სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

A. Ediberidze, V. Khachidze. E-learning system, web portal and virtual library with electronic services for students of Georgian technical university. Proceedings of the 13th International Conference of European Universities Information Systems (EUNIS). Grenoble, France.. 2007წ. pp.234-243.

ე. მიმინოშვილი. É. B. Miminoshvili, L. A. Beridze and S. R. Zazashvili. Crystal structure of cis-diaquabis (sulfapyridazinato) nickel(II). . Journal of Structural Chemistry. 2011წ. Volume 52, Number 4, Pages 820-823.

E. Elizbarashvili. E. Elizbarashvili, M. Elizbarashvili1, N. Kutaladze, S. Elizbarashvili, R. Maisuradze, T. Eradze, N. Jamaspashvili, N. Gogia,Climatology and Historical Trends in Tropical Nights overthe Georgian Territory. Earth Sciences, . 2017წ. 6(5-1).

E. Elizbarashvili. E. Sh. Elizbarashvili , M. E. Elizbarashvili , N. B. Kutaladze , I. Keggenhoff , Sh. E. Elizbarashvili, B. M. Kikvadze , N. M. GogiaSpatiotemporal Vari a tions in Cli mate Mois ture In di ces in Geor gia un der Global Warming. Russian Meteorology and Hydrology. 2016წ. Vol.41, Issue4.

E. Elizbarashvili. E. Sh. Elizbarashvili , M. R. Tatishvili , M. E. Elizbarashvili , Sh. E. Elizbarashvili , R. Sh. Meskhia , V. E. Gorgisheli , K. A. LashauriCreation of high-resolution climatic grid datasets for the territory of Georgia.. Russian Meteorology and Hydrology. 2013წ. Volume 38, Issue 9,.

ე. ელიზბარაშვილი. E. Sh. Elizbarashvili , O. Sh. Varazanashvili, N. S. Tsereteli , M. E. ElizbarashviliHurricane winds on the territory of Georgia. Russian Meteorology and Hydrology. 2013წ. Volume 38, Issue 3,.

ე. ელიზბარაშვილი. E. Sh. Elizbarashvili , O. Sh. Varazanashvili, N. S. Tsereteli, M. E. Elizbarashvili , Sh. E. ElizbarashviliDangerous fogs on the territory of Georgia. Russian Meteorology and Hydrology. 2012წ. Volume 36, Issue 6,ISBN 978-9941-0-9584-9.

E. Elizbarashvili. E. Sh. Elizbarashvili, M. E. Elizbarashvili, Sh. E. Elizbarashvili, E. G. Khutsishvili, N. Z. ChelidzeThe Po ten tial of Re new able En ergy Resources of Georgia. Russian Meteorology and Hydrology. 2016წ. Vol.41, No 11/12.

E. Elizbarashvili. E. Sh. Elizbarashvili, M. R. Tatishvili , M. E. Elizbarashvili , Sh. E. Elizbarashvili , R. Sh. MeskhiyaAir temperature trends in Georgia under global warming conditions. Russian Meteorology and Hydrology. 2013წ. Volume 38, Issue 4, .

E. Elizbarashvili. E. Sh. Elizbarashvili, M.E. Elizbarashvili, Sh. E. Elizbarashvili, Z. B. Chavchanidze, N.Z. Chelidze , V. E. GorgisheliStatistical Structure of the Number of Hot Days on the Georgian Territory. European Geographical Studies. 2017წ. Vol.(4), Is. 1.

E. Elizbarashvili. E. Sh. Elizbarashvili, M.Elizbarashvili, M. Tatishvili, S. Elizbarashvili, R. Meskhia, N.Kutaladze, L.King,I. KeggenhoffGeorgian climate change under global warming conditions,. Annals of agrarian science. 2017წ. 15.

E. Elizbarashvili. E. Sh. Elizbarashvili, O. Sh. Varazanashvili, N. S. Tsereteli, M. E. Elizbarashvili, M. N. KaishaurIcing of wires in mountain areas of Georgia. Russian Meteorology and Hydrology. 2012წ. Volume 37, Issue 8,.

ე. მიმინოშვილი. E.B. Miminoshvili, K.E. Miminoshvili and G. P. Adeishvili. Synthesis and structure of trans-diaqua-bis(dimethylsulfoxide)bis(3,5-dinitrobenzoato)copper(II).. Journal of Structural Chemistry. 2006წ. Volume 47, Number 1, Pages 91-96.

ე. მიმინოშვილი. E.B. Miminoshvili, K.E. Miminoshvili and L. A. Beridze. X-Ray diffraction study of M(Aet)2 •11H2O (M = Mn, Mg, and Mn0.5Mg0.5) and the crystal structure of [Mn(OH2)6](Aet)2•5H2O. . Journal of Structural Chemistry. 2009წ. Volume 50, Number 1, Pages 170-175..

ე. მიმინოშვილი. E.B. Miminoshvili, K.E. Miminoshvili and L.A. Beridze. Structure of hexaaquamagnesium(II) bis(4-p-aminobenzenesulfonanido-2,6-dimethoxypyrimidinate) pentahydrate.. Journal of Structural Chemistry. 2008წ. Volume 49, Number 4, Pages 762-765..

ე. მიმინოშვილი. E.B. Miminoshvili, K.E. Miminoshvili, L. A. Beridze and S. R. Zazashvili. Crystalline and molecular structure of diaminoguanidinium tetrachlorozincate.. Journal of Structural Chemistry. 2006წ. 2006, Volume 47, Number 4, Pages 782-785..

ე. მიმინოშვილი. E.B. Miminoshvili, K.E. Miminoshvili, L. A. Beridze and S. R. Zazashvili. X-ray study of M(Aet)2 •8H2O (M = Sr, Ba) and the crystal structure of [Sr(Aet)(OH2)5](Aet)•3H2O. . Journal of Structural Chemistry. 2010წ. Volume 51, Number 1, Pages 181-186 .

ე. მიმინოშვილი. E.B. Miminoshvili, K.E. Miminoshvili, L.A. Beridze and S.R. Zazashvili. Crystal structure of bis[Ba(Aet)(OH2)5] bis (Aet)•4H2O.. Journal of Structural Chemistry. . 2013წ. Volume 54, Number 4, Pages 773 -777..