კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1150 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. კელეპტრიშვილი, ა. მაღალაშვილი, გ. კორძაძე. დასავლეთ საქართველოში სარმატულ მერგელოვან ქანებში ბენტონიტური თიხის სამრეწველო ბუდობების გამოვლენა და მათი გენეზისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. სამეცნ.- პრაქტ. კონფერენცია საქართველოს გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემების შესახებ, შრომათა კრებული, თბილისი, გვ. 90 - 95.

კ. ხაზალია, გიორგი დალაქიშვილი, ცოტნე გიორგაძე, გურამ მოსიაშვილი. დატკეპნილი ბეტონის თვისებების შესწავლა და ჰიდროტექნიკურ მშენებლობაში მათი გამოყენების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული გვ.22.

ლ. ბალანჩივაძე, გ.რუხაძე. დაძაბულ–დეფორმირებული მდგომარეობა რკინაბეტონის ღუნვად ელემენტებში. სტუ, 76–ე სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2008წ. N1 2008 .

ნ. ხუნდაძე, ლ. ზუროშვილი, ჯ. ზუროშვილი. დედამიწის ირგვლივ არსებულ სფეროებს შორის ურთიერთქმედების შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია "გეოფიზიკის აქტუალური პრობლემები". 2014წ. .

შ. ნემსაძე, შ. ნემსაძე, შ. ნემსაძე. დენის ავტონომიური ინვერტორის პარალელური მუშაობის მდგრადობის გამოკვლევა. საქაეთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. უახლოესი ტექნოლოგიები-XXI მოხსენებათა თეზისები, თბილისი,გვ.6.

ხ. ხარხელაური. დეცენტრალიზაცია და დანახარჯების აღრიცხვა პასუხისმგებლობის ცენტრის მიხედვით. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. 2017წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, მაგისტრი ბესო შუბითიძე. დიდმალიანი რკინაბეტონის ბრტყელი გადახურვები და მათი დაპროექტების თავისებურებანი. სტუ, 77–ე სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2009წ. სტუდენტთა 77–ე ღია აერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებულიკონფერენციის.

მ. მათნაძე. დიოქსოდიჰიდრო–1H–ბენზო[b]ფუროინდოლების სინთეზი და კვლევა. სტუ. . 1999წ. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეორე რესპუბლიკური სამეცნ–მეთოდური კონფერენცია. გვ. 12 .

მ. მრევლიშვილი. დირიხლეს სასაზღვრო ამოცანები თერმო-ელექტრო-მაგნიტო დრეკადობის თეორიის სტატიკის განტოლებების შემთხვევაში-კლასიკური ფორმულირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ღია 79-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მათემატიკის სექცია, თბილისი, საქართველო, აპრილი-მაისი. 2011წ. .

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, ვ. ცომაია, მ. ძაძამია. დისტანციური ზონდირების (თანამგზავრული და აერო-ფოტო გადაღებების) გამოყენებით მდინარე ტვიბერის აუზის მყინვარების შესწავლის შედეგები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის მაისის 64-ე სამეცნიერო სესია, 2017 წლის 24 მაისი.. 2017წ. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ISSN 1512-0902, ტ. 124, გვ. 97-106 საქართველო, თბილისი. .

ნ. მახარაშვილი. დრეკადელემენტიანი ორმასიანი სისტემის დინამიკური რეჟიმის კვლევა კიდული ბაგირგზის მაგალითზე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო კონფერენციის თეზისების კრებული. " ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2011 წ..

გ. სადუნიშვილი. დრეკადი და სკალარული ველების ურთიერთქმედების მდგრადი რხევის და ფსევდორხევის ამოცანები. სტუ. 1994წ. .

ნ. ბერიშვილი, რ.ჭყოიძე. დრეკადი პოტენციალის გამოსახულებების კორექტულობის შესახებ. სტუ-ს სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრა საიუბილეო კონფერენციის მოხსენებები. წ. .

ნ. ბერიშვილი. დრეკადი პოტენციალის გამოსახულების კორექტულობის შესახებ. სტუ, რესპუბლიკური სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენცია. 2005წ. თეზისები.

. დრეკადი სისტემების რხევები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. სამეც.- საკვ. თემის ანგარიში,სახ სარეგ №69764223.

ბ. გოგიჩაშვილი. ეგზოთერმული წიდა წარმომქმნელი ნარევით თხევადი ფოლადისღუმელგარე დამუშავების გამოკვლევა. სტუ 75 წლისტავისადმი მიძღვნილი პროფესორ მასწავლებელთა სამეჩნიერო ტექნიკური კონფერენცის მოხსენების თეზისები. 2015წ. .

ნ. ვარძიაშვილი. ევოლუციური ეკონომიკური სისტემების სივრცული ურთიერთქმედების მოდელირებისათვის. ჟიული შარტავას დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია “ქართულ პოლიტიკის თანამედ-როვე პრობლემები”. 2014წ. .

ს. მიდელაშვილი. ევრო-ატლანტიკური სივრცის როლი საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საქმეში. სტუდენტთა 77-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია, სტუ, . 2009წ. .

ვ. შუბითიძე. ევროინტეგრაცია და საქართველო. სტუ სამეცნიერო კონფერენცია საქართველო ევროპულ სივრცეში. 2010წ. .

თ. წერეთელი. ევროკავშირის შიდა ბაზარი და მასში საქართველოს მონაწილეობის. 82– საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია. 2014წ. .