სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5199 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბუხრაშვილი. საქველმოქმედო საზოგადოებები საქართველოში XIX ს-ის მეორე ნახევარსა და XX ს-ის დასაწყი. ქართულ-ევროპული ინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი ”ივერია”. 2005წ. #12-13, გვ. 90-97, პარიზი.

ნ. ცანავა. სახელმწიფოს როლი სამრეწველო საწარმოთა რესტრუქტურიზაციის პროცესში( საქ. მრეწველობის მაგლითზე). საქართველოს სულხან- საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის მიერ, უკრაინის ეკონომიკისა და ინოვაციების შავი ზღვის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტთან ერთად მოწყობილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებების კრებული „თანამედროვე ეკონომიკური სივრცის ფორმირება: უპირატესობები, რისკი, რეალიზაციის მექანიზმები“,. ოდესა- თბილისი. 2016წ. გვ.101-107.

Ж. Вардзелашвили, ნ.პევნაია. სიტყვა–ტექსტი და სიტყვა–ჰიპერტექსტი. Сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным участием «Гипертекст как объект лингвистического исследования». 2011წ. გვ. 12-21 .

ნ. ბეგიაშვილი, Н. Багатурия. სხვადასხვა მეთოდებით დამზადებული ქართული ღვინოები. Ж.»Виноделие и виноградар». 2004წ. №6.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. სხვადასხვა მეთოდებით დამზადებული ქართული ღვინოები. Ж.»Виноделие и виноградар.». 2004წ. №6.

მ. მჭედლიშვილი, ნ. ბარათელი. ტრაქიტის კირქვასთან შეცხობის კინეტიკა. ქიმიური ტექნოლოგია. 2007წ. .

ნ. ბარათელი, მ. მჭედლიშვილი. ტრაქიტის კირქვასთან შეცხობის პროცესის კინეტიკა.. ჟურნალი - ქიმიური ტექნოლოგია . . 2007წ. მოსკოვი. (3),109-111.

ლ. გვასალია, ლ. გვასალია, გ. ცინცაძე. ტრაქიტის კირქვასთან შეცხობისას ალუმინატების წარმოქმნის კინეტიკის შესახებ. ქიმიური ტექნოლოგია, მოსკოვი. 2005წ. №6, 4 გვ..

Н. Кочладзе, ნ.ჯობაძე. ტურიზმის განვითარების პერსპექტივა და მაღალმთიანი დასახლებების ადაპტაციის საკითხები მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მაგალითზე. კრებული: საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. 2016წ. ბაქო გვ.37-40.

ლ. ჩხიკვაძე, მ.კერესელიძე, ა.ავალიანი. ტყვიის მრავალჯერადი გამოყენება მაღალი სისუფთავის ლითონური დარიშხანის წარმოებისას. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, . 2004წ. №12, 1-2, 179-180, ტ.30.

ზ. ლებანიძე, ა. გოჩოლეიშვილი, ა. ქაშაკაშვილი, ფ. ბეჟანოვი. უფლისციხის ამგები ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები. სამთო ჟურნალი. 2002წ. 2(9), გვ.93-95.

შ. ნაჭყებია. უქმი სვლაზე მომუშავე 10 კვ ძაბვის კლასიკური და ამორფულმაგნიტურგულარიანი ტრანსფორმატორების გამორთვით გამოწვეული გადამეტძაბვების ურთიერთშედარება. ენერგია. 2009წ. #4 (52)-2; გვერდი 109-112.

ჯ. ჯანჯღავა. უცხოელი ავტორების ,ისტორიულ დემოგრაფიული ცნობები საქართველოს შესახებ (რუსულ ენაზე) მ.ლომონოსოვის სახ. მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნისამეცნიერო შრომების კრებული.ტ.2 ა. მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული,ტ 2. 2010წ. მსუ შრომების კრებული, ტ 2.

შ. პეტრიაშვილი, თ. იაშვილი, ,ჯიქია თ.. ფერდების სტაბილიზაციის ბიოინჟინრული მეთოდი. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს წლიური სესიის მასალები გეოეკოლოგიის, საინჟინრო გეოლოგიის და ჰიდროგეოლოგიის პრობლემებთან დაკავშირებით "სერგეევსკიე ჩტენია", მოსკოვი,. 2008წ. გამოც.10,.

ნ. ბეგიაშვილი, ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია. ფიზიკო-ქიმიური მაჩვენებლების ცვლილებები ქართული ტიპის ღვინოების ფალსიფიკაციის დროს. «Виноделие и виноградарство» Россия,М.. 2004წ. №6.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. ფიზიკო-ქიმიური მაჩვენებლების ცვლილებები ქართული ტიპის ღვინოების ფალსიფიკაციის დროს. «Виноделие и виноградарство» Россия,М.. 2004წ. №6.

Г. Дурглишвили. ფიზიკო–ქიმიური პარამეტრების სიზუსტის გავლენა ნაპრალოვან–კავერნული კოლექტორებიდან პროდუქციის მოპოვების დროს. . 1992წ. 29.

თხინვალელი მ., ორაგველიძე ზ., მშვიდობაძე ი.. ქ. გორის მიმდებარე საავტომობილო გზაზე განვითარებული მეწყრის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები და მისი სტაბილიზაციისათვის ჩატარებული ღონისძიებანი. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული; თბილისი. 2009წ. 17; გვ.17-21.

ლ. ინწკირველი. ქ. თბილისის ატმოსფერული ნალექების ქიმიური შედგენილობის დამოკიდებულება ბუნებრივ და ანთროპოგენულ ფაქტორებზე“, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული „ჰაერი-2007“. 2007წ. გვ.64-66.

გ. სუპატაშვილი. ქ. თბილისის თქეში წვიმის ნიავრების გავლენა მდ. მტკვრის ქიმიურ შედგენილობაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული „წყლის რესურსები“. 2007წ. გვ. 37-39.