კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. თაბუკაშვილი. კულტურის ფენომენის ინტერპრეტაციათა ასპექტები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრისა და ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკუტეტის საერთაშორისო კონფერენცია . 2014წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის "გენდერი და მსოფლიო" მასალები.

ნ. ფხაკაძე. "ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში". . 2010წ. საქ.ტექ. უნივერსიტეტი, საერთაშოეისო სამეც.ტექ.კონფერენცია. ქ.თბილისი. 73-75 გვ..

ე. ქრისტესიაშვილი, ლევან ნიკოლაიშვილი. "დეფექტების გავლენა შენობა-ნაგებობების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე".. სტუ. 2014წ. სტუდენტთა 81-ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია,. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი.

ე. ქრისტესიაშვილი, გიორგი კოდუა. "სამშენებლო კონსტრუქციების დეფექტები". სტუ. 2015წ. . , სტუდენტთა 83-ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი.

V. Tsutskiridze. Pulsation flow of incompressible electrically conducting viscous liquid in a cylindrical tube with heat transfer.. Georgian Technical University. . 2001წ. Reoublican scientific-tecnical conference, “Building Constructions”. Tbilisi, 19-20 April. Book of Abstracts, p. 16. .

მ. ჟღენტი. Treatment of light emitting equipment on the base of III-V semiconductive compound for information visual reflection systems.. Contribution submission to the conference Regensburg . 5წ. 2013წ.

რ. მესხია, კორძახია გ., ჭაჭია ა.. VI Ежегодний Международний конференция. Эколого-экономические и социалные последствия изменения гловального климата в южно-кавказском регионе. Регионалный Екологическый Центр (РЕЦ) Кавказ. 2006წ. новости РЕЦ Кавказ, выпуск 13.

Н. Кереселидзе. Кереселидзе Н. Исследование теплового режима пусковых реостатов тяговых двигателей IEC, 2013,. კონფერენცია „ბიზნეს ინჟინერინგი“. 2013წ. 4,161-163 გვ..

Н. Кереселидзе. Кереселидзе Н. Некоторые вопросы технологических просессов в производстве электрических машин კონფერენცია „ბიზნეს ინჟინერინგი“ . . 2013წ. IEC, 2013,4,158-160 გვ..

მ. ქანთარია. არამკაფიო ლოგიკის გამოყენება ადამიანის ფსიქოტიპების დასადგენად. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. გამომც."ტექნიკური უნივერსიტეტი" გვ.136..

. ბენზინის ფრაქციის კატალიზური იზომერიზაცია. . სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში.ტექნიკური უნნივერსიტეტი.. 2009წ. 140.

ი. ბეჟუაშვილი. ელასტოთერმოდიფუზიის ორგანზომილებიანი დინამიკური ამოცანების ამოხსნა. . 1997წ. .

ნ. ერემეიშვილი, სარიშვილი გიორგი, ხუბულური გიორგი. თანამედროვე საკონტროლო აპარატურა კვების მრეწველობის ვარგისიანობის შესამოწმებლად და მისი მომსახურება. . სტუდენტთა ღია 79-ე საერთაშორისო კონფერენცია . . 2011წ. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები.

ი. ბეჟუაშვილი. თერმოდიფუზიის ორგანზომილებიანი სასაზღრო ამოცანები. . 1995წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. მეთოდური სიახლენი უმაღლესი მათემატიკის სახელმძღვანელოს შედგენაში. . 1995წ. .

მ. ჟღენტი. ოპტოელექტრონული ხელსაწყოებისთვის მანათობელი ელემენტების მიღების იზოპლანარული მეთოდი.. სტუდენ. 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 5წ. თბილისი,სტუ 2013წ.

რ. ხუციშვილი, გულეური ზ., ხატიაშვილი ნ.. სტუდენტთა 75-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია,. სტუ,. 2007წ. წებოგვარას მიღების უნარჩენო ტექნოლოგიის სრულყოფა -დიეტური პურის წარმოებისათვის.

ლ. ხვედელიძე. შეწყვილებული ქალაქების ურბანული განვითარების თავისებურებანი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლები. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. . . 2011წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, ნ.ნაკვეთაური. ცოცვადობის დეფორმაციის გავლენა წინასწარდაძაბული რკინაბტონის კონსტრუქციების მუშაობის თავისებურებებზე. „ტექნიკური უნივერსიტეტი,“ თბილისი, 2016 (გვ. 14–18).. 84–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. „ტექნიკური უნივერსიტეტი,“ (14–16გვ)..

N. Bochorishvili, ნინო ლომსაძე. “კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენება უცხო ენის სწავლებისას”... საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები -4”... 2014წ. .