კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ქაცარავა, დ.ტუღუში. არაკანონიკური მაკრომოლეკულური სისტემები ბუნებრივი ამინომჟავების საფუძველზე. რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია, თბილისი, 18-19 ოქტომბერი . წ. .

უ. კავთიაშვილი, თ. შარაშენიძე, ვ. ხვედელიძე . არამადნეული სამშენებლო მასალების და მოსაპირკეთებლი ქვების გადამუშავების ტექნოლოგიის გაუმჯობესების გზები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. თეზისების კრებული. 75 გვ..

გ. ბაღათურია, ნ. ქურასბედიანი. არასამთავრობო სექტორის როლი და მნიშვნელობა საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკაში. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2015წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ლ. კახიანი. არასიმეტრიული შენობების საძირკველზე განივი-რხევითი სეისმური ძალვების გამოთვლა. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 0წ. მოხსენებათა თეზისები.

ნ. მაღლაკელიძე, ი.კუცია.ნ.სესაძე. არაწრფივი რეგულატორების ანალიზური კონსტრუირების მეთოდი,როგორც მართვის სტრატეგია. კ.კამკამიძის 90 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. 2018წ. .

რ. ბიწაძე. არაწრფივი რხევების განტოლებისათვის მახასიათებელი ამოცანის ერთი ვარიანტის შესახებ.. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, პროგრამა და თეზისები, ნაწილი II, თბილისი, . 1997წ. გვ. 203..

ლ. ჩხიკვაძე, ლ.ანთაშვილი. არსენოპირიტული ნედლეულის დაჟანგვითი პროცესის თერმოდინამიკის საკითხები. სტუ-ს სპორტის, კულტურის,სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი. წ. სტუდენტთა79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული.

მ. ფოჩხუა. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემების ზოგადი მიმოხილვა.. სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. წ. სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები, .

ა. პეტროსიანი. ასინქრონული ელექტროამძრავის პოზიციური მართვის სისტემა ვექტორული მართვით. სტუ-ს 77-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. ელექტროენერგეტიკის, ელექტრონიკის და ელექტრომექანიკის სექცია.. 2009წ. სტუ-ს 77-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული.

ზ. სვანიძე. ატმოსფეროს მიკრომინარევების კონცენტრირების დროითი განაწილებისა და მათი ემისიის წყაროების კვლევის ზოგიერთი მეთოდური საკითხი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.. 2010წ. სტუ, შრომები, თბილისი, 4.

თ. ფაღავა, თ.ბჟალავა, ნ.ბჟალავა. ატმოსფერულ წნევაზე მდგრად მდგომარეობასი მყოფი სამარიუმის მონოსულფიდის თხელი ფირების მიღება. სტუ 30 მარტი . 2011წ. გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები, თეზისების კრებული.გვ;13-14.

გ. ღვინეფაძე. ატომების მეთოდის გამოყენება დისკოზე მონაცემების ორგანიზაციისათვის. სპი-ს მასწავლებელთა და წარმოების მუშაკთა XXIII სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1981წ. თბილისი.სტუ, მოხსენებების თეზისები. გვ. 87.

ნ. რატიანი. ატომურ ელექტროსადგურებში,ავარიის შემდგომ პერიოდში სახანძრო დაცვის მუშაკების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. საერთაშორისო სამეცნიერო -ტექნიკური კონფერენციია . 2000წ. სტუ შრომები.

ა. გოჩოლეიშვილი, ი. გელაშვილი. აფეთქების ენერგიის მართვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუდენტთა 78--ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

თ. ცინცაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ნ. კაპანაძე. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექთა ხელოვნური გაზრდის სამუშაოთა აღდგენის საკითხისათვი. საერთაშორისო სამეცნიერო – ტექნიკურ კონფერენცია, მიძღვნილი გეოფიზიკის ინსტიტუტის დაარსების 80 წლისთავისადმი. 2013წ. შრომათა კრებული, გვ..

ე. შენგელია, ც.გვარიშვილი, ლ.გვასალია. აჭარის ზოგიერთ მდინარეში ფიტოპლანქტონის განვითარების ლიმიტირებადი ფაქტორების შესახებ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“. 2010წ. „.

ზ. გელიაშვილი, ნ.ობოლაშვილი. ახალი 24-წევრიანი პოლიაზომეთინური მაკროციკლური ნაერთების სინთეზი. Republic conference of Young Scientists. Chemistry Today- 2011/ Georgian Technical University.Tbilisi, Georgia. 2011წ. Chemistry Today- 2011, გვ.72-74.

რ. ქაცარავა, ნ.ზავრადაშვილი. ახალი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდები ბის-აზლაქტონების საფუძველზე . სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, სიღნაღი, 16 ოქტომბერი, 2009. გვ. 86-88. წ. .

თ. ცინცაძე, რ. ქაცარავა. ახალი ბიოდეგრადირებადი პოლიმერები და ჭრილობის შემახორცებელი ახალი ეფექტური საშუალება. სტუ-80 წლისადმი მიძღვნილი ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის თეზისები. წ. გვ.85.

ს. მიდელაშვილი. ახალი გლობალური გამოწვევები და საქართველოს განდგომილი რეგიონები . სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სტუ. 2012წ. .