კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1105 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ჩიხლაძე, გ.სულაძე. გრაგნილის ომური წინაღობის გაზომვა მუდმივი დენის მიმართ. თბილისი ს.ტ.უ.. 2010წ. სტუდენტთა78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

გ. ჩიტაიშვილი, ნ. ნოზაძე. გრაფიკული მეთოდით და კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით სფერული ბერკეტული მექანიზმების მდებარეობის ფუნქციის განსაზღვრა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ თბილისი საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2015წ. 5 გვ, ISBN 978-9941-20-575-0.

ხ. თოდაძე. გრიგოლ ფერაძე ქართული ბერობის შესახებ. სტუ ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თბ.1994. 1994წ. მოხსენებათა თეზისები.

ა. კორკოტაშვილი. გურამ მირიანაშვილის ერთი წიგნის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. კამარა.

კ. ხაზალია, რომანოზ უნდილაშვილი. დაბლობის მდინარეებზე ეროზირებული უბნების დაცვა წყალდიდობის წამრეცხი ხარჯებისაგან ნარანდული და ნარანდულ-ხიმინჯოვანი ნაგებობებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული გვ.21 .

მ. ქიტოშვილი, რ.ენაგელი. დალექვის პროცესის ავტომატური მართვის სისტემის ფუნქციური სტრუქტურის შერჩევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 77-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2009წ. .

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე. დამეწყრილი ფერდობების მდგრადობის შენარჩუნება თანამედროვე გეოხალიჩა ,,Cotonmat"-ის საშუალებით. . 2013წ. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერდენცია ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები 29.07-4.08 2013.

გ. ომსარაშვილი, გ. ჩახაია. დამეწყრილი ფერდობების მდგრადობის შენარჩუნება თანამედროვე გეოხალიჩა ,,Cotonmat”-ის საშუალებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2013წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, პ.ხარჩილავა. დანამატების გავლენა რკინაბეტონის კონსტრუქციების დეფორმაციულ თვისებებზე და მათი გამოყენების თავისებურებანი სეისმურ რეგიონებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე" მოხსენებათა თეზისები.

რ. თაბუკაშვილი. დარგობრივი ლექსიკის ფორმირების მოტივაცია და ეტაპები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, სტუ.

ნ. ბოჭორიშვილი, ვ.გაბრიჭიძე, ი.ბოჭორიშვილი. დარტყმითი მეთოდით ბურღვა (დარტყმითი ბურღვის მეთოდები). სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 0,5 გვ..

შ. კელეპტრიშვილი, ა. მაღალაშვილი, გ. კორძაძე. დასავლეთ საქართველოში სარმატულ მერგელოვან ქანებში ბენტონიტური თიხის სამრეწველო ბუდობების გამოვლენა და მათი გენეზისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. სამეცნ.- პრაქტ. კონფერენცია საქართველოს გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემების შესახებ, შრომათა კრებული, თბილისი, გვ. 90 - 95.

კ. ხაზალია, გიორგი დალაქიშვილი, ცოტნე გიორგაძე, გურამ მოსიაშვილი. დატკეპნილი ბეტონის თვისებების შესწავლა და ჰიდროტექნიკურ მშენებლობაში მათი გამოყენების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული გვ.22.

ლ. ბალანჩივაძე, გ.რუხაძე. დაძაბულ–დეფორმირებული მდგომარეობა რკინაბეტონის ღუნვად ელემენტებში. სტუ, 76–ე სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2008წ. N1 2008 .

ნ. ხუნდაძე, ლ. ზუროშვილი, ჯ. ზუროშვილი. დედამიწის ირგვლივ არსებულ სფეროებს შორის ურთიერთქმედების შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია "გეოფიზიკის აქტუალური პრობლემები". 2014წ. .

შ. ნემსაძე, შ. ნემსაძე, შ. ნემსაძე. დენის ავტონომიური ინვერტორის პარალელური მუშაობის მდგრადობის გამოკვლევა. საქაეთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. უახლოესი ტექნოლოგიები-XXI მოხსენებათა თეზისები, თბილისი,გვ.6.

ხ. ხარხელაური. დეცენტრალიზაცია და დანახარჯების აღრიცხვა პასუხისმგებლობის ცენტრის მიხედვით. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. 2017წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, მაგისტრი ბესო შუბითიძე. დიდმალიანი რკინაბეტონის ბრტყელი გადახურვები და მათი დაპროექტების თავისებურებანი. სტუ, 77–ე სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2009წ. სტუდენტთა 77–ე ღია აერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებულიკონფერენციის.

მ. მათნაძე. დიოქსოდიჰიდრო–1H–ბენზო[b]ფუროინდოლების სინთეზი და კვლევა. სტუ. . 1999წ. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეორე რესპუბლიკური სამეცნ–მეთოდური კონფერენცია. გვ. 12 .

მ. მრევლიშვილი. დირიხლეს სასაზღვრო ამოცანები თერმო-ელექტრო-მაგნიტო დრეკადობის თეორიის სტატიკის განტოლებების შემთხვევაში-კლასიკური ფორმულირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ღია 79-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მათემატიკის სექცია, თბილისი, საქართველო, აპრილი-მაისი. 2011წ. .