კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ნარეკლიშვილი. გაჯის სატიხრე ბლოკები. მშენებლობა და XXI საუკუნე, სტუ. 0წ. სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებები. თბილისი. 235-239 გვ..

დ. ტაბატაძე. გეგმაში მართკუთხა ფორმის დამრეცი გარსების გაანგარიშება ჩვეულებრივ დიფერენციალური განტოლებები. საერთაშორისო კონფერენციის შრომები სტუ.2012. 2012წ. გვ.262-272.

ა. ბუქსიანიძე, მ. ბექირიშვილი, ნ. თოდუა. გემბანის ტიპის კონსტრუქციების კვანძების წრფივი არაღერძულ-სიმეტრიული დეფორმაციების განსაზღვრის ალგორითმი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ინფორმაციული ტექნოლოგიები". 2008წ. .

ა. ლეჟავა, მ. ცინცაძე. გენდერი და გენდერული თანასწორობა . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქალი და XXI საუკუნე“, სტუ. წ. .

მ. ლომიძე. გენდერის საკითხების გაშუქების გაშუქების პარადიგმები ქართულ მედიაში.. მედიაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესინჟინერინგის ფაკულტეტი. სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი. . 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,მსოფლიო და გენდერი“-ს შრომების კრებული. თბილისი.2016.გვ.145-149..

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. გენდერული პრობლემის მითოლოგიური ასპექტები . სტუ. 2012წ. გვ. 9.

ლ. ქისიშვილი. გეომეტრიული აგებანი სიბრტყეზე. სტუდენტთა 72-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2004წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი",თბილისი, გვ.37.

ნ. ჩხეიძე. გეოპოლიტიკური ფაქტორებისა და რეგიონალური ინფრასტრუქტურული პროექტების გავლენა საქართველოს განსახლების სისტემის ფორმირებაზე. სტუ–ს 78–ე საერთაშორისო სამეცნიერო– ტექნიკური კონფერენცია. 2010წ. 78–ე კონფერენციის თეზისების კრებული.

კ. ჭურაძე. გვირაბის მუდმივი სამაგრის გარეთ დასაჭირხნი სატამპონაჟე ხსნარების კოროზიული მედეგობის კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ახალგაზრდა მეც. და ასპ. ტექ. კონფერენცია.. 1997წ. ახალგაზრდა მეც. და ასპ. ტექნუკური კონფერენციის თეზისები.-თბილისი:"ტექნიკური უნივერსიტეტი", 1997- გვ.64-65.

რ. მჟავანაძე, გ. თოდუა. გვირაბის მშენებლობა ქანების წინასწარ განმტკიცებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

ვ. შუბითიძე, გია ტალახაძე. გლობალიზაცია როგორც განვითარებადი ქვეყნების დაკაბალების ინსტრუმენტი. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. .

კ. ღურწკაია. გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მისი გამომწვევი მიზეზები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო-სტუ-2011წ.. 2011წ. .

რ. ჩიხლაძე, გ.სულაძე. გრაგნილის ომური წინაღობის გაზომვა მუდმივი დენის მიმართ. თბილისი ს.ტ.უ.. 2010წ. სტუდენტთა78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

გ. ჩიტაიშვილი, ნ. ნოზაძე. გრაფიკული მეთოდით და კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით სფერული ბერკეტული მექანიზმების მდებარეობის ფუნქციის განსაზღვრა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ თბილისი საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2015წ. 5 გვ, ISBN 978-9941-20-575-0.

ხ. თოდაძე. გრიგოლ ფერაძე ქართული ბერობის შესახებ. სტუ ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თბ.1994. 1994წ. მოხსენებათა თეზისები.

ა. კორკოტაშვილი. გურამ მირიანაშვილის ერთი წიგნის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. კამარა.

კ. ხაზალია, რომანოზ უნდილაშვილი. დაბლობის მდინარეებზე ეროზირებული უბნების დაცვა წყალდიდობის წამრეცხი ხარჯებისაგან ნარანდული და ნარანდულ-ხიმინჯოვანი ნაგებობებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული გვ.21 .

მ. ქიტოშვილი, რ.ენაგელი. დალექვის პროცესის ავტომატური მართვის სისტემის ფუნქციური სტრუქტურის შერჩევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 77-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2009წ. .

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე. დამეწყრილი ფერდობების მდგრადობის შენარჩუნება თანამედროვე გეოხალიჩა ,,Cotonmat"-ის საშუალებით. . 2013წ. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერდენცია ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები 29.07-4.08 2013.

გ. ომსარაშვილი, გ. ჩახაია. დამეწყრილი ფერდობების მდგრადობის შენარჩუნება თანამედროვე გეოხალიჩა ,,Cotonmat”-ის საშუალებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2013წ. .