სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5396 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია, შ. მალიძე. ქართული უნივერსალური ჭკვიანი კორპუსის საცდელ-სამომხმარებლო ვერსია, ციფრული კვდომის საფრთხისგან ქართული და აფხაზური ენების დაცვის მიზნები და საქართველოს კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ. პროფესორ დავით გორდეზიანის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი მესამე საერთაშორისო კონფერენციის „მათემატიკისა და ინფორმატიკის გამოყენება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ინჟინერიაში“ შრომები. 2018წ. (ინგლისურად (იბეჭდება შპრინგერში)).

ი. კუპატაძე, ა. ხოტივარი, ნ. ილურიძე. შაქრის სორგოს ქიმიკო ტექნოლოგიური მაჩვენებლები. Хранение и переработка с/х сырья. 2004წ. №4, стр. 36-37..

ა. ხოტივარი, ილურიძე ნელი, კუპატაძე იზოლდა. შაქრის სორგოს ქიმიკო ტექნოლოგიური მაჩვენებლები. Хранение и переработка с/х сырья. 2004წ. №4, стр. 36-37.

ზ. ლებანიძე, ი. ქსოვრელი, ო. ლანჩავა. შახტებში ჟანგვის კუთრი სითბოს განსაზღვრა. სტუ-ს შრომები. 2001წ. 6(439), გვ.37-39.

მ. სულაძე. შინაგანი გადამეტძაბვები სამრეწველო საწარმოთა 6-35კვ ქსელებში. სამეცნიერო შრომების კრებული „ქვეყნის ჩრდილოეთის რაიონების ელექტრომომარაგების საიმდოობა და უშიშროება“ ქ. ნორილსკი,. 989წ. 4 გვ.

G. Durglishvili, გ. უოლი, მ. შარიქაძე, ი. თავდუმაძე. შუა ეოცენის ვულკანოგენურ დანალექ ქანებში ნაპრალთა განვითარების შესაძლებლობა. ჟურნალი "რეზერვუარის ნაპრალებიდა გაზი". 2004წ. 2 გვ..

ნ. გომართელი. შუა საუკუნეების სპარსული კულტურის შედევრები და მათი გავლენა ქართულ ხელოვნებაზე. თეირანის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შროემბის კრებული 312(4). 2008წ. გვ.29-64.

ი. გუჯაბიძე, ზ. ლებანიძე, ზ. გუდავაძე. ჩამოქცევის თაღწარმოქმნის სამთო გამონამუშევრების სამაგრი კონსტრუქციის და პარამეტრების დასაბუთება. ”სამთო ჟურნალი” . 2004წ. 4.

ი. მოსაშვილი, ჩაჩუა გიორგი. ჩაშენებული სისტემების საიმედოობის გაზრდის მეთოდები. ჩაშენებული სისტემები და ტენდენციები ინჟინერიის სწავლებაში, საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. 2016წ. პირველი გამოცემა, ISBN 978-80-558-1040-9. ნიტრა, კონსტანტინე ფილოსოფოსის უნივერსიტეტი, გვ. 94-96..

Ж. Вардзелашвили. ცნებათა სისტემის დეკოდირების კოგნიტური ასპექტი. С-Пб. – Тб., XIII "Научные труды". 2007წ. გვ. 51-57.

კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ლ. ტიბუა, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია. წარმოადგენენ თუ არა ლოგიკური, პროგრამული და ბუნებრივი ენობრივი სისტემები ერთმანეთისაგან პრინციპულად განსხვავებული ტიპის სემანტიკურ სისტემებს?. ქართულ-ევროპული ინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი ,,ივერია” - პარიზი. 2003წ. ISSN, ტ.X-XI, 220-248.

ნ. ცანავა. წარმოების( კორპორაციის) მართვის პროცესი და მისი სრულყოფა. საქართველოს სულხან- საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის მიერ, უკრაინის ეკონომიკისა და ინოვაციების შავი ზღვის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტთან ერთად მოწყობილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებების კრებული:"ინტეგრაციული ბიზნეს სტრუქტურების სტრატეგიებიდ ატექნოლოგიები" .ოდესა-თბილისი. 2017წ. გვ.199-203.

Ж. Вардзелашвили, ც.წეროძე. წყალი როგორც სამყაროს ენობრივი სურათის ხატი. Минский государственный лингвистический университет. Материалы II Международной научной конференции. 2009წ. ნაწილი I, გვ. 39-41.

ზ. ბუაჩიძე, ლ.სახვაძე,მ.რაფავა. ჭიათურის გამდიდრებული მანგანუმის მადანის და არაკონდიციური კონცენტრატების P-ისა და Si-გან გასუფთავების პროცესების გამოკვლევა. აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შრომათა კრებული . 2009წ. ტ.7 .

ი. მოსაშვილი, ლომინაძე თამარ, ყრუაშვილი ნიკა. ჭკვიანი პარკირების მართვის პრობლემები PASYARD სისტემის მაგალითზე. ჩაშენებული სისტემები და ტენდენციები ინჟინერიის სწავლებაში, საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. 2016წ. პირველი გამოცემა, ISBN 978-80-558-1040-9. ნიტრა, კონსტანტინე ფილოსოფოსის უნივერსიტეტი, გვ. 91-93.

ი. მოსაშვილი, ლომინაძე თამარ, მუხაშავრია სალომე. ჭკვიანი სახლის განათების რეგულირების ავტომატური მართვის სისტემა. ჩაშენებული სისტემები და ტენდენციები ინჟინერიის სწავლებაში, საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები.. 2016წ. პირველი გამოცემა, ISBN 978-80-558-1040-9. ნიტრა, კონსტანტინე ფილოსოფოსის უნივერსიტეტი, გვ.88-90.

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, ე.თოფურია, ნ.გეგეშიძე, გ.მანველიძე. ჰექსამეთილენტეტრამინთან (უროტროპინთან) თუთიის და კადმიუმის კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N3, gv. 204-205.

შ. პეტრიაშვილი, თხინვალელი მ., ჩუტკერაშვილი დ.. ჰიპერგენეზის ბიოქიმიური პროცესები ტენიანი სუბტროპიკების პირობებში. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული; თბილისი. 2003წ. 14;გვ.198-210.

К. Kvinikhidze. – A Conceptual modeling of biopolymer evolution. . Международн. Симпозиум Физико-химия ДНК и молекулярные механизмы функционирования генома. Тбилиси, Мецниереба, (0,1).. 1987წ. .