სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4917 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბეგიაშვილი, ნ. ბაღათურია. საქართველოს თეთრი არომატული ღვინოები. Ж.«Виноделие и виноградарство» М.. 2006წ. №2.გვ. 18.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. საქართველოს თეთრი არომატული ღვინოები. Ж.«Виноделие и виноградарство» М.. 2006წ. №2.გვ. 18.

გ. დგებუაძე. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ელექტრონიკისა და ელექტრონული ტექნოლოგიების მიმართულების სპეციალისტთა მომზადება. კიევი, თემატური ჟურნალი ,,ტექნიკური ელექტროდინამიკა". 2004წ. ტომი N6, გვ. 82-83.

მ. მჭედლიშვილი, ლ. გვასალია, ნ. კუციავა, გ. ცინცაძე. საქართველოს ტრაქიტების კირქვასთან შეცხობის პროცესის შესწავლა. მოსკოვი. ქიმიური ტექნოლოგია . 2005წ. №2.

ლ. გვასალია, მ. მჭედლიშვილი, ნ. კუციავა, გ. ცინცაძე. საქართველოს ტრაქიტული ნედლეულის კირქვასთან შეცხობის პროცესის შესწავლის საკითხისათვის. ქიმიური ტექნოლოგია, მოსკოვი. 2005წ. №2, 3 გვ..

ლ. ცერცვაძე, გ. იაშვილი, ბუაჩიძე გ., ,ჭოხონელიძე გ., ,ჭუმბურიძე ვ.,. საქართველოს ურბანიზებული ტერიტორიების გეოეკოლოგია. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს წლიური სესიის მასალები გეოეკოლოგიის,საინჟინრო გეოლოგიის და ჰიდროგეოლოგიის პრობლემებთან დაკავშირებით "სერგეევსკიე ჩტენია",მოსკოვი,. 2001წ. გამ.3,3გვ..

რ. თედორაძე, დ.ძოწენიძე, ლ.ბუბუტეიშვილი. საქართველოში ავტობუსით მგზავრთა გადაყვანის ეფექტურობაზე მოქმედი ტექნიკური და საექსპლუატაციო პარამეტრების ანალიზი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ``ინტელექტი``. 2001წ. #2 გვ.77-80.

ე. ბუხრაშვილი. საქველმოქმედო საზოგადოებები საქართველოში XIX ს-ის მეორე ნახევარსა და XX ს-ის დასაწყი. ქართულ-ევროპული ინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი ”ივერია”. 2005წ. #12-13, გვ. 90-97, პარიზი.

ნ. ცანავა. სახელმწიფოს როლი სამრეწველო საწარმოთა რესტრუქტურიზაციის პროცესში( საქ. მრეწველობის მაგლითზე). საქართველოს სულხან- საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის მიერ, უკრაინის ეკონომიკისა და ინოვაციების შავი ზღვის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტთან ერთად მოწყობილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებების კრებული „თანამედროვე ეკონომიკური სივრცის ფორმირება: უპირატესობები, რისკი, რეალიზაციის მექანიზმები“,. ოდესა- თბილისი. 2016წ. გვ.101-107.

Ж. Вардзелашвили, ნ.პევნაია. სიტყვა–ტექსტი და სიტყვა–ჰიპერტექსტი. Сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным участием «Гипертекст как объект лингвистического исследования». 2011წ. გვ. 12-21 .

ნ. ბეგიაშვილი, Н. Багатурия. სხვადასხვა მეთოდებით დამზადებული ქართული ღვინოები. Ж.»Виноделие и виноградар». 2004წ. №6.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. სხვადასხვა მეთოდებით დამზადებული ქართული ღვინოები. Ж.»Виноделие и виноградар.». 2004წ. №6.

მ. მჭედლიშვილი, ნ. ბარათელი. ტრაქიტის კირქვასთან შეცხობის კინეტიკა. ქიმიური ტექნოლოგია. 2007წ. .

ნ. ბარათელი, მ. მჭედლიშვილი. ტრაქიტის კირქვასთან შეცხობის პროცესის კინეტიკა.. ჟურნალი - ქიმიური ტექნოლოგია . . 2007წ. მოსკოვი. (3),109-111.

ლ. გვასალია, ლ. გვასალია, გ. ცინცაძე. ტრაქიტის კირქვასთან შეცხობისას ალუმინატების წარმოქმნის კინეტიკის შესახებ. ქიმიური ტექნოლოგია, მოსკოვი. 2005წ. №6, 4 გვ..

Н. Кочладзе, ნ.ჯობაძე. ტურიზმის განვითარების პერსპექტივა და მაღალმთიანი დასახლებების ადაპტაციის საკითხები მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მაგალითზე. კრებული: საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. 2016წ. ბაქო გვ.37-40.

ლ. ჩხიკვაძე, მ.კერესელიძე, ა.ავალიანი. ტყვიის მრავალჯერადი გამოყენება მაღალი სისუფთავის ლითონური დარიშხანის წარმოებისას. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, . 2004წ. №12, 1-2, 179-180, ტ.30.

ზ. ლებანიძე, ა. გოჩოლეიშვილი, ა. ქაშაკაშვილი, ფ. ბეჟანოვი. უფლისციხის ამგები ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები. სამთო ჟურნალი. 2002წ. 2(9), გვ.93-95.

შ. ნაჭყებია. უქმი სვლაზე მომუშავე 10 კვ ძაბვის კლასიკური და ამორფულმაგნიტურგულარიანი ტრანსფორმატორების გამორთვით გამოწვეული გადამეტძაბვების ურთიერთშედარება. ენერგია. 2009წ. #4 (52)-2; გვერდი 109-112.

შ. პეტრიაშვილი, თ. იაშვილი, ,ჯიქია თ.. ფერდების სტაბილიზაციის ბიოინჟინრული მეთოდი. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს წლიური სესიის მასალები გეოეკოლოგიის, საინჟინრო გეოლოგიის და ჰიდროგეოლოგიის პრობლემებთან დაკავშირებით "სერგეევსკიე ჩტენია", მოსკოვი,. 2008წ. გამოც.10,.