სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3963 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. გრიგოლია. "Free MV-algebras". Proceedings of the 1999 EUSFLAT-ESTYLF Joint Conference, 1999. წ. Palma de Mallorca, Spain, September 22-25, 1999..

რ. გრიგოლია. "Locally tabular extensions of MIPC". Proceedings of Uppsala Symposium . 2001წ. vol. 2, 101-120 (2001).

რ. გრიგოლია, V. Finn, M. Zabezhailo. "Many-valued logic as fragments of formalized Semantics". Intensional Logic: Theory and Application, Acta Philosophica Fenica, 1982. წ. vol. 35, 239-272(1982).

რ. გრიგოლია, რ. გრიგოლია. "Nonsense logics and their algebraic properties" . THEORIA, . 1993წ. vol. LIX, Part 1-3, 207-273(1993).

რ. გრიგოლია. "On algebras corresponding to k-valued Lukasiewicz-Tarski logical systems". Proceed. Inter. Symp. on multiple-valued logic, Blumington, Indiana, 1976. წ. 234-239 (1976).

რ. გრიგოლია. "On m-variable formulae in Lukasiewicz calculus" . Acta UniversitatisLodzienses, Folia Philosophica, 1985. წ. vol. 3, 29-36(1985) .

Dallen Timothy. "Religious sanctuaries and the development of pilgrimage tourism in Georgia“. Taylor & Francis Group, "Journal of Heritage Tourism“ . 2010წ. #5(3), Taylor & Francis Group, გვ. 237-244 .

რ. გრიგოლია. "The criterion of Browerian and closure algebras to be finitely generated". Bull. Sect. Log., 1979. წ. vol. 6, N2, 46-52(1977) .

რ. გრიგოლია. "The lattice of all finitely approximated extentions of Lukasiewicz logic". Issledovanie po teorii mnozhestv i neklassicheskim logikam, "Nauka", Moscow . წ. 221-228(1976).

Т. Мегрелишвили, (ი.მოდებაძის თანაავტორობით. "Восток и Запад в «кавказском» тексте русского романтизма" . «Восток-Запад в русской литературе XI-XXI веков». 2009წ. სტამბული (თურკეთი), ფატიხ უნივერსიტეტი, 230 გვ/ გვ.123-131.

ა. დემეტრაშვილი. "Основы конституционного права Грузии". Конституционное право зарубежных стран. 2009წ. М..

ა. დემეტრაშვილი. "Хроники конституционной истории Грузии" . "Право и политика". 2010წ. № 3.

ვ. ნანიტაშვილი, М. Вартанов. "Экологически безопасное дождевание чайных и цитрусовых плантаций в горных условиях”. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПРИБОРЫ, Москва, издательство "Научтехлитиздат”. 2008წ. N6, 55-57 გვ..

ნ. ხუნაშვილი. "დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გამოტანასა და გასაჩივრებასთან დაკავშირებული პრობლემები". ევროპის უნივერსიტეტის ჟურნალი, სპეციალური გამოშვება . 2015წ. .

Д. Чуткерашвили, ლ.ცეცვაძე., თ. ძაძამია., მ.ფრონტასევა., შ.პეტრიაშვილი. "მრავალკომპონენტიანი ხსნარებიდან ლითონების ბიოსორბცია.. გაერთიანებული ბირთული კვლევების ინსტიტუტი, მოსკოვი (დუბნა). 2002წ. გვ.1-11.

ე. თევზაძე. "მსხვილი ქალაქების საცხოვრებელი გარემოს რეკონსტრუქციის პრობლემები". მიმოხილვითი ინფორმაცია სერია . 1990წ. #12, 1-28გვ..

ე. თევზაძე. "მსხვილი ქალაქების საცხოვრებელი გარემოს რეკონსტრუქციის პრობლემები". მიმოხილვითი ინფორმაცია სერია "მსხვილი ქალაქების პრობლემები". 1989წ. გამოშვება #12, მოსკოვი.

T. Buchukuri, Duduchava Roland, Tephnadze George. , Dirichlet problem for Laplace-Beltrami equation on hypersurfaces—FEM approximation. Trans. A. Razmadze Math. Inst.. 2017წ. 170 (2016), no. 3, 300-307.

I. Amanatashvili, I. Koulakov, I. Zabelina, V. Meskhia. , Nature of orogenesis and volcanism in the Caucasus region based on results of regional tomography. , An Interactive Open Access Journal of the European Geosciences Union, Solid Earth(SE). 2012წ. 2012-18, pp. 642-662.

გ. ფანცულაია. , On a Certain Geometric Inequality on a Sphere $S^n$,. Georg. Inter. J. Sci. Tech., Nova Science Publishers, Volume 3, Issue 2 . 2011წ. .