სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

D. Natroshvili, O.Chkadua, S.Mikhailov. Analysis of segregated boundary-domain integral equations for variable-coefficient problems with cracks. Numerical Methods for Partial Differential Equations. 2011წ. 27, 1, 121-140.

D. Natroshvili, O.Chkadua, S.Mikhailov. Analysis of some boundary-domain integral equations for variable-coefficient problems with cracks. , In: H.Power, A.La Rocca, and S.J.Baxter, eds., Advances in Boundary Integral Methods - Proceedings of the 7th UK Conference on Boundary Integral Methods. Nottingham University Publ., ISBN 978-0-95 63221-0-4, UK. 2009წ. 37-51.

D. Natroshvili, O.Chkadua, S.Mikhailov. Analysis of some localized boundary-domain integral equations. Journal of Integral Equations and Applications. 2009წ. 21, No. 3, 405-445.

D. Natroshvili, O.Chkadua, S.Mikhailov. Analysis of Some Localized Boundary-Domain Integral Equations for Transmission Problems with Variable Coefficients. Proceedings of the Eleventh International Conference on Integral Methods in Science and Engineering, IMSE2010, University of Brighton, UK, 12-14 July. 2010წ. .

ვ. თავხელიძე, V.Serdobintsev, N.Arabajian, I.Ratishvili. Anomalies of Elastic Properties Within the Ordered NbHx Phase. Journal of Alloys and Compounds. 2003წ. v.356-357, pp.100-104.

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Approximate Method For Solving Unsteady Rotation Problem Porous Plate in the Conducting Fluid With Account Heat Transfer in Case Of Variable Electroconductivity . Several Problems of Applied Mathematics and Mechanics. 2013წ. Series: Mathematics Research Developments,New York,USA, pp.157-164, ISBN: 978-1-62081-603-5 .

მ. შარიქაძე, Kakabadze M., Hoedemaeker Ph.J.. Aptin and Early Albian Douvilleiceratidae, Acanthohoplitidae and Parahoplitidae of Colombia. Scripta Geologica. Leiden. 2004წ. #128. p. 313-514.

უ. ზვიადაძე, M. Mardashova, M. Gagoshidze, N. Kitiashvili. Arsenic deposits of Georgia and influence of polluted environment on the human health. Universidade do Porto – Faculdade de Ciencias Departamento de Geologia, Memorias #12. Porto – 2008, p. 77 – 80. 2008წ. ISSN871-1607.

M. Mardashova, U. Zviadadze, M. Gagoshidze, N. Kitiashvili. Arsenic deposits of Georgia and influence of polluted environment on the human health. Universidade do Porto – Faculdade de Ciencias Departamento de Geologia, Memorias #12. Porto – 2008, p. 77 – 80. 2008წ. ISSN871-1607.

D. Natroshvili, R.Duduchava, E.Shargorodsky. Basic boundary value problems of thermoelasticity for anisotropic bodies with cuts, I. Georgian Mathematical Journal. 1995წ. Vol. 2, No. 2, 123-140.

D. Natroshvili, R.Duduchava, E.Shargorodsky. Basic boundary value problems of thermoelasticity for anisotropic bodies with cuts, II. Georgian Mathematical Journal. 1995წ. Vol. 2, No. 3, 259-276.

D. Natroshvili, L.Jentsch, W.L.Wendland. Basic and mixed interface problems in the theory of elastic oscillations of anisotropic bodies.. In: M.Bach, C.Constanda, G.C.Hsiao, A.-M.Saendig, P.Werner (Eds.). 1998წ. Proceedings of the conference held in Stuttgart October 9--11, 1996, Longman, Dorset, 116-121.

N. Shavlakadze. Bending of circle plate with elastic inclusion. Izv. Naz. Akad. Nauk Armenii, Mekhanica, National Academy of Sciences Armenia. 2001წ. 54, No. 2, 22-31. .

N. Shavlakadze. Bending of elastic anisotropic plate with circle hole, reinforced with inclusion on a finite sites. Prikl. Mekh. Engl. transl.: Inter. Appl. Mech. "kluwer Academic/Plenum Publishing Corporation". 2002წ. 38, No. 3, 356-364.

N. Shavlakadze. Bending of elastic anisotropic plate with elastic inclusion. Izv. Ross. Akad. nauk. Mekh. Tv. Tela, Engl. transl.: Mechanic of solids. Inst. for Prblems in Mech. of Russian Acad. of Scien.. 2003წ. No. 6, 102-108.

N. Shavlakadze. Bending of elastic anisotropic plate, reinforced of finite site by inclusion of variable rigidity. Izv. Naz. Akad. Nauk Armenii, Mekhanica.National Acdemy of sciences Armenia. 2001წ. 54, No.1, 56-63..

I. Gotsiridze. Biomedical Engineering Education in Georgia: Experience And Challenges. 3 rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering pp.118, 2015. 2015წ. .

D. Natroshvili. Boundary integral equation method in the steady state oscillation problems for anisotropic bodies. Math. Methods in Applied Sciences. 1997წ. Vol. 20, No. 2, 95-119.

D. Natroshvili, I.Stratis, S.Zazashvili. Boundary integral equation methods in the theory of elasticity of hemitropic materials : a brief review. Journal of Computational and Applied Mathematics (JCAM). 2010წ. 234, 1622-1630.

D. Natroshvili. Boundary value problems of elastostatics of hemitropic solids. Encyclopedia of Thermal Stresses, Springer-Verlag. 2012წ. Entry: 00777; 72/72.