სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5396 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. დათაშვილი, ბესუკ თეთვაძე, თამარ ხინიკაძე. ბიზნეს პროცესები და მათი შეფასება(რუსულ ენაზე). სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. 4(16).

კ. ფხაკაძე. ბუნებრივი ქართული ენობრივი სისტემის ერთი ფრაგმენტი როგორც სიმრავლურ თეორიული სისტემა. ქართულ-ევროპული ინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი „ივერია“ - პარიზი. 2003წ. ISSN, ტ.X-XI, 104-116.

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი. ბუნებრივი ქართული ენობრივი სისტემის ფორმალურ-ლოგიკური იზომორფის მოძიების მიზნით. ქართულ-ევროპული ინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი ,,ივერია”, პარიზი. 2001წ. ISSN, ტ.VI, (ქართულად).

ფ. პაატაშვილი, კ. კამკამიძე. გაერთიანებული ენერგოსისტემის ოპტიმალური დღე-ღამური რეჟიმის გაანგარიშებისათვის პარალელური ალგორითმის შემუშავება ქსელში კარგვების გათვალისწინებით. ჟურნალი უმაღლესი სასწავლებლების მაცნე "ენერგეტიკა". ქ. მინსკი. 1986წ. #8, გვ.33-34.

Т. Дзадзамия, ცერცვაძე ლ, ზვიადაძე უ., პეტრიაშვილი შ. ჩუტკერაშვილი დ.. გალებების პროცესში მონაწილე მიკროორგანიზმების გამოყენება სამთამადნო წარმოების ნარჩენების უტილიზაციის მიზნით. . კრებული “სერგეევსკიე ჩტენია”,. 2005წ. N 7, მოსკოვი გვ.210-214.,.

შ. პეტრიაშვილი, ლ. ცერცვაძე, თ. იაშვილი, კაკულია ზ.. გალებებული გრუნტები, როგორც ბიოქიმიური პროცესებით ფორმირებული ქანების სპეციფიკური ტიპი. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს წლიური სესიის მასალები გეოეკოლოგიის, საინჟინრო გეოლოგიის და ჰიდროგეოლოგიის პრობლემებთან დაკავშირებით "სერგეევსკიე ჩტენია",მოსკოვი. 2010წ. გამოც.12, გვ..

Д. Чуткерашвили, შ.პეტრიაშვილი, უ.ზვიადაძე, თ.ძაძამია. გალების პროცესში მონაწილე მიკროორგანიზმების გამოყენება სამთამადნო წარმოების ნარჩენების უტილიზაციის მიზნით.. კრებული “სერგეევსკიე ჩტენია”,. 2005წ. N 7, გვ.210-214 მოსკოვი.

ი. კეცხოველი. გენდერული თანასწორობის პრობლემები პოსტკომუნისტურ სივრცეში; (შედარებითი ანალიზი, საქართველო -რუსეთი), Problems of Gender equality in Post Soviet Countries (Comparative analyses, Georgia - Russia) . ქ. ჩიკაგო, აშშ. 2006წ. .

ნ. ქაჯაია, ნ.ჩომახიძე, ნ. ჯაფარიძე, მ. ტაბატაძე. გეოლოგიური მონაცემების საშუალოარითმეტიკული მნიშვნელობის ცდომილების კავშირი მათი განაწილების ცვალებადობასთან (რუს. ენაზე), ტაშკენტი. აკად. ხ. აბდულაევის 95 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები, ტაშკენტი. 2007წ. უზბეკეთის რესპუბლიკის მეცნ. აკად. გამომცემლობა .

გაბეცაძე თ., უკლება ბ.. გლობალური დათბობა და მასთან დაკავშირებული გაუდაბნოების პროცესები სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოში. სამთო ჟურნალი; თბილისი. 2009წ. 2(23); გვ.79-80.

გ. კაიშაური. გოგრა - საუკეთესო ნედლეული სასმელების მისაღებად. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტისა და აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის გენეტიკისა და სელექციის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული “აგრარული მეცნიერების პრობლემები”-თბ.- ბაქო. 2000წ. ტ.11, გვ. 119-121.

მ. მაცაბერიძე. გრაფების თეორია და ტიბეტური მედიცინა. Graph Theory and Tibetan medicine. . ჟურნალი მეცნიერება და ტექნიკა. Journal "Metsniereba da Tecnica». 1999წ. № 7-9; p. 134-136, .

ლ. ჩხიკვაძე, მ.კერესელიძე. დარიშხანის სულფიდური მადნებიდან ლითონური დარიშხანის პირდაპირი მიღების ახალი ხერხი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. 2006წ. №3-4, 451-453, ტ.32.

R. Diakonidze. დასახლებული პუნქტების დაცვა წყალდიდობებისა და ღვარცოფებისაგან (თბილისში მომხდარი 2015 წლის 13 ივნისის ტრაგედიის მაგალითზე). . ჰიდრომეტეოროლოგია, ჰიდროლოგია და წყალთა მეურნეობა. . 2016წ. ვარშავა, პოლონეთი.

ზ. ხოკერაშვილი, ომარ ლანჩავა, ნიკოლაე ილიასი, გიორგი ნოზაძე, სორინ-მიჰაი რადუ, როლანდ მორარუ, ნინო არუდაშვილი. დგუშური ეფექტის გავლენა მიწისქვეშა გვირაბების სავენ-ტილაციო ტექნოლოგიურ მახასიათებლებზე.. საერთაშორისო სიმპოზიუმი შრომის დაცვასა და უსაფრთხოების ტექნიკაში.. 2017წ. Sesam 2017 8- th Edition 342-352 pp.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების წარმატებული მოდელები. ჟ."ეკონომიკა". 2008წ. #11-12, გვ. 21-25.

ა. აბრალავა, რ. ქუთათელაძე, ნ. ფაილოძე. ეკონომიკური კრიზისის მიზეზები და განვითარების ფაქტორები. აშშ, ჰარვარდის უნივერსიტეტი, ბოსტონი. 2015წ. გვ. 1-4.

გ. დგებუაძე, null. ენერგოდამზოგი ნათურების ენერგოეფექტურობის ამაღლება და მათი დანერგვა საქართველოში. კიევი, თემატური ჟურნალი ,,ტექნიკური ელექტროდინამიკა\". 2004წ. ტომი N6, გვ. 56-58.

Ж. Вардзелашвили. ენის ლექსიკური სისტემა როგორც ღია დისიპატიური სტრუქტურა. International Scientific periodical “Modern Fundamental and Applied Researches” . 2012წ. გვ. 55-60.