კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1070 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ერემეიშვილი, სარიშვილი გიორგი, ხუბულური გიორგი. თანამედროვე საკონტროლო აპარატურა კვების მრეწველობის ვარგისიანობის შესამოწმებლად და მისი მომსახურება. . სტუდენტთა ღია 79-ე საერთაშორისო კონფერენცია . . 2011წ. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები.

ი. ბეჟუაშვილი. თერმოდიფუზიის ორგანზომილებიანი სასაზღრო ამოცანები. . 1995წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. მეთოდური სიახლენი უმაღლესი მათემატიკის სახელმძღვანელოს შედგენაში. . 1995წ. .

რ. ხუციშვილი, გულეური ზ., ხატიაშვილი ნ.. სტუდენტთა 75-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია,. სტუ,. 2007წ. წებოგვარას მიღების უნარჩენო ტექნოლოგიის სრულყოფა -დიეტური პურის წარმოებისათვის.

ლ. ხვედელიძე. შეწყვილებული ქალაქების ურბანული განვითარების თავისებურებანი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლები. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. . . 2011წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, ნ.ნაკვეთაური. ცოცვადობის დეფორმაციის გავლენა წინასწარდაძაბული რკინაბტონის კონსტრუქციების მუშაობის თავისებურებებზე. „ტექნიკური უნივერსიტეტი,“ თბილისი, 2016 (გვ. 14–18).. 84–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. „ტექნიკური უნივერსიტეტი,“ (14–16გვ)..

N. Bochorishvili, ნინო ლომსაძე. “კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენება უცხო ენის სწავლებისას”... საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები -4”... 2014წ. .

ც. ლომაია. „ეროვნული ეკონომიკის განვითა-რების მოდელი: გუშინ, დღეს, ხვალ“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია. 2015წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. „ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარება ენერგეტიკაში“. ენერგეტიკაში“-მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“ - ქუთაისი, . 2013წ. .

ე. თევზაძე. "ბათუმის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური თავისებურებანი და განვითარების პერსპექტივები". პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის მე-6 სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.. წ. 'კამარა#3(6).

ლ. ზამბახიძე, ა. ჭიპაშვილი, ბ. მურადიანი. "ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდები მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის დიაგნოსტიკაში". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი "შრომები". წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია.

ლ. ზამბახიძე, ჯ. ბახტაძე, კ. მაქაცარია. "ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდები რეზერვუარის კონტროლისათვის". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.

ლ. ზამბახიძე, ლ. ჯანიაშვილი. "ენერგოსისტემის დიაგნოსტიკური გლობალური სისტემის შექმნის შესაძლებლობის შესახებ". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია.

მ. დავითაია. "კიშო კუროკავას შუალედური სივრცის "ქუჩის არქიტექტურის" კონცეფცია და ქართული ანალოგები",. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. კავკასიის მაცნე(სპეციალური გამოცემა),გამომც. "გეოპრინტი" ISSN1512-0619.

ვ. მჭედლიშვილი, მ.მილაშვილი. "ლოფტი" თბილისში. სტუ. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი.ტბილისის არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანმედროვე პრობლემები. წ. .

ლ. ზამბახიძე, კ. ნაკანი. "რღვევის მექანიკით მიდგომა დაზიანების დიაგნოსტიკისადმი". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია.

ლ. ზამბახიძე, ჯ. ბახტაძე, ე. ქრისტესიაშვილი. "საქართველოს ენერგოსისტემის უსაფრთხოების გლობალური სისტემა ოპტიკურ ბოჭკოებზე გაზომვისა და მართვის გამოთვლითი ლოკალური ქსელით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.

ე. ქრისტესიაშვილი. "საქართველოს ენერგოსისტემის უსაფრთხოების გლობალური სისტემა ოპტიკურ ბოჭკოებზე გაზომვისა და მართვის გამოთვლითი ლოკალური ქსელით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.

შ. ჩხეიძე. "საქართველოს მოსახლეობის კვების პრობლემები" (კვლევის შედეგების ანალიზი 1990-2015წწ.). "კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები" - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საწარმოთა მოყწობილობების კათედრის დაარსების სამოცდამეათე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. .

მ. დავითაია. "ტრადიცია და თანამედროვეობა გლობალიზაციის კონტექსტში", . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. „კამარა“ 2(5),ქართული არქ. თეორიისა და ისტორიის საკითხები, თბ. (გვ.62-65), ISSN 1512-2956.