სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5407 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მოსაშვილი, ჩაჩუა გიორგი. ჩაშენებული სისტემების საიმედოობის გაზრდის მეთოდები. ჩაშენებული სისტემები და ტენდენციები ინჟინერიის სწავლებაში, საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. 2016წ. პირველი გამოცემა, ISBN 978-80-558-1040-9. ნიტრა, კონსტანტინე ფილოსოფოსის უნივერსიტეტი, გვ. 94-96..

Ж. Вардзелашвили. ცნებათა სისტემის დეკოდირების კოგნიტური ასპექტი. С-Пб. – Тб., XIII "Научные труды". 2007წ. გვ. 51-57.

კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ლ. ტიბუა, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია. წარმოადგენენ თუ არა ლოგიკური, პროგრამული და ბუნებრივი ენობრივი სისტემები ერთმანეთისაგან პრინციპულად განსხვავებული ტიპის სემანტიკურ სისტემებს?. ქართულ-ევროპული ინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი ,,ივერია” - პარიზი. 2003წ. ISSN, ტ.X-XI, 220-248.

ნ. ცანავა. წარმოების( კორპორაციის) მართვის პროცესი და მისი სრულყოფა. საქართველოს სულხან- საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის მიერ, უკრაინის ეკონომიკისა და ინოვაციების შავი ზღვის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტთან ერთად მოწყობილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებების კრებული:"ინტეგრაციული ბიზნეს სტრუქტურების სტრატეგიებიდ ატექნოლოგიები" .ოდესა-თბილისი. 2017წ. გვ.199-203.

Ж. Вардзелашвили, ც.წეროძე. წყალი როგორც სამყაროს ენობრივი სურათის ხატი. Минский государственный лингвистический университет. Материалы II Международной научной конференции. 2009წ. ნაწილი I, გვ. 39-41.

ზ. ბუაჩიძე, ლ.სახვაძე,მ.რაფავა. ჭიათურის გამდიდრებული მანგანუმის მადანის და არაკონდიციური კონცენტრატების P-ისა და Si-გან გასუფთავების პროცესების გამოკვლევა. აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შრომათა კრებული . 2009წ. ტ.7 .

ი. მოსაშვილი, ლომინაძე თამარ, ყრუაშვილი ნიკა. ჭკვიანი პარკირების მართვის პრობლემები PASYARD სისტემის მაგალითზე. ჩაშენებული სისტემები და ტენდენციები ინჟინერიის სწავლებაში, საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. 2016წ. პირველი გამოცემა, ISBN 978-80-558-1040-9. ნიტრა, კონსტანტინე ფილოსოფოსის უნივერსიტეტი, გვ. 91-93.

ი. მოსაშვილი, ლომინაძე თამარ, მუხაშავრია სალომე. ჭკვიანი სახლის განათების რეგულირების ავტომატური მართვის სისტემა. ჩაშენებული სისტემები და ტენდენციები ინჟინერიის სწავლებაში, საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები.. 2016წ. პირველი გამოცემა, ISBN 978-80-558-1040-9. ნიტრა, კონსტანტინე ფილოსოფოსის უნივერსიტეტი, გვ.88-90.

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, ე.თოფურია, ნ.გეგეშიძე, გ.მანველიძე. ჰექსამეთილენტეტრამინთან (უროტროპინთან) თუთიის და კადმიუმის კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N3, gv. 204-205.

შ. პეტრიაშვილი, თხინვალელი მ., ჩუტკერაშვილი დ.. ჰიპერგენეზის ბიოქიმიური პროცესები ტენიანი სუბტროპიკების პირობებში. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული; თბილისი. 2003წ. 14;გვ.198-210.

К. Kvinikhidze. – A Conceptual modeling of biopolymer evolution. . Международн. Симпозиум Физико-химия ДНК и молекулярные механизмы функционирования генома. Тбилиси, Мецниереба, (0,1).. 1987წ. .

К. Квинихидзе, Р.Енукидзе. – Большие системы гуманистической экономики.Труды Х1У Международного симпозиума «Управление большими системами», . Труды Х1У Международного симпозиума «Управление большими системами», Control ”2000”, Тбилиси, 2000 (114-117).. 0წ. Тбилиси, 2000 (114-117)..

К. კვინიხიძე, Р.Енукидзе. – Модель гуманистической экономики нефтепровода.. Материалы Ш Международного симпозиума «Проблемы экоинформатики», Москва,. 2002წ. 8-9 дек. (56-58)..

К. Kvinikhidze, V.Chavchanidze. –Biological Structures Computer Modeling. . Международн. Симпозиум Физико-химия ДНК и молекулярные механизмы функционирования генома. Тбилиси, Мецниереба, (0,1).. 1987წ. .

M. Zhghenti, Tamar Turmanidze, Levan Gulua , Louise Wicker. ‘ ‘Potential antioxidant retention and quality maintenance in raspberries and strawberries treated with calcium chloride and stored under refrigeration ,,. Brazilian Journal of Food Technology Campinas, SciELO . 2017წ. .

რ. გრიგოლია, L. Spada. “A discrete representation of free MV-algebras”. MATHEMATICAL LOGIC QUARTERLY. 2010წ. 56, No. 3, 279 – 288 (2010).

T. Bzhalava, G. Jandieri, K. Kotetishvili, A. Ishimaru, V.G. Jandieri, A.G. Khantadze, A.I. Gvelesiani. “A Note on The Angular Power Spectrum of Scattered Radiation By Anisotropic Layer of Collisional Magnetized Turbulent Plasma”. International Journal of Microwave and Optical Technology –IJMOT. 2008წ. p.p. 35-44, Vol.3, No.1.

T. Bzhalava, G. Jandieri, K. Kotetishvili, A. Ishimaru, V.G. Jandieri. “A Radio Scintillation in the Turbulent Collision Magnetized Plasma”. CSREA Press.USA. ISBN: 1-60132-037-X. Proceedings of The 2007 International Conference on Scientific Computing ( CSC’07). 2007წ. p.p.189-195.

T. Bzhalava, M. Tsirekidze. “About One Model of Teaching Electrodynamics”. International Journal on New Trends in Education and Their Implications- IJONTE. Turkey, Special Issue ISSN 1309-6249 . 2010წ. v.1, n.4, p.48-55.

T. Bzhalava, G. Jandieri, V.G. Jandieri, A.G.Khantadze, N.Kh.Gomidze, M.N.Gobadze, N.P. Mchedlishvili . “Angle-of-arrival fluctuations of electromagnetic waves scattered by turbulent collision magnetized plasma layer”. CSREA Press. USA. Proceedings of the 2009 International Conference on Scientific Computing (CSC’09). 2009წ. p.p.73-78.