სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5396 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. მებონია, М.Микаутадзе , А.Нозадзе . Совершенствование трубоволочильного производства Руставского металлургического комбината. Сталь . 2000წ. №8, 2 ст..

ჯაფარიძე მ., ჯაფარიძე შ.. Совершенствование химико- технических показателей вермута с использованием ягодных экстрактов. Georgian Engineering News. 2005წ. №1, გვ. 114-117.

Т. Мегрелишвили, (ი.მოდებაძის თანაავტორობით). Современная русская литература Грузии . «Прикладная филология: идеи, концепции, проекты». სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. ტ.II. . 2008წ. ტომსკი, რუსეთი, გვ. 74-83 .

Т. Мегрелишвили. Современная русскоязычная литература Грузии: концептосфера и культурная идентичность. «ART SANAT». ISTANBUL UNIVERSITY RESEARCH INSTITUTE OF TURKOLOGY DEPARTMENT OF ART HISTORY. SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM – ISTANBUL 2016: HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL SPACE. . 2016წ. Istanbul, October 1-6, 2016/ E-journal Art-Sanat: ISSN-2148-3582 /Art-Sanat is an international academic refereed e-journal that published twice a year/. The Art-Sanat Journal is indexed by the Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), the Akademik Araştırmalar Index (Acar index), the Arastirmax, the ASOS Index , the EBSCO host, the International Medieval Bibliography (IMB), the Islamic World Science Citation Center (ISC), the Journal TOCs , the Research Bib, the Türk Eğitim Index (TEI) and the ULAKBİM. 2016. Р.77-85 (ISSN: 2148-3582).

P. Kenkadze. Современные вопросы улучшения эксплуатационной работы железных дорог.. Информационные технологии и управление. Международный научный журнал «Энциклобедия-Арменика». 2003წ. №3, стр. 194-196. Ереван, 2003 г..

ი. ბერძენიშვილი, И.И. Матешвили. Современные защитные покрытия для трубопроводного транспорта. Современная лаборатория, Украина. 2010წ. № 2(2), стр. 46-49.

Г. Гавардашвили. Современные мероприятия по борьбе с селями и разработка методологии для их проектирования. Геориск. 2013წ. № 2, с. 24-29. Москва.

გ. გავარდაშვილი. Современные положение реки Дуруджи. . жур. Экологическые системы и приборы. . 2008წ. #5, c.51-55.

P. Kenkadze, З. Богвелишвили.. Современные формы управления перевозочным просессом.. Информационные технологии и управление. Международный научный журнал «Энциклобедия-Арменика». 0წ. №3, стр. 196-200. Ереван, 2003 г..

З. Богвелишвили, Кенкадзе П.З.. Современные формы управления перевозочным процессом. Информационные технологии и управление, Ереван . 2003წ. №3, с.197-200, ISSN 1829-071x .

ი. კუპატაძე, ა. ხოტივარი, ა. კილაძე. Содержание аромата и вкуса в плодово-овощных соках. Хранение и переработка с/х сырья. 2004წ. №4, стр. 33-36.

ა. ხოტივარი, კუპატაძე იზოლდა, კილაძე ა.. Содержание аромата и вкуса в плодово-овощных соках. . Хранение и переработка с/х сырья. 2004წ. №4, стр. 33-36.

გ. გრიგორაშვილი, დვალი გ., ფაღავა ი.. Содержание пищевых волокон в рационах сту дентов г. Тбилиси. GEORGIAN MEDICAL NEWS. 2003წ. №9(102).

Т. Шарашенидзе. Создание имитационной модели для государственной системы управления находящей в процессе политической модернизации. Ученные записки АзТу. 2002წ. XI Том, I ,49 стр.

Г. Купрашвили, К. Одишария, Т. Шарашенидзе, Э. Вели-заде. Создание имитационной модели для государственной системы управления процессе находящейся в политической модернизации. Ученые записки. Азербайджанский Технический Университет, Баку. 2002წ. Т. XI, №1. с. 49-52.

Н. Филфани, В. Чанкотадзе. Создание модели численного решения сингулярного иртегрального уравнения и его компьютерная реализация. Информационные процессы и технологии "Информатика-2012" . 2012წ. Севастополь, с.140-142.

И. Цомая, Бакуридзе А.Д. Дементьева Н.Н.. Создание нового фармакологического средства «ТИОЛ» из липидной фракции ЛАО-ЧАЯ.. Материалы 51-ой региональной конференции по фармации, фармакологии и подготовке кадров. Пятигорская Государственная фармацептическая академия. Координационный научный совет по фармации СКНЦВШ. 1996, ст. 23-24.. 1996წ. 1996, ст. 23-24..

კ. ოდიშარია, Купрашвили Генри. Создания имитационной модели для государственной системы управления находящейся в процессе политической модернизации. Министерство образования Азербаиджанской республики Азербаиджанский технический университет Ученые записки. 2002წ. XI том, №1.

ს. ფაღავა, А.А. Бурчуладзе, С.В.Рагава, П.Повинец, А.Ролашкова, Г.И.Тогонидзе, С.Усачев, А. Шиво, И.В.Эристави. СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ И КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ВАРИАЦИИ РАДИОУГЛЕРОДА ЗА 1930-1954гг.. Сборник совместных работ. Братиславский Университет им. Я.А.Коменского и Тбилисский Государственный Университет. Братислава, 1987 г. стр. ( 16 ÷ 21). . 1987წ. .

М. Амиридзе, Р. Турманидзе, З. Гвиниашвили. Сопло для водоструйноабразивной резки разных материалов.. Высокие технологии в машинооборудовании. Международный научно-технический сборник. Харьков. Н.Т.У. "ХПИ".. 2004წ. стр. 173-176.