სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

V. Shaverdova, G. Kakauridze, J. Shvaizer. “Recording Media for Polarization Holography”. Proc. SPIE. 1989წ. Vol. 1183. pp. 253-259 .

M. Tsirekidze, M. Mostafavi, A. Tadjeddine, Ch. Humbert, P. Kervalishvili, T. Bzhalava, V. Kvintradze. “Studying Physical Characteristics of Nano-Bio-Materials for sensory Applications”. Proceedings of International conference „advanced materials and technologies“,AMT2015, (2015). 2015წ. „advanced materials and technologies“,AMT2015, (2015)015, (2015).

T. Kajaia. “SUCCESSFUL WORK TEAMS”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: Human Resources Management: Current Trends, Challenges, Inspirations. სლოვაკეთი. 2015.. 2015წ. სლოვაკეთი. 2015..

N. Namoradze, I.G.Ratishvili. “Temperature dependence of local mode frequencies in ordering metal hydrides. The case of b.c.c. metal lattices”. Metallofiz. Noveishie Tekhnol., . 2011წ. 33, 919-938.

M. Tsirekidze, Ivanova E.P.. “The effect of atomic corepolarization on the states with vacancies in the core. Isoelectronic sequence of iron”. . 1987წ. Physica Scripta, v.34, 1987 11pp.

T. Kajaia. “THE ESSENCE OF COMMUNICATION AND ITS IMPORTANCE IN ORGANIZATION”. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY. Lisbon 2017.. 2017წ. .

შ. მეტრეველი. “THE ESSENCE OF COMMUNICATION AND ITS IMPORTANCE IN ORGANIZATION” . INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY. Lisbon . 2017წ. .

შ. მეტრეველი, დავით კბილაძე. “The search of modern methods for the statistical quality control of services”. . Vilniaus. Ekonomika 2017 Vol.96(2). . 2017წ. .

T. Bzhalava, G. Jandieri, N.N. Zhukova, Zh.M. Diasamidze, M.R. Diasamidze. “To the Problem of Microwaves Propagation in Turbulent Atmospheric Layers". ISMOT Proceedings, Prague, Czech Republic. 2011წ. p.19-22.

А. Фурцеладзе, В. Тарасашвили. “К вопросу модельного описания степени поляризации нестационарных световых волн”. Оптика и спектроскопия. 2007წ. Т. 103. №6. С.1043-1045.

А. Фурцеладзе, В. Тарасашвили, Е. Какичашвили. “Новая методика измерения векторных характеристик поляризационно чувствительных сред“ . Письма в журнал технической физики. 1994წ. Том. 20. Вып. 7. С. 17-21.

В. Тарасашвили, А. Фурцеладзе. “О поляризационно-голографическом обращении фронта восстановленной волны”. Оптика и спектроскопия. 2007წ. Т. 103. №6. C. 1046-1049.

В. Шавердова, Ш. Какичашвили, В. Шерстюк, С. Малолетов. “Спектральное исследование Вейгерт-эффекта в бихромированной желатине с ТФМ красителями” . В сб: Фундаментальные основы оптической памяти и среды. 1987წ. Т. 20. С. 92-97.

თ. ქაჯაია. “Уровень жизни, как социально-экономическая категория”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА, РИСКИ, МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ .Украина. 2016.. 2016წ. .

В. Шавердова, Ш. Какичашвили. “Фотоанизотропия в желтых протравных азокрасителях”. ЖНИПФиК. 1979წ. Т. 24. С. 342-345.

მ. ტაბატაძე, ლ.ბაჩიაშვილი. “Экологическая проблема, вызванная сереводорода в атмосфере города Тбилиси”. V Международная конференция «Воздух 2007», Качество Воздушной Среди. Санкт-Петербург. 2007წ. .

E. Alaverdov, მანანა დარჩაშვილი. “გლობალიზაცია და რელიგია (საქართველოს რეალობა)”, საერთაშორისო კონფერენციის კრებული „ . გლობალიზაცია, განვითარება და პერსპეცტივები“, სოციალური ინიციატივის ინსტიტუტი, უკრაინა, ლვოვი . 2015წ. .

ნ. დვალიშვილი, გ. სუპატაშვილი, ლ. ინწკირველი. “საქართველოს ატმოსფერული და ზედაპირული წყლების ქიმიური შედგენილობის ცვლილების ტენდენციები წინა საუკუნის განმავლობაში”, . საკონფერენციო შრომათა კრებული “გარემოს მონიტორინგი”. 2007წ. .

Н. Двалишвили. “ქ. თბილისის ატმოსფერული ნალექების ქიმიური შედგენილობის დამოკიდებულება ბუნებრივ და ანთროპოგენულ ფაქტორებზე“. საკონფერენციო შრომათა კრებული “ჰაერი-2007. 2007წ. .

ნ. დვალიშვილი, გ. სუპატაშვილი. “ქ. თბილისის თქეში წვიმის ნიავრების გავლენა მდ. მტკვრის ქიმიურ შედგენილობაზე”, საკონფერენციო შრომათა კრებული. საკონფერენციო შრომათა კრებული “წყლის რესურსები”. 2007წ. .