სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. დგებუაძე. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ელექტრონიკისა და ელექტრონული ტექნოლოგიების მიმართულების სპეციალისტთა მომზადება. კიევი, თემატური ჟურნალი ,,ტექნიკური ელექტროდინამიკა". 2004წ. ტომი N6, გვ. 82-83.

მ. მჭედლიშვილი, ლ. გვასალია, ნ. კუციავა, გ. ცინცაძე. საქართველოს ტრაქიტების კირქვასთან შეცხობის პროცესის შესწავლა. მოსკოვი. ქიმიური ტექნოლოგია . 2005წ. №2.

ლ. გვასალია, მ. მჭედლიშვილი, ნ. კუციავა, გ. ცინცაძე. საქართველოს ტრაქიტული ნედლეულის კირქვასთან შეცხობის პროცესის შესწავლის საკითხისათვის. ქიმიური ტექნოლოგია, მოსკოვი. 2005წ. №2, 3 გვ..

ლ. ცერცვაძე, გ. იაშვილი, ბუაჩიძე გ., ,ჭოხონელიძე გ., ,ჭუმბურიძე ვ.,. საქართველოს ურბანიზებული ტერიტორიების გეოეკოლოგია. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს წლიური სესიის მასალები გეოეკოლოგიის,საინჟინრო გეოლოგიის და ჰიდროგეოლოგიის პრობლემებთან დაკავშირებით "სერგეევსკიე ჩტენია",მოსკოვი,. 2001წ. გამ.3,3გვ..

რ. თედორაძე, დ.ძოწენიძე, ლ.ბუბუტეიშვილი. საქართველოში ავტობუსით მგზავრთა გადაყვანის ეფექტურობაზე მოქმედი ტექნიკური და საექსპლუატაციო პარამეტრების ანალიზი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ``ინტელექტი``. 2001წ. #2 გვ.77-80.

ე. ბუხრაშვილი. საქველმოქმედო საზოგადოებები საქართველოში XIX ს-ის მეორე ნახევარსა და XX ს-ის დასაწყი. ქართულ-ევროპული ინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი ”ივერია”. 2005წ. #12-13, გვ. 90-97, პარიზი.

T. Epitashvili. საშემოდგომო ხორბლის წარმოების პერსპექტივა და განვითარება საქართველოში. საერთაშორისო კონფერენციის „პირველი რეგიონალური საშემოდგომო ხორბლის სიმპოზიუმი - პროდუქტიულობის ზრდა და მდგრადი წარმოება“ მასალები. 2011წ. გვ. 25-27, ქ. თაბრიზი, ირანი.

ნ. ცანავა. სახელმწიფოს როლი სამრეწველო საწარმოთა რესტრუქტურიზაციის პროცესში( საქ. მრეწველობის მაგლითზე). საქართველოს სულხან- საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის მიერ, უკრაინის ეკონომიკისა და ინოვაციების შავი ზღვის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტთან ერთად მოწყობილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებების კრებული „თანამედროვე ეკონომიკური სივრცის ფორმირება: უპირატესობები, რისკი, რეალიზაციის მექანიზმები“,. ოდესა- თბილისი. 2016წ. გვ.101-107.

L. Cholikidze, გ. ჟღენტი. სერიულად ვარგისი ელექტრონული სქემების დაპროექტების ამოცანა. International Journal of Computer Science and Telecommunications. 2013წ. .

კ. ფხაკაძე. სიტყვათა შორის სინტაქსური კავშირების შესახებ. პარიზი, ქართულ-ევროპული ინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი ,,ივერია”. 2001წ. ISSN, ტ.VIII-IX, (ქართულად), 137–146.

Ж. Вардзелашвили, ნ.პევნაია. სიტყვა–ტექსტი და სიტყვა–ჰიპერტექსტი. Сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным участием «Гипертекст как объект лингвистического исследования». 2011წ. გვ. 12-21 .

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი. სიტყვების მკაცრი ფორმალურ-ლოგიკური გაგებისაკენ ქართული ბუნებრივი ენობრივი სისტემის საფუძველზე. საერთაშორისო კონფერენციის „ლოგიკა პროგრამირებაში, ხელოვნურ ინტელექტსა და გამოყვანბეში“ თეზისები. 2002წ. (ინგლისურად), 18-20.

Н. Багатурия. სხვადასხვა მეთოდებით დამზადებული ქართული ღვინოები. Ж.»Виноделие и виноградар». 2004წ. №6.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. სხვადასხვა მეთოდებით დამზადებული ქართული ღვინოები. Ж.»Виноделие и виноградар.». 2004წ. №6.

მ. მჭედლიშვილი, ნ. ბარათელი. ტრაქიტის კირქვასთან შეცხობის კინეტიკა. ქიმიური ტექნოლოგია. 2007წ. .

ნ. ბარათელი, მ. მჭედლიშვილი. ტრაქიტის კირქვასთან შეცხობის პროცესის კინეტიკა.. ჟურნალი - ქიმიური ტექნოლოგია . . 2007წ. მოსკოვი. (3),109-111.

ლ. გვასალია, ლ. გვასალია, გ. ცინცაძე. ტრაქიტის კირქვასთან შეცხობისას ალუმინატების წარმოქმნის კინეტიკის შესახებ. ქიმიური ტექნოლოგია, მოსკოვი. 2005წ. №6, 4 გვ..

Н. Кочладзе, ნ.ჯობაძე. ტურიზმის განვითარების პერსპექტივა და მაღალმთიანი დასახლებების ადაპტაციის საკითხები მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მაგალითზე. კრებული: საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. 2016წ. ბაქო გვ.37-40.

ლ. ჩხიკვაძე, მ.კერესელიძე, ა.ავალიანი. ტყვიის მრავალჯერადი გამოყენება მაღალი სისუფთავის ლითონური დარიშხანის წარმოებისას. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, . 2004წ. №12, 1-2, 179-180, ტ.30.

ზ. ლებანიძე, ა. გოჩოლეიშვილი, ა. ქაშაკაშვილი, ფ. ბეჟანოვი. უფლისციხის ამგები ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები. სამთო ჟურნალი. 2002წ. 2(9), გვ.93-95.