სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  16 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. . „Современные Проблемы развития въездного и внутреннего туризма в Грузии“. Международная научно-практическая конференция «Туризм и культура в современном мире»; Национальная академия туризма, в рамках XIX международной туристской выставки INWETEX – CIS Travel Market, მოხსენებათა კრებული. 2011წ. Матерялы конференции, ст. 279-288.

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили. „Фотоанизотропия в радиационно окрашенных силикатных стеклах“. Физика и химия стекла. 1977წ. Т. 6, № 5. С. 539-541.

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили, Я. Швайцер. „Фотоанизотропия в трехмерных стеклах“. Оптика и спектроскопия. 1990წ. Т. 68. С. 1106-1111 .

В. Шавердова, А. Фурцеладзе, В. Тарасашвили, Н. Оболашвили. „Фотоанизотропные свойства поляризасионно-люминесцентных сред для голографии на базе красителей нового типа“. Оптика и спектроскопия. 2017წ. T. 123. №3. С. 458-462. doi: 10.7868/S0030403417090288 .

ქ. ცინცაძე. „დელიქტური პასუხისმგებლობა მუცლადმყოფი ბავშვისათის მიყენებული ზიანისათვის„. Tort Liability For the Injury To the Unborn“; European Scientific Journal November 2014 /SPECIAL/ edition . 2014წ. .

ქ. ცინცაძე. „იპოთეკა, როგორც უზრუნველყოფის საშუალება“ . Mortgage, as Mean of Guarantee“.European Scientific Journal April 2015 /SPECIAL/ edition . 2015წ. .

М. Давитаиа. „მაღალმთიანი რეგიონი სვანეთი. გუშინ და დღეს“. ბაქოში გამოცემული საერთაშორისო ჟურნალი. 2016წ. გვ. 44-48.

ქ. ცინცაძე. „მესამე პირის ინსტიტუტი და ამ ინსტიტუტთან დაკავშირებით ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზების მოკლე მიმოხილვა“. . European Scientific Journal October 2017 edition. 2017წ. .

T. Kajaia. „ორგანიზაციული კულტურის გავლენა ორგანიზაციის საქმიანობაზე“. საერათაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის: „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ მასალები. თბ. 2017 წ.. 2017წ. .

E. Alaverdov. „რელიგიის გავლენა გლობალიზაციაზე“, საერთაშორისო კონფერენციის კრებული „ . გლობალიზაცია, განვითარება და პერსპეცტივები“, სოციალური ინიციატივის ინსტიტუტი, უკრაინა, ლვოვი . 2015წ. .

E. Alaverdov. „რელიგიური კონფლიქტი თანამედროვე რუსეთში“. საერთაშორისო კონფერენციის კრებული „ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება და თანამედროვე მსოფლიოს გამოწვევები, „ომო და შეიარაღებული კონფლიქტი დილემები და გამოწვევები“, სახელმწიფო თავდაცვის უნივერსიტეტი,ვარშავა, პოლონეთი, . 2015წ. .

მ. ჯიქია. „საერთო-სლავური სიტყვა"Луна" კონსტანტინე ბალმონტის პოეზიაში, მისი ეტიმოლოგია და სიმბოლო“ თეზისები. აზეირბაიჯანის უცხო ენათა უნივერსიტეტი. 2010წ. .

E. Alaverdov, მანანა დარჩაშვილი. „ქალთა პოლიტიკაში ჩართულობის თავსებადობა და ევროინტეგრაციის პროცესი თანამედროვე ქართულ რეალობაში“. Journal of Liberty and International Affairs, / Vol. 2, No.2/ 2016. 2016წ. Vol. 2, No.2/ .

მ. ჩეჩელაშვილი, ს. დეკანოსიძე. „ქართული ფირმების საქმიანი კულტურის თავისებურებები: სტერეოტიპებიდან და რეალობამდე“. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა - XXI საუკუნე, . 2016წ. № 2, .

შ. მეტრეველი. „შინამეურნეობის ინსტიტუციური სექტორის როლი ქვეყნის ეკონომიკისა და მოსახლეობის ცხოვრების დონისა და ხარისხის ამაღლებაში“ . INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE INTEGRATION OF BUSINESS STRUCTURES: STRATEGIES AND TECHNOLOGIES . Tbilisi – Odessa. . 2017წ. .