კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. მაღალაშვილი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. .

ე. ქრისტესიაშვილი, ლევან ნიკოლაიშვილი. "დეფექტების გავლენა შენობა-ნაგებობების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე".. სტუ. 2014წ. სტუდენტთა 81-ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია,. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი.

ე. ქრისტესიაშვილი, გიორგი კოდუა. "სამშენებლო კონსტრუქციების დეფექტები". სტუ. 2015წ. . , სტუდენტთა 83-ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი.

ნ. ერემეიშვილი, სარიშვილი გიორგი, ხუბულური გიორგი. თანამედროვე საკონტროლო აპარატურა კვების მრეწველობის ვარგისიანობის შესამოწმებლად და მისი მომსახურება. . სტუდენტთა ღია 79-ე საერთაშორისო კონფერენცია . . 2011წ. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები.

ლ. ხვედელიძე. შეწყვილებული ქალაქების ურბანული განვითარების თავისებურებანი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლები. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. . . 2011წ. .

ლ. ზამბახიძე, ა. ჭიპაშვილი, ბ. მურადიანი. "ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდები მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის დიაგნოსტიკაში". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი "შრომები". წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია.

ლ. ზამბახიძე, ჯ. ბახტაძე, კ. მაქაცარია. "ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდები რეზერვუარის კონტროლისათვის". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.

ლ. ზამბახიძე, ლ. ჯანიაშვილი. "ენერგოსისტემის დიაგნოსტიკური გლობალური სისტემის შექმნის შესაძლებლობის შესახებ". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია.

ლ. ზამბახიძე, კ. ნაკანი. "რღვევის მექანიკით მიდგომა დაზიანების დიაგნოსტიკისადმი". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია.

ლ. ზამბახიძე, ჯ. ბახტაძე, ე. ქრისტესიაშვილი. "საქართველოს ენერგოსისტემის უსაფრთხოების გლობალური სისტემა ოპტიკურ ბოჭკოებზე გაზომვისა და მართვის გამოთვლითი ლოკალური ქსელით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.

ე. ქრისტესიაშვილი. "საქართველოს ენერგოსისტემის უსაფრთხოების გლობალური სისტემა ოპტიკურ ბოჭკოებზე გაზომვისა და მართვის გამოთვლითი ლოკალური ქსელით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.

მ. დავითაია. "ტრადიცია და თანამედროვეობა გლობალიზაციის კონტექსტში", . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. „კამარა“ 2(5),ქართული არქ. თეორიისა და ისტორიის საკითხები, თბ. (გვ.62-65), ISSN 1512-2956.

მ. დავითაია. "ძველი ქართული საცხოვრისის ერთი თავისებურების გამოყენების მცდელობისა და მნიშვნელობის შესახებ". საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. „კავკასიის მაცნე“ (სპეც.გამოცემა 3), თბ. (გვ. 76-79), ISSN 1512-0619.

ნ. ლომიძე. ,,გენდერული მიდგომა, როგორც პოლიტიკური კულტურის აუცილებელი ფაქტორი''. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და გენდერი''. 2012წ. N1, გვ.46-48 .

ნ. ლომიძე. ,,კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები რეგიონალურ და გლობალურ ჭრილში'' . სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,,მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია''. 2009წ. გვ.93–96.

ნ. ლომიძე. ,,ნარკოტიზმის პრობლემა და საქართველოს განდგომილი რეგიონები''. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კრებულის მასალები,,ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაცია–გამოსავალი თუ ჩიხი?''''. 2014წ. გვ.52–55.

ნ. ლომიძე. ,,საერთაშორისო ტერორიზმი და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები''. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,,მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. 2011წ. გვ.83–84.

ნ. ლომიძე. ,,ტერორიზმის როლი აგრესიული სეპარატიზმის ჩამოყალიბებაში''(საქარტველოს მაგალითზე). სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,,მსოფლიო და კავკასია''. 2013წ. გვ.76–78.

F. Tsotskolauri, O.Shatberashvili, L.Chobanyan, V.Magradze, N.Makhviladze. Development of bibliometric tools and their adaptation to the study of georgian scientific products. The Intern. Scient. Conference to the 80 anniversary of Academician I.V.Prangishvili “Information and Computer Technologies, Modeling, control”.. 2010წ. .

Z. Varazashvili, G. Gavardashvili, V. Shurghaia. Evaluation and analysis of the environmental project on the Erekle II street in the city of Signaghi (Georgia) . სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2014წ. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერდენცია ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები 27.09-30.09 2014.