სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5412 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. ფიზიკო-ქიმიური მაჩვენებლების ცვლილებები ქართული ტიპის ღვინოების ფალსიფიკაციის დროს. «Виноделие и виноградарство» Россия,М.. 2004წ. №6.

Г. Дурглишвили. ფიზიკო–ქიმიური პარამეტრების სიზუსტის გავლენა ნაპრალოვან–კავერნული კოლექტორებიდან პროდუქციის მოპოვების დროს. . 1992წ. 29.

თხინვალელი მ., ორაგველიძე ზ., მშვიდობაძე ი.. ქ. გორის მიმდებარე საავტომობილო გზაზე განვითარებული მეწყრის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები და მისი სტაბილიზაციისათვის ჩატარებული ღონისძიებანი. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული; თბილისი. 2009წ. 17; გვ.17-21.

ლ. ინწკირველი. ქ. თბილისის ატმოსფერული ნალექების ქიმიური შედგენილობის დამოკიდებულება ბუნებრივ და ანთროპოგენულ ფაქტორებზე“, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული „ჰაერი-2007“. 2007წ. გვ.64-66.

გ. სუპატაშვილი. ქ. თბილისის თქეში წვიმის ნიავრების გავლენა მდ. მტკვრის ქიმიურ შედგენილობაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული „წყლის რესურსები“. 2007წ. გვ. 37-39.

თ. დავითაია. ქ. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის ტერიტორიაზე წყლის სისტემის ეკოქიმიური მდგომარეობის კვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული „ეკოლოგიური თანასწორობა. 2011წ. გვ. 48-50.

ნ. ნასყიდაშვილი. ქ. თბილისში მავნე და სათბურის აირებისემისია მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსების ადგილებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული „ჰაერი-2010“. 2010წ. .

ა. სონღულაშვილი, ნანაძე ი.. ქ. ქუთაისის პერსპექტიული წყალმომარაგებისათვის ტობის ხეობის კარსტული წყლების გამოყენების საკითხისათვის. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული; თბილისი. 2009წ. 17; გვ.8-16.

მშვიდობაძე ი.. ქ.თბილისის არგილიტების და ქვიშაქვების მორიგეობის მზიდუნარიანობის განსაზღვრის მეთოდიკის შესახებ. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული; თბილისი. 2007წ. 16; გვ. 160-163.

ვ. ვარდოსანიძე. ქალაქის კრიზისი: გზაჯვარედინი თუ ჩიხი? თბილისი არჩევანის წინაშე.. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები: „კრიზისი რუსეთში და ქალაქური ცივილიზაციის ბედი“. მოსკოვი. 2000წ. .

გ. კაიშაური, ლ.ბაზერაშვილი. ქამა სოკოს მოყვანისა და გადამუშავების ტექნოლოგია. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტისა და აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის გენეტიკისა და სელექციის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული “აგრარული მეცნიერების პრობლემები”-თბ.- ბაქო. 2000წ. ტ. 11, გვ.122-126.

ნ. გომართელი. ქართველი ბაგრატიონები სეფიანთა ირანის კარზე. თეირანის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული 259(2). 2007წ. გვ.158-169.

ხ. თოდაძე. ქართული მილიცია XIX ს.70-80-იან წლებში. კავკასიოლოგიის საერთაშორისო ინსტიტუტის მოამბე, ჟ. ამირანი. 2007წ. XVII_XVIII 140-152.

კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ლ. ტიბუა, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია,. ქართული ბუნებრივი ენობრივი სისტემის პირდაპირი ფორმალურ-ლოგიკური აღწერის ძირითადი იდეები მაგალითების მეშვეობით. თბილისის V საერთაშორისო სიმპოზიუმის „ლოგიკა, ენა გამოთვლები“ შრომები. 2003წ. V, ამსტერდამის უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, (ინგლისურად), 129-137.

ლ. ჩხიკვაძე, ი.კახნიაშვილი, ნ.ვაჩეიშვილი. ქართული ოქროს ისტორიიდან. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია, ”ინტელექტუალი”. 2009წ. 10, 200-204.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია, შ. მალიძე. ქართული უნივერსალური ჭკვიანი კორპუსის საცდელ-სამომხმარებლო ვერსია, ციფრული კვდომის საფრთხისგან ქართული და აფხაზური ენების დაცვის მიზნები და საქართველოს კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ. პროფესორ დავით გორდეზიანის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი მესამე საერთაშორისო კონფერენციის „მათემატიკისა და ინფორმატიკის გამოყენება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ინჟინერიაში“ შრომები. 2018წ. (ინგლისურად (იბეჭდება შპრინგერში)).

ი. კუპატაძე, ა. ხოტივარი, ნ. ილურიძე. შაქრის სორგოს ქიმიკო ტექნოლოგიური მაჩვენებლები. Хранение и переработка с/х сырья. 2004წ. №4, стр. 36-37..

ა. ხოტივარი, ილურიძე ნელი, კუპატაძე იზოლდა. შაქრის სორგოს ქიმიკო ტექნოლოგიური მაჩვენებლები. Хранение и переработка с/х сырья. 2004წ. №4, стр. 36-37.

ზ. ლებანიძე, ი. ქსოვრელი, ო. ლანჩავა. შახტებში ჟანგვის კუთრი სითბოს განსაზღვრა. სტუ-ს შრომები. 2001წ. 6(439), გვ.37-39.

მ. სულაძე. შინაგანი გადამეტძაბვები სამრეწველო საწარმოთა 6-35კვ ქსელებში. სამეცნიერო შრომების კრებული „ქვეყნის ჩრდილოეთის რაიონების ელექტრომომარაგების საიმდოობა და უშიშროება“ ქ. ნორილსკი,. 989წ. 4 გვ.