კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1161 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. გოჩოლეიშვილი, ი. გელაშვილი. აფეთქების ენერგიის მართვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუდენტთა 78--ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

თ. ცინცაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ნ. კაპანაძე. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექთა ხელოვნური გაზრდის სამუშაოთა აღდგენის საკითხისათვი. საერთაშორისო სამეცნიერო – ტექნიკურ კონფერენცია, მიძღვნილი გეოფიზიკის ინსტიტუტის დაარსების 80 წლისთავისადმი. 2013წ. შრომათა კრებული, გვ..

ე. შენგელია, ც.გვარიშვილი, ლ.გვასალია. აჭარის ზოგიერთ მდინარეში ფიტოპლანქტონის განვითარების ლიმიტირებადი ფაქტორების შესახებ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“. 2010წ. „.

ზ. გელიაშვილი, ნ.ობოლაშვილი. ახალი 24-წევრიანი პოლიაზომეთინური მაკროციკლური ნაერთების სინთეზი. Republic conference of Young Scientists. Chemistry Today- 2011/ Georgian Technical University.Tbilisi, Georgia. 2011წ. Chemistry Today- 2011, გვ.72-74.

რ. ქაცარავა, ნ.ზავრადაშვილი. ახალი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდები ბის-აზლაქტონების საფუძველზე . სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, სიღნაღი, 16 ოქტომბერი, 2009. გვ. 86-88. წ. .

თ. ცინცაძე, რ. ქაცარავა. ახალი ბიოდეგრადირებადი პოლიმერები და ჭრილობის შემახორცებელი ახალი ეფექტური საშუალება. სტუ-80 წლისადმი მიძღვნილი ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის თეზისები. წ. გვ.85.

ს. მიდელაშვილი. ახალი გლობალური გამოწვევები და საქართველოს განდგომილი რეგიონები . სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სტუ. 2012წ. .

გ. ყიფიანი, ბლიაძე ს.. ახალი მათემატიკური მოდელების და დიაგნოსტიკის სისტემების დამუშავების საკითხები განსაკუთრებული რთული კონსტრუქციების შეფასების თვალსაზრისით . სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. “ტექნიკური უნივერსიტეტი~ თბილისი, . წ. , გვ. 29-30. ISSN 99928-902-4-X.

მ. წიქარიშვილი, ს.ბლიაძე, გ.ყიფიანი. ახალი მათემატიკური მოდელების დიაგნოსტიკის სისტემების დამუშავების საკითხები განსაკუთრებული რთული კონსტრუქციების შეფასების თვალსაზრისით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროპესორ-მასწავლებელთა . წ. .

მ. თალაკვაძე, თ. დალაქიშვილი. ახალი მეთოდით თერმულად დამუშავებული ბურღების მედეგობის კვლევა. წარმოების მუშაკთა და სპი-ს პროფესორ-მასწავლებელთა 23-ე რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1983წ. .

შ. კელეპტრიშვილი. ახალი მონაცემები საქართველოს ზედაცარცული ბელემნიტელიდების შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. "ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემები', მოხსენებათა თეზისები, გვ. 82 - 84.

თ. წივწივაძე, ნ.მემარნიშვილი, ნ.შავლიაშვილი, რ.სხილაზე, რ.კლდიშვილი. ახალი პერსპექტიული პრეპარატი ტოპინამბურისაგან მკურნალობის, კვებისა და კოსმეტიკური საშუალებებისათვის. 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2009წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. ლაგვილავა. ახალი პირიდონშემცველი ლუმინოფორული საღებრები დეფექტოსკოპიური ანალიზისათვის. . სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. თეზისები. სიღნაღი, სტუ. 2009წ. 16 ოქტომბერი, გვ. 48-49..

პ. ნარიმანიშვილი. ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში. თბილისის დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი. 0წ. თბილისი 2011 წლის 8 ოქტომბერი.

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. ახალციხის საბადოს ქალცედონ-აქატების მინერალოგიური თავისებურებანი. სტუ. 2015წ. .

მ. მარდაშოვა. ახლებური მიდგომა ფერდობის მდგრადობის შეფასებაში. სტუ-ს ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის კათედრის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2004, გვ. 61 – 62. 2004წ. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემები.

მ. ზუბიაშვილი, თ.კილაძე. ბაზრობებზე აღრიცხვისა და სახელმწიფო ბიუჯეტთან ურთიერთობის მოწესრიგების ზოგიერთი საკითხები. სტუ. 2002წ. სტუ.პროფესორ მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეც. ტექ. კონფერენცია.

ე. თევზაძე. ბათუმის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური თავისებურებანი და განვითარების პერსპექტივები. ქართული არქიტექტურის კულტურისა და ისტორიის საკითხები . წ. კამარა #(6).

ი. ჩხეიძე, ოქრომჭდელიშვილი ს.. ბაუნის მოძრაობის დროითი სიხშირული ანალიზი კომპიუტერული ტექნოლოგიების საფუძველზე. . 2012წ. .

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე. ბაქო-თბილისი-ერზერუმის სატრანსპორტო დერეფნის ახალციხე-ვალეს მონაკვეთზე არსებული ფერდობის გეოეკოლოგიური გამოკვლევა იქ მიმდინარე ეროზიული პროცესების დინამიკის შესწავლის მიზნით. სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება"-ის შრომები. 2010წ. .