კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1113 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. . . 0წ. .

. . . 0წ. .

მ. ოხანაშვილი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია თბილისი. 2002წ. .

მ. ოხანაშვილი. . მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სტუ, თბილისი . 2001წ. .

ც. ლომაია. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია . 2016წ. .

ც. ლომაია. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ტექნოლოგიების ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია. 2017წ. .

ჯ. გახოკიძე. . საერთაშორისო კონფერენცია ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები, სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის აქტუალური პრობლემები, ზღვარი თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას შორის“ გერმანიის მარკ სპლამკის კრიმინოლოგიის და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტისა და სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მონაწილეობით.. 2017წ. ,,ფარული გამოძიება სპეცსამსახურების საქმიანობაში ადამიანის უფლებები“. .

თ. მაჭავარიანი. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები“. საქართველო, თბილისი, 21-22 ოქტომბერი 2010. 2010წ. .

. . . 1981წ. .

რ. თაბუკაშვილი. კულტურის ფენომენის ინტერპრეტაციათა ასპექტები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრისა და ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკუტეტის საერთაშორისო კონფერენცია . 2014წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის "გენდერი და მსოფლიო" მასალები.

ნ. ფხაკაძე. "ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში". . 2010წ. საქ.ტექ. უნივერსიტეტი, საერთაშოეისო სამეც.ტექ.კონფერენცია. ქ.თბილისი. 73-75 გვ..

ე. ქრისტესიაშვილი, ლევან ნიკოლაიშვილი. "დეფექტების გავლენა შენობა-ნაგებობების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე".. სტუ. 2014წ. სტუდენტთა 81-ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია,. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი.

ე. ქრისტესიაშვილი, გიორგი კოდუა. "სამშენებლო კონსტრუქციების დეფექტები". სტუ. 2015წ. . , სტუდენტთა 83-ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი.

V. Tsutskiridze. Pulsation flow of incompressible electrically conducting viscous liquid in a cylindrical tube with heat transfer.. Georgian Technical University. . 2001წ. Reoublican scientific-tecnical conference, “Building Constructions”. Tbilisi, 19-20 April. Book of Abstracts, p. 16. .

მ. ჟღენტი. Treatment of light emitting equipment on the base of III-V semiconductive compound for information visual reflection systems.. Contribution submission to the conference Regensburg . 5წ. 2013წ.

რ. მესხია, კორძახია გ., ჭაჭია ა.. VI Ежегодний Международний конференция. Эколого-экономические и социалные последствия изменения гловального климата в южно-кавказском регионе. Регионалный Екологическый Центр (РЕЦ) Кавказ. 2006წ. новости РЕЦ Кавказ, выпуск 13.

Н. Кереселидзе. Кереселидзе Н. Исследование теплового режима пусковых реостатов тяговых двигателей IEC, 2013,. კონფერენცია „ბიზნეს ინჟინერინგი“. 2013წ. 4,161-163 გვ..

Н. Кереселидзе. Кереселидзе Н. Некоторые вопросы технологических просессов в производстве электрических машин კონფერენცია „ბიზნეს ინჟინერინგი“ . . 2013წ. IEC, 2013,4,158-160 გვ..

მ. ქანთარია. არამკაფიო ლოგიკის გამოყენება ადამიანის ფსიქოტიპების დასადგენად. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. გამომც."ტექნიკური უნივერსიტეტი" გვ.136..

. ბენზინის ფრაქციის კატალიზური იზომერიზაცია. . სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში.ტექნიკური უნნივერსიტეტი.. 2009წ. 140.