კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ყიფიანი, ბლიაძე ს.. ახალი მათემატიკური მოდელების და დიაგნოსტიკის სისტემების დამუშავების საკითხები განსაკუთრებული რთული კონსტრუქციების შეფასების თვალსაზრისით . სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. “ტექნიკური უნივერსიტეტი~ თბილისი, . წ. , გვ. 29-30. ISSN 99928-902-4-X.

მ. წიქარიშვილი, ს.ბლიაძე, გ.ყიფიანი. ახალი მათემატიკური მოდელების დიაგნოსტიკის სისტემების დამუშავების საკითხები განსაკუთრებული რთული კონსტრუქციების შეფასების თვალსაზრისით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროპესორ-მასწავლებელთა . წ. .

მ. თალაკვაძე, თ. დალაქიშვილი. ახალი მეთოდით თერმულად დამუშავებული ბურღების მედეგობის კვლევა. წარმოების მუშაკთა და სპი-ს პროფესორ-მასწავლებელთა 23-ე რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1983წ. .

შ. კელეპტრიშვილი. ახალი მონაცემები საქართველოს ზედაცარცული ბელემნიტელიდების შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. "ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემები', მოხსენებათა თეზისები, გვ. 82 - 84.

თ. წივწივაძე, ნ.მემარნიშვილი, ნ.შავლიაშვილი, რ.სხილაზე, რ.კლდიშვილი. ახალი პერსპექტიული პრეპარატი ტოპინამბურისაგან მკურნალობის, კვებისა და კოსმეტიკური საშუალებებისათვის. 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2009წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. ლაგვილავა. ახალი პირიდონშემცველი ლუმინოფორული საღებრები დეფექტოსკოპიური ანალიზისათვის. . სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. თეზისები. სიღნაღი, სტუ. 2009წ. 16 ოქტომბერი, გვ. 48-49..

პ. ნარიმანიშვილი. ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში. თბილისის დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი. 0წ. თბილისი 2011 წლის 8 ოქტომბერი.

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. ახალციხის საბადოს ქალცედონ-აქატების მინერალოგიური თავისებურებანი. სტუ. 2015წ. .

მ. მარდაშოვა. ახლებური მიდგომა ფერდობის მდგრადობის შეფასებაში. სტუ-ს ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის კათედრის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2004, გვ. 61 – 62. 2004წ. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემები.

მ. ზუბიაშვილი, თ.კილაძე. ბაზრობებზე აღრიცხვისა და სახელმწიფო ბიუჯეტთან ურთიერთობის მოწესრიგების ზოგიერთი საკითხები. სტუ. 2002წ. სტუ.პროფესორ მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეც. ტექ. კონფერენცია.

ე. თევზაძე. ბათუმის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური თავისებურებანი და განვითარების პერსპექტივები. ქართული არქიტექტურის კულტურისა და ისტორიის საკითხები . წ. კამარა #(6).

ი. ჩხეიძე, ოქრომჭდელიშვილი ს.. ბაუნის მოძრაობის დროითი სიხშირული ანალიზი კომპიუტერული ტექნოლოგიების საფუძველზე. . 2012წ. .

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე. ბაქო-თბილისი-ერზერუმის სატრანსპორტო დერეფნის ახალციხე-ვალეს მონაკვეთზე არსებული ფერდობის გეოეკოლოგიური გამოკვლევა იქ მიმდინარე ეროზიული პროცესების დინამიკის შესწავლის მიზნით. სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება"-ის შრომები. 2010წ. .

უ. ზვიადაძე, ???. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენზე შესაძლო ინციდენტის შემთხვევაში ბორჯომის მინერალური წყლის გაჭუჭყიანების შესახებ. სტუ, . წ. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემები.

დ. ჩუტკერაშვილი, დ. ჩუტკერაშვილი, მ.ფრონტასიევა, ,თ.ძაძამია. ბაქტერიული გამოტიტვის მეთოდიკის შემუშავება ლითონების ამოსაღებად ღარიბი მადნებიდან, ქანებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან.. NATO-ს სამეცნიერო სერია . წ. 5, გვ.245-257, ნიდერლანდები.

დ. ცუცქირიძე. ბედისწერაც და არჩევანიც. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-საიუბილეო კონფერენცია ,,ექვთიმე თაყაიშვილი გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე", . 2014წ. სამეცნიერო საიუბილეო კონფერენციის,,გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე", შრომები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, გვ. 29–31.

შ. კელეპტრიშვილი. ბელემნიტების როსტრების დაზიანების შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 1993წ. სტუ-ს პროფ.-მასწავლებელთა სამეცნ.-ტექნ. კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, გვ. 48.

თ. გიორგაძე, თ. წივწივაძე. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან (ბაბჰ) ლითონების კოორდინაციული ნაერ-თები. სტუ. 2002წ. სტუ. 80 წლ-დმი მიძღვნ. პროფ. მასწ. ღია საიუბილეო სამეც. ტექნ. კონფ. მოხს. თეზისები. თბილისი. . გვ.74.

მ. ანდღულაძე, მ.თედეთი, თ.შაქარაშვილი. ბენზინის ფრაქციის კატალიზური იზომერიზაცია. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, სიღნაღი,სტუ. 2009წ. გვ.139-140.

მ. მათნაძე, ი. ბენდელიანი. ბენზოთიოფენის დიაზოლების სინთეზი. სტუ. 2005წ. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეექვსე რესპუბლიკური კონფერენცია.თბილისი. გვ.22 .