სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

А. Мамучишвили. ზოგიერთი თავისუფალი პოლინილპოტენტური ჯგუფების შეუღლების მიმართ ფინიტურად აპროქსიმირების შესახებ. ციმბირის მათემატიკური ჟურნალი. 1984წ. ტ. 25, #1.

გ. გეგელია. თბილისის ისტორიული რაიონის რეკონსტრუქციისა და რესტავრაციის პროექტი. რეგისტრაციის #16010115 (რუსულ ენაზე). 1978წ. .

N. Dvalishvili. თბილისის ნორიოს მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის ენერგეტიკული პოტენციალის დადგენა. Procedia Environmental Sciences. 2017წ. Volume 35.

Н. Хундадзе. თბილისისპირა ნავთობგაზიანი რაიონის სიღრმისეული აგებულება საძიებო გრავიმეტრიული მონაცემებით. უზბეკეთის რესპუბლიკის მეცნ. აკად. გამომც. "ფანი".. 2007წ. ტომი II. გვ.180-183.

თ. ლომინაძე, მ.შარიქაძე, გ.ნადარეიშვილი. თვალსაჩინო მეცნიერი და ორგანიზატორი (მ.თოფჩიშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავის გამო). ''ნავთობი და გაზი'', საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი. 2005წ. N 12, გვ. 140-143N.

შ. პეტრიაშვილი, ჩუტკერაშვილი დ.. თიხური ქანების ბიოქიმიური გამოფიტვის პროცესების ექსპერიმენტული გამოკვლევების ზოგიერთი შედეგი. საქართველოს ჰიდროგეოლოგიის დასაინჟინრო გეოლოგიის პრობლემები,თბილისი;მეცნიერება. 2001წ. შრომათა კრებული 12; გვ.102-108.

შ. დოღონაძე. თურქეთი და საქართველო - თანამშრომლობა მშვიდობისა და ორი მეზობელი ხალხის საკეთილდღეოდ (თურქულ ენაზე). ჩვენებურები. 0წ. # 2 გვ.12-17.

ზ. შიოლაშვილი, ა.ჯიშიაშვილი a , ზ. შიოლაშვილი a ,ნ. მახათაძე a , დ. ჯიშიაშვილი a,b დ. ყანჩაველი A, დ. სუხანოვი a.. ინდიუმის ფოსფიდი/ ცინკის ფოსფატი გული– გარსი ტიპის ნანომავთულების სინთეზი. Digest Journal of Nanomaterials and BiostructuresVol. 13, No. 2, April-June. 2018წ. .

ნ. მახათაძე, null, ზ. შიოლაშვილი a ,ნ. მახათაძე a , დ. ჯიშიაშვილი a,b დ. ყანჩაველი A, დ. სუხანოვი a.. ინდიუმის ფოსფიდი/ ცინკის ფოსფატი გული– გარსი ტიპის ნანომავთულების სინთეზი. Digest Journal of Nanomaterials and BiostructuresVol. 13, No. 2, April-June. 2018წ. .

ლ. ჩხიკვაძე, მ.კერესელიძე, ი.აგლაძე. იშვიათმიწა ლითონების დარიშხანნაერთების ზოგიერთი თერმოდინამიკური მახასიათებლის გაანგარიშება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. 2005წ. №3-4, 335-341, ტ.31.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კურცხალია ც., ქავთარაძე მ., სიმონია ზ.. კარიერული წყლების მოქმედების შესწავლა იონგაცვლითი მემბრანების ფუნქციონალურ თვისებებზე. სამთო ჟურნალი. 2011წ. #1(26), გვ.101-105.

იოსებიძე ჯ., გოგიჩაიშვილი ი., თხინვალელი მ.. კოლხეთის გალებებული გრუნტის გამაგრება ზემაღალი სიხშირის ელექტროდენით. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული; თბილისი. 2005წ. 15; გვ. 238-247.

თხინვალელი მ., იოსებიძე ჯ.. კოლხეთის დაბლობის საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობის პროგნოზირება და მათი უსაფრთხოების შენარჩუნების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული; თბილისი. 2003წ. 14; გვ.117-124.

Z. Shiolashvili, დ. ჯიშიაშვილი2*, ა.ჭირაქაძე1, ზ. შიოლაშვილი1, ნ. მახათაძე1, ა. ჯიშიაშვილი1, დ. ყანჩაველი1, დ. სუხანოვი1, ვ. გობრონიძე1. კომპოზიტური ნანომავთულების გაზრდა ინდიუმის ფოსფიდის საფუძველზე. Journal of Low Dimensional Systems, v. 2 (1),. 2018წ. .

N. Makhatadze, დ. ჯიშიაშვილი2*, ა.ჭირაქაძე1, ზ. შიოლაშვილი1, ნ. მახათაძე1, ა. ჯიშიაშვილი1, დ. ყანჩაველი1, დ. სუხანოვი1, ვ. გობრონიძე1. კომპოზიტური ნანომავთულების გაზრდა ინდიუმის ფოსფიდის საფუძველზე. Journal of Low Dimensional Systems, v. 2 (1),. 2018წ. .

ვ. ვარდოსანიძე. კონდომინიუმები და ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობები საქართველოში – ჩამოყალიბების სირთულეები.. კოლოქვიუმის მასალები: „კოოპერატიული სექტორის წვლილი საცხოვრებელი ფონდის განვითარებაში“. ანკარა. თურქეთი. გაეროს „ჰაბიტატის“ პროგრამა.. 2002წ. .

M. Vanishvili, გეჩბაია ბადრი. კონკურენციის დონის შეფასება საქართველოს საბანკო სექტორში. უკრაინა - კიევი: საერთაშორისო რეზენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკის პრობლემები". 2016წ. #3, გვ.253-260.

Ж. Вардзелашвили. კონცეპტის ინტერპრატიული ველი როგორც ნანომასშტაბური კვლევის ობიექტი. Минский государственный лингвистический университет. Материалы II Международной научной конференции. 2009წ. ნაწილი I, გვ. 36-39..

L. Maxaradze, Gelashvili V., Steryakova S.. ლ. მახარაძე, Gelashvili V., Steryakova S.. Locationsof IntermediatePumpStationsin Multi-Stage HydrotransportSy stemsOperating Without Flow Break. Национальна Академия наук України. Випуск 17, Дніпропетровськ,Украïна . .. Национальна Академия наук України. Випуск 17, . 2013წ. Випуск 17, pp.174-178.

ლ. ჩხიკვაძე, ი.კახნიაშვილი. ლაბორატორიული სამუშაოები ფერადი ლითონების მეტალურგიაში. სტუ. 2009წ. №6, 1-110.