სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

D. Natroshvili, W.L.Wendland. Boundary variational inequalities in the theory of interface crack problems. In: Operator Theoretical Methods and Applications to Mathematical Physics (Erhard Meister Memorial Volume), Birkhauser Verlag, Basel-Boston-Berlin. 2004წ. Operator Theory: Advances and Applications, Vol. 147, 387-402.

D. Natroshvili, A.Gachechiladze. Boundary variational inequality approach in the elasticity for the Signorini problem. Georgian Mathematical Journal. 2001წ. Vol. 8, No. 3, 469--492.

გ. ყიფიანი, Tskhedadze R., Tabatadze D. . Calculation of shells and plates constructed from composite materials. Conference, Exposition on Experimental, Applied Mechanics; Experimental Mechanics of High Performance Systems. June 7-10, Indianapolis, In USA, . 2010წ. pp. 28-29.

დ. ტაბატაძე, დ. ტაბატაძე, G. Kipiani. Calculation of shills and plated constructed from composite materials.. Conference, Experimental, Applied Mechanics; Experimental Mechanics of High performance Systems. . 2010წ. June 7-10. Indianapolis, IN USA. 2010. pp. 28-29..

ზ. გედენიძე, T. Kvitsiani. Calculation of strength of arch dams with a general contour and optimization of their volume with a combined numerical method. Georgian International Journal of Scienee and Technologe U.S.A. New York.. 2011წ. Vol, 3, Issue;page 8.

ტ. კვიციანი. Calculation of strength of arch dams with a general contour and optimization of their volume with a combined numerical method. Georgian International Journal of Scienee and Technologe . 2011წ. Vol, 3, Issue 3, .U.S.A. New York..

G. Eliava, A. Isakadze, T. Tsintsadze L. Topuria. Change in activity of central and automous circuits of heart rhythm regulation in case of dysfunction of airways. Materials of the XI International scientific and practical conference “Modern Scientific Potential – 2015”, February 28 – March 7, 2015, volume 29, Medicine, Veterinary, Medicine, Sheffield, United Kingdom, 2015, England and Wales . 2015წ. 27-33.

ზ. გასიტაშვილი, Verulava I, Prangishvili A, Rodonaia I.. Cognitive Approach to the Research and Modeling of the Georgian Fuel and Energy Complex. Book - Several Problems of Applied Mathematics and Mechanics Nova Science Publishers NewYork . 2013წ. .

დ. ნოზაძე, d.macharadze. Combined method of electric contact heating and diffusion connection of steel-aluminum. Materials Science Forum, , Trans Tech Publications,Switzerland, . 2012წ. Vols.706-709, pp373-376.

ხ. მიქაძე. Complex of Upper Cretaceous planktic foraminifera from Western Georgia. . “Paleontological and Stratigraphy” University of Erlanger. . 2006წ. v. 26. p. 17. .

I. Gogodze. Composite indicator ECAICI and positioning of Georgia’s innovative capacities in Europe-Central Asia Region. International Journal of Scintific & Technology Research. 2013წ. 2(9),pp. 111-119.

G. Eliava, Isakadze A.L., Svanishvili T.R., Tsintsadze T.G., Topuria L.S.. Composition structure of bone tissue and its change during physical physical load and formation of pathological state . Materials of the X International Scientific and Practical Confe¬ren-ce, “Prospects of World Science – 2014”, July 30-August 7, 2014, vol. 7, Medicine, Bio¬logical sciences, Chemistry and che¬mical technology, Ecology. Sheffield. Science and Education Ltd., England&Wales. 2014წ. 11-15.

I. Gotsiridze, G. Gigilashvili. Computer Analyze for Field Of Vision Controllling Of Drug Administration systems . International Journal Of Medical And Biological Frontiers; Nova Publishers, New-York; 2014. The International Scientific Conference Dedicated To Academician I. Prangishvili0s *5 Anniversary “ Information and Computer Technologies, Modelling, Control” Proceedings Tbilisi 2015 pp.79. 2014წ. Vol. 20. Number 3, .

I. Gotsiridze. Computer-controlled System for Diagnosing the Field of Vision. Information and Computer Technologies-Theory and Practice Proceeding of the International Scientific Conference Devoted to the 80th Anniversary of Academician I.V.Prangishvili. . 0წ. NOVA, NewYork. 2012, Chapter 10, pp. 81-87.

ი. გელენავა. Confessor as Realizator of Integration of Cultures (Example of Abkhazia, Borderz of the Nineteenth-Twentieth Centuries). Dialogue of Civilizations, Nova Science Publishers, Inc. New York. 2009წ. .

Г. Сургуладзе. Construction of Multi-dimensional Analysis Packet of Commercial Objects with Decision Cube Components. Poland, Journ.Of Int.Conf. "Educat, science and economics at univ.Integrat.to intern.educ.area" . 2008წ. 563-569 pp., ISBN 978-83-606662-80-9 .

D. Natroshvili, A.Gachechiladze, R.Gachechiladze, J.Gwinner. Contact problems with friction for hemitropic solids: boundary variational inequality approach. Applicable Analysis. 2011წ. 90, No. 2, 279-303.

D. Sexniashvili, A. Sichinava, M. Chikava. Contemporary realities of internationalization of higher education in Georgia. PRADEC Interdisciplinary Conference Proceedings, . 2013წ. August 2013, Vol.2, Issue1, pp.95-98..

ზ. გასიტაშვილი, Zumburidze O., Sulaberidze M.. Country and Higher School Integrated Model Innovative System. Information and Computer Technologies – Theory and Practice: Proceedings of the International Scientific Conference ICTMC-2010 Part 2. Control Theory Series: Computer Science, Technology and Applications. Nova Science Publishers NewYork . 2012წ. .

D. Natroshvili. Crack problems and boundary variational inequalities. In:C.Constanda, etc. (eds), Integral Methods in Science and Engineering, Birkhaser-Verlag, Boston, Basel, Berlin, . 2004წ. 168-174.