სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5412 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Л. Шанкишвили, А. Якубов, Я. Якубов. Слабая синхронность и квадратичная форма . Труды ХIV международной конференции Математика. Экономика. Образование. IV международного симпозиума Ряды Фурье и их приложения. Ростов -на- Дону, РГУ. 2007წ. 75-79.

Ж. Вардзелашвили. Слова обыденной картины мира и языковой аспект понимания. მასალები Congreso International, Granada. 2011წ. 623-629.

Ж. Вардзелашвили. Слова обыденной картины мира как факты языка и события культуры (межкультурное взаимопонимание и перевод). МАПРЯЛ-ის XII კონგრესის მასალები. ჩინეთი, შანხაი. 2011წ. გვ. 567-572.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. Совепшенствование технологии получения спиртового настоя тархуна. Ж.«Пиво и напи-тки»М.. 2005წ. №1.

თ. ჩუბინიშვილი, დ.კოდუა, ი.მასურაშვილი, ი.სტეპანოვი, გ.კობზევი. Совершенствование и разработка дополнительных алгоритмов и математического обеспечения имитационной модели.. ДЕПОН.Раб. НИИМС, Москва, . 1979წ. №гост. рег. 78072964. Инв. №Б796586 .

ბოლქვაძე დ.. Совершенствование производства коньячного спирта путем применения виноматериалов с оптимальной долей мезги. Известия аграрной науки. . 2006წ. Т4, №2, 135-137.

იაშვილი ი.. Совершенствование способа получения энантового эфира путем автолиза дрожжей. "Georgian Engineering news". 2005წ. №4, 191-193.

იაშვილი ი.. Совершенствование технологии производства коньячных спиртов путем использования сбалансированных виноматериалов. Georgian Engineering news . 2005წ. т.3, №4, 138-140.

გოდაბრელიძე ა., კალატოზიშვილი ე.. Совершенствование технологии производства путем применения ферментных препаратов. Georgian Engineering news . 2005წ. №4, 191-193.

მ. მიქაუტაძე, А.Нозадзе . Совершенствование трубоволочильного производства Руставского металлургического комбината. Сталь . 2000წ. №8, 2 ст..

ს. მებონია, М.Микаутадзе , А.Нозадзе . Совершенствование трубоволочильного производства Руставского металлургического комбината. Сталь . 2000წ. №8, 2 ст..

ჯაფარიძე მ., ჯაფარიძე შ.. Совершенствование химико- технических показателей вермута с использованием ягодных экстрактов. Georgian Engineering News. 2005წ. №1, გვ. 114-117.

Т. Мегрелишвили, (ი.მოდებაძის თანაავტორობით). Современная русская литература Грузии . «Прикладная филология: идеи, концепции, проекты». სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. ტ.II. . 2008წ. ტომსკი, რუსეთი, გვ. 74-83 .

Т. Мегрелишвили. Современная русскоязычная литература Грузии: концептосфера и культурная идентичность. «ART SANAT». ISTANBUL UNIVERSITY RESEARCH INSTITUTE OF TURKOLOGY DEPARTMENT OF ART HISTORY. SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM – ISTANBUL 2016: HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL SPACE. . 2016წ. Istanbul, October 1-6, 2016/ E-journal Art-Sanat: ISSN-2148-3582 /Art-Sanat is an international academic refereed e-journal that published twice a year/. The Art-Sanat Journal is indexed by the Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), the Akademik Araştırmalar Index (Acar index), the Arastirmax, the ASOS Index , the EBSCO host, the International Medieval Bibliography (IMB), the Islamic World Science Citation Center (ISC), the Journal TOCs , the Research Bib, the Türk Eğitim Index (TEI) and the ULAKBİM. 2016. Р.77-85 (ISSN: 2148-3582).

P. Kenkadze. Современные вопросы улучшения эксплуатационной работы железных дорог.. Информационные технологии и управление. Международный научный журнал «Энциклобедия-Арменика». 2003წ. №3, стр. 194-196. Ереван, 2003 г..

ი. ბერძენიშვილი, И.И. Матешвили. Современные защитные покрытия для трубопроводного транспорта. Современная лаборатория, Украина. 2010წ. № 2(2), стр. 46-49.

Г. Гавардашвили. Современные мероприятия по борьбе с селями и разработка методологии для их проектирования. Геориск. 2013წ. № 2, с. 24-29. Москва.

გ. გავარდაშვილი. Современные положение реки Дуруджи. . жур. Экологическые системы и приборы. . 2008წ. #5, c.51-55.

P. Kenkadze, З. Богвелишвили.. Современные формы управления перевозочным просессом.. Информационные технологии и управление. Международный научный журнал «Энциклобедия-Арменика». 0წ. №3, стр. 196-200. Ереван, 2003 г..