სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5396 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

S. Kharibegashvili. Goursat problem for a class of systems of second order hyperbolic equations. . Differential Equations . 1982წ. 18(1982), No. 1, 131-142..

ვ. ტარიელაძე. GP-nuclear groups. Research and Exposition in Math.. 2000წ. 24, 127-161..

R. Bakuradze, L. Nadareishvili, B. Kilosanidze, N. Topuridze, L. Sharashidze, I. Pavlenishvili . Graded Orientation of the Linear Polymers. International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial and Mechatronics Engineering,. 1915წ. Vol. 9, No. 2, p. 251-256.

L. Nadareishvili, R. Bakuradze, B. Kilosanidze, N. Topuridze, L. Sharashidze, I. Pavlenishvili. Graded Orientation of the Linear Polymers. International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial and Mechatronics Engineering, . 2015წ. Vol. 9, No. 2, p. 251-256.

ლ. შარაშიძე, Levan Nadareishvili, Roland Bakuradze, Barbara Kilosanidze, Nona Topuridze, Ineza Pavlenishvili. . Graded Orientation of the Linear Polymers. International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial and Mechatronics Engineering. 2015წ. Vol. 9, No. 2, p. 251-256.

ი. ფავლენიშვილი, L.Nadareishvili, Sh. Gvatua, N. Topuridze. Graded Orientation of the linear Polymers. Molecular Crystals and Liquid Crystals , . 2012წ. 556, 52-56.

ი. ფავლენიშვილი, . Levan Nadareishvili, Roland Bakuradze, Barbara Kilosanidze, Nona Topuridze, Liana Sharashidze, . Graded Orientation of the linear Polymers. International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial and Mechatronics Engineering, . 2015წ. v.9 ,N2, , p.251-256.

L. Nadareishvili. Graded Zonal Stretching of the Linear polymers. Chemical Engineering of Polymers. Production of Functional and Flexible Materials. Canada, USA. Apple Academic Press Inc. 2018წ. 361-369.

ი. ფავლენიშვილი, Nadareishvili, N. Topuridze, L. Sharashidze. Graded Zonal Stretching of the Linear polymers.. Chemical Engineering of Polymers. Production of Functional and Flexible Materials. Canada, USA.. 2018წ. Apple Academic Press Inc. p. 361-369..

ლ. შარაშიძე, Nadareishvili, N. Topuridze, I. Pavlenishvili. Graded Zonal Stretching of the Linear polymers. . Chemical Engineering of Polymers. Production of Functional and Flexible Materials. Canada, USA.. 2018წ. Apple Academic Press Inc. , p. 361-369.

L. Nadareishvili. Graded Zone Stretching of the Linear Polymers. Chemical Engineering of Polymers. Production of Functional and Flexible materials. Ed. O. Mukbaniani, M. Abadie, T. Tatrishvili. . 2017წ. Apple Academic Press, USA. , (ch. 19).

L. Nadareishvili, Z. Vardosanidze, N. Lekishvili, N. Topuridze, G. Zaikov, R. Kozlovsk. Graded-Oriented State of Polymers: Formation and Investigation. Molecular Crystals and Liquid Crystals, Proceedings of Frontiers of Polymers and Advanced Materials. 2012წ. 556(2012)52–56.

ლ. შარაშიძე, L. Nadareishvili, Z. Wardosanide. Gradient Oriented State of Linear Polymers: Formation and Investigation. Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2012წ. , 556, 52–56.

L. Nadareishvili. Gradient Oriented State of Polymers: Formation and Investigation. Polymer Yearbook, . Ed.G.E.Zaikov,(Russian Academy of Science,Moscow,Russia), C.Sirghie(Universitatii ,,Aural Vlaicu", Romania), R.M.Kozlovski(FAO ESCORDENA). . 2011წ. Nova Science Publishers. e-book, pp.183-194.

L. Nadareishvili, null, J. Aneli G.Mamniashvili, A. Akhalkatsi, G. Zaikov. Gradiently Anisotropic Conducting and Magnetic Polymer Composites. Organic Chemistry, Biochemistry, Biotechnilogy and Renewable Resourses. Research and Development. Vol.2. Tomorrow and Perspectives. Ed. G. E. Zaikov, O. V. Stoyanov, El L. Pethtasheva. .. 2013წ. .Nova Science Pablishers,Inc. New-York, USA, p. 263-270, pp.346.

L. Nadareishvili, J. Aneli, G. Mamniashvili, A. Akhalkatsi, G. Zaikov. Gradiently Anisotropic Condacting and Magnetic Polymer composites. Chemistry & Chemical Technology. 2012წ. Vol. 6, No. 3, p.285-289.

L. Nadareishvili, J.Aneli, G.Mamniashvili, A.Akhalkatsi,G.Zaikov. Gradiently Anisotropic Condacting and Magnetic Polymer Composites.. Polymer Research Journal. 2011წ. Vol.5, No.4, pp.73-77 .

L. Nadareishvili. Gradiently Anisotropic Conducting and Magnetic Polymer Composites. Organic Chemistry,Biochemistry, Biotechnilogy and Renewable Resourses.Research and Development.. 2012წ. e-book, Vol.2. Tomorrow and Perspectives. Ed.G.E.Zaikov,Oleg V.Stoyanov,Elena L.Pethtasheva (Institute of Biochemical Phesics, Russian Academy of Science, Moscow, Russia)..

Z. Wardosanidze, L.Nadareishvili, N.Lekishvili, G.Chelidze, I.Pavlenishvili, T.Ebralidze, N.Topuridze. Gradiently oriented state of linear polymers. Creation and investigation.. Chemistry of advance compounds and materials, Editors: “N.Lekishvili, G.Zaikov, Nova science publisher.. 2008წ. Inc., pp. 181 – 192.

Z. Wardosanidze, L.Nadareishvili, N.Lekishvili, N.Topuridze, M.Kozlovski, G.Zaikov. Gradiently oriented state of linear polymers. Creation and investigation. . Molecular crystals and liquid crystals. 2012წ. Vol.556, pp.52-56.