სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5390 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. მეტრეველი. “THE ESSENCE OF COMMUNICATION AND ITS IMPORTANCE IN ORGANIZATION” . INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY. Lisbon . 2017წ. .

შ. მეტრეველი, დავით კბილაძე. “The search of modern methods for the statistical quality control of services”. . Vilniaus. Ekonomika 2017 Vol.96(2). . 2017წ. .

T. Bzhalava, G. Jandieri, N.N. Zhukova, Zh.M. Diasamidze, M.R. Diasamidze. “To the Problem of Microwaves Propagation in Turbulent Atmospheric Layers". ISMOT Proceedings, Prague, Czech Republic. 2011წ. p.19-22.

А. Фурцеладзе, В. Тарасашвили. “К вопросу модельного описания степени поляризации нестационарных световых волн”. Оптика и спектроскопия. 2007წ. Т. 103. №6. С.1043-1045.

А. Фурцеладзе, В. Тарасашвили, Е. Какичашвили. “Новая методика измерения векторных характеристик поляризационно чувствительных сред“ . Письма в журнал технической физики. 1994წ. Том. 20. Вып. 7. С. 17-21.

В. Тарасашвили, А. Фурцеладзе. “О поляризационно-голографическом обращении фронта восстановленной волны”. Оптика и спектроскопия. 2007წ. Т. 103. №6. C. 1046-1049.

В. Шавердова, Ш. Какичашвили, В. Шерстюк, С. Малолетов. “Спектральное исследование Вейгерт-эффекта в бихромированной желатине с ТФМ красителями” . В сб: Фундаментальные основы оптической памяти и среды. 1987წ. Т. 20. С. 92-97.

თ. ქაჯაია. “Уровень жизни, как социально-экономическая категория”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА, РИСКИ, МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ .Украина. 2016.. 2016წ. .

В. Шавердова, Ш. Какичашвили. “Фотоанизотропия в желтых протравных азокрасителях”. ЖНИПФиК. 1979წ. Т. 24. С. 342-345.

მ. ტაბატაძე, ლ.ბაჩიაშვილი. “Экологическая проблема, вызванная сереводорода в атмосфере города Тбилиси”. V Международная конференция «Воздух 2007», Качество Воздушной Среди. Санкт-Петербург. 2007წ. .

E. Alaverdovi, მანანა დარჩაშვილი. “გლობალიზაცია და რელიგია (საქართველოს რეალობა)”, საერთაშორისო კონფერენციის კრებული „ . გლობალიზაცია, განვითარება და პერსპეცტივები“, სოციალური ინიციატივის ინსტიტუტი, უკრაინა, ლვოვი . 2015წ. .

ნ. დვალიშვილი, გ. სუპატაშვილი, ლ. ინწკირველი. “საქართველოს ატმოსფერული და ზედაპირული წყლების ქიმიური შედგენილობის ცვლილების ტენდენციები წინა საუკუნის განმავლობაში”, . საკონფერენციო შრომათა კრებული “გარემოს მონიტორინგი”. 2007წ. .

Н. Двалишвили. “ქ. თბილისის ატმოსფერული ნალექების ქიმიური შედგენილობის დამოკიდებულება ბუნებრივ და ანთროპოგენულ ფაქტორებზე“. საკონფერენციო შრომათა კრებული “ჰაერი-2007. 2007წ. .

ნ. დვალიშვილი, გ. სუპატაშვილი. “ქ. თბილისის თქეში წვიმის ნიავრების გავლენა მდ. მტკვრის ქიმიურ შედგენილობაზე”, საკონფერენციო შრომათა კრებული. საკონფერენციო შრომათა კრებული “წყლის რესურსები”. 2007წ. .

Н. Двалишвили. “ქ. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრეო ნარჩენების პოლიგონის წყლის სისტემის ეკოქიმიური მდგომარეობის კვლევა”. ეკოლოგიური წონასწორობა: ანთროპოგენული ჩარევა წყლის ცირკულაციაში ბიოსფეროში“. 2011წ. .

ნ. დვალიშვილი. “ქ. თბილისში მავნე და სათბურის აირებისემისია მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსების ადგილებში”. საკონფერენციო შრომათა კრებული “ჰაერი-2010. 2010წ. .

Н. Двалишвили, ნ. ნასყიდაშვილი. “ხელოვნების მუზეუმების საგანძუეებში და საგამოფენო დარბაზებში გამოფენილი ექსპონატების დაცვა მავნე ნივთიერებებისაგან” . საკონფერენციო შრომათა კრებული “II სამრეწველო კონფერენცია ვენტილაცია, გაზგაწმენდა და აეროზოლური კონტროლი ბირთვულ მრეწველობაში”;. 2011წ. .

M. Tsirekidze, Ivanova E.P. Ivanov L.N. Kononov E.Ya. Churilov S.S.. ” Energy levels of 4lj and 5lj states for Cu-like ions Experimental calculation”. ” Physica Scripta “ . 1986წ. v.33, (1986).

M. Tsirekidze, Ivanova E.P. Ivanov L.N. Kononov E.Ya. Churilov S.S.. ” Energy levels of 4lj and 5lj states for Cu-like ions Experimental calculation”. . 1986წ. ” Physica Scripta “ v.33,1986 13pp.

მ. ტაბატაძე. ”Уменьшение загрязнения атмосферного воздуха г. Тбилиси в результате обработки жидкого топлива цеолитными фильтрами”. VI Международная конференция «Воздух 2007», Качество Воздушной Среди. Санкт-Петербург. 2010წ. .