კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. შენგელია, ე.შენგელია, მ.წვერავა. ბუნებრივი წყლის გაწმენდა ორგანული ნივთიერებებისაგან ქვანახშირის ფიქალების გამოყენებით. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში,სტუ. 2009წ. გვ.125-137.

ნ. ბოჭორიშვილი, ვ.გაბრიჭიძე, ი.ბოჭორიშვილი. ბურღვის და ქანების სინჯის ასაღები მოწყობილობა. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 0,5 გვ..

რ. კლდიაშვილი, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე, თ.წივწივაძე. გადამუშავების პროდუქტების სამედიცინო-ბიოლოგიური გამოყენების პერსპექტივები და ძირიტადი მიმართულებები. „სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერტები და მასალები წარმოება, ნარჩენები და მეორადი ნედლეულის ბაზაზე თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები. 2008წ. თბილისი 8-9 სექტემბერი.

ფ. პაატაშვილი. გაერთიანებული ენერგოსისტემის მას-ის შემუშავება PS-3000-ის ბაზაზე. სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენცია "მას-ის შექმნის მეთოდები და ექსპლუატაციის გამოცდილება". 1986წ. გვ.96-97.

რ. ჩიხლაძე, მ.ბუჩუკური. გამაფრთხილებელი მოწყობილობა. თბილისი ს.ტ.უ.. 2012წ. სტუდენტთა 80-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

მ. ახობაძე. გამოთვლითი მეთოდი მაკროსისტემების სტაციონალური მდგომარეობის განსაზღვრისათვის. სტუ. საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 1997წ. .

ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი. გამრეცხი ხსნარების ზოგიერთი რეოლოგიური პარამეტრების რეგულირება ელექტრომაგნიტური ველის დახმარებით. სპი–ის პროფესორ მასწავლებელთა და წარმოების მუშაკთა XXIII რესპუბლიკური სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 1981წ. .

თ. ცინცაძე, ცომაია ვასილი, ლაშაური კონსტანტინე. გამყინვარების საუკუნოვანი დინამიკა კავკასიაში და მყინვართა გაქრობის კლიმატური პროგნოზი გლობალური დათბობის ფონზე. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. ჰმი-ს სრომათა კრებული, ტ.119, გვ.197-203.

რ. გიორგობიანი, ნოდარ ბერიშვილი. განაწილებული მომენტებით გამოწვეული კოჭების ჩაღუნვების განსაზღვრა ექვივალენტური ტვიტთების მეთოდით. სტუ-ს თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. 2001წ. შრომები № 4-5.

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, დ სამარღანიშვილი. განახლებადი ენერგიის წყაროებიანი მუდმივი და ცვლადი დენის ავტონომიური ჰიბრიდული ენერგოსისტემის პარალელური მუშაობა. სტუ-ს 80 წლის საიუბილეო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. წ. სტუ-ს რედაქცია.

ლ. ხეცურიანი. განგრძობადი იურიდიული განათლების მეოთხე ეროვნული კონფერენცია ბიზნეს სამართალში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, ჩაჩხიანი ნ.. განივი დეფორმციების გავლენა შენობის მდგრადობაზე. სტუ, 80–სამეცნიერო–ტექნიკური კოფერენცია. 0წ. 2012 წ.

მ. მელქაძე. განწყობის თეორია და მისი როლი არქიტექტურაში - თბილისის პრობლემები. სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია: არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2013წ. თბილისი.

ნ. ქოჩლაძე, მ. მილაშვილი. გარე ვაჭრობა–დროებითი მოვლენა თუ საზოგადოების განვითარების ლოგიკური შედეგი. სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია 'ქართული არქიტექტურის ისტორიისა და თეორიის პრობლემები'. 2002წ. კავკასიის მაცნე, სპეციალური გამოცემა.

ნ. ქოჩლაძე, თ. ჭანტურია. გარე ვაჭრობის ორგანიზების საკითხი ქალაქის ტერიტორიაზე. პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის IV სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია"არქიტექტურა და რეგულირება" . წ. კამარა N1(4).

ნ. ქოჩლაძე, მ. მილაშვილი. გარე ვაჭრობის როლი და ადგილი ქალაქის ურბანულ ქსოვილში. პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა II კონფერენცია"ურბანული კონფლიქტი საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ' . წ. კავკასიის მაცნე, სპეციალური გამოცემა 2.

ნ. რურუა, წოწოლაშვილი ანზორ. გარე რელსის შემაღლების ოპტიმალური მნიშვნელობების დადგენის მეთოდიკა შედგენილ მრუდებში. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 2002წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 15-18 მაისი 2002.-გვ. 164.

მ. კუმელაშვილი. გარეკახეთს სარმატული და ზედა პლიოცენური ნალექებში ნახშირწყალბადების გეოქიმიური გამოკვლევები ნავთობგაზიანობის თვალსაზრისით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. .

გ. ღვინეფაძე, კაპანაძე თემური. გაყოფილ ცილინდრებზე ფაილების დამუშავების დროის მინიმიზაცია. სპი-ს მასწავლებელთა და წარმოების მუშაკთა XXIII სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1981წ. თბილისი.სტუ, მოხსენებების თეზისები. გვ. 88.

ლ. უგულავა, თ.ნარეკლიშვილი. გაჯის სატიხრე ბლოკები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . წ. გვ.235-239.