კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1047 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ომსარაშვილი, გ. ჩახაია. დამეწყრილი ფერდობების მდგრადობის შენარჩუნება თანამედროვე გეოხალიჩა ,,Cotonmat”-ის საშუალებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2013წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, პ.ხარჩილავა. დანამატების გავლენა რკინაბეტონის კონსტრუქციების დეფორმაციულ თვისებებზე და მათი გამოყენების თავისებურებანი სეისმურ რეგიონებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე" მოხსენებათა თეზისები.

რ. თაბუკაშვილი. დარგობრივი ლექსიკის ფორმირების მოტივაცია და ეტაპები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, სტუ.

ნ. ბოჭორიშვილი, ვ.გაბრიჭიძე, ი.ბოჭორიშვილი. დარტყმითი მეთოდით ბურღვა (დარტყმითი ბურღვის მეთოდები). სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 0,5 გვ..

შ. კელეპტრიშვილი, ა. მაღალაშვილი, გ. კორძაძე. დასავლეთ საქართველოში სარმატულ მერგელოვან ქანებში ბენტონიტური თიხის სამრეწველო ბუდობების გამოვლენა და მათი გენეზისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. სამეცნ.- პრაქტ. კონფერენცია საქართველოს გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემების შესახებ, შრომათა კრებული, თბილისი, გვ. 90 - 95.

კ. ხაზალია, გიორგი დალაქიშვილი, ცოტნე გიორგაძე, გურამ მოსიაშვილი. დატკეპნილი ბეტონის თვისებების შესწავლა და ჰიდროტექნიკურ მშენებლობაში მათი გამოყენების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული გვ.22.

ლ. ბალანჩივაძე, გ.რუხაძე. დაძაბულ–დეფორმირებული მდგომარეობა რკინაბეტონის ღუნვად ელემენტებში. სტუ, 76–ე სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2008წ. N1 2008 .

ნ. ხუნდაძე, ლ. ზუროშვილი, ჯ. ზუროშვილი. დედამიწის ირგვლივ არსებულ სფეროებს შორის ურთიერთქმედების შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია "გეოფიზიკის აქტუალური პრობლემები". 2014წ. .

შ. ნემსაძე, შ. ნემსაძე, შ. ნემსაძე. დენის ავტონომიური ინვერტორის პარალელური მუშაობის მდგრადობის გამოკვლევა. საქაეთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. უახლოესი ტექნოლოგიები-XXI მოხსენებათა თეზისები, თბილისი,გვ.6.

ხ. ხარხელაური. დეცენტრალიზაცია და დანახარჯების აღრიცხვა პასუხისმგებლობის ცენტრის მიხედვით. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. 2017წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, მაგისტრი ბესო შუბითიძე. დიდმალიანი რკინაბეტონის ბრტყელი გადახურვები და მათი დაპროექტების თავისებურებანი. სტუ, 77–ე სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2009წ. სტუდენტთა 77–ე ღია აერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებულიკონფერენციის.

მ. მათნაძე. დიოქსოდიჰიდრო–1H–ბენზო[b]ფუროინდოლების სინთეზი და კვლევა. სტუ. . 1999წ. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეორე რესპუბლიკური სამეცნ–მეთოდური კონფერენცია. გვ. 12 .

მ. მრევლიშვილი. დირიხლეს სასაზღვრო ამოცანები თერმო-ელექტრო-მაგნიტო დრეკადობის თეორიის სტატიკის განტოლებების შემთხვევაში-კლასიკური ფორმულირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ღია 79-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მათემატიკის სექცია, თბილისი, საქართველო, აპრილი-მაისი. 2011წ. .

ნ. მახარაშვილი. დრეკადელემენტიანი ორმასიანი სისტემის დინამიკური რეჟიმის კვლევა კიდული ბაგირგზის მაგალითზე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო კონფერენციის თეზისების კრებული. " ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2011 წ..

გ. სადუნიშვილი. დრეკადი და სკალარული ველების ურთიერთქმედების მდგრადი რხევის და ფსევდორხევის ამოცანები. სტუ. 1994წ. .

ნ. ბერიშვილი, რ.ჭყოიძე. დრეკადი პოტენციალის გამოსახულებების კორექტულობის შესახებ. სტუ-ს სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრა საიუბილეო კონფერენციის მოხსენებები. წ. .

რ. ჭყოიძე, ნ. ბერიშვილი. დრეკადი პოტენციალის გამოსახულების კორექტულობის შესახებ. სტუ, რესპუბლიკური სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენცია. 2005წ. თეზისები.

რ. ჭყოიძე. დრეკადი სისტემების რხევები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. სამეც.- საკვ. თემის ანგარიში,სახ სარეგ №69764223.

ბ. გოგიჩაშვილი, ბ. გოგიჩაშვილი. ეგზოთერმული წიდა წარმომქმნელი ნარევით თხევადი ფოლადისღუმელგარე დამუშავების გამოკვლევა. სტუ 75 წლისტავისადმი მიძღვნილი პროფესორ მასწავლებელთა სამეჩნიერო ტექნიკური კონფერენცის მოხსენების თეზისები. წ. .

ნ. ვარძიაშვილი. ევოლუციური ეკონომიკური სისტემების სივრცული ურთიერთქმედების მოდელირებისათვის. ჟიული შარტავას დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია “ქართულ პოლიტიკის თანამედ-როვე პრობლემები”. 2014წ. .