სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ვ. თავხელიძე, G.Abramishvili, M.Abramishvili, M.Galustashvili, T.Kalabegishvili. Stable F2+ centers Formation in the IrradiatedLiF Crystals under the Combined Action of UV Lightand Mechanical Load. Journal of Luminescence. 2011წ. in press, #LUMIN-D-11-01069.

Z. Gogua, A.Gersimov, V. Svanidze. Studies of the optical impurite band transition using a single potentil of on impurite centre.. Physica Status Solidi (b). 1987წ. vol.141, N1, p. K83-K87.

ნ. შავლაყაძე, R. Bantsuri. The bending problem of beam lying on the elastic basis.. Prikl. Mat. i Mekh. Engl. transl.: J. Appl. Math. Mech. "Elsevier". 2005წ. 69, No. 2, 268-274..

მ. დარჩაშვილი. The Compatibility of Women's Involvement in Politics n the process of Eurointegration in Modern Georgian Reality. Journal of Liberty and International Affairs . 2016წ. Vol. 2, No. 2..

ნ. შავლაყაძე. The contact of bending of plate with thin fastener.. Izv. Ross. Akad. Nauk. Mekh. Tv. Tela. Engl. Transl.:Mechanic of solids, Inst. for Problems in Mech. of Russian Acad. of Scien.. 2001წ. No. 3, 144-155..

ნ. შავლაყაძე. The contact problem for a compound plate with an elastic inclusion.. Proc. A Razmadze Math. Institute. A. Razmadze Math. Institute. 2009წ. 149, 95-101..

ნ. შავლაყაძე, R. Bantsuri. The contact problem for anisotropic wedge with elastic fastener of variable rigidity. Prikl. Math. i Makh. Engl. transl.: Journal. Appl. Math. Mech. "Elsevier". 2002წ. 66, No.4, 645-650..

ნ. შავლაყაძე, R. Bantsuri. The contact problem for piecewise homogeneous elastic plate with semi-infinite inclusion.. Prikl. Mat. i Mekh. Engl. transl.:Journal. Appl. Math Mech. "Elsevier". 2009წ. 73, No. 4, 471-477..

ნ. შავლაყაძე. The contact problem for piecewise-homogeneous plate, strengthened by semi-infinite inclusion crossing the boundary by right angle.. Proc. A. Razmadze Math. Inst. A. Razmadze Math. Institute. 2007წ. 143, 151-153..

ნ. შავლაყაძე. The contact problem of the Mathematical theory of elasticity for plate with an elastic inclusion.. IUTAM Symposium " Relation of Shell, Plate, Beam and 3D Models" Springer Science+Business Media B. V. . 2008წ. 197-204..

ნ. შავლაყაძე, R. Bantsuri. The contact problems for piecewie homogeneous orthotropic plane with finite inclusion.. Prikl. Mat. i Mekh., Engl. transl.: Journal Appl. Math. Mech. "Elsevier". 2011წ. 75, No. 1, 93-97..

ნ. შავლაყაძე. The contact problems of the Mathematical Theory of Elasticity for plate with an elastic inclusion. . Acta Applicandae Mathematicae, "Springer Science+Business Media B.V.. 2007წ. 99, 29-51..

ნ. შავლაყაძე. The dynamic contact problem for half-plate with an elastic cover plate.. Pric. A. Razmadze Math. Inst. A. Razmadze Math. Institute. 2009წ. 151, 109-116..

რ. კილაძე. The Effect of the Spatial Variability of the Water Permeability of Soils on the Parameters of Irrigation Systems. Eurasian Soil Science . 2005წ. Vol. 38 / no.2 .

T. Barabadze, A. Carter, V. A. Lavrishchev, S. P. Price. The exhumation of the western Greater Caucasus: a thermochronometric study. Geological Magazine. 2011წ. Volume 148, Number 1, p.1-21.

დ. ბლუაშვილი, A.Okrostsvaridze. The Hokrila Ore Manifestation (Svaneti, Georgia): The Greater Caucasus; . 63rd Geological Congress of Turkey. Abstracts Book, April 5-9, . 2010წ. .

D. Sexniashvili, A. Sichinava, M. Chikava. The influence of higher education on the individual and public incomes in Georgia. Economic Challerges for Higer Education in Central and Eastern Europe. 2015წ. 16.

ნ. შავლაყაძე, R. Bantsuri. The mixed problem for a piecewise homogeneous orthotropic plane with a cut, intersecting perpendicularly the line of interface.. Proc. A. Razmadze Math. Inst. A. Razmadze Math. Institute. 2010წ. 154, 53-64..

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. The Non-Stationary Problem of Magnetohydrodinamic Flow of Conducting Fluid Between Two Rotating Infinite Discs for Variable Electric Conductivity. Mechanics of the Continous Environment Issues: Dedicated to the 120th birth Anniversary of Academican Nikoloz MuskhelisHvili. 2012წ. Series: Mathematics Research Developments(ebook), New York, pp.75-85, USA, ISBN: 978-1-62100-670-1.

ლ. წულუკიძე. The Results and Analysis of Studiesn Carrid out in 2011 in the Black Sea Water Area within the Boundaries of georgia. 3rd Bi-annual BS Gcientifict Conference and UP-GRADEBS-SCENE Project Joint Conference. 2011წ. pp. 205.