კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ხაზალია, რომანოზ უნდილაშვილი. დაბლობის მდინარეებზე ეროზირებული უბნების დაცვა წყალდიდობის წამრეცხი ხარჯებისაგან ნარანდული და ნარანდულ-ხიმინჯოვანი ნაგებობებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული გვ.21 .

მ. ქიტოშვილი, რ.ენაგელი. დალექვის პროცესის ავტომატური მართვის სისტემის ფუნქციური სტრუქტურის შერჩევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 77-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2009წ. .

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე. დამეწყრილი ფერდობების მდგრადობის შენარჩუნება თანამედროვე გეოხალიჩა ,,Cotonmat"-ის საშუალებით. . 2013წ. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერდენცია ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები 29.07-4.08 2013.

გ. ომსარაშვილი, გ. ჩახაია. დამეწყრილი ფერდობების მდგრადობის შენარჩუნება თანამედროვე გეოხალიჩა ,,Cotonmat”-ის საშუალებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2013წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, პ.ხარჩილავა. დანამატების გავლენა რკინაბეტონის კონსტრუქციების დეფორმაციულ თვისებებზე და მათი გამოყენების თავისებურებანი სეისმურ რეგიონებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე" მოხსენებათა თეზისები.

მ. ლეკიშვილი. დარბაზების შიდა ტრანსფორმაცია ფერის, განათების და ინვენტარის საშუალებით (მალტის კონგრეს ცენტრის მაგალითზე). 78-ეღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. გვ. 58/59.

რ. თაბუკაშვილი. დარგობრივი ლექსიკის ფორმირების მოტივაცია და ეტაპები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, სტუ.

ნ. ბოჭორიშვილი, ვ.გაბრიჭიძე, ი.ბოჭორიშვილი. დარტყმითი მეთოდით ბურღვა (დარტყმითი ბურღვის მეთოდები). სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 0,5 გვ..

შ. კელეპტრიშვილი, ა. მაღალაშვილი, გ. კორძაძე. დასავლეთ საქართველოში სარმატულ მერგელოვან ქანებში ბენტონიტური თიხის სამრეწველო ბუდობების გამოვლენა და მათი გენეზისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. სამეცნ.- პრაქტ. კონფერენცია საქართველოს გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემების შესახებ, შრომათა კრებული, თბილისი, გვ. 90 - 95.

კ. ხაზალია, გიორგი დალაქიშვილი, ცოტნე გიორგაძე, გურამ მოსიაშვილი. დატკეპნილი ბეტონის თვისებების შესწავლა და ჰიდროტექნიკურ მშენებლობაში მათი გამოყენების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული გვ.22.

ლ. ბალანჩივაძე, გ.რუხაძე. დაძაბულ–დეფორმირებული მდგომარეობა რკინაბეტონის ღუნვად ელემენტებში. სტუ, 76–ე სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2008წ. N1 2008 .

ნ. ხუნდაძე, ლ. ზუროშვილი, ჯ. ზუროშვილი. დედამიწის ირგვლივ არსებულ სფეროებს შორის ურთიერთქმედების შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია "გეოფიზიკის აქტუალური პრობლემები". 2014წ. .

შ. ნემსაძე, შ. ნემსაძე, შ. ნემსაძე. დენის ავტონომიური ინვერტორის პარალელური მუშაობის მდგრადობის გამოკვლევა. საქაეთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. უახლოესი ტექნოლოგიები-XXI მოხსენებათა თეზისები, თბილისი,გვ.6.

ხ. ხარხელაური. დეცენტრალიზაცია და დანახარჯების აღრიცხვა პასუხისმგებლობის ცენტრის მიხედვით. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. 2017წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, მაგისტრი ბესო შუბითიძე. დიდმალიანი რკინაბეტონის ბრტყელი გადახურვები და მათი დაპროექტების თავისებურებანი. სტუ, 77–ე სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2009წ. სტუდენტთა 77–ე ღია აერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებულიკონფერენციის.

მ. მათნაძე. დიოქსოდიჰიდრო–1H–ბენზო[b]ფუროინდოლების სინთეზი და კვლევა. სტუ. . 1999წ. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეორე რესპუბლიკური სამეცნ–მეთოდური კონფერენცია. გვ. 12 .

მ. მრევლიშვილი. დირიხლეს სასაზღვრო ამოცანები თერმო-ელექტრო-მაგნიტო დრეკადობის თეორიის სტატიკის განტოლებების შემთხვევაში-კლასიკური ფორმულირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ღია 79-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მათემატიკის სექცია, თბილისი, საქართველო, აპრილი-მაისი. 2011წ. .

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, ვ. ცომაია, მ. ძაძამია. დისტანციური ზონდირების (თანამგზავრული და აერო-ფოტო გადაღებების) გამოყენებით მდინარე ტვიბერის აუზის მყინვარების შესწავლის შედეგები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის მაისის 64-ე სამეცნიერო სესია, 2017 წლის 24 მაისი.. 2017წ. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ISSN 1512-0902, ტ. 124, გვ. 97-106 საქართველო, თბილისი. .

ნ. მახარაშვილი. დრეკადელემენტიანი ორმასიანი სისტემის დინამიკური რეჟიმის კვლევა კიდული ბაგირგზის მაგალითზე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო კონფერენციის თეზისების კრებული. " ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2011 წ..

გ. სადუნიშვილი. დრეკადი და სკალარული ველების ურთიერთქმედების მდგრადი რხევის და ფსევდორხევის ამოცანები. სტუ. 1994წ. .