კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1105 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ხაჩიძე, რ.ჩიქოვანი, ნ.ხაჩიძე, რ.ხვედელიძე. აირადი და თხევადი ნაკადის გრიგალური დანახარჯმზომი წინაღობითი თერმომგრძნობიარე ელემენტით.. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2002წ. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები თბილისი-2002.Gგვ.117..

თ. ხაჩიძე, დ.კუკულაძე , გ.მიკუჩაძე, მ.ჯანდიერი. აირადი და თხევადი ნაკადის მიკროელექტრონული დანახარჯმზომები.. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია.. 1993წ. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 1993წ. 16-19 ნოემბერი, ქ.თბილისი. გვ.151..

ტ. ბუაძე, რ. კაკუბავა, ა. ცივაძე, თ. ტუღუში. ალბათობის თეორიის ზოგიერთი საკითხის სწავლების შესახებ . საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებელთა III სამეცნიერო მეთოდური კონფერენციის თეზისები, 5-7 ივნისი. თბილისი . 0წ. 1980, 16.

გ. მაღალაშვილი. ალგეთის ლითოგრაფიული ქვის საბადოს კომპლექსური და უდანაკარგო დამუშავება ხელოვნური ალმასების, სალესი ქვების და მინერალური პიგმენტის საწარმოებლად. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. გვ. 89-90.

მ. ახობაძე, კ. ჯანჯღავა. ალგორითმი ქალაქის უწყვეტი მწვანე ზონირებისთვის. სტუ, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია - „თბილისის არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“. 2017წ. .

ხ. თოდაძე. ალის-მერი თალბოთი ბიზანტიაში ბერობის შესახებ (ნიუ-იორკში გამოქვეყნებული ალის-მერი თალბოთის მონორაფია. სტუ პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია,, თბ.1993. 1993წ. მოხსენებატა თეზისები, გვ.172-173.

ბ. ბარკალაია. ამოწურვადი ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების მდგრადი გამოყენების ძირითადი პრინციპების განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 19წ. #1. 2017..

ნ. ღონღაძე, ლ. თალაკვაძე. ანთრაქინონ–აკროდონური რიგის ზოგიერთი ნაერთის სინთეზი. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. წ. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, თეზისები, 2009, 67–68.

ლ. თალაკვაძე, ლ. თალაკვაძე. ანთრაქინონ–აკროდონური რიგის ზოგიერთი ნაერთის სინთეზი. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, სიღნაღი. წ. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, 2009, 67–68.

მ. ცერცვაძე, თ. ლაბაძე, პ. მანჯავიძე. არაინერციული უკონტაქტო 3D - ტიპის სამკოორდინატული ნახევარსფერული ურთიერთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელის აგების პრობლემები და გადასაჭრელი ამოცანები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 21-ე საუკუნის მეცნერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. 2012წ. გვ.140-143.

რ. ქაცარავა, დ.ტუღუში. არაკანონიკური მაკრომოლეკულური სისტემები ბუნებრივი ამინომჟავების საფუძველზე. რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია, თბილისი, 18-19 ოქტომბერი . წ. .

უ. კავთიაშვილი, თ. შარაშენიძე, ვ. ხვედელიძე . არამადნეული სამშენებლო მასალების და მოსაპირკეთებლი ქვების გადამუშავების ტექნოლოგიის გაუმჯობესების გზები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. თეზისების კრებული. 75 გვ..

გ. ბაღათურია, ნ. ქურასბედიანი. არასამთავრობო სექტორის როლი და მნიშვნელობა საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკაში. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2015წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ლ. კახიანი. არასიმეტრიული შენობების საძირკველზე განივი-რხევითი სეისმური ძალვების გამოთვლა. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 0წ. მოხსენებათა თეზისები.

რ. ბიწაძე. არაწრფივი რხევების განტოლებისათვის მახასიათებელი ამოცანის ერთი ვარიანტის შესახებ.. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, პროგრამა და თეზისები, ნაწილი II, თბილისი, . 1997წ. გვ. 203..

ლ. ჩხიკვაძე, ლ.ანთაშვილი. არსენოპირიტული ნედლეულის დაჟანგვითი პროცესის თერმოდინამიკის საკითხები. სტუ-ს სპორტის, კულტურის,სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი. წ. სტუდენტთა79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული.

მ. ფოჩხუა. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემების ზოგადი მიმოხილვა.. სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. წ. სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები, .

ა. პეტროსიანი. ასინქრონული ელექტროამძრავის პოზიციური მართვის სისტემა ვექტორული მართვით. სტუ-ს 77-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. ელექტროენერგეტიკის, ელექტრონიკის და ელექტრომექანიკის სექცია.. 2009წ. სტუ-ს 77-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული.

ზ. სვანიძე. ატმოსფეროს მიკრომინარევების კონცენტრირების დროითი განაწილებისა და მათი ემისიის წყაროების კვლევის ზოგიერთი მეთოდური საკითხი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.. 2010წ. სტუ, შრომები, თბილისი, 4.

თ. ფაღავა, თ.ბჟალავა, ნ.ბჟალავა. ატმოსფერულ წნევაზე მდგრად მდგომარეობასი მყოფი სამარიუმის მონოსულფიდის თხელი ფირების მიღება. სტუ 30 მარტი . 2011წ. გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები, თეზისების კრებული.გვ;13-14.