სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5399 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. აბრალავა, რ. ქუთათელაძე, ნ. ფაილოძე. ეკონომიკური კრიზისის მიზეზები და განვითარების ფაქტორები. აშშ, ჰარვარდის უნივერსიტეტი, ბოსტონი. 2015წ. გვ. 1-4.

გ. დგებუაძე, null. ენერგოდამზოგი ნათურების ენერგოეფექტურობის ამაღლება და მათი დანერგვა საქართველოში. კიევი, თემატური ჟურნალი ,,ტექნიკური ელექტროდინამიკა\". 2004წ. ტომი N6, გვ. 56-58.

Ж. Вардзелашвили. ენის ლექსიკური სისტემა როგორც ღია დისიპატიური სტრუქტურა. International Scientific periodical “Modern Fundamental and Applied Researches” . 2012წ. გვ. 55-60.

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი, რ. ასათიანი. ენის ლოგიკა და პარადოქსები. კურტ გიოდელის საზოგადოების შრომები. 2001წ. ტ.N4, (ინგლისურად), 48.

მ. ყიფიანი. ეროვნული ბრენდინგის სტრატეგიის ფორმირების მახასიათებლები საქართველოში. რიგის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2017წ. .

ი. მოსაშვილი, სახელაშვილი თეიმურაზ. ვებ-ზე დაფუძნებული ავტომობილის ჩაშენებული სისტემის ეფექტურობის ამაღლება და მისი პრაქტიკული გამოყენება. . 2016წ. პირველი გამოცემა, ISBN 978-80-558-1040-9. ნიტრა, კონსტანტინე ფილოსოფოსის უნივერსიტეტი, გვ. 155-157..

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. ვიეტნამის ეთეროვანი ზეთების შემადგენობა და თვისებები. Ж.«Пищевая пром-сть»,М.,. 2004წ. №10 .

А. Мамучишвили. ზოგიერთი თავისუფალი პოლინილპოტენტური ჯგუფების შეუღლების მიმართ სასრული ჯგუფებით აპროქსიმირების შესახებ. ხელნაწერი დეპონირებულია "ВИНИТИ". 1981წ. №1590-81.

А. Мамучишвили. ზოგიერთი თავისუფალი პოლინილპოტენტური ჯგუფების შეუღლების მიმართ ფინიტურად აპროქსიმირების შესახებ. ციმბირის მათემატიკური ჟურნალი. 1984წ. ტ. 25, #1.

გ. გეგელია. თბილისის ისტორიული რაიონის რეკონსტრუქციისა და რესტავრაციის პროექტი. რეგისტრაციის #16010115 (რუსულ ენაზე). 1978წ. .

N. Dvalishvili. თბილისის ნორიოს მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის ენერგეტიკული პოტენციალის დადგენა. Procedia Environmental Sciences. 2017წ. Volume 35.

Н. Хундадзе. თბილისისპირა ნავთობგაზიანი რაიონის სიღრმისეული აგებულება საძიებო გრავიმეტრიული მონაცემებით. უზბეკეთის რესპუბლიკის მეცნ. აკად. გამომც. "ფანი".. 2007წ. ტომი II. გვ.180-183.

თ. ლომინაძე, მ.შარიქაძე, გ.ნადარეიშვილი. თვალსაჩინო მეცნიერი და ორგანიზატორი (მ.თოფჩიშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავის გამო). ''ნავთობი და გაზი'', საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი. 2005წ. N 12, გვ. 140-143N.

შ. პეტრიაშვილი, ჩუტკერაშვილი დ.. თიხური ქანების ბიოქიმიური გამოფიტვის პროცესების ექსპერიმენტული გამოკვლევების ზოგიერთი შედეგი. საქართველოს ჰიდროგეოლოგიის დასაინჟინრო გეოლოგიის პრობლემები,თბილისი;მეცნიერება. 2001წ. შრომათა კრებული 12; გვ.102-108.

შ. დოღონაძე. თურქეთი და საქართველო - თანამშრომლობა მშვიდობისა და ორი მეზობელი ხალხის საკეთილდღეოდ (თურქულ ენაზე). ჩვენებურები. 0წ. # 2 გვ.12-17.

ლ. ჩხიკვაძე, მ.კერესელიძე, ი.აგლაძე. იშვიათმიწა ლითონების დარიშხანნაერთების ზოგიერთი თერმოდინამიკური მახასიათებლის გაანგარიშება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. 2005წ. №3-4, 335-341, ტ.31.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კურცხალია ც., ქავთარაძე მ., სიმონია ზ.. კარიერული წყლების მოქმედების შესწავლა იონგაცვლითი მემბრანების ფუნქციონალურ თვისებებზე. სამთო ჟურნალი. 2011წ. #1(26), გვ.101-105.

იოსებიძე ჯ., გოგიჩაიშვილი ი., თხინვალელი მ.. კოლხეთის გალებებული გრუნტის გამაგრება ზემაღალი სიხშირის ელექტროდენით. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული; თბილისი. 2005წ. 15; გვ. 238-247.

თხინვალელი მ., იოსებიძე ჯ.. კოლხეთის დაბლობის საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობის პროგნოზირება და მათი უსაფრთხოების შენარჩუნების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული; თბილისი. 2003წ. 14; გვ.117-124.

ვ. ვარდოსანიძე. კონდომინიუმები და ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობები საქართველოში – ჩამოყალიბების სირთულეები.. კოლოქვიუმის მასალები: „კოოპერატიული სექტორის წვლილი საცხოვრებელი ფონდის განვითარებაში“. ანკარა. თურქეთი. გაეროს „ჰაბიტატის“ პროგრამა.. 2002წ. .