სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5409 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

N. Dvalishvili. თბილისის ნორიოს მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის ენერგეტიკული პოტენციალის დადგენა. Procedia Environmental Sciences. 2017წ. Volume 35.

Н. Хундадзе. თბილისისპირა ნავთობგაზიანი რაიონის სიღრმისეული აგებულება საძიებო გრავიმეტრიული მონაცემებით. უზბეკეთის რესპუბლიკის მეცნ. აკად. გამომც. "ფანი".. 2007წ. ტომი II. გვ.180-183.

თ. ლომინაძე, მ.შარიქაძე, გ.ნადარეიშვილი. თვალსაჩინო მეცნიერი და ორგანიზატორი (მ.თოფჩიშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავის გამო). ''ნავთობი და გაზი'', საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი. 2005წ. N 12, გვ. 140-143N.

შ. პეტრიაშვილი, ჩუტკერაშვილი დ.. თიხური ქანების ბიოქიმიური გამოფიტვის პროცესების ექსპერიმენტული გამოკვლევების ზოგიერთი შედეგი. საქართველოს ჰიდროგეოლოგიის დასაინჟინრო გეოლოგიის პრობლემები,თბილისი;მეცნიერება. 2001წ. შრომათა კრებული 12; გვ.102-108.

შ. დოღონაძე. თურქეთი და საქართველო - თანამშრომლობა მშვიდობისა და ორი მეზობელი ხალხის საკეთილდღეოდ (თურქულ ენაზე). ჩვენებურები. 0წ. # 2 გვ.12-17.

ლ. ჩხიკვაძე, მ.კერესელიძე, ი.აგლაძე. იშვიათმიწა ლითონების დარიშხანნაერთების ზოგიერთი თერმოდინამიკური მახასიათებლის გაანგარიშება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. 2005წ. №3-4, 335-341, ტ.31.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კურცხალია ც., ქავთარაძე მ., სიმონია ზ.. კარიერული წყლების მოქმედების შესწავლა იონგაცვლითი მემბრანების ფუნქციონალურ თვისებებზე. სამთო ჟურნალი. 2011წ. #1(26), გვ.101-105.

იოსებიძე ჯ., გოგიჩაიშვილი ი., თხინვალელი მ.. კოლხეთის გალებებული გრუნტის გამაგრება ზემაღალი სიხშირის ელექტროდენით. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული; თბილისი. 2005წ. 15; გვ. 238-247.

თხინვალელი მ., იოსებიძე ჯ.. კოლხეთის დაბლობის საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობის პროგნოზირება და მათი უსაფრთხოების შენარჩუნების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული; თბილისი. 2003წ. 14; გვ.117-124.

ვ. ვარდოსანიძე. კონდომინიუმები და ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობები საქართველოში – ჩამოყალიბების სირთულეები.. კოლოქვიუმის მასალები: „კოოპერატიული სექტორის წვლილი საცხოვრებელი ფონდის განვითარებაში“. ანკარა. თურქეთი. გაეროს „ჰაბიტატის“ პროგრამა.. 2002წ. .

M. Vanishvili, გეჩბაია ბადრი. კონკურენციის დონის შეფასება საქართველოს საბანკო სექტორში. უკრაინა - კიევი: საერთაშორისო რეზენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკის პრობლემები". 2016წ. #3, გვ.253-260.

Ж. Вардзелашвили. კონცეპტის ინტერპრატიული ველი როგორც ნანომასშტაბური კვლევის ობიექტი. Минский государственный лингвистический университет. Материалы II Международной научной конференции. 2009წ. ნაწილი I, გვ. 36-39..

L. Maxaradze, Gelashvili V., Steryakova S.. ლ. მახარაძე, Gelashvili V., Steryakova S.. Locationsof IntermediatePumpStationsin Multi-Stage HydrotransportSy stemsOperating Without Flow Break. Национальна Академия наук України. Випуск 17, Дніпропетровськ,Украïна . .. Национальна Академия наук України. Випуск 17, . 2013წ. Випуск 17, pp.174-178.

ლ. ჩხიკვაძე, ი.კახნიაშვილი. ლაბორატორიული სამუშაოები ფერადი ლითონების მეტალურგიაში. სტუ. 2009წ. №6, 1-110.

გაბეცაძე თ.. ლავური ქანების მიწისქვეშა რეზერვები და მათი როლი მიწისქვეშა წყლების რესურსების ფორმირებაში. სამთო ჟურნალი; თბილისი. 2009წ. 2(23); გვ.17-20.

პეტრიაშვილი შ., ჩუტკერაშვილი დ.. ლითიფიკაციის სხვადასხვა ხარისხის თიხური ქანების ჰიპერგენეზის თავისებურებანი ტენიან სუბტროპიკულ პირობებში. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული; თბილისი. 2007წ. 16; გვ.154-159.

Д. Чуткерашвили, გ. ბუაჩიძე., ლ.ცეცვაძე., თ.ძაძამია., შ პეტრიაშვილი.. ლითონების ამოწვლილვა ბიოლოგიური სორბენტებით მრავალკომპონენტიანი საწარმოო ხსნარებიდან. კრებული "სერგეევსკიე ჩტენია". 2004წ. N6, გვ.308-312 მოსკოვი.

Т. Дзадзамия, ბუაჩიძე გ., ცერცვაძე ლ., ჩუტკერაშვილი დ, პეტრიაშვილი შ.. ლითონების ამოწვლილვა ბიოლოგიური სორბენტებით მრავალკომპონენტიანი საწარმოო ხსნარებიდან. . კრებული “სერგეევსკიე ჩტენია”. 2004წ. გამოცემა 6, მოსკოვი, გვ.308-312.

ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია, ე. უთურაშვილი. ლიმონის უჯანგარას ქიმიური შედგენილობა და თვისებები . ж.”Известия аграрной науки”. . 2010წ. Т8, №2.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია, ე. უთურაშვილი. ლიმონის უჯანგარას ქიმიური შედგენილობა და თვისებები. ж.”Известия аграрной науки”. . 2010წ. Т8, №2.