კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. აბრალავა, ლ.კერესელიძე. ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეებს შორის ფუნქციებისა და უფლებამოსილების განაწილება. . 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული II, თბ., 2017, გვ. 195-200.

შ. კელეპტრიშვილი. ადრეცარცული ბელემნიტიდების სეპტოგრამები და მათი ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 1997წ. სტუ-ს პროფ.-მასწავლებელთა სამეცნ.-ტექნ. კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, ნაწ. 1, გვ. 95.

ნ. რატიანი. ავარიულ შემთხვევათა და ტრავმატიზმის მიზეზთა ლოგიკო-გრაფიკული გამოკვლევა სამთო მრეწველობაში. ე.მინდელის 100წ მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია-''თანამედროვე ტექნოლოგიები''. 2010წ. შრომები.

ა. ლებანიძე, ტ.ზუზაძე, დ.რამიშვილი, მ.მარჯანიშვილი. ავარიული შენობების რეკონსტრუქცია–გაძლიერების ახალი მეთოდის დამუშავება. სტუ, "სამშენებლო კონსტრუქციები". წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია,"სამშენებლო კონსტრუქციები, მოხსენების თეზისები.

რ. ბიწაძე, ა. ბუაძე, ს. შათაშვილი, თ. ობგაიძე. ავტომატიკის ფაკულტეტზე მათემატიკის ზოგიერთი საკითხის სწავლების შე¬სა-ხებ . სპი-ს III მეთოდური კონფერენცია, თბილისი. 1980წ. გვ. 18..

ნ. თოფურია. ავტომობილების ეფექტიანობის ამაღლება ტექნიკურად მზადყოფნის კოეფიციენტის დიფერენცირებით. სამეციერო ტექნიკური კონფერენცია ``საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტიანობის ამაღლების გზები``, მოხსენებები და მოხსენებათა თეზისები . 1997წ. ``ტექნიკური უნივერსიტეტი``, თბილისი, .

ნ. თოფურია, დ. ძოწენიძე. ავტომობილების ტექნიკურად მზადყოფნის კოეფიციენტის მოდიფიცირება. რესპუბლიკური სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია ``საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტიანობის ამაღლების გზები``. 1997წ. მოხსენებები და მოხსენებათა თეზისები ``ტექნიკური უნივერსიტეტი`.

ზ. ბოგველიშვილი, ზ.ჩლაჩიძე,, ნ.ურუშაძე. ავტომობილების შერესორების სისტემების დაპროექტების მეთოდოლოგიური საფუძვლები. სტუ-ს „ავტომობილების, შიგაწვის ძრავებისა და საწვავ-საზეთი მასალების“ კათედრის დაარსების 50-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეც.-ტექნ. კონფერენციის „საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები“ მოხსენებები, თბილისი. 1997წ. გვ.105-106.

ზ. ბოგველიშვილი, ნ.კიკოლაშვილი. ავტომობილების შერესორების სისტემების ევოლუცია. სტუ-ს „ავტომობილების, შიგაწვის ძრავებისა და საწვავ-საზეთი მასალების“ კათედრის დაარსების 50-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეც.-ტექნ. კონფერენციის „საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები“ მოხსენებები, თბილისი. 1997წ. გვ.75-76.

ზ. ბოგველიშვილი, თ.ჯიქიძე,, ნ.ურუშაძე. ავტომობილის შერესორების სისტემების განვითარების ძირითადი ტენდენციები. სტუ-ს 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეც.-ტექნ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები თბილისი. 1997წ. გვ.63-64.

ზ. ბოგველიშვილი, თ.აბუაშვილი. ავტომობილის ჩარჩოში განლაგებული დრეკად ელემენტებიანი საკიდრის ახალი კონსტრუქციის დამუშავება. სტუ-ს „ავტომობილების, შიგაწვის ძრავებისა და საწვავ-საზეთი მასალების“ კათედრის დაარსების 50-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეც.-ტექნ. კონფერენციის „საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები“ მოხსენებები, თბილისი. 1997წ. გვ.108-109.

პ. ნარიმანიშვილი. ავტორს სხვადასხვა დროს მონაწილეობა მიღებული აქვს 12 დასახელების კონფერენციაში . . 0წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი. ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელთა საგზაო გადასახადისა და სადაზღვევო შესატანის შესახებ. სტუ, ქუთაისი. 2000წ. 1 საერთაშორისო კონფერენცია „სატრანსპორტო სისტემები“.

გ. მაღალაშვილი. აზამბურის ნატრიუმ-სულფატიანი ტბების ბაზაზე ქიმიური პროდუქტების წარმოება და ახალი ისრაელის მკვდარი ზღვის ტიპის ბალეოროლოგიური კომპლექსის აშენება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. გვ. 87-88.

თ. ხაჩიძე, რ.ჩიქოვანი, ნ.ხაჩიძე, რ.ხვედელიძე. აირადი და თხევადი ნაკადის გრიგალური დანახარჯმზომი წინაღობითი თერმომგრძნობიარე ელემენტით.. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2002წ. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები თბილისი-2002.Gგვ.117..

თ. ხაჩიძე, დ.კუკულაძე , გ.მიკუჩაძე, მ.ჯანდიერი. აირადი და თხევადი ნაკადის მიკროელექტრონული დანახარჯმზომები.. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია.. 1993წ. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 1993წ. 16-19 ნოემბერი, ქ.თბილისი. გვ.151..

ტ. ბუაძე, რ. კაკუბავა, ა. ცივაძე, თ. ტუღუში. ალბათობის თეორიის ზოგიერთი საკითხის სწავლების შესახებ . საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებელთა III სამეცნიერო მეთოდური კონფერენციის თეზისები, 5-7 ივნისი. თბილისი . 0წ. 1980, 16.

გ. მაღალაშვილი. ალგეთის ლითოგრაფიული ქვის საბადოს კომპლექსური და უდანაკარგო დამუშავება ხელოვნური ალმასების, სალესი ქვების და მინერალური პიგმენტის საწარმოებლად. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. გვ. 89-90.

მ. ახობაძე, კ. ჯანჯღავა. ალგორითმი ქალაქის უწყვეტი მწვანე ზონირებისთვის. სტუ, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია - „თბილისის არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“. 2017წ. .

ხ. თოდაძე. ალის-მერი თალბოთი ბიზანტიაში ბერობის შესახებ (ნიუ-იორკში გამოქვეყნებული ალის-მერი თალბოთის მონორაფია. სტუ პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია,, თბ.1993. 1993წ. მოხსენებატა თეზისები, გვ.172-173.