სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5396 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

К. Горгадзе, Перадзе T.,, Стаматели Ю.,, Берикашвили Т.,, Челидзе Т.,, Разов А.. Эффект памяти формы в многокомпонентных сплавах на основе титана.. Материаловедение. Москва. . 2006წ. 2006, №10, с.20-22. ISSN 1684-579X.

Перадзе Т., Стаматели Ю., Берикашвили Т., Челидзе Т., Разов А.. Эффект памяти формы в многокомронентных сплавах на основе титана. Материаловедение.Москва. 2006წ. №10,с20-22.

Т. Берикашвили. Эффект памяти формы в сплавах Ti-Ta. Материаловедение. 2007წ. №2, 2007, Москва.

Т. Фагава, Л.С. Милевский, , Т.М. Ткачева. Эффект прилипания и аномальное рассеяние основных носителей на взаимодействующих центрах в пластически деформированном кремнии n-типа. . Изд-во «Наука», Москва, «ЖЭТФ», т.69, вып. 12, 1975 г., с. 1232, 8 . 1975წ. «ЖЭТФ», т.69, вып. 12, 1975 г., с. 1232, 8 .

З. Баиашвили, Цициашвили Р.И., , Майсурадзе Э.В.. Эффективность внед¬ряемых систем автома¬тизир. проектир. и произ¬водства элементов автома¬тиз. технологического комплекса.. П50880001419. Алгоритмы и программы. Инф. бюллетень гос. фонда алгоритмов и программ. М., . 1989წ. № 8, 13 стр. .

М. , Ню Натрошвили, А. Чкуасели. Эффективность выращивания телят с исползованием комбикормов-стартеров, содержаших сою с экструдированными зерновыми компонентами . Известия государстенного аграрного университети Армении . 2010წ. .

З. Богвелишвили, Арчвадзе Г.Г., Богвелишвили В.З., Гелашвили О.Г.. Эффективность работы автомобилей на газовом топливе . Информационные технологии и управление, Ереван . 2009წ. №2, с.22-26, ISSN 1829-071x .

Н. Фокина, Л.Л. Буишвили, Д.Л. Костаров. Эффекты сближения-расщепления и усиления-подавления линий магнитного резонанса высокополяризованных обменно-связанных неэквивалентных спинов.. Журнал экспериментальной и теоретической физики. 0წ. том 106, № 11, 1477 (1994).

ნ. ხაზარაძე. Южный Кавказ и Древний Восток. Этнокультурные параллели. Библиотека Якова Кротова. 2008წ. .

Н. Фокина, Л.Л. Буишвили, И.М. Метревели. Ядерная релаксация и двойной ядерно-ядерный резонанс в системах с неоднородным уширением ЭПР. Журнал экспериментальной и теоретической физики. 0წ. том 80, № 2 678, (1981).

გ. ელიავა, ნ. შარაშენიძე ა. ისაკაძე მ. ტაბიძე. აირგამტარი გზების მნიშვნელობა კლიმატოთერაპიის დროს . საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო შრომების კრებული. საირმე-2010 წლის 10-13 ივნისი, თბილისი-2010, გამომცემლობა `თობალისი~ . 2010წ. 8-10.

ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია. ალკოჰოლური დუღილის ტემპერატურის გავლენა სუფრის ღვინოების ხარისხზე. Ж.»Виноделие и виноградарство», Россия, Москва.. 2010წ. #6, с.30-31..

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. ალკოჰოლური დუღილის ტემპერატურის გავლენა სუფრის ღვინოების ხარისხზე. Ж.»Виноделие и виноградарство», Россия, Москва.. 2010წ. #6, с.30-31..

მ. მჭედლიშვილი, ლ. გვასალია, ნ. კუციავა, გ. ცინცაძე. ალუმინატების წარმოქმნის კინეტიკა ტრაქიტების კირქვასთან შეცხობისას .. ქიმიური ტექნოლოგია მოსკოვი. . 2005წ. №6..

ლ. გვასალია, მ. მჭედლიშვილი, ნ. ბარათელი, გ. ცინცაძე. ალუმინატური ნამცხვების გამოტუტვა. ქიმიური ტექნოლოგია, მოსკოვი. 2005წ. №6, 2 გვ..

მ. მჭედლიშვილი, ნ. ბარათელი, ლ. გვასალია, გ. ცინცაძე. ალუმინატური ნამცხვის გამოტუტვა. ქიმიური ტექნოლოგია მოსკოვი.. 2005წ. .

თ. ძაძამია, კ. მამულაშვილი, ტ. შიუკაშვილი. ანაერობული აზოტფიქსატორების გავრცელება შირაქის ნიადაგებში (აღმოსავლეთ საქართველო). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მიკროორგანიზმების ფიზიოლოგიურ-ბიოქიმიური და ეკოლოგიური თავისებურებანი", მასალები, . 2005წ. ბაქო, გვ. 102-104.

ნ. კუციავა, მ. ჩაჩიბაია. არაკონცენტრირებული აზოტმჟავას წარმოების ქიმიურ-ტექნოლოგიური სისტემის ეფექტურობის და საიმედო მახასიათებლების საკითხისათვის. Georgian Enginering NEWS. 2000წ. N2, 5 გვ.

ზ. ქარუმიძე. ახალი ფორიანი შემვსებები მსუბუქი ბეტონისათვის. известия. 2010წ. №(15/2).

T. Dzadzamia, ცერცვაძე ლ., ფრონტასევა მ. პეტრიაშვილიშ., ჩუტკერაშვილი დ... . ბაქტერიული გამოტუტვის მეთოდიკის შემუშავება ლითონების ამოსაღებად ღარიბი მადნებიდან, ქანებიდან და სამრეწველო ნარჩენებიდან ნეიტრონულ-აქტივა-ციური ანალიზის გამოყენებით. . კლუვერის აკადემიის გამომცემლობა. ნატო-ს სამეცნიერო სერიები ", რადიონუკლიდები დად ა მძიმე მეტალები გარემოში" IV.. 2001წ. " დედამიწა და გარემო” 5, ნიდერლანდები გვ. 245-257 .