სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5396 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ქაჯაია, ზ. მგელაძე, ნ. ფოფორაძე. სამთო ინჟინერ–გეოლოგების მომზადების პრობლემის შესახებ საქართველოში (რუს. ენაზე). "სამთო ჟურნალი" მოსკოვი. 2005წ. N 6,.

ო. ხაზარაძე, რ.ბიძინაშვილი, ა.სოხაძე, თ.გიორგაძე, ო.კერესელიძე. სამპანელიანი კომბინირებული ბაგიროვანი წინასწარდაძაბული შპრენგელური სისტემის მდგრადობაზე გაანგარიშება. მდგრადობის დაკარგვის ასიმეტრიული ფორმა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი . 2005წ. ISSN1512–0325 N2(14) .

ბ. გოგიჩაშვილი, თ.ცერცვაძე, ზ. სვანიძე. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენე– ბით კონპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექმოლოგიით. . 0წ. თბილისი,2013.

ბ. გოგიჩაშვილი. სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოყენე– ბით კონპლექსური შენადნობების მიღება ეკოლოგიურად დამზოგი ტექმოლოგიით. ენერგია. 0წ. თბილისი,2013.

ხ. თოდაძე. სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკა. ლივანე შპს ფიროსმანი. 2009წ. 9, 20-22.

Г. Дурглишвили. სარეწაო–გეოლოგიური პარამეტრების სიზუსტის გავლენა ნაპრალოვან –კავერნული კოლექტორებიდან პროდუქციის მოპოვების დროს. . 1992წ. 28.

დ. ჩიჩუა. სასკოლო შენობების ქალაქგეგმარებითი ორგანიზაციის საკითხები საქართველოში. სტუ-ს და გერმანიის კაიზერსლაუტერნის ერთობლივი კრებული (ფოლკსწაგენის პროგრამა). 2003წ. კაიზესლაუტერნი.

T. Epitashvili, სამადაშვილი ც., დობორჯგინიძე ხ.. სასოფლო - სამეურნეო და ბიოლოგიური მაჩვნებლების მიხედვით ტრიტიკალეს კოლექცის დახასიათება. საერთაშორისო კონფერენციის “მცენარეთა გენეტიკური რესურსების მრავალფეროვნება, დახასიათება და უტილიზაცია მზარდ კლიმატურ ცვლილებებთან მიმართებაში” მასალები. 2011წ. გვ. 45-46, ქ. ბაქო, აზერბაიჯანი.

იოსებიძე ჯ., თხინვალელი მ.. საქ. ლიოსისებურ ქანებზე ანტროპოგენულ ზემოქმედებასთან დაკავშირებულ საინჟინრო-გეოლოგიური პროცესების გააქტიურების შესწავლისათვის. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული; თბილისი. 2003წ. 14; გვ.109-117.

დ. ჩომახიძე. საქართველო: ბუნებრივი სათბობ-ენერგეტიკული რესურსები. Central ASia and the Cacasus. 2007წ. .

დ. ჩომახიძე. საქართველო: ენერგეტიკის სფეროს რეგულირების ათწლიანი გემოცდილება. The Caucasus and Globalization. 2008წ. #2.

დ. ჩომახიძე. საქართველო: ენერგეტიკული პოლიტიკა. Central ASia and the Cacasus. 2007წ. 6 (48).

დ. ჩომახიძე. საქართველო: სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსი დამოუკიდებლობის წლებში. Central ASia and the Cacasus. 2007წ. 2 (44).

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. საქართველოს არომატული ღვინოები. Ж.«Виноделие и виноградарстно» М.. 2005წ. №1.

გ. სუპატაშვილი, ლ. ინწკირველი. საქართველოს ატმოსფერული და ზედაპირული წყლების ქიმიური შედგენილობის ცვლილების ტენდენციები წინა საუკუნის განმავლობაში . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული „გარემოს მონიტორინგი. 2007წ. გვ. 61.

თ. ლომინაძე. საქართველოს ბათურ-ტითონური ზღვიური ფაუნის მონაცვლეობის შესახებ. პალეობიოლოგიის პრობლემები, საქ. ეროვნული მუზეუმი. 2007წ. ტ.2, გვ.120-125.

თ. ლომინაძე, მ.თოფჩიშვილი, ი.წერეთელი. საქართველოს ბაიოსურ-კალოვიური ზღვიური მოლუსკური ფაუნის მარავალფეროვნება. საქ. მეცნ.აკადემია. „საქართველოს ბიომრავალფეროვნება“ მოხსენებათა კრებული.. 2011წ. გვ. 1-3.

დ. ჩომახიძე. საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი. "ELSEVIER" AASCI. 2016წ. ტომი 14 ნ.3 გვ.6.

ნ. ბაღათურია. საქართველოს თეთრი არომატული ღვინოები. Ж.«Виноделие и виноградарство» М.. 2006წ. №2.გვ. 18.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. საქართველოს თეთრი არომატული ღვინოები. Ж.«Виноделие и виноградарство» М.. 2006წ. №2.გვ. 18.