სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5197 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Лежава. Отчет ИК АН ГССР по теме «Дивергент». (Ответственный исполнитель).. . 1977წ. .

Г. Лежава. Отчет ИК АН ГССР по теме «Лучина-2». (Ответственный исполнитель).. . 1976წ. .

Г. Лежава. Отчет ИК АН ГССР по теме «Радиола-ГН», (Ответственный исполнитель). . . 1974წ. .

Г. Лежава. Отчет ИК АН ГССР по теме «Ромб-Г». (Ответственный исполнитель).. . 1971წ. .

Г. Лежава. Отчет ИК АН ГССР по теме «Хром-ГН», (Ответственный исполнитель).. . 1974წ. .

Е. , Т. Иосебидзе, Е.Гугава. Подорожник (plantago major) и его культивирование в условиях в грузии (шида картли. XIII съезда Общества микробиологов Украины им. С .Н. Виноградского( Яльта . 2013წ. .

რ. ოთინაშვილი. Постсоциалистическая специфика – тяжёлое наследство . Ж. Бухгалтер и закон - Изд.Финансы и кредит . 2001წ. #9, ст.10-17.

С. Пагава, А.А.Бурчуладзе, Г.И.Тогонидзе, С.В.Пагава, И.В.Эристави, Д.В.Чалаташвили, Н.Я.Кирикашвили, Г.А.Гогоберидзе,. Проблемы и тенденции развития радиоуглеродной лаборатории Тбилисского Госуниверситета.. ХШ Ленинградский семинар по космофизике, Ленинград, 1983 г., ст. 116.. 1983წ. .

В. Звиадаури, Г. Туманишвили, ჭელიძე მერაბი. Путь трения и интенсивность изнашивания колес и рельсов.. Вестник восточно-украинского национального университета. Научный журнал. 2011წ. № 6 (160), стр. 212-215.

Л. Девадзе, А. И. Ногаидели, К. Г. Джапаридзе, М. Я. Чубабрия. Синтез и свойства дибензо- динафто- - оксиметил- биспиро-2-пиранов. Журнал органической химии (ЖОХ). 1967წ. . т. 3, вып. 4, ст. 751-752.

З. Буачидзе, И.В.Василищева,В.Н.Морозов. Создание и исследование тонкопленочных волноводов на основе CdSx Se1-x . КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА . 1982წ. т.9,№11.

მ. სირაძე, Н. С. Арутюнян, А.Б. Белова, С.Н. Волотовская и др.. Способ очистки шерстяного жира. Авторское свидетельство СССР . 1989წ. №2035963, .

И. Нахуцришвили, З.Адамия. Способ определения констант в уравнении скорости окалинообразования (сообщ.1). Черная Металлургия. 2005წ. N5, 67-68.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. Технология сушки плодов мушмулы.. . «Пищевая промышленность», Москва,. 2004წ. №9, стр. 22.

ხ. თოდაძე. Устроиство Грузинских монастырей. . Православная энциклопедия . 2006წ. т.XII/ c/ 204-205. .

З. Буачидзе, И.С.Голдобин, В.Н.Морозов. Фазовая модуляция света в оптичесом волноводе с помощью светового поля. . Фазовая модуляция света в оптичесом волноводе с помощью светового поля. . 1998წ. стр.172.

. Фрактальная размерность применительно к анализу временных рядов и моделированию топологических сетей. «Параллельные вычисления и задачи управления» PACO’2012. Шестая международная конференция, Москва, 24–26 окт. 2012 г. – Труды: в 3 т. – М.:ИПУ РАН, 2012. – Том 2. – 418 с. – ISBN 978-5-91450-123-2, ст. 209-214. . 0წ. .

ლ. ჩხიკვაძე, შ.ცერცვაძე, გ.მეტრეველი. სპილენძ-რკინის იონების შემცველ წყალხსნარებში კათოდური პოლარიზაციის განსაზღვრა. სტუ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 1998წ. №7, 197-201.

Z. Chakhnakia. “A novel concept of a homodyne microwave sensor performance”. Proceedings of XIIIth international Seminar/Workshop, Tbilisi (Georgia), 2008, pp.106-110. . 0წ. .

N. Namoradze, I.G.Ratishvili.. “Formation of linear structures in metal-hydrogen interstitial alloys”. "Carbon Nanomaterials in Clean Energy Hydrogen Systems", Springer, . 2008წ. 549-572.