სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4917 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

K. Kachiashvili, Topchishvili A.L. . Estimators of the Parameters of Irregular Right-Angled Triangular Distribution. Model Assisted Statistics and Applications. 2016წ. 11, 179-184. DOI 10.3233/MAS-150362.

მ. ჩეჩელაშვილი, ე.ბარათაშვილი. ნ. ნატროშვილი. Ethno-Cultural Characteristics and Business Relations. Paper Code: 16US03000798 . 2016წ. MIAMI, MARCH 24 - 25, 2016 Global Impact Factor 3.587 .

G. Gavardashvili, Chakhaia G., Tsulukidze L., Kapezina O.. Evaluation and Prediction of the Risk-Factors Post-Mudflow Proce-sses Formed in the Gorge of the River Kabakhi (The Left Tributary of the River Tergi) on May 17, 2014 and Development of Modern Anti-Mudflow Measures. Научние Труды Рязанского государственного агротех-нологического университета имени П.А. Костычева. 2014წ. №11 - «Современные энерго- и рес-урсосберегающие, экологиче-ски устойчивые технологии и системы cельскохозяйственно-го производства», посвящен-ной памяти члена-коррес-пондента РАСХН и НАНКР, академика МАЭП и РАВН Я.В. БОЧКАРЕВА. Рязань, РОССИЯ, 5 с..

D. Magradze, Abashidze E., Mdinaradze I., Chipashvili R., Vashakidze L., Maghradze D., Rustioni L., Failla O. Evaluation of eno-carpological traits in Georgian grapevine varieties from Skra germplasm repository. Vitis 54 (Special Issue). 2015წ. 151-154.

G. Gavardashvili, Chakhaia G., Tsulukidze L., Kapezina O.. Evaluation of Environmental Safety of Small Kazbegi HPP by Considering the Action of Devdorak Glacier Formed in the Bed of the River Kabakhi(Georgia). Construction of Optimized Energy Potential, Czestochowa University of Technology. 2015წ. .#1(15) Czestochowa, POLAND, 6 p..

დ. ბლუაშვილი, Okrostsvaridze, A. Boichenko, G. Gogoladze, S.. Evaluation of geological hazards for the Trans-Caucasus Caspian oil and gas pipelines in the Abul-Samsari volcanic ridge section.. Joint Plenary Conference and Field Trip of IGCP 610 and INQUA IFG POCAS Palermo, Italy, . 2017წ. .

I. Berdzenishvili, I.I. Mateshvili. Evaluation of glass melting process for fluorine-free functional glass enamels. Актуальные проблемы современной науки. 2015წ. Сборник статей. Часть 1. – Уфа: Аэтерна, с. 3-5.

M. Meladze. Evaluation of the Agroclimatic Potential of the High Mountainous Areas in South Georgia to Develop Ecological Agriculture. Albena, Bulgaria. 2016წ. ISBN978-619-7105-66-7, pp. 349-355.

გივი გავარდაშვილი, გოგა ჩახაია, ირინა კოპეზინა. Evaluation of the environmental safety of small Kazbegi HPP by considering the action of Devdorak glacier formed in the bed of the river Kabakhi (Georgia).. Czestochowa University of Technology. Construction of Optimized Energy Potential. . 2015წ. 1(15), Czestochowa, Poland, pp. 55-60.

ლ. წულუკიძე, Goga Chakhaia, Nugzar Kvashilava, Levan Tsulukidze, Zurab Lobzhanidze, Shorena Kupreishvili, Tamriko Supatashvili, Irakli Kvirkvelia, Irina Khubulava, Sophio Gogilava., null. Evaluation of well water pollution used for drinking by rural population on the Colchis lowland on the background of intensive ecochemical treatment of agriculture. International Journal of Research in Advanced Engineering and Technology . 2016წ. ISSN: 2455-0876; Impact Factor: RJIF 5.44 Volume 2; Issue 6; Nomber 2016; Page No. 31-33,.

ვ. ტარიელაძე, R. Vidal. Even continuity and topological equicontinuity in topologized semigroups.. Topology and its Applications . 2009წ. 156, 1289--1297.

B. Mesablishvili. Every small SL-enriched category is Morita equivalent to an SL-monoid . Theory and Applications of Categegories. 2004წ. vol. 13, pp. 169-171.

დ. გორგიძე, თ. ობგაძე, გ.ჯავახაძე. Exact Solutin of the Problem Of Damped Two-Dimensional Benard Flow. Georgian International Journal of Science and Technology,New Yiork, . 2009წ. Vol.1,Issue #4.

G. Kirmelashvili. Examples of comparison of theoretical and experimental results on basic characteristics of the Hydraulic impact in the three-phase hydromixture . Georgian Engineering News. No.4. 2003წ. pp.93-95.

R. Janelidze, C.Klingshirn. Exchange interaction in argentum iodide nanocrystals. Journal of Luminescence. 2004წ. , v.102-103, 414.

E. Tsitsishvili, C.Klingshirn. Exchange interaction in argentum iodide nanocrystals. Journal of Luminescence. 2003წ. v.102-103, 414.

E. Tsitsishvili, R.Baltz, H.Kalt. Exciton spin relaxation in single semiconductor quantum dots. Physical Review B. 2003წ. v.67, 205330.

E. Tsitsishvili, H.Kalt. Exciton spin relaxation in strongly confining semiconductor quantum dots. Physical Review B. 2010წ. v.82, 195315.

E. Tsitsishvili. Exciton spin relaxation in strongly confining semiconductor quantum dots. Physical Review . 2010წ. v.82, 195315.