კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1161 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ქაცარავა, პ.თოიძე, დ.ტუღუში, ვ.ტორჩილინი და სხვ.. ბიოდეგრადირებადი პოლიკათიონური პოლიმერები L-არგინინის საფუძველზე – პერსპექტული აგენტები დნმ-ის ტრანსფექციისათვის. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, სიღნაღი, 16 ოქტომბერი, 2009. გვ. 77-78 . წ. .

ნ. მეძმარიაშვილი, ქაცარავა რ.. ბიოსამედიცინო დანიშნულების მქონე ახალი პოლიურეთანანჰიდრიდების სინთეზი და ბიოდეგრადაციის კვლევა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია თბილისი. 1994წ. .

გ. შარაშენიძე, ს. შარაშენიძე. ბორბალზე ხუნდების ორმხრივი დაწოლის მქონე სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის ოპტიმიზაცია და ანალიზური კვლევის მათემატიკური აპარატი.. სტუ-ის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სტკ. 2002წ. 2002. გვ. 154..

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, რ. დიაკონიძე, თ. სუპატაშვილი, ი. ხუბულავა. ბორჯომის ხეობაში 2008 წელს განხორციელებული ეკოციდის შედეგად ფორმირებული ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების შეფასება და პროგნოზირება. სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2015წ. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები 16.07-19.07 2015.

ი. ჩხეიძე, ს. ოქრომჭდელიშვილი. ბუნებრივ პროცესებში შემთხვევითობის წილის განსაზღვრა ემპირული კანონის საფუძველზე. . 2012წ. .

რ. ქაცარავა, დ.ტუღუში, ნ.ნადირაშვილი. ბუნებრივი ამინომჟავების საფუძველზე მიღებული ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების კალორიმეტრული კვლავა. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, სიღნაღი, 16 ოქტომბერი, 2009. გვ. 82-83. წ. .

ი. ღარიბაშვილი. ბუნებრივი ფაქტორების ზემოქმედებისაგან დაზიანებული ისტორიული ძეგლების მდგომარეობა და დაცვის მიმართულების დასაბუთება. სტუ. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის ,,მშენებლობა და XXI საუკუნე", . წ. .

ე. შენგელია, ე.შენგელია, მ.წვერავა. ბუნებრივი წყლის გაწმენდა ორგანული ნივთიერებებისაგან ქვანახშირის ფიქალების გამოყენებით. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში,სტუ. 2009წ. გვ.125-137.

ნ. ბოჭორიშვილი, ვ.გაბრიჭიძე, ი.ბოჭორიშვილი. ბურღვის და ქანების სინჯის ასაღები მოწყობილობა. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 0,5 გვ..

რ. კლდიაშვილი, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე, თ.წივწივაძე. გადამუშავების პროდუქტების სამედიცინო-ბიოლოგიური გამოყენების პერსპექტივები და ძირიტადი მიმართულებები. „სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერტები და მასალები წარმოება, ნარჩენები და მეორადი ნედლეულის ბაზაზე თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები. 2008წ. თბილისი 8-9 სექტემბერი.

ფ. პაატაშვილი. გაერთიანებული ენერგოსისტემის მას-ის შემუშავება PS-3000-ის ბაზაზე. სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენცია "მას-ის შექმნის მეთოდები და ექსპლუატაციის გამოცდილება". 1986წ. გვ.96-97.

რ. ჩიხლაძე, მ.ბუჩუკური. გამაფრთხილებელი მოწყობილობა. თბილისი ს.ტ.უ.. 2012წ. სტუდენტთა 80-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

მ. ახობაძე. გამოთვლითი მეთოდი მაკროსისტემების სტაციონალური მდგომარეობის განსაზღვრისათვის. სტუ. საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 1997წ. .

ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი. გამრეცხი ხსნარების ზოგიერთი რეოლოგიური პარამეტრების რეგულირება ელექტრომაგნიტური ველის დახმარებით. სპი–ის პროფესორ მასწავლებელთა და წარმოების მუშაკთა XXIII რესპუბლიკური სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 1981წ. .

თ. ცინცაძე, ცომაია ვასილი, ლაშაური კონსტანტინე. გამყინვარების საუკუნოვანი დინამიკა კავკასიაში და მყინვართა გაქრობის კლიმატური პროგნოზი გლობალური დათბობის ფონზე. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. ჰმი-ს სრომათა კრებული, ტ.119, გვ.197-203.

რ. გიორგობიანი, ნოდარ ბერიშვილი. განაწილებული მომენტებით გამოწვეული კოჭების ჩაღუნვების განსაზღვრა ექვივალენტური ტვიტთების მეთოდით. სტუ-ს თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. 2001წ. შრომები № 4-5.

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, დ სამარღანიშვილი. განახლებადი ენერგიის წყაროებიანი მუდმივი და ცვლადი დენის ავტონომიური ჰიბრიდული ენერგოსისტემის პარალელური მუშაობა. სტუ-ს 80 წლის საიუბილეო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. წ. სტუ-ს რედაქცია.

ლ. ხეცურიანი. განგრძობადი იურიდიული განათლების მეოთხე ეროვნული კონფერენცია ბიზნეს სამართალში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, ჩაჩხიანი ნ.. განივი დეფორმციების გავლენა შენობის მდგრადობაზე. სტუ, 80–სამეცნიერო–ტექნიკური კოფერენცია. 0წ. 2012 წ.

მ. მელქაძე. განწყობის თეორია და მისი როლი არქიტექტურაში - თბილისის პრობლემები. სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია: არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2013წ. თბილისი.