კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ლომაია. „ეროვნული ეკონომიკის განვითა-რების მოდელი: გუშინ, დღეს, ხვალ“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია. 2015წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. „ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარება ენერგეტიკაში“. ენერგეტიკაში“-მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“ - ქუთაისი, . 2013წ. .

ლ. ბერიძე. "არქიტექტურისა და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები", ყოველწლიური კონფერენცია. სტუ. არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი. 2011წ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "არქიტექტურისა და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები", .

ე. თევზაძე. "ბათუმის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური თავისებურებანი და განვითარების პერსპექტივები". პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის მე-6 სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.. წ. 'კამარა#3(6).

ლ. ზამბახიძე, ა. ჭიპაშვილი, ბ. მურადიანი. "ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდები მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის დიაგნოსტიკაში". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი "შრომები". წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია.

ლ. ზამბახიძე, ჯ. ბახტაძე, კ. მაქაცარია. "ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდები რეზერვუარის კონტროლისათვის". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.

ლ. ზამბახიძე, ლ. ჯანიაშვილი. "ენერგოსისტემის დიაგნოსტიკური გლობალური სისტემის შექმნის შესაძლებლობის შესახებ". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია.

თ. კვაბზირიძე. "ინვესტიციების სამართლებრივ-ეკონომიკური ასპექტები. სტუ I საერთაშრისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები-სამართლის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. თბილისი.

მ. დავითაია. "კიშო კუროკავას შუალედური სივრცის "ქუჩის არქიტექტურის" კონცეფცია და ქართული ანალოგები",. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. კავკასიის მაცნე(სპეციალური გამოცემა),გამომც. "გეოპრინტი" ISSN1512-0619.

ვ. მჭედლიშვილი, მ.მილაშვილი. "ლოფტი" თბილისში. სტუ. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი.ტბილისის არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანმედროვე პრობლემები. წ. .

ლ. ზამბახიძე, კ. ნაკანი. "რღვევის მექანიკით მიდგომა დაზიანების დიაგნოსტიკისადმი". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია.

ლ. ზამბახიძე, ჯ. ბახტაძე, ე. ქრისტესიაშვილი. "საქართველოს ენერგოსისტემის უსაფრთხოების გლობალური სისტემა ოპტიკურ ბოჭკოებზე გაზომვისა და მართვის გამოთვლითი ლოკალური ქსელით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.

ე. ქრისტესიაშვილი. "საქართველოს ენერგოსისტემის უსაფრთხოების გლობალური სისტემა ოპტიკურ ბოჭკოებზე გაზომვისა და მართვის გამოთვლითი ლოკალური ქსელით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.

შ. ჩხეიძე. "საქართველოს მოსახლეობის კვების პრობლემები" (კვლევის შედეგების ანალიზი 1990-2015წწ.). "კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები" - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საწარმოთა მოყწობილობების კათედრის დაარსების სამოცდამეათე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. .

მ. დავითაია. "ტრადიცია და თანამედროვეობა გლობალიზაციის კონტექსტში", . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. „კამარა“ 2(5),ქართული არქ. თეორიისა და ისტორიის საკითხები, თბ. (გვ.62-65), ISSN 1512-2956.

მ. დავითაია. "ძველი თბილისის საქალაქთმშენებლო თავისებურება და კ.კუროკავას ერთი არქიტექტურული კონცეფცია", . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. კავკასიის მაცნე(სპეციალური გამოცემა 2), გამომც. "გეოპრინტი", ISSN 1512-0619.

მ. დავითაია. "ძველი ქართული საცხოვრისის ერთი თავისებურების გამოყენების მცდელობისა და მნიშვნელობის შესახებ". საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. „კავკასიის მაცნე“ (სპეც.გამოცემა 3), თბ. (გვ. 76-79), ISSN 1512-0619.

ჯ. გახოკიძე. ,, აფხაზეთი განსაკუთრებული სტატუსით საქართველოს სახელმწიფოში“, . ,,საერთაშორისო კონფერენცია სამართლის აქტუალური საკითხები“, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,. 2017წ. .

გ. ბაღათურია, დ. პეტროსიანი. ,,აი-დი-ეს ბორჯომი საქართველოს" კონკურენტული პოზიციის სტრატეგიული ანალიზი. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ნ. ლომიძე. ,,გენდერული მიდგომა, როგორც პოლიტიკური კულტურის აუცილებელი ფაქტორი''. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და გენდერი''. 2012წ. N1, გვ.46-48 .