სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

G. Eliava, Isakadze A., Tsintsadze T., Kasradze P., Mzhavanadze R., Topuria L., Buachidze T., Topuria E.. Mechanisms of atherosclerosis development and some problems of its treatment. International Scientific review 2016, №9(19). XVII International Scientific and Practical Conference “International scientific review of the problems and prospects of modern science and education”, Boston, USA, 21-22 June, 2016. 2016წ. 84-88.

I. Chxeidze, L. Tokadze, Okhromchedlishvili S.N.. Modeling of a Generalized Brownian Motion Based on Wavelet – Computer Technology, IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”,. Baku, Azerbaijan, Institute of Information Technology of ANAS. 2012წ. ISBN 978-9952-434-39-2, p.52-53.

I. Gogodze. National Innovation System and Culture: A CrossCountry Analysis. International Journal of Scintific & Technology Research. 2016წ. 5(12),pp.92-101.

მ. მაცაბერიძე. New Model and Version of Destructing Human Immuno Viridae (HIV). Georgian International Journal of Science and Technology. Nova publishers, . 2008წ. Vol.1 Issue 4, 2008.

M. Matsaberidze. New Model and Version of Destructing Human Immuno Viridae (HIV). . Georgian International Jurnal of Science and Technology. Nova publishers. 2008წ. Vol.1 Issue 4.

M. Matsaberidze. New Model and Version of the Destruction of Human Immunodeficiency Virus (HIV). Nova publishers. 2008წ. Georgian International Journal of Science and Technology. Nova publishers, Vol.1 Issue 4, 2008..

M. Sanikidze, Sh. Tserodze, M. , A. Sarchimelia, N. Siradze. New variant of the deployable ring-shaped space antenna reflector. IOS Press, “Space Communications”, An International Journal, IMPACT FACTOR: 0.077 (JCR '08). 2009წ. #1 (22), pp. 41-48, ISSN: 0924-8625.

ე. მეძმარიაშვილი, Sh. Tsrodze. New Variant of the Deployable Ring-Shaped Space Antenna Reflector. An International Journal SpaCe COMMUNICATIONS (IMPACT FACTOR: 0.077(JCR08). 2009წ. ISSN: 0924-8625.

Z. Gogua, P.Kervalisvili, L.Chkartishvili. Novel approach two extimattion of ground state energies of shallow and deep donors in tetraedral bounded semiconductors.. International journal of nanosistems. 2008წ. vol.1, N1, p.(70-77).

L. Balanchivadze, L.Verulashvili, G.Gureshidze. Numerical research of the compound cylindrical structure transient wave process. Problems of mechanics, International scientific journal,. 2008წ. 2(31)გვ.110–113.

T. Barabadze, A. Carter, S. Gibbs , A. C. Morton. Oligocene uplift of the Western Greater Caucasus; an effect of initial Arabia-Eurasia collision. Terra Nova . 2007წ. 19: p160-166..

მ. წიქარიშვილი, U. Dzodzuashvili. ON ASSESMENT OF MECHANICAL STRUCTURE'S TRANSIENT PROCESSES. PROCEEDINGS OF MECHANICS 2016 The International Scientific Conferense on mechanics 2016. 2016წ. Bartoni 171- 177.

მ. ლოსაბერიძე, T. Iamanidze. On Dynamic effect Caused by stamps Mooving on the Boundary of Elastic Body. BGA. 164. . 2001წ. # 2. pp.247-250.

მ. შარიქაძე, Kakabadze M., Hoedemaeker Ph.J., Bogdanova T.. On the Barremian-Early Albian biogeography (by ammonites) of Colombia. Scripta Geologica. Leiden. 2004წ. #128. p. 515-558.

ა. სურმავა, A. Ishimaru , V.G. Gavrilenko, A.A. Gvelesiani. On the Features of Magneto gradient Planetary Waves in the Approximation of the Spherical Symmetry of the Ionosphere. The Open Atmospheric Science Journal. 2011წ. No. 5, pp. 33-42.

გ. მალასიძე. On the Orbits in the Gravitational potential field of the plane model of mass disrtibution. bull of Geo Acad. of seiences . 2005წ. vol 172 #1 p.72-75.

მ. ლოსაბერიძე, T. Iamanidze. On the Problem of the Action on the Stamp Mowing with Constant Velocity Along Elastic Semi Plane and the Effect of Lood Existing . BGA. 165. 2002წ. # 3. pp.482-484.

T. Gvelesiani, Jinjikhashvili G.I. Koutitas Ch. Matcharadze G. Shulman S.. On the problems of tsunami-like extreme waves in water basins and their possible environmental impact.. Water and Water Engineering. Israel. . 2003წ. N57. p.44-46. .

M. Losaberidze, T. Iamanidze. On the stressed the Plastic Half-Plane Caused by the Stamps Moving at a constant speed. BGA. 164. . 2001წ. # 1. pp.35-38.

მ. ლოსაბერიძე, T. Iamanidze. On the stressed the Plastic Half-Plane Caused by the Stamps Moving at a Constant Speed. BGA.161.. 2000წ. # 3 2000. p.410-412.