სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5396 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Paghava, L. Chkhartishvili , M. Beridze. Formation and Annealing of Nano-sized atomic clusters in n-Si crystals Irradiated with high-energy protons . ). Springer Science+Business media dordrecht 2016 (P.J. Kervalishvili, P.H. Yannakopoulos (eds), Nuclear radiation nanosensors and nanosensory systems. NATO science for Peace and security series B: Physics and Biophysies. 2016წ. DOI 10.1007/978-94-017-7468-0-4, 2016.

N. Makhatadze, D. Jishiashvili, Z. Shiolashvili, A. Jishiashvili. Formation of Germanium Nitride Nanowires on the Surface of Crystalline Germanium. . Journal of Nanoscience. 2013წ. V. 2013, Article ID 641734, 10 pages.

ო. ვერულავა, ლ.ვერულავა. Formation on Resemblance Measures Among Sets. Computation y Sistemas. Vol. 9. #3. 2006 Revista Iberoamericana de Computation Publication Trimestral. 2006წ. 12გვ.

T. Koblianidze, Mamuka Toria. Formation Process of Georgian Labor Market . International Scientific Symposium “Economics, Business & Finance” 4 – 8 July, 2017, JURMALA LATVIA. 2017წ. CONFERENCE PROCEEDINGS .

B. Goderdzishvili. Forming efective model of human resource management(case of Georgia). Social and economic revue. ISSN -1336-3727. 2017წ. #3/2017. Alexander Dubcek University of Trencin(Slovakia).

I. Ramishvili, T. Tadumadze, A. Arsenashvili, N. Gorgodze. Formula of variation for solution of neutral differential equation with distributed delay in controls and its applications to optimal control problems. The International Conference ,, Problems of Cybernetics and Informatics”, Baku. Azerbaijan NAS, Institute of Information Technology,. 2006წ. v. II, 125-128. .

R. Grigolia, L. Esakia. Formulas of One Propositional Variable in the Intuitionistic Logic With the Solovay Modality. Nicolaus Copernicus University, Logic and Logical Philosophy. 2008წ. Vol. 17 (2008), No. 1–2, 111-127.

R. Grigolia, L. Esakia. Formulas of One Propositional Variable in the Intuitionistic Logic With the Solovay Modality. Nicolaus Copernicus University, Logic and Logical Philosophy. 2008წ. Vol. 17 (2008), No. 1–2, 111-127.

P. Kervalishvili. Formulation and solution of the boundary value problem of viscous liquid flow in a nanotube taking external friction into account. Nanotechnology Perceptions; A review of ultraprecision engineering and nanotechnology.CollegiumBasilea(Institute of Advansed Study),Basel,Switzerlan. 2013წ. Vol 9, №1; P 57-69..

V. Gogichaishvili, P. Kervalishvili. Formulation and solution of the boundary value problem of viscous liquid flow in nanotube taking into account external friction. Nanotechnology Perceptions; A review of ultraprecision engineering and nanotechnology.CollegiumBasilea(Institute of Advansed Study),Basel,Switzerlan. 2013წ. Vol 9, №1; 57-69; 2013..

G. Beltadze. Foundations of Lexicographic Cooperative Game Theory. International Journal of Modern Education and Computer Science. Hong Kong, . 2013წ. Volume 5, Number 3, April, pp. 18-25.ISSN: 2075-017X http://www.mecs-press.org/ijmecs .

A. Meskhi, V. Kokilashvili, M. Mastylo. Fractional integral operators between Banach function lattices. Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications. 2015წ. Vol. 117, PP. 148–158 .

A. Meskhi, V. Kokilashvili. Fractional integrals on measure spaces. Fractional Calculus and Applied Analysis (Springer).. 2001წ. V. 4, No. 1. pp. 1-24, .

L. Shankishvili, N.Karapetyanz. Fractional integro-differentiation of the complex order in generalized Holder spaces . “Integral transforms and spezial functions” . 2002წ. V.13, Belarus, Minsk, 199-209.

R. Grigolia, T. Kiseliova, V. Odisharia. Free and Projective Bimodal Symmetric Gödel Algebras. Springer, Studia Logica. 2016წ. Volume 104, Issue 1, pp 115-143.

A. Chanishvili, G. Petriashvili, G. Chilaia, M. A. Matranga, M. P. De Santo, R. Barberi. Frequency Tunable Lasing in a Three Layer Cholesteric Liquid Crystal Cell. Ferroelectrics. 2010წ. vol. 395, pp. 1-11.

R. Gachechiladze, A. Gachechiladze, D. Natroshvili. Frictionless contact problems for elastic hemitropic solids: boundary variational inequality approach. Atti Accad. Naz. Lincei Rend. Lincei Mat. Appl.. 2012წ. 23, no. 3, 267-293.

T. Mebuke. From Homer and Within it… Intertextuality as a Cultural problem.. Fourth International Conference On Consciousness, Theatre, Literature and the Arts. . 2011წ. University of Lincoln May 28-30, 2011. Book of Abstracts pp.32-33.

T. Mebuke. From Homer and Within it… Intertextuality as a Cultural problem.. Consciousness, Theatre, Literature and the Arts 2011. 2011წ. Cambridge Scholars Publishing. Pp. 16-39.

T. Mebuke. From Myth to Fiction – Diachronic Study of Narrative Structure. . Proceedings. International Journal of Arts and Sciences. . 2015წ. ISSN:1943-6114. UniversityPublications.net. 2015-05-04. Volume 08, Number 01.