სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5407 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Дурглишвили, გ. ბელოვა, ს. ჩიჟოვი. მასიური ნაპრალოვანი ტიპის კოლექტორებიდან წყალწნევითი რეჟიმის დროს ნავთობის გამოძევების ანგარიში. სამეცნიერო შრომების კრებული 54 "სევკავნიპინეფტ"–ი ქ. გროზნო. 1991წ. .

ნ. ნავაძე, ე.ქუთელია, გ.აბრამიშვილი, ა.ჩხეიძე. მაღალდისპერსული ამორფული ნახშირბადის დანამატიანი სატრანსპორტო ზეთების მრავალფუნქციური მოქმედების მექანიზმების გამოკვლევა. ტამპერეს ტექნიკური უნივერსიტეტის კრებული (ტტუ), ფინეთი.. 2008წ. მოხსენებათა კრებული. გვერდები 1-10.

ბ. გოგიჩაშვილი, ო მიქაძე, თ.ბუჩუკური. მეტალუტგიული და ქიმიური მრეწველობის ნარჩენებიდან ლიგატურის მიღებისა და ფოლაგში მათი გამოყენების გამოკვლევა. სტუ–ს პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერეციის მოხსენების თეზისები. 1993წ. .

О. , ნ.გაბუნია, ნ.ფხაკაძე. მეჩაიეობაში შრომატევადი პროცესების ეკოლოგიური ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2001წ. ქ. ერევანი.

გ. გეგელია. მეცნიერულად დასაბუთებული მასალების მომზადების მეთოდიკის შსახებ ძველი თბილისის დეტალური დაგეგმარების პროექტისათვის'. საკავშირო სახმშენის მიერ გამოცემული კრებული ქალაქგეგმარებით საკითხებზე 1987 (რუსულ ენაზე ) მოსკოვი. 1978წ. .

ს. ფაღავა, ა.ბურჭულაძე, ს.ფაღავა. პ.პოვინეცი, ა.პოლაშკოვა, გ.ტოგონიძე, ს.უსაჩოვი,ი.ერისთავი, ა.შივო. მზის აქტივობა და C-14 მცირეპერიოდიანი დროითი ვარიაციები 1930-1954 წწ.. Сборник совместных работ. Братиславский Университет им. Я.А.Коменского и Тбилисский Государственный Университет. Братислава, 1987 г.стр. ( 22 ÷ 25). . 1987წ. .

Д. Чуткерашвили, ლ.ცერცვაძე., თ.ძაძამია., შ. პეტრიაშვილი.. მიკრობიოლოგიური მეთოდის გამოყენებით სამთამადნო წარმოების ნარჩენების უტილიზაცია. შრომათა კრებული "სერგეევსკიე ჩტენია". 2002წ. N4, გვ. 276-280. მოსკოვი .

ზ. ლომსაძე, ზ. ლომსაძე. მილნამზადის განღრუების პროცესის თეორიული საფუძვლები. სტუ-ს შრომები . 2003წ. #2(448), გვ.4.

დ. როგავა. მიწისქვეშა გაზსაცავების შესაქმნელად ძებნა-ძიებითი სამუშაოები საქართველოში. "კლივე",ნიდერლანდები. 2004წ. 237-245 გვ..

N. Dvalishvili, მ. ტაბატაძე. მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გავლენა კლიმატის ცვლილებაზე საქართველოში. Procedia Environmental Sciences. 2017წ. .

ნ. მაჭავარიანი, ა. ნევეროვი, ს. მეტონიძე, ქ. ახმეტელი. მცირე ძაბვების გამოყენების სახიფათობა (რუსულ ენაზე). Информационные Технологий и упревление, "Енциклопедия Америка" Ереван.. 2008წ. №8.

ლ. ჩხიკვაძე, ზ.ოქროსცვარიძე, ი.კახნიაშვილი. მძიმე და იშვიათი ფერადი ლითონების მეტალურგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 1, 1-464.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ნ.შენგელია. Analyzing and Interpreting Financial Statements for Estimation of A Company’s Activity’s Financial Results. Collected Articles-1(17)-Armenia, . Collected Articles-1(17)-Armenia. 2013წ. .

Г. Дурглишвили, მიხეილ სიდამონიძე. ნავთობგაზმოპოვების გაზრდა თბილისისპირა ნავთობგაზიანი საბადოებიდან და გაზმომარაგების გაუმჯობესება . სამეცნიერო შრომების კრებული # 52 "სევკავნიპინეფტ"–ი ქ. გროზნო. 1990წ. .

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, თ.ცინცაძე, რ.ჯორბენაძე, გ.ცინცაძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2005წ. N2 113-116 გვ..

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, მ.მამისეიშვილი, ნ.გეგეშიძე, თ.გიორგაძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის მეტანიტრობენზოილჰიდრაზონთან (L) ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N9, გვ.506-507.

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, ნ.რაზმაძე, მ.კერესელიძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ნიკოტინოილ- და იზონიკოტინოილჰიდრაზონებთან კობალტის(II) და ნიკელის(II) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტ.5, N4, გვ.316-317. 2005წ. ტ.5, N4, გვ.316-317.

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, თ.ცინცაძე, ი.გველესიანი, ც.დოლიძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ნიკოტინოილჰიდრაზონის მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8, N3, გვ.219-221.

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, გ.ცინცაძე, თ.ტუსიაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონთან(L) კობალტის(II) და ნიკელის(II) კოორდინაციული ნერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N1, გვ.26-28.