სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3963 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

M. Sanikidze,, Sh. Tserodze, C.G.M. van ‘t Klooster, N. Tsignadze, G. Medzmariashvili. Spatial double conical ring- shaped reflector concepts for spacebased applications. 32nd ESA Antenna Workshop on Antennas for Space Applications – From technologies to Atchitectures.European Space Agency ESTEC, Noordwijk, The Netherlands .. 2010წ. 32nd ESA Antenna Workshop on Antennas for Space Applications – From technologies to Atchitectures.European Space Agency ESTEC, Noordwijk, The Netherlands ..

Sh. Tserodze, van't Klooster, N. Tsignadze, M. Sanikidze, G. Medzmariashvili, D. Sxiladze. Spatial double conical ring-shaped reflector concepts for spacebased application. 32nd Antenna Workshop, 5-8 October, ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands. 2010წ. Conference Proceedings/Electronic Resource.. 2010წ. Conference Proceedings/Electronic Resource.

M. Salukvadze, Zhukovskiy V.I., . Sufficient conditions in vector-valued maximin problems . J. Optimization Theory and Appl. -1996. 90, #3. . 1996წ. .

S. , A.Burchuladze, S.Pagava, Z.Robakidze, V.Rusetski, D.Tsintsadze, P.Povinec, M.Chudy, Y.Staniček.. Tbilisi Underground Laboratory. Comenius University, Faculty of Mathematics and Physics, Preprint, Bratislava, 1991, No Ph 9-91.. 1991წ. .

S. , A.Burchuladze, S.Pagava, P.Povinec, M.Chudy, Y.Staniček. Tbilisi Underground Laboratory. . 14th Europhysics Conference on Nuclear Physics, Bratislava, 22-26/X 1990, p. 71.. 1990წ. .

გ. ბედუკაძე, E. Medzmariashvili, N. Tsignadze, K. Chkhikvadze,. Theoretical and experimental study of load-bearing deploying ring designed by double pantograph principle and of reflector antenna having elastic center . International Scientific Conference, Workshop on Larg Deployable Antennas. 2-3 October 2012, ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands. 2012წ. .

R. Gachechiladze, A. Gachechiladze, D. Natroshvili , I. Stratis. Transmission problems in the theory of elastic hemitropic materials. Appl. Anal. 86 . 2007წ. no. 12, 1463-1508.

R. Gachechiladze. Unilateral contact of elastic bodies in couple – stress theory. Georgian Math. J. 8 . 2001წ. no. 4, 753-766. .

რ. ოთინაშვილი. Why people choose the underground activities? . Bulletin of the Georgian academy of sciencies . 2000წ. № 2(162), p.400- 4003 .

რ. ოთინაშვილი. Анатомия системной коррупции. Ж. Бухгалтер и закон-Изд.“Финансы и кредит” . 2001წ. #12, ст.10-22.

С. , 8. А.А.Бурчуладзе, Л.Д.Гедеванишвили, С.В.Пагава, Г.И.Тогонидзе.. Вариации содержания радиоуглерода в атмосфере за 1950-1975 гг., выявленные при измерении активности спиртов грузинских вин. . Материалы маждународной конференции по измерению малых активностей и их применению, Высокие Татры, Чехословакия, 1975 г., Братислава, 1977 г., ст. 261.. 1977წ. .

Цквитинидзе Л.З.. География химического состава атмосферных осадков на Кавказе. - (Rus.,Engl.) -. М., Известия РАН. Серия географическая , № 6, с.94-96. 2007წ. № 6, с.94-96, 2007..

ა. ზერეკიძე, И. Чехура, Д.Н. Болашвили, Манджавидзе Н.Г.. Зерекидзе А.И. Статический преобразователь на базе IGBT транзисторов для электровозов постоянного тока. . Вестник всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института электровозостроения. Новочеркасск, . 2007წ. .

Дж. Григалашвили. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК о научно-техническом достижениии. ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ЛА-16. . ГКНТ ГССР . 1980წ. Тбилиси , 1980.

Л. Итриашвили. Итриашвили, И. Иремашвили, Е. Хосрошвили. Дренотраншеи как эффективный способ сельскохозяйственного освоения тяжелых переувлажненных почвогрунтов.. Сб. научных тр. "Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных мелиоративных технологии".. 2016წ. Выпуск 7. Рязань. ст.51-55... . 0წ. .

ს. ფაღავა, null. К вопросу изучения кратковременных вариаций космогенного 14С в природе.. VII Европейский симпозиум по космическим лучам, Ленинград, 15-19.09.1980 г., ст. 392.. 1980წ. .

რ. ოთინაშვილი. Как вибраться из пропасти ? . Ж. Бухгалтер и закон - Изд.“Финансы и кредит”. 2001წ. #10, ст.10-17.

Г. Белтадзе. Математическая модель конфликта с ранжированными исходами. . Научные и педагогические известия университета Одлар Юрду. Серия физических, технических, математических и естественных наук. 2001წ. № 6, Баку, 2001, стр. 28-33.

Р. Гогаладзе. Методика определения контактной линии сопряженных поверхностей пространственной передачи зубчатых зацеплений. Украина, Кировоградский национальный технический университет. 2010წ. Сб.трудов, вып.23. г. Кировоград 2010.

რ. ოთინაშვილი. Постсоциалистическая специфика – тяжёлое наследство . Ж. Бухгалтер и закон - Изд.Финансы и кредит . 2001წ. #9, ст.10-17.