სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. , Ню Натрошвили, А. Чкуасели. Эффективность выращивания телят с исползованием комбикормов-стартеров, содержаших сою с экструдированными зерновыми компонентами . Известия государстенного аграрного университети Армении . 2010წ. .

З. Богвелишвили, Арчвадзе Г.Г., Богвелишвили В.З., Гелашвили О.Г.. Эффективность работы автомобилей на газовом топливе . Информационные технологии и управление, Ереван . 2009წ. №2, с.22-26, ISSN 1829-071x .

Н. Фокина, Л.Л. Буишвили, Д.Л. Костаров. Эффекты сближения-расщепления и усиления-подавления линий магнитного резонанса высокополяризованных обменно-связанных неэквивалентных спинов.. Журнал экспериментальной и теоретической физики. 0წ. том 106, № 11, 1477 (1994).

. Южный Кавказ и Древний Восток. Этнокультурные параллели. Библиотека Якова Кротова. 2008წ. .

Н. Фокина, Л.Л. Буишвили, И.М. Метревели. Ядерная релаксация и двойной ядерно-ядерный резонанс в системах с неоднородным уширением ЭПР. Журнал экспериментальной и теоретической физики. 0წ. том 80, № 2 678, (1981).

გ. ელიავა, ნ. შარაშენიძე ა. ისაკაძე მ. ტაბიძე. აირგამტარი გზების მნიშვნელობა კლიმატოთერაპიის დროს . საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო შრომების კრებული. საირმე-2010 წლის 10-13 ივნისი, თბილისი-2010, გამომცემლობა `თობალისი~ . 2010წ. 8-10.

ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია. ალკოჰოლური დუღილის ტემპერატურის გავლენა სუფრის ღვინოების ხარისხზე. Ж.»Виноделие и виноградарство», Россия, Москва.. 2010წ. #6, с.30-31..

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. ალკოჰოლური დუღილის ტემპერატურის გავლენა სუფრის ღვინოების ხარისხზე. Ж.»Виноделие и виноградарство», Россия, Москва.. 2010წ. #6, с.30-31..

მ. მჭედლიშვილი, ლ. გვასალია, ნ. კუციავა, გ. ცინცაძე. ალუმინატების წარმოქმნის კინეტიკა ტრაქიტების კირქვასთან შეცხობისას .. ქიმიური ტექნოლოგია მოსკოვი. . 2005წ. №6..

ლ. გვასალია, მ. მჭედლიშვილი, ნ. ბარათელი, გ. ცინცაძე. ალუმინატური ნამცხვების გამოტუტვა. ქიმიური ტექნოლოგია, მოსკოვი. 2005წ. №6, 2 გვ..

მ. მჭედლიშვილი, ნ. ბარათელი, ლ. გვასალია, გ. ცინცაძე. ალუმინატური ნამცხვის გამოტუტვა. ქიმიური ტექნოლოგია მოსკოვი.. 2005წ. .

თ. ძაძამია, კ. მამულაშვილი, ტ. შიუკაშვილი. ანაერობული აზოტფიქსატორების გავრცელება შირაქის ნიადაგებში (აღმოსავლეთ საქართველო). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მიკროორგანიზმების ფიზიოლოგიურ-ბიოქიმიური და ეკოლოგიური თავისებურებანი", მასალები, . 2005წ. ბაქო, გვ. 102-104.

ნ. კუციავა, მ. ჩაჩიბაია. არაკონცენტრირებული აზოტმჟავას წარმოების ქიმიურ-ტექნოლოგიური სისტემის ეფექტურობის და საიმედო მახასიათებლების საკითხისათვის. Georgian Enginering NEWS. 2000წ. N2, 5 გვ.

ზ. ქარუმიძე. ახალი ფორიანი შემვსებები მსუბუქი ბეტონისათვის. известия. 2010წ. №(15/2).

T. Dzadzamia, ცერცვაძე ლ., ფრონტასევა მ. პეტრიაშვილიშ., ჩუტკერაშვილი დ... . ბაქტერიული გამოტუტვის მეთოდიკის შემუშავება ლითონების ამოსაღებად ღარიბი მადნებიდან, ქანებიდან და სამრეწველო ნარჩენებიდან ნეიტრონულ-აქტივა-ციური ანალიზის გამოყენებით. . კლუვერის აკადემიის გამომცემლობა. ნატო-ს სამეცნიერო სერიები ", რადიონუკლიდები დად ა მძიმე მეტალები გარემოში" IV.. 2001წ. " დედამიწა და გარემო” 5, ნიდერლანდები გვ. 245-257 .

ვ. დათაშვილი, ბესუკ თეთვაძე, თამარ ხინიკაძე. ბიზნეს პროცესები და მათი შეფასება(რუსულ ენაზე). სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. 4(16).

კ. ფხაკაძე. ბუნებრივი ქართული ენობრივი სისტემის ერთი ფრაგმენტი როგორც სიმრავლურ თეორიული სისტემა. ქართულ-ევროპული ინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი „ივერია“ - პარიზი. 2003წ. ISSN, ტ.X-XI, 104-116.

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი. ბუნებრივი ქართული ენობრივი სისტემის ფორმალურ-ლოგიკური იზომორფის მოძიების მიზნით. ქართულ-ევროპული ინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი ,,ივერია”, პარიზი. 2001წ. ISSN, ტ.VI, (ქართულად).

ფ. პაატაშვილი, კ. კამკამიძე. გაერთიანებული ენერგოსისტემის ოპტიმალური დღე-ღამური რეჟიმის გაანგარიშებისათვის პარალელური ალგორითმის შემუშავება ქსელში კარგვების გათვალისწინებით. ჟურნალი უმაღლესი სასწავლებლების მაცნე "ენერგეტიკა". ქ. მინსკი. 1986წ. #8, გვ.33-34.