სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

M. Meladze. Goals of Landscape Planning of Tbilisi and Expected Outcomes. Collective monograph on the materials of International scientific-Practical Conference, St.Peterburg. 2016წ. ISBN978-5-8064-2251-5, pp. 209-212.

R. Grigolia, A. Di Nola. Gödel spaces and perfect MV-algebras. Elsevier, Journal of Applied Logic. 2015წ. Volume 13, Issue 3, 2015, pp. 270–284..

K. Chubinidze, Chubinidze Mariam. Gold Nanoparticle Conjugated Organic Dye Nanocomposite Based Photostimulated Luminescent Enhancement and Its Application in Nanomedicine. American Journal of Nano Research and Applications. 2017წ. 5(3-1): 42-47.

G. Petriashvili, B. Partsvania, L. Devadze, Ts. Zurabishvili, N. Sepashvili, Ketevan Chubinidze, Mariam Chubinidze. Gold Nanoparticle Conjugated Organic Dye Nanocomposite Based Photostimulated Luminescent Enhancement and Its Application in Nanomedicine. American Journal of Nano Research and Applications. 2017წ. 5(3-1): 42-47.

S. Kharibegashvili. Goursat problem for a class of systems of second order hyperbolic equations. . Differential Equations . 1982წ. 18(1982), No. 1, 131-142..

ვ. ტარიელაძე. GP-nuclear groups. Research and Exposition in Math.. 2000წ. 24, 127-161..

R. Bakuradze, L. Nadareishvili, B. Kilosanidze, N. Topuridze, L. Sharashidze, I. Pavlenishvili . Graded Orientation of the Linear Polymers. International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial and Mechatronics Engineering,. 1915წ. Vol. 9, No. 2, p. 251-256.

L. Nadareishvili, R. Bakuradze, B. Kilosanidze, N. Topuridze, L. Sharashidze, I. Pavlenishvili. Graded Orientation of the Linear Polymers. International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial and Mechatronics Engineering, . 2015წ. Vol. 9, No. 2, p. 251-256.

ლ. შარაშიძე, Levan Nadareishvili, Roland Bakuradze, Barbara Kilosanidze, Nona Topuridze, Ineza Pavlenishvili. . Graded Orientation of the Linear Polymers. International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial and Mechatronics Engineering. 2015წ. Vol. 9, No. 2, p. 251-256.

ი. ფავლენიშვილი, L.Nadareishvili, Sh. Gvatua, N. Topuridze. Graded Orientation of the linear Polymers. Molecular Crystals and Liquid Crystals , . 2012წ. 556, 52-56.

ი. ფავლენიშვილი, . Levan Nadareishvili, Roland Bakuradze, Barbara Kilosanidze, Nona Topuridze, Liana Sharashidze, . Graded Orientation of the linear Polymers. International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial and Mechatronics Engineering, . 2015წ. v.9 ,N2, , p.251-256.

L. Nadareishvili. Graded Zonal Stretching of the Linear polymers. Chemical Engineering of Polymers. Production of Functional and Flexible Materials. Canada, USA. Apple Academic Press Inc. 2018წ. 361-369.

ი. ფავლენიშვილი, Nadareishvili, N. Topuridze, L. Sharashidze. Graded Zonal Stretching of the Linear polymers.. Chemical Engineering of Polymers. Production of Functional and Flexible Materials. Canada, USA.. 2018წ. Apple Academic Press Inc. p. 361-369..

ლ. შარაშიძე, Nadareishvili, N. Topuridze, I. Pavlenishvili. Graded Zonal Stretching of the Linear polymers. . Chemical Engineering of Polymers. Production of Functional and Flexible Materials. Canada, USA.. 2018წ. Apple Academic Press Inc. , p. 361-369.

L. Nadareishvili. Graded Zone Stretching of the Linear Polymers. Chemical Engineering of Polymers. Production of Functional and Flexible materials. Ed. O. Mukbaniani, M. Abadie, T. Tatrishvili. . 2017წ. Apple Academic Press, USA. , (ch. 19).

L. Nadareishvili, Z. Vardosanidze, N. Lekishvili, N. Topuridze, G. Zaikov, R. Kozlovsk. Graded-Oriented State of Polymers: Formation and Investigation. Molecular Crystals and Liquid Crystals, Proceedings of Frontiers of Polymers and Advanced Materials. 2012წ. 556(2012)52–56.

ლ. შარაშიძე, L. Nadareishvili, Z. Wardosanide. Gradient Oriented State of Linear Polymers: Formation and Investigation. Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2012წ. , 556, 52–56.

L. Nadareishvili. Gradient Oriented State of Polymers: Formation and Investigation. Polymer Yearbook, . Ed.G.E.Zaikov,(Russian Academy of Science,Moscow,Russia), C.Sirghie(Universitatii ,,Aural Vlaicu", Romania), R.M.Kozlovski(FAO ESCORDENA). . 2011წ. Nova Science Publishers. e-book, pp.183-194.

L. Nadareishvili, null, J. Aneli G.Mamniashvili, A. Akhalkatsi, G. Zaikov. Gradiently Anisotropic Conducting and Magnetic Polymer Composites. Organic Chemistry, Biochemistry, Biotechnilogy and Renewable Resourses. Research and Development. Vol.2. Tomorrow and Perspectives. Ed. G. E. Zaikov, O. V. Stoyanov, El L. Pethtasheva. .. 2013წ. .Nova Science Pablishers,Inc. New-York, USA, p. 263-270, pp.346.

L. Nadareishvili, J. Aneli, G. Mamniashvili, A. Akhalkatsi, G. Zaikov. Gradiently Anisotropic Condacting and Magnetic Polymer composites. Chemistry & Chemical Technology. 2012წ. Vol. 6, No. 3, p.285-289.