კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1161 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. სვანიძე. აგრარული პროდუქტების ტოქსიკური მეტალებით დაბინძურების მექანიზმისა და ხარისხის მონიტორინგისა და შეფასების საკითხები.. 64-ე სამეცნიერო სესია. 2017წ. სტუ-ს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, 2.

ა. გვარუციძე, ბ. თეთვაძე. აგროსასურსათო სისტემის განვითარება, როგორც კრიზისის დაძლევის ხელშემწყობი ფაქტორი. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. 2011წ. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა 2011 წლის სპეციალური ნომერი 1(13), 6 გვ..

ნ. კუციავა, ა.სოსელია, მ.დემეტრაძე. ადამიანის ჯანმრთელობა და მასზე მოქმედი რისკ-ფქტოორები. სტუდენტთა 80-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული, სტუ. 2012წ. გვ.1.

მ. სულაძე. ადამიანის, გარემოს და ელექტრული სისტემების მანქანა-დანადგარებისთვის სახიფათო შინაგანი გადამეტძაბვების პროცესების ანალიზის ზოგიერთი შედეგები 6-35კვ ძაბვის სქემებში. შრომათა კრებული „ფონდი მწვანე დედამიწა“ ბუნება და ენერგეტიკა სტუ-ს გამომცემლობა. 1998წ. 3 გვ.

კ. ღურწკაია, თ.ღურწკაია. ადამიანისეული რესურსების საერთაშორისო მართვა. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 0წ. .

გ. იაშვილი. ადამიანური რესურსები და მათი როლი მცირე და საშუალო საწარმოთა სტრატეგიების რეალიზაციაში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”.

თ. ცინცაძე. ადგილობრივ კლიმატზე ჯვრის, ხუდონისა დანენსკრას წყალსაცავთა კასკადის კუმულაციური ზემოქმედების შეფასება. 21-ესაუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. 2012წ. შრომათა კრაბული. გვ..

ა. აბრალავა, ლ.კერესელიძე. ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეებს შორის ფუნქციებისა და უფლებამოსილების განაწილება. . 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული II, თბ., 2017, გვ. 195-200.

შ. კელეპტრიშვილი. ადრეცარცული ბელემნიტიდების სეპტოგრამები და მათი ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 1997წ. სტუ-ს პროფ.-მასწავლებელთა სამეცნ.-ტექნ. კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, ნაწ. 1, გვ. 95.

ნ. რატიანი. ავარიულ შემთხვევათა და ტრავმატიზმის მიზეზთა ლოგიკო-გრაფიკული გამოკვლევა სამთო მრეწველობაში. ე.მინდელის 100წ მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია-''თანამედროვე ტექნოლოგიები''. 2010წ. შრომები.

ა. ლებანიძე, ტ.ზუზაძე, დ.რამიშვილი, მ.მარჯანიშვილი. ავარიული შენობების რეკონსტრუქცია–გაძლიერების ახალი მეთოდის დამუშავება. სტუ, "სამშენებლო კონსტრუქციები". წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია,"სამშენებლო კონსტრუქციები, მოხსენების თეზისები.

რ. ბიწაძე, ა. ბუაძე, ს. შათაშვილი, თ. ობგაიძე. ავტომატიკის ფაკულტეტზე მათემატიკის ზოგიერთი საკითხის სწავლების შე¬სა-ხებ . სპი-ს III მეთოდური კონფერენცია, თბილისი. 1980წ. გვ. 18..

ნ. თოფურია. ავტომობილების ეფექტიანობის ამაღლება ტექნიკურად მზადყოფნის კოეფიციენტის დიფერენცირებით. სამეციერო ტექნიკური კონფერენცია ``საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტიანობის ამაღლების გზები``, მოხსენებები და მოხსენებათა თეზისები . 1997წ. ``ტექნიკური უნივერსიტეტი``, თბილისი, .

ნ. თოფურია, დ. ძოწენიძე. ავტომობილების ტექნიკურად მზადყოფნის კოეფიციენტის მოდიფიცირება. რესპუბლიკური სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია ``საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტიანობის ამაღლების გზები``. 1997წ. მოხსენებები და მოხსენებათა თეზისები ``ტექნიკური უნივერსიტეტი`.

პ. ნარიმანიშვილი. ავტორს სხვადასხვა დროს მონაწილეობა მიღებული აქვს 12 დასახელების კონფერენციაში . . 0წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი. ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელთა საგზაო გადასახადისა და სადაზღვევო შესატანის შესახებ. სტუ, ქუთაისი. 2000წ. 1 საერთაშორისო კონფერენცია „სატრანსპორტო სისტემები“.

გ. მაღალაშვილი. აზამბურის ნატრიუმ-სულფატიანი ტბების ბაზაზე ქიმიური პროდუქტების წარმოება და ახალი ისრაელის მკვდარი ზღვის ტიპის ბალეოროლოგიური კომპლექსის აშენება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. გვ. 87-88.

თ. ხაჩიძე, რ.ჩიქოვანი, ნ.ხაჩიძე, რ.ხვედელიძე. აირადი და თხევადი ნაკადის გრიგალური დანახარჯმზომი წინაღობითი თერმომგრძნობიარე ელემენტით.. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2002წ. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები თბილისი-2002.Gგვ.117..

თ. ხაჩიძე, დ.კუკულაძე , გ.მიკუჩაძე, მ.ჯანდიერი. აირადი და თხევადი ნაკადის მიკროელექტრონული დანახარჯმზომები.. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია.. 1993წ. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 1993წ. 16-19 ნოემბერი, ქ.თბილისი. გვ.151..

ტ. ბუაძე, რ. კაკუბავა, ა. ცივაძე, თ. ტუღუში. ალბათობის თეორიის ზოგიერთი საკითხის სწავლების შესახებ . საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებელთა III სამეცნიერო მეთოდური კონფერენციის თეზისები, 5-7 ივნისი. თბილისი . 0წ. 1980, 16.