სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5412 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ტ. მეგრელიშვილი. Русскоязычная литература Грузии . «Болгарская русистика». სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. სოფია. 2011წ. (გამომცემლობაში).

Т. Мегрелишвили. Русскоязычная литература Грузии в современном мировом литературном процессе . სამეცნიერო ნაშრომბის კრებული. – ყაზახეთი, ალმატი, ალ-ფარაბი სახ. ყაზახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კრებული, . 2014წ. გვ. 64-78.

Т. Мегрелишвили. Русскоязычная литература Грузии на рубеже XX-XXI веков . – «Долг и любовь». სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. ფილოლოგია. მოსკოვი, . 2011წ. Кругъ»-ს გამომც.გვ. 128-137.

Т. Мегрелишвили, ი.მოდებაძე. Русскоязычная литература Грузии: проблемы дифференциации и методологии исследования . Journal of Comparative Studies / Komparatovistikas Almanahs . . 2015წ. 2015, Vol. 37 Issue 8, p166-185. 20p..

Т. Мегрелишвили. Русскоязычная литература Грузии: проблемы дифференциации и методологии исследования . «Журнал сравнительных исследований / Komparatovistikas Almanahs».. 2015წ. Vol. 37. Вып.8, с.166-185. (მონაცემტა ბაზა - EBSCO).

Т. Мегрелишвили. Русскоязычная периодика Грузии 1918–1921 гг. . «Псевдонимы русского зарубежья». სამეცნიერო მასალები და კრებული. მოსკოვი-ბოხუმი, . 2015წ. «Новое литературное обозрение»-ს გამომც. გვ. 115-125.

Т. Мегрелишвили. Русскоязычная поэзия современной Грузии: художественные тенденции. «Болгарская русистика» №2, . 2011წ. გვ.566-576.

Т. Мегрелишвили. Русскоязычная поэзия – разновидность культурного репертуара в современной Грузии.. «Русистика: язык, культура, перевод». სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. კლიმენტ ოხრიდსკის სახ. სოფიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოფია. ბულგარეთი.. 2012წ. «Изток-Запад»-ს გამომც. გვ. 566-576/ ISBN 978-619-152-022-0.

Т. Мегрелишвили. Русскоязычный литературный Тбилиси как явление современного межкультурного дискурса . Stereotypes in Literatures snd Cultures. International Reception Studies. Peter Land Internationaler Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - NewYork - Oxford - Wien.. 2010წ. ISBN978-3-631-60448-9 ; გ.43-49.

Т. Мегрелишвили. Русскоязычный литературный Тбилиси как явление современного межкультурного дискурса . Сравнительное литературоведение: стереотипы в литературах и культурах.. 2008წ. ბაქო (აზერბაიჯანი). გვ. 78-83..

Т. Мегрелишвили. Русскоязычный литературный Тбилиси как явление современного межкультурного дискурса . Stereotypes in Literatures snd Cultures. International Reception Studies. Peter Land Internationaler Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - NewYork - Oxford - Wien. . 2010წ. 297 P. ISBN978-3-631-60448-9 – გვ.43-50..

P. Kenkadze, О. Гелашвили.. Рыночная экономика и железнодорожные пассажирские перевозки.. Информационные технологии и управление. Международный научный журнал «Энциклобедия-Арменика». 2003წ. №3,стр. 189-193. Ереван, 2003 г..

დ. ბლუაშვილი, А. В. Окросцваридзе. Сакенское рудное поле, Геологические особенности и перспективи (Болъшой кавказ, Грузия); . Проблемы геологии и минерагении в развитии минералъно сыръевых ресурсов. 14-16 Апреля, Алматы-. 2010წ. .

ო. დუდაური, В.А.Лебедев, И.В.Чернышев, М.М.Аракелянц, Э.Д.Баирова, Ю.В.Гольцман, А.В.Чугаев, Г.Т.Вашакидзе. Самсарский вулканический центр как очаг новейшего вулканизма на Малом Кавказе: K-Ar –геохронологические и Sr-Nd –изотопные данные. ДАН РАН. 2003წ. Т.393. №6. С. 802-808..

Л. Кутателадзе. Сброженно-спиртованные соки из косточковых плодов . Ж.»Пиво и напитки» . 2005წ. №2.

Н. Фокина, Д.А. Костаров, К.О. Хуцишвили. Сверхизлучение системой обменно-связанных неэквивалентных спинов . Журнал экспериментальной и теоретической физики. 0წ. том 112, стр. 551-563 (1997).

გ. ყიფიანი, Буксианидзе А.А., , Тодуа Н.Н. Свободные колебания тонкостенных систем с изломами срединной поверхности. Доклады V международной конференции ,, Проблемы динамики взаимодеиствия деформируемых сред” 21-26 сентября, Горис-Степанакерт, . 2008წ. -с 16-20 .

Т. Мегрелишвили. Своеобразие языка моделирования мемуарного пространства: «Мой ларец» М.Н.Германовой. . «Погасло дневное светило…» (Руската литературна емиграция в България 1919-1944). . 2010წ. ბულგარეთის სამეცნიერო აკადემიის ბულგარული ლიტერატურის ინსტიტუტი. სოფიო. ბულგარეთი. «Проф. Марин Дринов», გვ. 349-370. (ISBN 978-954-8712-63-7 - Институт за литература). .

Т. Берикашвили. Свойства мартенситно-ста-реющих сталей ВНС-2 и ЭП 817 после старения. Металловедение и термическая обработка. 1983წ. №4, 1983, Изд. «Металлургия».

მ. სირაძე, А.Б. Белова. Свойства семян хлопчатника на разных стадиях созревания и хранения после уборки. Масло-жировая промышленность, М., ВО ,,Агропромиздат,, . 1987წ. №5.