სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Шарашенидзе. Электронная вычислительная машина ПС-315. Приборы и системы управления . 1982წ. N 8 стр 33.

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, Т.Цивцивадзе, Д.Лочошвили, Г.Цинцадзе. Электронная структура и комплексообразующая способность формилгидразона парадиметиламинобензальдегида. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2005წ. ტ.5, N5, გვ. 434-436.

Т. Дзиграшвили. Электронно-микроскопическое исследование строения аморфного бора. Изд. Наука.Физика твердого тела. 1985წ. №5, т.27, 1985г. стр.1414- 1418.

Т. Етерашвили. ЭЛЕКТРОННО_МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИОННОЙ МАРТЕНСИТНОЙ СТАЛИ ПОСЛЕ МАЛОЦИКЛИЧЕСКИХ УСТАЛОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ. ФИЗИКА МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ, 2011, . 2011წ. том 111, № 1, с. 93–96.

ი. ფავლენიშვილი, М. Гугава. Электронное строение и свойства некоторых аналогов оснований Фишера, . GЕN. 2002წ. N2, c. 88-91.

Т. Дадиани. Электрофизические свой¬ства тонких пленок моноантимонида самария. ФТТ. 1986წ. ФТТ, т. 28, №9, с. 2860-2862.

ნ. მაისურაძე, О.И. Микадзе, Б.П. Булия, Н.И. Майсурадзе, А.З. Канделаки. Электрофизические свойства модельных оксидных систем окисленных слоев малолегированного хрома.. Металлофизика и новейшие технологии, . 2004წ. т.26, №9, 2004, с. 1181-1191..

ო. ისაკის ძე მიქაძე, Б.Булия, Н.Майсурадзе, А.Канделаки. Электрофизические свойство модельных оксидных систем окисленных слоев малолегированного хрома. Металлофизика и новейшие технологии. Киев, 26,№9. 2004წ. .

Т. Сагареишвили, Цицишвили В.Г.. Энантиомер микрантозида . Химия природ.соединений. 2006წ. 4, 339-340.

გ. კოხრეიძე, Д.Лаошвили, Джо Корбет. Энергосбережение и математическое представление функционально-структурных связей элементов энергосистем. Вестник НТУ ХПИ. 2003წ. Выпуст 10.Том I.Харьков..

გ. გავარდაშვილი. Эрозионно-селевые процессы и сольнечная активность. // Экологические сиситемы и Приборы. . 2007წ. № 3, c. 50 – 53..

ა. სახვაძე. Этнодемографический баланс на Южном Кавказе . //ყოველკვირეული ინტერნეტ გამოცემა Демоскоп ჭეეკლყ, . 2017წ. № 723-724, 2017 წლის 3-16 აპრილი. .

К. Горгадзе, Перадзе T., Стаматели Ю., Берикашвили Т., Челидзе Т., Арабаджян Н, Разов А., Реснина Н.. Эффект памяти форми в сплавах Ti- Ta.. Материаловедение. Москва. 2007წ. 2007, №2, с.28-31. ISSN 1684 - 579X.

Перадзе Т., Стаматели Ю., Берикашвили Т., Челидзе Т., Арабаджиан Н., Разов А., Реснина Н.. Эффект памяти форми в сплавахTi-Ta. Материаловедение,Москва. 2007წ. №2,с28-31.

Т. Берикашвили. Эффект памяти формы в многокомпонентных сплавах на основе титана. Материаловедение. 2006წ. №10, 2006, Москва.

К. Горгадзе, Перадзе T.,, Стаматели Ю.,, Берикашвили Т.,, Челидзе Т.,, Разов А.. Эффект памяти формы в многокомпонентных сплавах на основе титана.. Материаловедение. Москва. . 2006წ. 2006, №10, с.20-22. ISSN 1684-579X.

Перадзе Т., Стаматели Ю., Берикашвили Т., Челидзе Т., Разов А.. Эффект памяти формы в многокомронентных сплавах на основе титана. Материаловедение.Москва. 2006წ. №10,с20-22.

Т. Берикашвили. Эффект памяти формы в сплавах Ti-Ta. Материаловедение. 2007წ. №2, 2007, Москва.

Т. Фагава, Л.С. Милевский, , Т.М. Ткачева. Эффект прилипания и аномальное рассеяние основных носителей на взаимодействующих центрах в пластически деформированном кремнии n-типа. . Изд-во «Наука», Москва, «ЖЭТФ», т.69, вып. 12, 1975 г., с. 1232, 8 . 1975წ. «ЖЭТФ», т.69, вып. 12, 1975 г., с. 1232, 8 .

З. Баиашвили, Цициашвили Р.И., , Майсурадзе Э.В.. Эффективность внед¬ряемых систем автома¬тизир. проектир. и произ¬водства элементов автома¬тиз. технологического комплекса.. П50880001419. Алгоритмы и программы. Инф. бюллетень гос. фонда алгоритмов и программ. М., . 1989წ. № 8, 13 стр. .