სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გაბეცაძე თ.. ლავური ქანების მიწისქვეშა რეზერვები და მათი როლი მიწისქვეშა წყლების რესურსების ფორმირებაში. სამთო ჟურნალი; თბილისი. 2009წ. 2(23); გვ.17-20.

პეტრიაშვილი შ., ჩუტკერაშვილი დ.. ლითიფიკაციის სხვადასხვა ხარისხის თიხური ქანების ჰიპერგენეზის თავისებურებანი ტენიან სუბტროპიკულ პირობებში. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული; თბილისი. 2007წ. 16; გვ.154-159.

Д. Чуткерашвили, გ. ბუაჩიძე., ლ.ცეცვაძე., თ.ძაძამია., შ პეტრიაშვილი.. ლითონების ამოწვლილვა ბიოლოგიური სორბენტებით მრავალკომპონენტიანი საწარმოო ხსნარებიდან. კრებული "სერგეევსკიე ჩტენია". 2004წ. N6, გვ.308-312 მოსკოვი.

Т. Дзадзамия, ბუაჩიძე გ., ცერცვაძე ლ., ჩუტკერაშვილი დ, პეტრიაშვილი შ.. ლითონების ამოწვლილვა ბიოლოგიური სორბენტებით მრავალკომპონენტიანი საწარმოო ხსნარებიდან. . კრებული “სერგეევსკიე ჩტენია”. 2004წ. გამოცემა 6, მოსკოვი, გვ.308-312.

ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია, ე. უთურაშვილი. ლიმონის უჯანგარას ქიმიური შედგენილობა და თვისებები . ж.”Известия аграрной науки”. . 2010წ. Т8, №2.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია, ე. უთურაშვილი. ლიმონის უჯანგარას ქიმიური შედგენილობა და თვისებები. ж.”Известия аграрной науки”. . 2010წ. Т8, №2.

Ж. Вардзелашвили. ლინგვო-ცნებითი კომპონენტი მეორეული ენობრივი პიროვნების ჩამოყალიბებაში. საერთაშორისო კონფერენციის მასალების კრებული. მახაჩკალა, ტ-გოდის სახ. პედ. უნივერსიტეტი. 2010წ. გვ. 67-75.

ლ. ჩხიკვაძე, რ.რაზმაძე, მ.კერესელიძე. ლუხუმუს(რაჭა) სულფიდური მადნიდან მეტალოთერმული აღდგენის მეთოდით ლითონური დარიშხანის მიღება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. 2004წ. №1-2, 121-125, ტ.30.

Г. Дурглишвили, გ. ბელოვა, ს. ჩიჟოვი. მასიური ნაპრალოვანი ტიპის კოლექტორებიდან წყალწნევითი რეჟიმის დროს ნავთობის გამოძევების ანგარიში. სამეცნიერო შრომების კრებული 54 "სევკავნიპინეფტ"–ი ქ. გროზნო. 1991წ. .

ნ. ნავაძე, ე.ქუთელია, გ.აბრამიშვილი, ა.ჩხეიძე. მაღალდისპერსული ამორფული ნახშირბადის დანამატიანი სატრანსპორტო ზეთების მრავალფუნქციური მოქმედების მექანიზმების გამოკვლევა. ტამპერეს ტექნიკური უნივერსიტეტის კრებული (ტტუ), ფინეთი.. 2008წ. მოხსენებათა კრებული. გვერდები 1-10.

ბ. გოგიჩაშვილი, ო მიქაძე, თ.ბუჩუკური. მეტალუტგიული და ქიმიური მრეწველობის ნარჩენებიდან ლიგატურის მიღებისა და ფოლაგში მათი გამოყენების გამოკვლევა. სტუ–ს პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერეციის მოხსენების თეზისები. 1993წ. .

О. , ნ.გაბუნია, ნ.ფხაკაძე. მეჩაიეობაში შრომატევადი პროცესების ეკოლოგიური ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2001წ. ქ. ერევანი.

გ. გეგელია. მეცნიერულად დასაბუთებული მასალების მომზადების მეთოდიკის შსახებ ძველი თბილისის დეტალური დაგეგმარების პროექტისათვის'. საკავშირო სახმშენის მიერ გამოცემული კრებული ქალაქგეგმარებით საკითხებზე 1987 (რუსულ ენაზე ) მოსკოვი. 1978წ. .

ს. ფაღავა, ა.ბურჭულაძე, ს.ფაღავა. პ.პოვინეცი, ა.პოლაშკოვა, გ.ტოგონიძე, ს.უსაჩოვი,ი.ერისთავი, ა.შივო. მზის აქტივობა და C-14 მცირეპერიოდიანი დროითი ვარიაციები 1930-1954 წწ.. Сборник совместных работ. Братиславский Университет им. Я.А.Коменского и Тбилисский Государственный Университет. Братислава, 1987 г.стр. ( 22 ÷ 25). . 1987წ. .

Д. Чуткерашвили, ლ.ცერცვაძე., თ.ძაძამია., შ. პეტრიაშვილი.. მიკრობიოლოგიური მეთოდის გამოყენებით სამთამადნო წარმოების ნარჩენების უტილიზაცია. შრომათა კრებული "სერგეევსკიე ჩტენია". 2002წ. N4, გვ. 276-280. მოსკოვი .

ზ. ლომსაძე, ზ. ლომსაძე. მილნამზადის განღრუების პროცესის თეორიული საფუძვლები. სტუ-ს შრომები . 2003წ. #2(448), გვ.4.

დ. როგავა. მიწისქვეშა გაზსაცავების შესაქმნელად ძებნა-ძიებითი სამუშაოები საქართველოში. "კლივე",ნიდერლანდები. 2004წ. 237-245 გვ..

N. Dvalishvili, მ. ტაბატაძე. მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გავლენა კლიმატის ცვლილებაზე საქართველოში. Procedia Environmental Sciences. 2017წ. .

ნ. მაჭავარიანი, ა. ნევეროვი, ს. მეტონიძე, ქ. ახმეტელი. მცირე ძაბვების გამოყენების სახიფათობა (რუსულ ენაზე). Информационные Технологий и упревление, "Енциклопедия Америка" Ереван.. 2008წ. №8.