სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5412 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, მ.მამისეიშვილი, ნ.გეგეშიძე, თ.გიორგაძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის მეტანიტრობენზოილჰიდრაზონთან (L) ლითონთა კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N9, გვ.506-507.

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, ნ.რაზმაძე, მ.კერესელიძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ნიკოტინოილ- და იზონიკოტინოილჰიდრაზონებთან კობალტის(II) და ნიკელის(II) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტ.5, N4, გვ.316-317. 2005წ. ტ.5, N4, გვ.316-317.

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, თ.ცინცაძე, ი.გველესიანი, ც.დოლიძე. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ნიკოტინოილჰიდრაზონის მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურა და კომპლექსწარმოქმნის უნარი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8, N3, გვ.219-221.

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, გ.ცინცაძე, თ.ტუსიაშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის პიკოლინოილჰიდრაზონთან(L) კობალტის(II) და ნიკელის(II) კოორდინაციული ნერთების სინთეზი და მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. საართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N1, გვ.26-28.

ი. კვესელავა. პატრიოტული ნაციონალიზმი: მომხრეები და მოწინააღმდეგეები. მოსკოვი, ჟურნ. ,,ემიგრანტი’’, #1. 2002წ. .

ი. მოსაშვილი, ლომინაძე თამარ, ონიანი სალომე. პროგრამული და ტექნიკური უზრუნველყოფა “რობოტი ხელის” მართვისათვის. ჩაშენებული სისტემები და ტენდენციები ინჟინერიის სწავლებაში, საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. 2016წ. პირველი გამოცემა, ISBN 978-80-558-1040-9. ნიტრა, კონსტანტინე ფილოსოფოსის უნივერსიტეტი, გვ. 140-143..

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, დ.ლოჩოშვილი, თ.ცინცაძე, ი.შარია. პროპიონალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის(პაინჰ) მოლეკულის ელექტრონული სტრუქტურის და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვლევა ქვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N4, გვ.303-305.

ლ. ჩხიკვაძე, მ.კერესელიძე. რაჭის საბადოს ანთიმონის მადნიდან ანთიმონის ამოღების პროცესის კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. 2006წ. №3-4, 425-430, ტ.32.

ლ. ბოცვაძე, თ. კოჩაძე , დ. შარაბიძე. რეგიონული ლოგისტიკური აგრარული ცენტრების სტრუქტურულ-ფუნქციონალური და ტექნიკური აღჭურვილობის ოპტიმიზაცია. ბულგარეთი, სამეცნიერო ჟურნალი. 2011წ. .

მ. სულაძე. რკალმქრობი რეაქტორების გავლენა 6-35კვ ქსელში რკალური გადამეტძაბვების რიცხობრივ მახასიათებლებზე. სამეცნიერო შრომების კრებული „ჩრდილოეთის რაიონებში ელექტროენერგიის გადაცემა და განაწილება“. ქ. აპატიტები. კოლის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო ცენტრი. 1989წ. 4 გვ.

ნ. კუციავა, მ. ჩაჩიბაია. რუსთავის ს/გ ,,აზოტის” აზოტმჟავას წარმოების ქიმიურ-ტექნოლოგიური სქემის საიმედობის სტატისტიკური მაჩვენებლების შესწავლა. Georgian Enginering NEWS. 2000წ. N3, 5 გვ .

დ. ჩომახიძე. სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების გამოყენების ეფექტიანობა საქართველოს ენერგეტიკულ პოლიტიკაში. Central ASia and the Cacasus. 2008წ. #5.

თ.ჩუბინიშვილი, მ.კოპალეიშვილი. საინოვაციო საქმიანობის სამართლებრივი რეგულირება პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. International Journal, Information and Innovations, ICSTI. 2010წ. #3-4.

Г. Дурглишвили, მ. სიდამონიძე. სამგორის შუაეოცენური ნავთობის საბადოს დამუშავების პერსპექტივები. სამეცნიერო შრომების კრებული # 56 "სევკავნიპინეფტ"–ი ქ. გროზნო. 1992წ. .

З. Какулия, ცერცვაძე ლ., პეტრიაშვილი შ., იაშვილი თ.. სამთო და გადამამუშავებელი წარმოების ნარჩენების პრობლემის გადაჭრა და გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა ბიოლოგიური მეთოდებით (საქართველოს მაგალითზე. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მაცნე” საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ცოდნის სინთეზი”. მომავლის პროექტები, ტექნოლოგიები, მოწყობილობები . 2011წ. გვ. 218-223, რუსეთი, პერმი.

ნ. ქაჯაია, ზ. მგელაძე, ნ. ფოფორაძე. სამთო ინჟინერ–გეოლოგების მომზადების პრობლემის შესახებ საქართველოში (რუს. ენაზე). "სამთო ჟურნალი" მოსკოვი. 2005წ. N 6,.

ო. ხაზარაძე, რ.ბიძინაშვილი, ა.სოხაძე, თ.გიორგაძე, ო.კერესელიძე. სამპანელიანი კომბინირებული ბაგიროვანი წინასწარდაძაბული შპრენგელური სისტემის მდგრადობაზე გაანგარიშება. მდგრადობის დაკარგვის ასიმეტრიული ფორმა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი . 2005წ. ISSN1512–0325 N2(14) .

ბ. გოგიჩაშვილი, თ.ცერცვაძე, ზ. სვანიძე. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენე– ბით კონპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექმოლოგიით. . 0წ. თბილისი,2013.

ბ. გოგიჩაშვილი. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენე– ბით კონპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექმოლოგიით. ენერგია. 0წ. თბილისი,2013.

ხ. თოდაძე. სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკა. ლივანე შპს ფიროსმანი. 2009წ. 9, 20-22.