სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5412 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Дурглишвили. სარეწაო–გეოლოგიური პარამეტრების სიზუსტის გავლენა ნაპრალოვან –კავერნული კოლექტორებიდან პროდუქციის მოპოვების დროს. . 1992წ. 28.

დ. ჩიჩუა. სასკოლო შენობების ქალაქგეგმარებითი ორგანიზაციის საკითხები საქართველოში. სტუ-ს და გერმანიის კაიზერსლაუტერნის ერთობლივი კრებული (ფოლკსწაგენის პროგრამა). 2003წ. კაიზესლაუტერნი.

T. Epitashvili, სამადაშვილი ც., დობორჯგინიძე ხ.. სასოფლო - სამეურნეო და ბიოლოგიური მაჩვნებლების მიხედვით ტრიტიკალეს კოლექცის დახასიათება. საერთაშორისო კონფერენციის “მცენარეთა გენეტიკური რესურსების მრავალფეროვნება, დახასიათება და უტილიზაცია მზარდ კლიმატურ ცვლილებებთან მიმართებაში” მასალები. 2011წ. გვ. 45-46, ქ. ბაქო, აზერბაიჯანი.

იოსებიძე ჯ., თხინვალელი მ.. საქ. ლიოსისებურ ქანებზე ანტროპოგენულ ზემოქმედებასთან დაკავშირებულ საინჟინრო-გეოლოგიური პროცესების გააქტიურების შესწავლისათვის. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული; თბილისი. 2003წ. 14; გვ.109-117.

დ. ჩომახიძე. საქართველო: ბუნებრივი სათბობ-ენერგეტიკული რესურსები. Central ASia and the Cacasus. 2007წ. .

დ. ჩომახიძე. საქართველო: ენერგეტიკის სფეროს რეგულირების ათწლიანი გემოცდილება. The Caucasus and Globalization. 2008წ. #2.

დ. ჩომახიძე. საქართველო: ენერგეტიკული პოლიტიკა. Central ASia and the Cacasus. 2007წ. 6 (48).

დ. ჩომახიძე. საქართველო: სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსი დამოუკიდებლობის წლებში. Central ASia and the Cacasus. 2007წ. 2 (44).

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. საქართველოს არომატული ღვინოები. Ж.«Виноделие и виноградарстно» М.. 2005წ. №1.

გ. სუპატაშვილი, ლ. ინწკირველი. საქართველოს ატმოსფერული და ზედაპირული წყლების ქიმიური შედგენილობის ცვლილების ტენდენციები წინა საუკუნის განმავლობაში . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული „გარემოს მონიტორინგი. 2007წ. გვ. 61.

თ. ლომინაძე. საქართველოს ბათურ-ტითონური ზღვიური ფაუნის მონაცვლეობის შესახებ. პალეობიოლოგიის პრობლემები, საქ. ეროვნული მუზეუმი. 2007წ. ტ.2, გვ.120-125.

თ. ლომინაძე, მ.თოფჩიშვილი, ი.წერეთელი. საქართველოს ბაიოსურ-კალოვიური ზღვიური მოლუსკური ფაუნის მარავალფეროვნება. საქ. მეცნ.აკადემია. „საქართველოს ბიომრავალფეროვნება“ მოხსენებათა კრებული.. 2011წ. გვ. 1-3.

D. Chomakhidze. საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი. "ELSEVIER" AASCI. 2016წ. ტომი 14 ნ.3 გვ.6.

ნ. ბაღათურია. საქართველოს თეთრი არომატული ღვინოები. Ж.«Виноделие и виноградарство» М.. 2006წ. №2.გვ. 18.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი. საქართველოს თეთრი არომატული ღვინოები. Ж.«Виноделие и виноградарство» М.. 2006წ. №2.გვ. 18.

მ. სულაძე. საქართველოს სსრ 6-35კვ ქსელებში გადამეტძაბვებით გამოწვეული სახალხო მეურნეობისადმი მიყენებული ზარალის სტატისტიკური მახასიათებლების გამოკვლევა. იზოლირებული და რეზონანსულად დამიწებულ ნეიტრალიანი ქსელების იზოლაციის მუშაობის ხანგრძლიობისა და საიმედობის თეორიული და ელექტროფიზიკური პრობლემები. სიმპოზიუმის მოხსენებათა თეზისები. ქ. ტალინი, . 1989წ. 3 გვ..

გ. დგებუაძე. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ელექტრონიკისა და ელექტრონული ტექნოლოგიების მიმართულების სპეციალისტთა მომზადება. კიევი, თემატური ჟურნალი ,,ტექნიკური ელექტროდინამიკა". 2004წ. ტომი N6, გვ. 82-83.

მ. მჭედლიშვილი, ლ. გვასალია, ნ. კუციავა, გ. ცინცაძე. საქართველოს ტრაქიტების კირქვასთან შეცხობის პროცესის შესწავლა. მოსკოვი. ქიმიური ტექნოლოგია . 2005წ. №2.

ლ. გვასალია, მ. მჭედლიშვილი, ნ. კუციავა, გ. ცინცაძე. საქართველოს ტრაქიტული ნედლეულის კირქვასთან შეცხობის პროცესის შესწავლის საკითხისათვის. ქიმიური ტექნოლოგია, მოსკოვი. 2005წ. №2, 3 გვ..

ლ. ცერცვაძე, გ. იაშვილი, ბუაჩიძე გ., ,ჭოხონელიძე გ., ,ჭუმბურიძე ვ.,. საქართველოს ურბანიზებული ტერიტორიების გეოეკოლოგია. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს წლიური სესიის მასალები გეოეკოლოგიის,საინჟინრო გეოლოგიის და ჰიდროგეოლოგიის პრობლემებთან დაკავშირებით "სერგეევსკიე ჩტენია",მოსკოვი,. 2001წ. გამ.3,3გვ..