სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5378 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

L. Nadareishvili. Graded Zone Stretching of the Linear Polymers. Chemical Engineering of Polymers. Production of Functional and Flexible materials. Ed. O. Mukbaniani, M. Abadie, T. Tatrishvili. . 2017წ. Apple Academic Press, USA. , (ch. 19).

L. Nadareishvili, Z. Vardosanidze, N. Lekishvili, N. Topuridze, G. Zaikov, R. Kozlovsk. Graded-Oriented State of Polymers: Formation and Investigation. Molecular Crystals and Liquid Crystals, Proceedings of Frontiers of Polymers and Advanced Materials. 2012წ. 556(2012)52–56.

ლ. შარაშიძე, L. Nadareishvili, Z. Wardosanide. Gradient Oriented State of Linear Polymers: Formation and Investigation. Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2012წ. , 556, 52–56.

L. Nadareishvili. Gradient Oriented State of Polymers: Formation and Investigation. Polymer Yearbook, . Ed.G.E.Zaikov,(Russian Academy of Science,Moscow,Russia), C.Sirghie(Universitatii ,,Aural Vlaicu", Romania), R.M.Kozlovski(FAO ESCORDENA). . 2011წ. Nova Science Publishers. e-book, pp.183-194.

L. Nadareishvili, null, J. Aneli G.Mamniashvili, A. Akhalkatsi, G. Zaikov. Gradiently Anisotropic Conducting and Magnetic Polymer Composites. Organic Chemistry, Biochemistry, Biotechnilogy and Renewable Resourses. Research and Development. Vol.2. Tomorrow and Perspectives. Ed. G. E. Zaikov, O. V. Stoyanov, El L. Pethtasheva. .. 2013წ. .Nova Science Pablishers,Inc. New-York, USA, p. 263-270, pp.346.

L. Nadareishvili, J. Aneli, G. Mamniashvili, A. Akhalkatsi, G. Zaikov. Gradiently Anisotropic Condacting and Magnetic Polymer composites. Chemistry & Chemical Technology. 2012წ. Vol. 6, No. 3, p.285-289.

L. Nadareishvili, J.Aneli, G.Mamniashvili, A.Akhalkatsi,G.Zaikov. Gradiently Anisotropic Condacting and Magnetic Polymer Composites.. Polymer Research Journal. 2011წ. Vol.5, No.4, pp.73-77 .

L. Nadareishvili. Gradiently Anisotropic Conducting and Magnetic Polymer Composites. Organic Chemistry,Biochemistry, Biotechnilogy and Renewable Resourses.Research and Development.. 2012წ. e-book, Vol.2. Tomorrow and Perspectives. Ed.G.E.Zaikov,Oleg V.Stoyanov,Elena L.Pethtasheva (Institute of Biochemical Phesics, Russian Academy of Science, Moscow, Russia)..

Z. Wardosanidze, L.Nadareishvili, N.Lekishvili, G.Chelidze, I.Pavlenishvili, T.Ebralidze, N.Topuridze. Gradiently oriented state of linear polymers. Creation and investigation.. Chemistry of advance compounds and materials, Editors: “N.Lekishvili, G.Zaikov, Nova science publisher.. 2008წ. Inc., pp. 181 – 192.

Z. Wardosanidze, L.Nadareishvili, N.Lekishvili, N.Topuridze, M.Kozlovski, G.Zaikov. Gradiently oriented state of linear polymers. Creation and investigation. . Molecular crystals and liquid crystals. 2012წ. Vol.556, pp.52-56.

L. Nadareishvili. Gradiently Oriented State of Polymers: Formation and Investigation. Unique Properties of Polymers and Composites: Pure and Applied Science Today and Tomorrow. (Ed. Yiri N.Bubnov, Valeri A. A.Vashev, Andrei A.Askaskii and Genady E.Zaikov) .. 2013წ. Vol.2, pp. 153-163.

L. Nadareishvili. Gradiently Oriented State of Polymers: Formation and Investigation. Polymers Research Journal.. 2011წ. Vol.5, Issue 1, Article 7.

L. Nadareishvili. Gradiently Oriented State of Polymers: Formation and Investigation. Chemistry of Advanced Compounds and Materials (Ed. N.Lekishvili, G. Zaikov). 2008წ. Ch. 19, p.181-192, Nova Science Publishers,Inc. New-York, USA.

L. Nadareishvili, Zurab Wardisanidze, Nodar Lekishvili, Nona Topuridze, Stefan Kubica, Genadi Zaikov. Gradiently Oriented State of Polymers: Formation and Investigation. Unique Properties of Polymers and Composites: Pure and Applied Science Today and Tomorrow. (Ed. Yiri N.Bubnov, Valeri A. A.Vashev, Andrei A.Askaskii and Genady E.Zaikov) . 2012წ. Vol.2, pp. 153-163.

L. Nadareishvili. Gradiently oriented state of polymers:Formation and investigation. Chemistry of Advance Compounds and Materials (Ed. G. Zaikov). 2011წ. Nova Sc.Publ. New-York,USA, pp.181-192.

L. Nadareishvili. Gradually Oriented State in Polymers. Formation and Investigation. Chemistry of Advanced Compounds and Materials in Easterb Europt. 2007წ. Nova Svience Publishers,Inc. New-York, p. 162-176.

L. Nadareishvili, , R. Bakuradze, N. Topuridze, L. Sharashidze, I. Pavlenishvili. Gradually Oriented State of the Linear Polymers. High-Performance Polymers for Engineering-Based Composites. Section 1. Applications of Polymer Chemistry and Promising Technologies. Ed. O. Mukbaniani, M. Abadie, T. Tatrishvili. Apple Academic Press, Inc. USA. . 2015წ. Ch. 12, p.179-185.

ლ. შარაშიძე, L.Nadareishvili, R.Bakuradze, N. Topuridze, I. Pavlenishvili. Gradually Oriented State of the Linear Polymers. Applications of Polymer Chemistry and Promising Technologies. 12. High-Performance Polymers for Engineering-BaseApplications of Polymer Chemistry and Promising Technologies. 12d Composites. Section 1. 2015წ. Ed. O. Mukbaniani, M. Abadie, T. Tatrishvili. Apple Academic Press, Inc. USA . ..

A. Meskhi, V. Kokilashvili, H. Rafeiro. Grand Bochner-Lebesgue space and its associate space. Journal of Functional Analysis. 2014წ. Volume 266, Issue 4, Pages 2125–2136.

S. Chobanyan, G. Giorgobiani. Greedy Algorithm Fails in Compact Vector Summation.. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. 2010წ. Bull. Georgian National Acad. Sci., 4, 2, 2010, 5-7.