სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5412 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ლომინაძე, მ.შარიქაძე, გ.ნადარეიშვილი. თვალსაჩინო მეცნიერი და ორგანიზატორი (მ.თოფჩიშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავის გამო). ''ნავთობი და გაზი'', საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი. 2005წ. N 12, გვ. 140-143N.

შ. პეტრიაშვილი, ჩუტკერაშვილი დ.. თიხური ქანების ბიოქიმიური გამოფიტვის პროცესების ექსპერიმენტული გამოკვლევების ზოგიერთი შედეგი. საქართველოს ჰიდროგეოლოგიის დასაინჟინრო გეოლოგიის პრობლემები,თბილისი;მეცნიერება. 2001წ. შრომათა კრებული 12; გვ.102-108.

შ. დოღონაძე. თურქეთი და საქართველო - თანამშრომლობა მშვიდობისა და ორი მეზობელი ხალხის საკეთილდღეოდ (თურქულ ენაზე). ჩვენებურები. 0წ. # 2 გვ.12-17.

ზ. შიოლაშვილი, ა.ჯიშიაშვილი a , ზ. შიოლაშვილი a ,ნ. მახათაძე a , დ. ჯიშიაშვილი a,b დ. ყანჩაველი A, დ. სუხანოვი a.. ინდიუმის ფოსფიდი/ ცინკის ფოსფატი გული– გარსი ტიპის ნანომავთულების სინთეზი. Digest Journal of Nanomaterials and BiostructuresVol. 13, No. 2, April-June. 2018წ. .

ნ. მახათაძე, null, ზ. შიოლაშვილი a ,ნ. მახათაძე a , დ. ჯიშიაშვილი a,b დ. ყანჩაველი A, დ. სუხანოვი a.. ინდიუმის ფოსფიდი/ ცინკის ფოსფატი გული– გარსი ტიპის ნანომავთულების სინთეზი. Digest Journal of Nanomaterials and BiostructuresVol. 13, No. 2, April-June. 2018წ. .

ლ. ჩხიკვაძე, მ.კერესელიძე, ი.აგლაძე. იშვიათმიწა ლითონების დარიშხანნაერთების ზოგიერთი თერმოდინამიკური მახასიათებლის გაანგარიშება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. 2005წ. №3-4, 335-341, ტ.31.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კურცხალია ც., ქავთარაძე მ., სიმონია ზ.. კარიერული წყლების მოქმედების შესწავლა იონგაცვლითი მემბრანების ფუნქციონალურ თვისებებზე. სამთო ჟურნალი. 2011წ. #1(26), გვ.101-105.

იოსებიძე ჯ., გოგიჩაიშვილი ი., თხინვალელი მ.. კოლხეთის გალებებული გრუნტის გამაგრება ზემაღალი სიხშირის ელექტროდენით. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული; თბილისი. 2005წ. 15; გვ. 238-247.

თხინვალელი მ., იოსებიძე ჯ.. კოლხეთის დაბლობის საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობის პროგნოზირება და მათი უსაფრთხოების შენარჩუნების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული; თბილისი. 2003წ. 14; გვ.117-124.

Z. Shiolashvili, დ. ჯიშიაშვილი2*, ა.ჭირაქაძე1, ზ. შიოლაშვილი1, ნ. მახათაძე1, ა. ჯიშიაშვილი1, დ. ყანჩაველი1, დ. სუხანოვი1, ვ. გობრონიძე1. კომპოზიტური ნანომავთულების გაზრდა ინდიუმის ფოსფიდის საფუძველზე. Journal of Low Dimensional Systems, v. 2 (1),. 2018წ. .

N. Makhatadze, დ. ჯიშიაშვილი2*, ა.ჭირაქაძე1, ზ. შიოლაშვილი1, ნ. მახათაძე1, ა. ჯიშიაშვილი1, დ. ყანჩაველი1, დ. სუხანოვი1, ვ. გობრონიძე1. კომპოზიტური ნანომავთულების გაზრდა ინდიუმის ფოსფიდის საფუძველზე. Journal of Low Dimensional Systems, v. 2 (1),. 2018წ. .

ვ. ვარდოსანიძე. კონდომინიუმები და ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობები საქართველოში – ჩამოყალიბების სირთულეები.. კოლოქვიუმის მასალები: „კოოპერატიული სექტორის წვლილი საცხოვრებელი ფონდის განვითარებაში“. ანკარა. თურქეთი. გაეროს „ჰაბიტატის“ პროგრამა.. 2002წ. .

M. Vanishvili, გეჩბაია ბადრი. კონკურენციის დონის შეფასება საქართველოს საბანკო სექტორში. უკრაინა - კიევი: საერთაშორისო რეზენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკის პრობლემები". 2016წ. #3, გვ.253-260.

Ж. Вардзелашвили. კონცეპტის ინტერპრატიული ველი როგორც ნანომასშტაბური კვლევის ობიექტი. Минский государственный лингвистический университет. Материалы II Международной научной конференции. 2009წ. ნაწილი I, გვ. 36-39..

L. Maxaradze, Gelashvili V., Steryakova S.. ლ. მახარაძე, Gelashvili V., Steryakova S.. Locationsof IntermediatePumpStationsin Multi-Stage HydrotransportSy stemsOperating Without Flow Break. Национальна Академия наук України. Випуск 17, Дніпропетровськ,Украïна . .. Национальна Академия наук України. Випуск 17, . 2013წ. Випуск 17, pp.174-178.

ლ. ჩხიკვაძე, ი.კახნიაშვილი. ლაბორატორიული სამუშაოები ფერადი ლითონების მეტალურგიაში. სტუ. 2009წ. №6, 1-110.

გაბეცაძე თ.. ლავური ქანების მიწისქვეშა რეზერვები და მათი როლი მიწისქვეშა წყლების რესურსების ფორმირებაში. სამთო ჟურნალი; თბილისი. 2009წ. 2(23); გვ.17-20.

პეტრიაშვილი შ., ჩუტკერაშვილი დ.. ლითიფიკაციის სხვადასხვა ხარისხის თიხური ქანების ჰიპერგენეზის თავისებურებანი ტენიან სუბტროპიკულ პირობებში. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული; თბილისი. 2007წ. 16; გვ.154-159.

Д. Чуткерашвили, გ. ბუაჩიძე., ლ.ცეცვაძე., თ.ძაძამია., შ პეტრიაშვილი.. ლითონების ამოწვლილვა ბიოლოგიური სორბენტებით მრავალკომპონენტიანი საწარმოო ხსნარებიდან. კრებული "სერგეევსკიე ჩტენია". 2004წ. N6, გვ.308-312 მოსკოვი.

Т. Дзадзамия, ბუაჩიძე გ., ცერცვაძე ლ., ჩუტკერაშვილი დ, პეტრიაშვილი შ.. ლითონების ამოწვლილვა ბიოლოგიური სორბენტებით მრავალკომპონენტიანი საწარმოო ხსნარებიდან. . კრებული “სერგეევსკიე ჩტენია”. 2004წ. გამოცემა 6, მოსკოვი, გვ.308-312.