სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Н. Двалишвили. “ქ. თბილისის მყარი საყოფაცხოვრეო ნარჩენების პოლიგონის წყლის სისტემის ეკოქიმიური მდგომარეობის კვლევა”. ეკოლოგიური წონასწორობა: ანთროპოგენული ჩარევა წყლის ცირკულაციაში ბიოსფეროში“. 2011წ. .

ნ. დვალიშვილი. “ქ. თბილისში მავნე და სათბურის აირებისემისია მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსების ადგილებში”. საკონფერენციო შრომათა კრებული “ჰაერი-2010. 2010წ. .

Н. Двалишвили, ნ. ნასყიდაშვილი. “ხელოვნების მუზეუმების საგანძუეებში და საგამოფენო დარბაზებში გამოფენილი ექსპონატების დაცვა მავნე ნივთიერებებისაგან” . საკონფერენციო შრომათა კრებული “II სამრეწველო კონფერენცია ვენტილაცია, გაზგაწმენდა და აეროზოლური კონტროლი ბირთვულ მრეწველობაში”;. 2011წ. .

M. Tsirekidze, Ivanova E.P. Ivanov L.N. Kononov E.Ya. Churilov S.S.. ” Energy levels of 4lj and 5lj states for Cu-like ions Experimental calculation”. ” Physica Scripta “ . 1986წ. v.33, (1986).

M. Tsirekidze, Ivanova E.P. Ivanov L.N. Kononov E.Ya. Churilov S.S.. ” Energy levels of 4lj and 5lj states for Cu-like ions Experimental calculation”. . 1986წ. ” Physica Scripta “ v.33,1986 13pp.

მ. ტაბატაძე. ”Уменьшение загрязнения атмосферного воздуха г. Тбилиси в результате обработки жидкого топлива цеолитными фильтрами”. VI Международная конференция «Воздух 2007», Качество Воздушной Среди. Санкт-Петербург. 2010წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ”საინვესტიციო პროექტის შედგენის მეთოდოლოგია”, . საერთაშორისო ჟურნალი გლობალიზაცია და ეკონომიკურ-სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში, ”თბილისის უნივერსიტეტი”, . 2010წ. IIსაერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 4გვ..

თ. ჭიპაშვილი, M. Kukhaleishvili, I. Megrelishvili, E. Bulauri. „ Auxin and Cytokine Treatment Effect in Combination with Sucrose on in vitro Potato Regeneration. International Journal of Advanced Research”. 2016წ. ISSN: 2319-6475, Imfact Factor-5.33, August (31) issue, VOL 4, 2016.

V. Shaverdova, A. Purtseladze, V. Tarasashvili, N. Obolashvili. „Effect of acidity on the polarization sensitivity of azo-indicator based recording media”. Journal of Applied Spectroscopy. 2013წ. V. 80. №6. pp. 969-974.

მ. მეტრეველი. „Estonian Discussions on Economic Policy / Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik / Eesti majanduspoliitilised väitlused“. XXV International Scientific Conference on Economic Policy and the research publication, მოხსენებათა კრებული. 2017წ. .

E. Sanaia, T.Kuchukhidze, A. Mikeladze, G.Bokuchava, G.Darsavelidze, R.Chedia. „Fabrication of bulk targets of MgB2 with stoichiometric and nonstoichiometric contents“ . Journal of Materials Science and Engineering A 3 (11) . 2013წ. .

V. Shaverdova, A. Purtseladze, V. Tarasashvili, N. Obolashvili. „Light induced anisotropy and gyrotropy in the media on the basis of azo indicators“. Proc. SPIE 7957. 2011წ. 79570U.

V. Shaverdova, A. Zheltov, B. Stepanov. „On the investigatopn of photoanisotropy in azodyes“. J. of Applied Spectroscopy. 1990წ. Vol. 52. pp. 280-283.

V. Shaverdova, Sh. Kakichashvili. „Photoanisotropy in yellow mordant azo-dyes“. J. of Scientific and Appl. Photography and Cinematography. 1979წ. Vol. 24. №5. pp. 342-345.

V. Tarasashvili, A. Purtseladze, I. Chaganava. „Photoinduced anisotropy in seleno-cadmium glass“ . SPIE Europe 2008. 2008წ. Proceedings Volume 7100, Optical Design and Engineering III; 710022.

L. Beridze. „Problems of Unemployment and Labour Market in Georgia“.. "East West" Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria. Perspective economic and management issues : Collection of scientific articles.. 2015წ. 476 p..

Irina Gogorishvili. „Prospects to improve the tourist market operation in Georgia“. STRATEGICA 2015 - International Academic Conference 3th edition, 29-31 October 2015, Global versus. Local, Bucharest, Romania, Proceedings. 2015წ. Conference Proceeding, 353-362p..

E. Sanaia, G. Bokuchava, R.Chedia, K.barbakadze. „Some Issues of Magnesium Diboride Bulk Samples‘ Obtaining Process. Euro PM2014 Proceedings. 2014წ. p. 6.

M. Tsirekidze, T. Bzhalava, V. Kvintradze. „Some Spectroscopic Methods of Studying Bio-Particles, Information and Computer Technology, Modeling, Control“. Series: Computer Science, Technology and Applications, Chap. 49, NOVA Science Publishers, Inc, USA. (2017). 2017წ. 5pp.

V. Shaverdova, I. Chaganava, N. Obolashvili. „The influence of chemical activities polymer matrices on photo anisotropy of azo dyes“. Proc. SPIE 7100. 2008წ. 71001P, doi:10.1117/12.798380.