ISSN1512–0325 N2(14) .

ბ. გოგიჩაშვილი, თ.ცერცვაძე, ზ. სვანიძე. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენე– ბით კონპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექმოლოგიით. . 0წ. თბილისი,2013.

ბ. გოგიჩაშვილი. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენე– ბით კონპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექმოლოგიით. ენერგია. 0წ. თბილისი,2013.

ხ. თოდაძე. სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკა. ლივანე შპს ფიროსმანი. 2009წ. 9, 20-22.

Г. Дурглишвили. სარეწაო–გეოლოგიური პარამეტრების სიზუსტის გავლენა ნაპრალოვან –კავერნული კოლექტორებიდან პროდუქციის მოპოვების დროს. . 1992წ. 28.

დ. ჩიჩუა. სასკოლო შენობების ქალაქგეგმარებითი ორგანიზაციის საკითხები საქართველოში. სტუ-ს და გერმანიის კაიზერსლაუტერნის ერთობლივი კრებული (ფოლკსწაგენის პროგრამა). 2003წ. კაიზესლაუტერნი.

იოსებიძე ჯ., თხინვალელი მ.. საქ. ლიოსისებურ ქანებზე ანტროპოგენულ ზემოქმედებასთან დაკავშირებულ საინჟინრო-გეოლოგიური პროცესების გააქტიურების შესწავლისათვის. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული; თბილისი. 2003წ. 14; გვ.109-117.

დ. ჩომახიძე. საქართველო: ბუნებრივი სათბობ-ენერგეტიკული რესურსები. Central ASia and the Cacasus. 2007წ. .

დ. ჩომახიძე. საქართველო: ენერგეტიკის სფეროს რეგულირების ათწლიანი გემოცდილება. The Caucasus and Globalization. 2008წ. #2.

დ. ჩომახიძე. საქართველო: ენერგეტიკული პოლიტიკა. Central ASia and the Cacasus. 2007წ. 6 (48).

დ. ჩომახიძე. საქართველო: სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსი დამოუკიდებლობის წლებში. Central ASia and the Cacasus. 2007წ. 2 (44).

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. საქართველოს არომატული ღვინოები. Ж.«Виноделие и виноградарстно» М.. 2005წ. №1.

გ. სუპატაშვილი, ლ. ინწკირველი. საქართველოს ატმოსფერული და ზედაპირული წყლების ქიმიური შედგენილობის ცვლილების ტენდენციები წინა საუკუნის განმავლობაში . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული „გარემოს მონიტორინგი. 2007წ. გვ. 61.

თ. ლომინაძე. საქართველოს ბათურ-ტითონური ზღვიური ფაუნის მონაცვლეობის შესახებ. პალეობიოლოგიის პრობლემები, საქ. ეროვნული მუზეუმი. 2007წ. ტ.2, გვ.120-125.

თ. ლომინაძე, მ.თოფჩიშვილი, ი.წერეთელი. საქართველოს ბაიოსურ-კალოვიური ზღვიური მოლუსკური ფაუნის მარავალფეროვნება. საქ. მეცნ.აკადემია. „საქართველოს ბიომრავალფეროვნება“ მოხსენებათა კრებული.. 2011წ. გვ. 1-3.

დ. ჩომახიძე. საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი. "ELSEVIER" AASCI. 2016წ. ტომი 14 ნ.3 გვ.6.