კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. შარაშენიძე, ს. შარაშენიძე. ბორბალზე ხუნდების ორმხრივი დაწოლის მქონე სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის ოპტიმიზაცია და ანალიზური კვლევის მათემატიკური აპარატი.. სტუ-ის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სტკ. 2002წ. 2002. გვ. 154..

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, რ. დიაკონიძე, თ. სუპატაშვილი, ი. ხუბულავა. ბორჯომის ხეობაში 2008 წელს განხორციელებული ეკოციდის შედეგად ფორმირებული ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების შეფასება და პროგნოზირება. სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2015წ. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები 16.07-19.07 2015.

ი. ჩხეიძე, ს. ოქრომჭდელიშვილი. ბუნებრივ პროცესებში შემთხვევითობის წილის განსაზღვრა ემპირული კანონის საფუძველზე. . 2012წ. .

რ. ქაცარავა, დ.ტუღუში, ნ.ნადირაშვილი. ბუნებრივი ამინომჟავების საფუძველზე მიღებული ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების კალორიმეტრული კვლავა. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, სიღნაღი, 16 ოქტომბერი, 2009. გვ. 82-83. წ. .

ი. ღარიბაშვილი. ბუნებრივი ფაქტორების ზემოქმედებისაგან დაზიანებული ისტორიული ძეგლების მდგომარეობა და დაცვის მიმართულების დასაბუთება. სტუ. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის ,,მშენებლობა და XXI საუკუნე", . წ. .

ე. შენგელია, ე.შენგელია, მ.წვერავა. ბუნებრივი წყლის გაწმენდა ორგანული ნივთიერებებისაგან ქვანახშირის ფიქალების გამოყენებით. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში,სტუ. 2009წ. გვ.125-137.

ნ. ბოჭორიშვილი, ვ.გაბრიჭიძე, ი.ბოჭორიშვილი. ბურღვის და ქანების სინჯის ასაღები მოწყობილობა. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 0,5 გვ..

რ. კლდიაშვილი, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, გ.სულაქველიძე, თ.წივწივაძე. გადამუშავების პროდუქტების სამედიცინო-ბიოლოგიური გამოყენების პერსპექტივები და ძირიტადი მიმართულებები. „სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერტები და მასალები წარმოება, ნარჩენები და მეორადი ნედლეულის ბაზაზე თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები. 2008წ. თბილისი 8-9 სექტემბერი.

ფ. პაატაშვილი. გაერთიანებული ენერგოსისტემის მას-ის შემუშავება PS-3000-ის ბაზაზე. სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენცია "მას-ის შექმნის მეთოდები და ექსპლუატაციის გამოცდილება". 1986წ. გვ.96-97.

მ. ახობაძე. გამოთვლითი მეთოდი მაკროსისტემების სტაციონალური მდგომარეობის განსაზღვრისათვის. სტუ. საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 1997წ. .

ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი. გამრეცხი ხსნარების ზოგიერთი რეოლოგიური პარამეტრების რეგულირება ელექტრომაგნიტური ველის დახმარებით. სპი–ის პროფესორ მასწავლებელთა და წარმოების მუშაკთა XXIII რესპუბლიკური სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 1981წ. .

თ. ცინცაძე, ცომაია ვასილი, ლაშაური კონსტანტინე. გამყინვარების საუკუნოვანი დინამიკა კავკასიაში და მყინვართა გაქრობის კლიმატური პროგნოზი გლობალური დათბობის ფონზე. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. ჰმი-ს სრომათა კრებული, ტ.119, გვ.197-203.

რ. გიორგობიანი, ნოდარ ბერიშვილი. განაწილებული მომენტებით გამოწვეული კოჭების ჩაღუნვების განსაზღვრა ექვივალენტური ტვიტთების მეთოდით. სტუ-ს თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. 2001წ. შრომები № 4-5.

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, დ სამარღანიშვილი. განახლებადი ენერგიის წყაროებიანი მუდმივი და ცვლადი დენის ავტონომიური ჰიბრიდული ენერგოსისტემის პარალელური მუშაობა. სტუ-ს 80 წლის საიუბილეო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. წ. სტუ-ს რედაქცია.

ლ. ხეცურიანი. განგრძობადი იურიდიული განათლების მეოთხე ეროვნული კონფერენცია ბიზნეს სამართალში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, ჩაჩხიანი ნ.. განივი დეფორმციების გავლენა შენობის მდგრადობაზე. სტუ, 80–სამეცნიერო–ტექნიკური კოფერენცია. 0წ. 2012 წ.

მ. მელქაძე. განწყობის თეორია და მისი როლი არქიტექტურაში - თბილისის პრობლემები. სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია: არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2013წ. თბილისი.

ნ. ქოჩლაძე, მ. მილაშვილი. გარე ვაჭრობა–დროებითი მოვლენა თუ საზოგადოების განვითარების ლოგიკური შედეგი. სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია 'ქართული არქიტექტურის ისტორიისა და თეორიის პრობლემები'. 2002წ. კავკასიის მაცნე, სპეციალური გამოცემა.

ნ. ქოჩლაძე, თ. ჭანტურია. გარე ვაჭრობის ორგანიზების საკითხი ქალაქის ტერიტორიაზე. პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის IV სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია"არქიტექტურა და რეგულირება" . წ. კამარა N1(4).

ნ. ქოჩლაძე, მ. მილაშვილი. გარე ვაჭრობის როლი და ადგილი ქალაქის ურბანულ ქსოვილში. პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა II კონფერენცია"ურბანული კონფლიქტი საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ' . წ. კავკასიის მაცნე, სპეციალური გამოცემა 2.