სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კუპატაძე, ა. ხოტივარი, ნ. ილურიძე. შაქრის სორგოს ქიმიკო ტექნოლოგიური მაჩვენებლები. Хранение и переработка с/х сырья. 2004წ. №4, стр. 36-37..

ა. ხოტივარი, ილურიძე ნელი, კუპატაძე იზოლდა. შაქრის სორგოს ქიმიკო ტექნოლოგიური მაჩვენებლები. Хранение и переработка с/х сырья. 2004წ. №4, стр. 36-37.

ზ. ლებანიძე, ი. ქსოვრელი, ო. ლანჩავა. შახტებში ჟანგვის კუთრი სითბოს განსაზღვრა. სტუ-ს შრომები. 2001წ. 6(439), გვ.37-39.

მ. სულაძე. შინაგანი გადამეტძაბვები სამრეწველო საწარმოთა 6-35კვ ქსელებში. სამეცნიერო შრომების კრებული „ქვეყნის ჩრდილოეთის რაიონების ელექტრომომარაგების საიმდოობა და უშიშროება“ ქ. ნორილსკი,. 989წ. 4 გვ.

G. Durglishvili, გ. უოლი, მ. შარიქაძე, ი. თავდუმაძე. შუა ეოცენის ვულკანოგენურ დანალექ ქანებში ნაპრალთა განვითარების შესაძლებლობა. ჟურნალი "რეზერვუარის ნაპრალებიდა გაზი". 2004წ. 2 გვ..

ნ. გომართელი. შუა საუკუნეების სპარსული კულტურის შედევრები და მათი გავლენა ქართულ ხელოვნებაზე. თეირანის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შროემბის კრებული 312(4). 2008წ. გვ.29-64.

ი. გუჯაბიძე, ზ. ლებანიძე, ზ. გუდავაძე. ჩამოქცევის თაღწარმოქმნის სამთო გამონამუშევრების სამაგრი კონსტრუქციის და პარამეტრების დასაბუთება. ”სამთო ჟურნალი” . 2004წ. 4.

ი. მოსაშვილი, ჩაჩუა გიორგი. ჩაშენებული სისტემების საიმედოობის გაზრდის მეთოდები. ჩაშენებული სისტემები და ტენდენციები ინჟინერიის სწავლებაში, საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. 2016წ. პირველი გამოცემა, ISBN 978-80-558-1040-9. ნიტრა, კონსტანტინე ფილოსოფოსის უნივერსიტეტი, გვ. 94-96..

Ж. Вардзелашвили. ცნებათა სისტემის დეკოდირების კოგნიტური ასპექტი. С-Пб. – Тб., XIII "Научные труды". 2007წ. გვ. 51-57.

კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ლ. ტიბუა, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია. წარმოადგენენ თუ არა ლოგიკური, პროგრამული და ბუნებრივი ენობრივი სისტემები ერთმანეთისაგან პრინციპულად განსხვავებული ტიპის სემანტიკურ სისტემებს?. ქართულ-ევროპული ინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი ,,ივერია” - პარიზი. 2003წ. ISSN, ტ.X-XI, 220-248.

ნ. ცანავა. წარმოების( კორპორაციის) მართვის პროცესი და მისი სრულყოფა. საქართველოს სულხან- საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის მიერ, უკრაინის ეკონომიკისა და ინოვაციების შავი ზღვის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტთან ერთად მოწყობილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებების კრებული:"ინტეგრაციული ბიზნეს სტრუქტურების სტრატეგიებიდ ატექნოლოგიები" .ოდესა-თბილისი. 2017წ. გვ.199-203.

Ж. Вардзелашвили, ც.წეროძე. წყალი როგორც სამყაროს ენობრივი სურათის ხატი. Минский государственный лингвистический университет. Материалы II Международной научной конференции. 2009წ. ნაწილი I, გვ. 39-41.

ნ. მახათაძე, null, ზ.შიოლაშვილი, ნ. მახათაძე, დ.ჯიშიაშვილი, ა. ჭირაქაძე , დ. სუხანოვი, დ. ყანჩაველი. წყლის ორთქლის გავლენა Ge3N4 და InP ნანომავთულის ზრდაზე.. Oriental Journal of Chemistry, 2017, 33, 3,1103- 1110. 2017წ. .

ზ. ბუაჩიძე, ლ.სახვაძე,მ.რაფავა. ჭიათურის გამდიდრებული მანგანუმის მადანის და არაკონდიციური კონცენტრატების P-ისა და Si-გან გასუფთავების პროცესების გამოკვლევა. აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შრომათა კრებული . 2009წ. ტ.7 .

ი. მოსაშვილი, ლომინაძე თამარ, ყრუაშვილი ნიკა. ჭკვიანი პარკირების მართვის პრობლემები PASYARD სისტემის მაგალითზე. ჩაშენებული სისტემები და ტენდენციები ინჟინერიის სწავლებაში, საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. 2016წ. პირველი გამოცემა, ISBN 978-80-558-1040-9. ნიტრა, კონსტანტინე ფილოსოფოსის უნივერსიტეტი, გვ. 91-93.

ი. მოსაშვილი, ლომინაძე თამარ, მუხაშავრია სალომე. ჭკვიანი სახლის განათების რეგულირების ავტომატური მართვის სისტემა. ჩაშენებული სისტემები და ტენდენციები ინჟინერიის სწავლებაში, საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები.. 2016წ. პირველი გამოცემა, ISBN 978-80-558-1040-9. ნიტრა, კონსტანტინე ფილოსოფოსის უნივერსიტეტი, გვ.88-90.

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, ე.თოფურია, ნ.გეგეშიძე, გ.მანველიძე. ჰექსამეთილენტეტრამინთან (უროტროპინთან) თუთიის და კადმიუმის კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, N3, gv. 204-205.

შ. პეტრიაშვილი, თხინვალელი მ., ჩუტკერაშვილი დ.. ჰიპერგენეზის ბიოქიმიური პროცესები ტენიანი სუბტროპიკების პირობებში. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული; თბილისი. 2003წ. 14;გვ.198-210.

К. Kvinikhidze. – A Conceptual modeling of biopolymer evolution. . Международн. Симпозиум Физико-химия ДНК и молекулярные механизмы функционирования генома. Тбилиси, Мецниереба, (0,1).. 1987წ. .